SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsnyheter

Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

10 inlägg 4751 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsbolagens Q1-rapporter 2023  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#800047 Nu kommer skogsbolagens delårsrapporter för 2023 års första kvartal på löpande band den här veckan. Först ut var Setra som släppte sin i går. Stora Enso och UPM presenterade sina delårsrapporter idag. I morgon 26 april kommer Billeruds Q1-rapport och på torsdag 27 april är det dags för Södra att redovisa. Sist ut på fredag släpper både SCA och Holmen sina rapporter.

Setra gör ett minusresultat under första kvartalet men skriver att trävarupriserna vänt upp. Byggelement i CLT skördar nya marknadsframgångar och en ny skola i Bollnäs behöver 2 200 m3 korslimmat trä från Setra. Bilden från bygget av Cederhusen i Stockholm. Bild: setragroup.com


Setra redovisar röda siffror
Årets första kvartal visar ett omsättningstapp på mer än 400 miljoner kr på grund av lägre försäljningspriser. Leveransvolymerna har varit fortsatt goda men till lägre priser. Priserna har dock kunnat höjas under kvartalet enligt Setra. Resultatmässigt går Setra back under första kvartalet med 64 miljoner kr och man härleder det försämrade resultatet till lägre försäljningspriser och högre råvaru- och energikostnader.

Aktiviteten på de flesta marknader var enligt Setra bättre än väntat undantagen den svenska. Men här hemma går marknaden för kommersiella och offentliga byggnader fortfarande bra relativt sett. Setra levererar nu t ex CLT-trä till sitt hittills största projekt. Renshammarskolan i Bollnäs ska byggas med 2 200 kubikmeter CLT-trä från Setra. Setra redovisar ingen detaljerad delårsrapport så det går inte att se hur olika marknadssegment presterar. De ger heller ingen prognos för resten av året.

Setras Q1-rapport hittar ni här.

Stora Enso tror att det finns en långsiktig ökande efterfrågan på deras förnybara produkter, inte minst träprodukter. Bild: storaenso.com


Stora Enso vinstvarnade - vinsten halverad
Stora Enso gick ut med en vinstvarning förra veckan och när Q1-rapporten kom idag visar den en i stort sett oförändrad omsättning men ett halverat resultat (operativt rörelseresultat). Från 503 miljoner Euro Q1 2022 till 234 MEuro Q1 2023. Redovisat som rörelsemarginal i procent så minskade den från 18,0 till 8,6% jämfört med det första rekordkvartalet 2022. För helåret 2022 var den operativa rörelsemarginalen 16,2%.

Stora Enso är besvikna över marknadsutvecklingen och de redovisar minskad efterfrågan och sjunkande priser på i princip alla verksamhetsområden undantaget vätskekartong. Pappersverksamheten har i stort sett avvecklats och fokus ligger nu främst på kartong och träprodukter. Massamarknaden ser inte så positiv ut den närmaste tiden med sjunkande priser på pappersmassa och fortsatt knapphet (och höga priser) på massaved. Efterfrågan på träproduker är också försvagad men det anger Stora Enso som tillfälligt. En del av vinstminskningen tillskrivs "operativa problem och transportstrejker i Finland".

Överlag så andas rapporten tillförsikt och man kan se det som en konsolidering av bolaget. Inga stora nyinvestreingar utan nu ska man kapitalisera på de beslut man tagit genom kontroll och kostnadsmedvetenhet. Stora Enso ser en bra framtida marknad med "långsiktig ökande efterfrågan på Stora Ensos förnybara produkter" och de är övertygade om att deras strategi ska ge "nya marknadsandelar och hållbar tillväxt från en verksamhetsplattform som är starkare och mer motståndskraftig över cyklerna". Kan man tolka det som att 2023 bara blir ett "hack i kurvan"?

Här kan du läsa Stora Ensos Q1-rapport 2023.

UPMs nystartade megabruk Paso de los Toros i Uruguay. Bild: upm.com


UPM gasar med ny massa och kärnkraft
Finska skogsindustriföretaget UPM har inga anläggningar i Sverige men desto fler på andra ställen i Världen. UPM är precis som Stora Enso en gigant i skogsindustrisammanhang. Båda bolagen är ungefär jämnstora men har olika produktmix. När Stora Enso valt att satsa på trävaror och kartong så har UPM satsat på massa och energi. Båda bolagen har en årsomsättning runt 130 miljarder svenska kronor vardera att jämföra med t ex Södras ca 30 eller SCAs ca 20.

UPM har expanderat kraftigt på senare tid genom att starta upp ett helt nytt massabruk i Uruguay. Det handlar om en investering på ca 35 miljarder kronor och en anläggning med en produktionskapacitet på 2,1 miljoner årston massa. Uppstarten fördubblar i princip UPMs massaproduktion. Till detta ska läggas att UPM är delägare i det nystartade finska kärnkraftverket OL3 och därmed så fördubblas även UPMs energiproduktion.

Till skillnad mot Stora Enso så ser UPM knappt några moln på himlen. Visst, de ser också en minskad efterfrågan och behov av lager-avveckling men de skriver att priserna på insatsvaror har nått sin peak och att marknaden ändå är stark. UPM gör ett starkare resultat (i jämförbara siffror) för Q1 2023 än för motsvarande 2022 och de förutspår att helåret 2023 blir bättre än helåret 2022. Och det var ju inte direkt dåligt... Vinstmarginalen (EBITDA) landade på 17,1% under Q1 2023 jämfört med 15% 2022. För helåret 2021 låg EBITDA-marginalen på 21,6%.

UPM tillverkar papper av olika kvalitéer, plywood, massa och energi och liksom Stora Enso så kommer även UPM att stänga ner papperstillverkning . Det handlar om bruk och pappersmaskiner i Tyskland och Österrike.

Här kan nl läsa UPMs Q1-rapport för 2023.

Sammanfattning
Trenden av minskad papperskonsumtion verkar vara fortsatt stark. Tack vare tidigare nedläggningar lyckades dock skogsbolagen få upp papperspriserna i fjol och tjäna skapliga pengar på detta segment. Nu stängs ytterligare produktionskapacitet av grafiskt papper ner, främst i Europa. Det här bör ju även minska behovet av pappersmassa och det, i kombination med utökad massaproduktion vid flera bruk, sätter press på massapriserna. Lagren av pappersmassa är rekordhöga och priset på massa sjunker. Frågan är hur det här kommer att slå igenom i Q1-rapporterna för företag som SCA och Södra som är "massatunga"? Och frågan är hur utvecklingen kommer att se ut resten av året? Vilka länder och bruk har de högsta produktionskostnaderna och tvingas stänga ner först? UPM anger i sin Q1-rapport att det nya bruket i Uruguay har en "cash cost" för massaproduktionen om 250 US$ per ton. Senast svenska massabruk visade röda siffror låg massapriset (NBSK) strax under 800 US$ per ton...

Brist på massaved
En intressant sak i sammanhanget är att det verkar råda en stor knapphet på fiber-råvara. Alltså massaved och sågverksflis. Stora Ensos Vd Annica Bresky skriver i rapporten att försörjningssituationen för massaved är "ansträngd, vilket är en effekt av bristen på ryska virkesvolymer och ökad konkurrens från energisektorn".

Importerades även barrmassaved från Ryssland?
Just hänvisningen till den ryska marknaden är mycket intressant då det officiellt enbart varit björkmassaved som importerats till finska bruk. Denna volym har, tillsammans med flis för energiändamål angetts till ca nio miljoner m3fub/år. Nu verkar det vara stor brist på både barr- och björkmassaved i speciellt Finland. Det här kan ju tyda på att de ryska volymerna av framför allt barrmassaved varit avsevärt större än vad de officiella siffrorna visat? Precis som allt annat i Ryssland kanske även virkestullarna var något som var tänjbart?

Hursomhelst så ger massavedsbristen intressanta effekter på den svenska marknaden. Förra veckan höjde Mellanskog sitt massavedspris till Södras nivå vilket innebär att man idag får bättre betalt för en björkgallring i mellansverige än i Götaland. I alla fall om man säljer till skogsägarföreningarnas prislistor. Mellanskog har nämligen tagit bort fraktavdraget för björkmassaved vilket gör det jämförbart med Södras villkor och Mellanskog betalar dessutom samma pris för sekunda som prima massaved. Till detta kan läggas att avverkningskostnaderna med stor sannolikhet ligger lägre i Svealand och södra Norrland än i Götaland.   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Torbjörn Johnsen  
#800079 Idag var det dags för Billerud att redovisa Q1-rapporten för 2023. Omsättningen (jämförbar med Q1 222) ligger kvar på ungefär samma nivåer men vinsten sjunker. Räknar man in den nordamerikanska delen (f d Verso) så ökar omsättningen och vinsten i kronor räknat men rörelsemarginalen (EBITDA) för hela verksamheten i år ligger på 13% jämfört med 22% för Q1 2022. Rörelsemarginalen för helåret 2022 var 17%. Fortfarande en anständig vinstnivå med andra ord även om både analytiker och börs verkar vara besvikna.

Billerud skriver att marknaden är utmanande med sjunkande efterfrågan, prispress och lageravvecklingar. Det verkar bara vara vätskekartongen som håller sig prismässigt och t o m får prishöjningar. Bolaget möter situationen med hård kostnadskontroll. Bland annat inför man "restriktioner för rekrytering, interna affärsresor, konferenser och utbildning". När det gäller kostnadsutvecklingen skriver bolaget att utvecklingen nu har vänt. Produktionanpassningar är också aktuella vid flera bruk.

På kostnadssidan förväntar vi oss att inflationen kommer börja avta under det andra kvartalet. Kemikaliepriserna är på väg ned till följd av de lägre energipriserna, och från maj har vi nya logistikkontrakt med bättre prisvillkor.


Ljus framtid
Billerud förutspår ett tufft andra kvartal men därefter verkar molnen skingras. Vd Christoph Michalski säger i delårsrapporten att

Den nuvarande utmanande marknadssituationen är tillfällig. Vi har en ljusare syn på marknadsvillkor och vår finansiella utveckling för det andra halvåret.


Tittar man på detaljerna för olika produktsegment så verkar paradoxalt nog pappersdivisionen gett högre vinstmarginal än vad kartongen gett under första kvartalet.

Amerikansk svampinfektion kostar hundra miljoner
Vi har tidigare skrivit om utbrottet av blastomycosinfektion i Billeruds amerikanska bruk Escanaba tidigare (Svampsjukdom med dödlig utgång stänger Billeruds USA-fabrik)
Hela bruket stängdes ner den 13 april och Billerud skriver i delårsrapporten att den finansiella påverkan på Q2 kommer att hamna kring 100-150 miljoner kr.

[urlhttps://www.billerud.se/globalassets/cision/documents/2023/20230426-delarsrapport-januarimars-2023-sv-0-4524774.pdf]Läs Billeruds delårsrapport för Q1 2023 här[/url].

I morgon är det dags för Södra att presentera sin delårsrapport och på fredag kommer Holmans och SCAs. Vi återkommer med info i den här tråden.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Torbjörn Johnsen  
#800100 Även Rottneros passade på att publicera Q1-rapport idag. De har gynnats av kvartalets höga massapris och dollarkurs och presterar bättre i både omsättning och resultat jämfört med Q1 i fjol trots nedläggningen av slipmasseproduktionen i just Rottneros. Dock fanns en del slipmassa i lager som avyttrats. Högre försäljningskostnader och bättre produktmix har kompenserat med råge för ökade kostnader.

Precis som flera andra skogsbolag så beskriver Rottneros den nära framtiden som utmanande, med sjunkande massapriser. Man konstaterar dock att kostnadsinflationen avtar och att toppen för kemikaliepriserna har planat ut eller börjat sjunka. Vedkostnade beskrivs som hög och Rottneros skriver så här om hur man hanterar detta problem:

Under kvartalet aktiverade vi därför virkesimporten från Baltikum för att balansera den inhemska vedförsörjningen och motverka den ökande konkurrensen om råvaran i Sverige.


Man köper alltså massaved i Baltikum till betydligt högre pris för att hålla ner priset på hemmaplan. Den här modellen har ju fungerat bra för skogsindustrin tidigare men frågan om det ens är en vettig strategi i dagens svenska, finska och Baltiska råvaruunderskotts-situation? Nu har skogsindustrin lyckats trissa upp priset så mycket i Baltikum att virkesexporten börjar "gå baklänges". Det blir billigare för finska bruk att köpa svensk massaved än att köpa från Baltikum. Rottneros får därmed ännu större konkurrens på hemmaplan. Vilket gjort att massaveden i Svealand nu för första gången i mannaminne betalas lika bra som i Götaland. Skott i foten?
Nu är prisdiket för massaved borta men kvar för timmer

Här hittar ni Rottneros Q1 rapport för 2023.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Torbjörn Johnsen  
#800102 I morgon presenterar Södra sin Q1-rapport. Det ska bli intressant att se hur trä- och sågverksdelen presterar. Under Q4 2022 gick Södra back på trädelen med 130 miljoner kr men skrev att prisfallet hade planat ut i slutet på Q4. Frågan är om vi nu kan se en uppgång i trävarupriserna under Q1 eller om det blir som för Setra, med två röda kvartal på raken?
Bild från Södras årsbokslut 2022 visande omsättning och resultatmarginal för Södras affärsområde Wood. Sista kvartalet i fjol gick med röda siffror. Hur kommer det att se ut för Q1 2022?. Källa: sodra.com

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Robur Clivus  
#800105 Här finns lite gratis länkar om man vill försöka följa vissa delar av marknaden.

Bleached Softwood Kraft Pulp futures traded on the Shanghai Stock Exchange (SSEC)
: https://tradingeconomics.com/commodity/kraft-pulp

Lumber is wood that has been processed into beams and plank. The biggest producers of lumber are concentrated in the Baltic Sea region and North America. The futures contract traded on Chicago Mercantile Exchange specifies that the lumber must be manufactured in certain U.S. states and Canadian provinces.
: https://tradingeconomics.com/commodity/lumber

Mycket data på bygglov osv runt om i världen och även på separata länder:
: https://tradingeconomics.com/country-li ... ing-starts

Användarvisningsbild

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Torbjörn Johnsen  
#800136 Nu kom Södras rapport för Q1 2023 och den såg efter omständigheterna stark ut. Sågverksdelen (Södra Wood) går visserligen med röda siffror för andra kvartalet i rad men massan drar lasset även detta kvartal. Jämfört med Q1 under rekordåret 2022 så ligger omsättningen i stort sett kvar på samma nivå, 8 002 miljoner kr (jmf med 8 165 Mkr 2022) men rörelseresultatet dippar rejält ner till 1085 Mkr (1974 Mkr). Rörelsemarginalen landar på 14% (24%) vilket ändå måste vara en riktigt bra nivå i en begynnande lågkonjunktur. Innan rekordåren 2021 och 2022 så ansågs en rörelsemarginal på 14% som extremt bra för industriell verksamhet.

Extremt konjunkturkänsligt
Det som är tråkigt är när man tittar på sågverksdelen hos Södra (men även hos bolag som t ex Setra) är att den är så extremt konjunkturkänslig. Efter några få men extrema superår så är det direkt ner i källaren när priser och efterfrågan dippar. Det man nu dock kan se är att företag med längre driven förädlingsgrad av träsidan, som t ex Metsä (LVL, Plywood...) och Stora Enso (LVL, CLT, KVH...), har en betydligt bättre rörelsemarginal i sina trädivisioner. Det här blir förhoppningvis bättre för Södra allteftersom KL-träanläggningen i Värö kommer upp i produktion men det skulle troligtvis behövas ytterligare förädling för mer av den sågade produktionen.

Det här borde vara prioriterade frågor för både ägare och styrelse i Södra: hur ska vi utveckla förädlingsvärdet på timmerstocken och trävirket som inte går genom masskokaren? Södra har många av lösningarna mitt framför näsan i sina kunderbjudanden mot byggsektorn i t ex Storbritannien: LVL, Lättbalkar, Limträ och KVH-trä. Produkter som Södras kunder efterfrågar men som tillverkas av någon annan och säljs av Södra. Varför kan inte Södra att börja tillverka dessa produkter själva? Eller kanske finns det redan sådana planer? Vi håller tummarna för lite nya investeringsidéer inom detta område.

Framtiden?
Södra har uppenbarligen klarat prisnedgången på pappersmassa bra under det första kvartalet och vi gissar att man sitter med bra kunderbjudanden och bra avtal för detta segment. Generellt så faller priserna på pappersmassa fortsatt och lågkonjunkturen har troligen inte visat sin fulla kraft ännu så Q2 och Q3 kan bli utmanande kvartal. Vd Lotta Lyrå skriver i delårsrapporten, precis som många andra skogsbolag, att 2023 kommer att vara ett svårt år med stor osäkerhet p g a den ekonomiska utvecklingen i Världen.

Här kan ni läsa Södras Q1-rapport 2023.

Vi följer rapporteringen från fler skogsbolag här i tråden så får vi summera ihop det hela nästa vecka.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Fredrik Reuter  
#800142 Finska skogsskoncernen Metsä som till stora delar ägs av finska skogsägare rapporterar också idag sitt ekonomiska resultat för första kvartalet 2023. Metsä står ut ur mängden med en till synes mycket stark rapport. Totalt omsatte koncernen 18,6 miljarder kronor under första kvartalet 2023 och genererade samtidigt en vinst före skatt på ca. 3,1 miljarder kronor.

Metsäkoncernen är uppdelat i flera segment:

Metsä Forest som agerar som virkesanskaffande företag till koncernen. Detta bolag rapporterar om en relativt hög aktivitet under kvartalet med höga virkespriser, ett fokus på gallring och att majoriteten av anskaffade virket kom från affärer gjorda med skogsägare som är medlemmar i Metsäliitto. Det är Metsäliitto som är majoritetsägare i Metsä Group.

Metsä Wood som tillverkar och säljer EVP, Engineered Wood Products och träskivor såsom ex. plywood. Detta företag rapporterar en avmattande marknad men det hämtas hem av att LVL-sortiment säljer bra och att efterfrågan på björkplywood är stor efter sanktionerna mot Ryssland. Det är svårt att få tag i råvara för tillverkning av björkplywood.

Metsä Fibre som är en udda skapelse med våra mått mätt eftersom man bakat ihop massa och sågade trävaror i ett företag. Metsä Fibre har sedan Q4 2022 sett en avmattning i marknaden för sågade trävaror men såg nu under kvartal 1 2023 en återhämtning på denna marknad. För massan så steg försäljning i jämförelse med föregående period 2022 men sjönk jämfört med Q4 2022. Inalles har företaget ändock en rörelsemarginal på 20 % och levererade 647.000 ton massa samt 307.000 kubikmeter sågad vara under kvartalet.

Metsä Board som tillverkar kartong av olika slag är också speciellt. Det är det enda bolaget inom Metsäkoncernen som är börsnoterat. Skogsägarna är dock genom Metsäliitto majoritetsägare även i Metsä Board. Företaget såg en växande marknad på huvudsortimenten under kvartalet men påverkas av högre priser på både kemikalier och skogsråvara. Detta gäller virkespriser både i Finland och Sverige enligt företaget. Metsä Board hade en rörelsemarginal på ~16 % under kvartalet.

Metsä Tissue som tillverkar mjukpapper (typ toalettpapper) är inne i en positiv trend men är ett av de mindre bolagen i koncernen. Metsä Tissue gick från en förlust första kvartalet 2022 om 205 miljoner kronor till en vinst på en halv miljard kronor detta kvartal. Eftersom de tillverkar produkter för slutkonsument så har de en ökad marginal då de följt den stigande inflationen.

Här kan du läsa mer om Metsäs kvartalsrapport: https://mb.cision.com/Public/16021/3758 ... 31fe8e.pdf

Användarvisningsbild

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Torbjörn Johnsen  
#800185 Holmens delårsrapport för Q1 2023 är lite av uppochnervända världen. När alla andra bolag stänger ner sina pappersmaskiner så investerar Holmen i sina. När alla gnäller över höga elpriser pratar Holmen om låg elkostnad. När virkesförsörjningen blir allt mer ansträngd hos andra så genererar höga virkespriser vinst hos Holmen. Vad är det som händer?

Holmens pappersproduktion står för en tredjedel av omsättningen men nära hälften av rörelseresultatet. Holmen skriver att:

Marknadsbalansen för papper försvagades under kvartalet men till följd av osäker råvarutillgång för många
producenter hölls priserna på en stabil nivå. Vi har flyttat fram våra positioner på marknaden även om vi i ökad
omfattning begränsat produktionen. Trots lägre volymer blev resultatet ändå mycket starkt, 836 Mkr, tack
vare höga försäljningspriser och låg elkostnad. För att ytterligare stärka vår marknadsledande position inom
bokpapper och öka produktionen av vår nya förpackningsprodukt går vi nu vidare och investerar 450 Mkr i
ombyggnad av en pappersmaskin i Braviken.


Holmen har en betydande egen elproduktion i både vatten- och vindkraft. Det här gör att höga elpriser ger klirr i kassan för ett bolag som Holmen. Vinstmarginalen på energiaffären är dessutom hög med en EBITDA-marginal om 84%. Holmen som förr i tiden stod på barrikaderna och agiterade för mer kärnkraft och hotade att stänga sina pappersbruk p g a höga elkostnader skriver nu att de har låga elkostnader. Det svänger fort i hockey...

När det gäller virkespriserna så har Holmen en hög självförsörjningsgrad från egen skog vilket har varit gynnsamt. Den egna skogsdivisionen verkar få marknadspriser för råvaran som levereras in till koncernens industrier vilket ger en hög vinstnivå medan sågverksdelen klagar över höga timmerpriser. Egentligen så handlar det kanske mer om hur internredovisningen hanteras?

Holmens trävarudel går liksom de flesta andra sågverksföretag sämre även om den har förbättrats något jämfört med Q4 2022. Holmen tror dock, precis som andra skogsbolag, att träprodukterna har en ljus framtid.

Intresset för att bygga storskaligt i trä är stort men efterfrågan från övriga delar av byggmarknaden är just nu
svag till följd av att stigande räntor bromsat nybyggnationen. Försäljningspriserna stabiliserades under
kvartalet på historiskt bra nivåer till följd av begränsningar i utbudet från flera stora produktionsländer. Höga
kostnader för timmer gör dock att kvartalets resultatet från trävaror blev lågt, 23 Mkr.


Här hittar ni hela delårsrapporten för Holmen Q1 2023.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Torbjörn Johnsen  
#800191 Så kom då till sist även SCA med sin delårsrapport. Sist men inte minst! SCA krossar de andra bolagens resultatnivåer och levererar ett rörelseresultat på EBITDA-nivå om 42,7%. En absurt bra siffra för ett börsnoterat industribolag men ändå ett "ras" från förra året (Q1 2022) då SCA redovisade en EBITDA-nivå på 52%.

Nettoomsättningen minskade något (från 5 miljarder till 4,8) och likaså Rörelseresultatet/EBITDA (från 2,6 miljarder till 2,1). SCA redovisar ungefär samma trender för de olika produktområdena som andra skogsbolag men de ligger lönsamhetsmässigt generellt högre i allt. EN trolig orsak till detta är att SCA har lägre virkespriser inom sitt verksamhetsområde än i andra delar av landet samt att man har en stor självförsörjningsgrad från egen skog. Det syns på att lönsamheten i skogsdivisionerna för både SCA och Holmen har stigit kraftigt när den egna industrin får betala marknadsmässiga priser även för den egna råvaran.

25% ökad avverkning i egen skog
SCA planerar enligt delårsrapporten att öka sin avverkning i egen skog från nivån 4,3 miljoner m3fub till 5,4 miljoner m3fub redan 2025. Det är en ökning med 1,1 miljon m3fub eller motsvarande 25,6% på relativt kort tid. Är detta ett sätt att kompensera för Sveaskogs bortfall och att försöka hålla priskonkurrensen för råvara stången? Och är det långsiktigt givet SCA:s skogstillstånd och tillväxtvolym på de egna markerna? Det återstår att se.

Massan går fortfarande starkt
Liksom de andra skogsbolagen redovisar SCA minskad efterfrågan för kartongprodukterna medan massan har haft en mer gynnsam situation under Q1. Både priser och efterfrågan på massa har varit bra. Trädivisionen har minskat sin rörelsemarginal kraftigt jämfört med Q1 2022 men ligger fortfarande med marginal på svarta siffror. EBITDA-marginalen var 9,5%. Skillnaden mellan SCAs och flera andra bolags lönsamhet inom träområdet beror troligtvis främst på att SCA har lägre råvarupriser.

SCA har precis som Holmen en stor affär i energileveranser från bruk och vindenergi, om än inte lika omfattande som Holmen som har mer vattenkraft vilket syns på EBITDA-marginalen. SCAs energisektor ger en EBITDA-nivå på 35,2% medan Holmen redovisade en EBITDA-nivå på 84%.

Här kan ni läsa hela SCAs Q1-rapport för 2023.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogsbolagens Q1-rapporter 2023

Robur Clivus  
#800212 Mycket bra genomgång, ytterligare en intressant input är att hålla koll på hur ledningarna agerar med sina egna pengar, all handel med egna bolagets aktie behöver registreras och kan följas här: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient
Brukar ge säkrast information om vad de egentligen anser om framtiden.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).