Skogsnyheter

Kolsänkan i skogen minskar i Norge också

2 inlägg 617 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Kolsänkan i skogen minskar i Norge också

Fredrik Reuter  
#777709 Norska bioekonomiinstitutet NIBIO har nu släppt ny data för bland annat LULUCF och upptag av koldioxid i den norska skogen. Likt Finland och Sverige så sjunker även upptaget i Norge, något som kan göra det svårt för Norge att nå sina egna klimatmål. Nya beräkningar visar att prognosen för nettoutsläppet av koldioxidekvivalenter mellan perioden 2021 - 2025 beräknas landa på 6,7 miljoner ton CO2e. Vid den förra beräkningen spåddes ett nettoutsläpp på 2,7 miljoner ton CO2e. Detta är en ökning med nästan 150 %.

NIBIO har svårt att hitta exakt vad denna försämring beror på men pekar på att avskogningen kan ha påverkan. 6.000 hektar skog avskogas årligen i Norge enligt NIBIO och även om "påskogning" sker med ungefär motsvarande areal så kan det bli minus ändå. Detta då avskogningen sker på befolkade marker (nya vägar etc) som har bra bördighet medans påskogningen sker främst i fjällvärlden där klimatet flyttar trädgränsen. Denna miljö har klart sämre bördighet än låglandet.

Men Norge har också ändrat beräkningsmetoder och detta är något som också kan påverka utfallet. NIBIO tar också upp att avverkning ökat i Norge de senaste åren och att detta också skulle kunna vara en bidragande orsak. Även om skogen återplanteras efter avverkning så tar det flera år innan den yngre skogen binder tillräckligt med koldioxid.

Norges stora export av virke kan också påverka. Detta eftersom FN:s och EU:s klimatberäkningar stipulerar att man måste räkna en avverkning som ett direkt utsläpp och får senare i beräkning ex. tillgodogöra sig inlagring i ex. trävaror för husbyggnation etc. Har man en stor export så går man miste om den pluspost som i beräkningen kallas HWP eller "Harvested Wood Products".

I relation till Sverige så betyder det att Sverige kan lägga på extra kolsänka i träprodukter. 2019 så importerade Sverige ca 2,8 miljoner m3fub från Norge och totalt nettoimporterade Sverige 8,8 miljoner m3fub år 2019. Det motsvarar ca. 12 % av förbrukat virke.

Andra orsaker som NIBIO ser är att skogen avverkas för tidigt, troligtvis innan tillväxten kulminerar samt att man likt andra länder i närområdet sett en sämre tillväxt efter torksommaren 2018.
   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: Kolsänkan i skogen minskar i Norge också

Älgfoderodlare  
#777788 Sammantaget med både då Sveriges o Finlands utveckling, borde det ge att; Lägre gallringsgrad, högre LSÅ samt ökade volymer / areal vid slutavverkning är en bättre lösning än BAU idag. Vad är det som är så svårt att förstå !
I både eko. termer o för tillväxten, så gynnas ju allt om man INTE gör allt enl. BAU !
Det finns ju allt att vinna i ett / för tillväxten, annorlunda skogsbruk än det vi gör / underhåller idag.
Större närvaro, ökade krav på produktion, ökad kunskap hos privatskogsbruket, kan skapa mycket av det som fattas i de flesta produktionsskogar vi förfogar över idag.
Vi har motorsågskörkort, men vi har inte skogsskötselkörkort. Vilket borde vara mer angeläget !
Det är ju inte det vi tar ner / mer av skogsprodukter idag, som har störst betydelse för framtiden.
Utan det vi odlar i volym o art för framtiden, som kan bli den mest avgörande skillnaden.
Kunskap o engagemang kan bli de mest avgörande delarna av denna utveckling.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).