Skogsnyheter

Södra dubblar lövsågandet

8 inlägg 2265 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Södra dubblar lövsågandet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115252 Södra satsar hårt på golv av lövträ och bygger bl.a. om sågverket i Traryd till ett lövsågverk. http://www.atl.nu/Article.jsp?article=6 ... s%E5gandet
/Niklas   TS
Avatar Fallback

Re: Södra dubblar lövsågandet

alias  
#116275 Tja, vad ska man säga?

Tallen kommer ju troligen att försvinna på sikt i de sydsvenska skogarna eftersom ingen verkar våga föryngra med tall.

Förslag: Avveckla LST och låt Skogsstyrelsen få ansvar för både det skogliga, markavvattningsärenden och viltförvaltning (då får markägaren en myndighet att vända sig till som förhoppningsvis har en helhetsbild av den skogliga situationen i området). Då kanske man skulle kunna ge jägarna åläggande om att minska älgstammen likväl som att LST i dagsläget kan ställa krav på vettig könsfördelning och åldersfördelning på avskjutningen i ÄSO:nas älgskötselplaner, om de ser att avskjutningen är i obalans.

Lövandelen kommer att öka då SVS numera är helt tandlösa vad det gäller att kräva barrplantor som huvudplantor i föryngringarna. Ser detta som ett enormt misshushållande med produktionsresurser på många marker där man vet att barr producerar mer än självföryngrad björk (vilket torde vara det vanligaste alternativet).

Ska man satsa på att skapa lövdominerade bestånd i södra Sverige så bör man göra det aktivt och använda plantering med förädlat plantmaterial och hägn.

Var bara tvungen att skriva av mig lite!

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Södra dubblar lövsågandet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#116383 Något som borde öka är gran under lövskärm. Ca 50% högre tillväxt och troligtvis mindre rotröta. F.ö. så har ju det svenska skogsbruket liten erfarenhet av lövskog och lövhantering. Med större erfarenhet borde lövtillväxten kunna öka markant.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra dubblar lövsågandet

jema  
#116395
Niking skrev:Ca 50% högre tillväxt och troligtvis mindre rotröta. /Niklas


Det låter fantastiskt, kan det verkligen stämma? Utveckla!

Jag har fått höra att blandbestånd inte ger särskilt stor synergieffekt?

Avatar Fallback

Re: Södra dubblar lövsågandet

alias  
#116405
Niking skrev:Något som borde öka är gran under lövskärm. Ca 50% högre tillväxt och troligtvis mindre rotröta. F.ö. så har ju det svenska skogsbruket liten erfarenhet av lövskog och lövhantering. Med större erfarenhet borde lövtillväxten kunna öka markant.
/Niklas


Gran under lövskärm säger du?

Vet inte om jag skulle vilja ha kvar en "lövskärm" så länge att det blir några vidare timmer dimensioner, det känns som att kronorna på dylika träd kommer att gör rent hus med granplantor där de lägger sig.

I dagsläget ser jag lövbestånd som ett misslyckande, främst p.g.a. att det ofta är ett resultat av passiv beståndsanläggning.

Tycker att det känns som att många väljer att självföryngra med löv istället för att plantera t.ex. gran p.g.a. att det blir billigare på kort sikt då man slipper kostnad för markberedning och plantering. Det de flesta glömmer (eller blundar för) är att om man ska få lövet att producera maximalt så tvingas man ofta göra 2-3 röjningar i beståndet. Dessa röjningar går inte att skjuta på några år, då lövet tar mer stryk än barr av att stå trångt (bok ev. undantaget). Har man sedan haft turen att få en god lövföryngring så blir i alla fall den första röjningen mycket tidskrävande/dyr.

Kombinationen markberedning, plantering och hägn eller viltskyddsbehandling tror jag däremot mer på (här gäller det dock att vara inne och röja än tidigare för att inte släppa upp sjf löv i markberedningen, men då det snarare rör sig om plantröjning än ungskogsröjning blir det ju inte lika tungröjt).

(många tankar blev det, varav vissa lite OT)

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Södra dubblar lövsågandet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#116514
jema skrev:
Niking skrev:Ca 50% högre tillväxt och troligtvis mindre rotröta. /Niklas


Det låter fantastiskt, kan det verkligen stämma? Utveckla!


Då ska jag göra ett försök att förklara vitsen med den s.k. kronobergsmetoden.

Granen är ju en skuggföredragande sekundär-växt, som är seg i början och trivs bäst när den kommer underifrån. I naturliga bestånd segar den sig i kapp omgivande träd först vid kanske 60-70 års ålder. När väl granen börjar växa, så är den dock ganska svårslagen i produktionsförmåga. Dock är granens produktionsförmåga inte särskilt imponerade under de första 20-25 åren. Normal omloppstid för granen torde vara runt 70-100 år om man slipper alltför stora rötangrepp.

Björken är (liksom tallen) däremot en primär-växt som växer bäst i ungdomen, förutsatt att den får fri tillgång till ljus. Såväl björken som tallen vantrivs i skugga och tynar då ofta bort. Björken har normalt en omloppstid på 40-50 år.

Rent generellt är växtsjukdomar och skadegörare extremt artspecifika och granrotröta är inget undantag. Enligt egen erfarenhet, så är granrotrötan värst i granmonokulturer på gamla åkermarker och i granmomokulturer på torra marker där det helst borde växa tall (s.k. tallmarker). På dessa marker är det ju inte ovanligt att granen får avvecklas i förtid på grund av granrotrötan. I blandskog mellan t.ex. tall och gran, så blir angreppen betydligt lindrigare, varför dessa bestånd kan stå kvar betydligt längre än t.ex. granmonokulturer på åkermark.

Särskilt på fuktig mark brukar det bli kraftiga lövuppslag, samtidigt som det så småningom brukar kunna bli en kraftig underväxt av gran (granmattor). Då björken dels är gratis och dels växer fort i ungdomen, finns det ingen större anledning att röja bort björken i onödan. Med en kraftig beskuggning av björk, brukar det också kunna bli en effektiv självföryngrimg utav gran, då björken är granens moder. Också granunderväxten är ju gratis. Om det blir några luckor i underväxten, så får de väl kompletteringsplanteras med gran.

Rätt utfört får vi alltså ett skiktat bestånd av gran och björk, som inte nämnvärt stör varandra och dessutom liknar naturliga förhållanden. Vi kan ju tillgodogöra oss björkens fulla tillväxt, samtidigt som granen växer nästan lika bra som om vi hade röjt bort varenda björk, varför den totala tillväxten i beståndet ökar med ca 50%.

När björken börja bli gammal och granen börjar sätta fart, är det alltså dags att successivt avveckla björken, som då an bli timmer och biobränsle. Samtidigt så har granen fått en fin start och kan nu producera bra virke, då den inte växt så fort i ungdomen (ett avgörande krav för timmer är ju att det det finns tillräckligt med årsringar i intervallet 2-8 cm från stockens mitt). Dessutom torde angreppen av rotröta bli betydligt mindre än med plantering och monokultur, vilket torde ge en betydligt större virkesvolym när väl granen ska avverkas.

Nackdelen med metoden torde vara lite dyrare och mer komplicerade röjningar, då det gäller att tänka lite längre än "bort med allt löv". En annan nackdel är ju också att det blir dyrare att avveckla lövet, då man (för en gångs skull) är rädd om underväxten.

sammanfattningsvis:
+ ca 50% högre tillväxt på beståndet
+ mindre angrepp av skadegörare som t.ex. rotröta
+ större andel grantimmer i slutavverkning
+ värdefull björkved
+ låga föryngringskostnader
+ liknar naturliga förhållanden
- mer komplicerad röjning
- dyrare att avveckla björken än i en ren björkskog
- längre omloppstid

Naturligtvis går det att anpassa kronobergsmetoden med planterade lövträd och planterade turbogranar, där turbogranar bör sättas kanske 5-10 år efter lövet, men då snackar vi ju helt andra föryngringskostnader.

jema skrev:Jag har fått höra att blandbestånd inte ger särskilt stor synergieffekt?


Rätt skött och rätt kombination kan blandskogar ge stora synergieffekter. Men alla kombinationer funkar ju inte särskilt bra.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra dubblar lövsågandet

haggloader  
#116651 Niking, intressanta teorier!

Har du beaktat eventuell förekomst av skogsbete av kor (kvigor) i beståndets ungdom?

Användarvisningsbild

Re: Södra dubblar lövsågandet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#116812 Nix!
/Niklas

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).