SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsnyheter

Bra läge för skogsägare enligt Handelsbanken

1 inlägg 2254 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Bra läge för skogsägare enligt Handelsbanken  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#800535 Det är bra läge som svenska skogsägare sitter i just nu enligt Handelsbanken som idag kom med sin skogsrapport för våren 2023. Rapporten, som kommer några gånger per år, är en analys av skogssektorn gjord av Handelsbanken. Beroende på konjunkturen, marknadsläget och klimatförändringarna tror banken nu att läget framöver ser bra ut för skogsägaren. Trots utmaningar i form av skador på skog, inflation etc.

Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror på Handelsbanken säger att vi troligtvis kommer få se en förskjutning av marginalerna från industrin till råvaruledet. Med andra ord tror banken att skogsindustrin kommer att behöva dela med sig mer av sina vinster till skogsägaren. Kopfer tror att skogsägaren kommer ha en långsiktigt gynnsam utveckling. Frågan är om vi inte är inne i ett paradigmskifte just nu. Stort grattis till Sveriges skogsägare i så fall!

Virkesmarknaden

När det gäller virkesmarknaden så tror Handelsbanken på en avmattning generellt men att rundvirkespriserna ändå håller i sig. Kanske kommer en justering nedåt men det säger banken främst blir på timmer i Götaland som ligger på relativt höga nivåer just nu. Banken har tagit fram konjunkturcykler och mappat in både råvaruled och industri. På bilden nedan kan du se att sågverken just nu bedöms vara nere i en konjunktursvacka medan sågtimmer befinner sig på toppen av cykeln.

Massaveden är på väg mot en konjunkturtopp medan de förädlade varorna från massa är på väg ner i cykeln, dock har de inte gått in på den undre skalan. Ska man dra några slutsatser av detta som skogsägare så är det att försöka hålla i för att sågtimmerpriset ska stanna så länge det går på “toppen” samt att det kan finnas mer att ge på massavedspriset.

Foto: Handelsbanken


När det kommer till skogsmark så bedömer Handelsbanken att skog har stått emot bra och banken säger att skogsmark visat sig vara ett gott inflationsskydd. Intresset för att köpa skogsmark är fortsatt stort och justerat för inflationen så steg skogsmarkspriset med 1 % under 2022. Störst var dock ökningen i Norrland där priserna på skogsmark steg med 7 %.

Klimatet, kolsänkan och biologisk mångfald

Halva rapporten från Handelsbanken vigs åt frågor som rör klimatet, kolsänka och den biologiska mångfalden. Det är troligtvis ingen slump och inte heller “utfyllnadstext”. Handelsbanken skriver att klimatförändringarna skapar helt nya spelregler och att ansatser till nya regelverk tas på både internationell och mellanstatlig nivå. Underförstått så kommer vi inte ifrån ex. nya EU-regler om kolsänkor och biologisk mångfald.

Kanske kan ordspråket “if you can’t beat them, join them” in här. Handelsbanken verkar tro det och skriver att de nya spelreglerna kanske till och med kommer att vara till gagn för svenska skogsägare. Dels så handlar det om att det troligtvis kommer krav på mindre årlig avverkning. Det sänker utbudet och om inte höjer, så kanske i alla fall behåller dagens virkespriser. Men banken skriver också att det kan vara så att kraven på minskad avverkning kan bli av en sådan omfattning att skogsägare inte kan räkna hem detta med högre virkespriser.

Räddning då kan vara nya typer av inkomster från till exempel krediter för kolsänka eller biodiversitet enligt banken. Med andra ord så kan det komma “börser” som premierar skogsägare med höga vitala virkesförråd men också de skogsägare som har skogar som gynnar den biologiska mångfalden.

Hur det blir av detta vet ingen, inte ens banken. Men som sammanfattning så ser det ljust ut för svenska skogsägare och det finns kanske också läge att se över synen på skogsbruk framöver. Vi har i över 100 år inpräntats med devisen om att det som är bra för skogsindustrin är bra för skogsägaren. Med klimatförändringarna så kan detta komma och ändras drastiskt. Det kan kanske vara värt att diskutera vidare om?   TS
Elmia
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).