Skogsnyheter

SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

80 inlägg 10633 visningar 23 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Fredrik Reuter  
#775904 SVT fortsätter nu sitt tema om slaget om skogen. Det var förra hösten som SVT Vetenskapens värld startade en serie om skogsbruket i Sverige. Serien blev mycket uppmärksammad och dominerade av och till skogsdebatten under förra hösten. Nu verkar SVT Vetenskapens värld göra en nystart genom att nästa program heter "Slaget om skogen fortsätter".

Enligt SVT Play så kommer man behandla flera frågor i programmet:

Slaget om skogen fortsätter. EU söker bevis för olagliga karteller bland svenska skogsbolag. Dessutom driver EU på för att stoppa den svenska skogsbranschens stora kalhyggen. Men svenska forskare och företag anser att kalhyggena är nödvändiga - för ekonomi och leveranser av gröna råvaror. Samtidigt hävdar finska forskare att kalhyggen ger dålig ekonomi för skogsägarna. I Finland har man börjar ställa om skogsbruket mot alltmer hyggesfria skogar för klimatet och den biologiska mångfaldens skull. Vem vinner skogens finnkamp?


Denna tråd berör och diskuterar SVT Vetenskapens världs serie "Slaget om skogen". Vill du läsa mer på Skogsforum om Slaget om skogen så har skapat en hashtag där du enkelt kan hitta alla trådar - #slagetomskogen
   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

skogshare  
#775911 Vore spännande att höra Lars Lundqvists och andra initierade skogsforskares samlade uppfattning om sina finska kollegors verkliga uppfattning i dessa brännande frågor. Skogsbruket och skogsforskarna i de nordiska länderna bör så lång det är möjligt göra gemensam sak på sakliga grunder.

Avatar Fallback

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

maltex  
#775948 Finnarna kör överhållenskärm och max 0.3 HA luckor, så nyskapande är deras hyggesfria skogsbruk. Så många som är för hyggesfritskogsbruk lär döma ut det som trakthyggesbruk. Solen lyser uppenbarligen på samma jord fortfarande.

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

HannuRöj  
#775962 [I Finland har man börjar ställa om skogsbruket mot alltmer hyggesfria skogar]

Börjar man från noll så är det inte svårt att öka arealen avsevärt..
Dock diskutionen av hyggesfritt var stort härom åren men i praktiken har ökat inget annat än allt för sena gallrigar i granskogar.

Nya PEFC kravet i Finland är 20 träd per hektar, som räknas väl i Sverige som hyggesfritt.

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Sjögården  
#775993
maltex skrev:Finnarna kör överhållenskärm och max 0.3 HA luckor, så nyskapande är deras hyggesfria skogsbruk. Så många som är för hyggesfritskogsbruk lär döma ut det som trakthyggesbruk. Solen lyser uppenbarligen på samma jord fortfarande.

Här blir det 10 ha sistagallring i nästa vecka där vi hugger bort all gran vid 66 års ålder.
Tallen får bli kvar ett 20 tal år till, boniteten T22 till G24.
Helt plötsligt är jag ett föredöme för kontinuietsskogsbruksföreträdarna då det som utgör beståndet blir en timmerställning som med tiden kan betraktas som överhållen när föryngringen kryper in .
Är bakvänt mot mina gamla skötselprinciper men inser att tiderna ändras.Granen på dessa boniteter på den torra ostkusten ser ut att helt tappa tillväxt vid 65 årsåldern. Toppskotten är nästan obefintliga.
Faktum är att gamla ägarna på gården gjorde samma sorts avverkning 1973 på rätt stor andel av fastigheten och det avvecklade jag 1999 med en fantastisk kvalitet på den mogna och grova tallskogen som blev resultatet.
Att jag samtidigt slipper hyggesanmäla och därigenom bjuder in min granne knärotsinventeraren är väl bara bonus…😉

Avatar Fallback

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Elmhult  
#776055 Hur som helst. Det är svt. Det kommer att vinklas. Och särskilt nu när de är sura på att de inte vann valet.

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

molnia  
#776112
Sjögården skrev:Här blir det 10 ha sistagallring i nästa vecka där vi hugger bort all gran vid 66 års ålder.
Tallen får bli kvar ett 20 tal år till, boniteten T22 till G24.
Helt plötsligt är jag ett föredöme för kontinuietsskogsbruksföreträdarna då det som utgör beståndet blir en timmerställning som med tiden kan betraktas som överhållen när föryngringen kryper in .
Är bakvänt mot mina gamla skötselprinciper men inser att tiderna ändras.Granen på dessa boniteter på den torra ostkusten ser ut att helt tappa tillväxt vid 65 årsåldern. Toppskotten är nästan obefintliga.
Faktum är att gamla ägarna på gården gjorde samma sorts avverkning 1973 på rätt stor andel av fastigheten och det avvecklade jag 1999 med en fantastisk kvalitet på den mogna och grova tallskogen som blev resultatet.
Att jag samtidigt slipper hyggesanmäla och därigenom bjuder in min granne knärotsinventeraren är väl bara bonus…😉


Intressant koncept, skulle du vilja skapa en tråd o delge lite om detta? Skulle vara intressant att höra mer, så kallat höggallring?

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Sjögården  
#776126 Kan försöka ta några bilder.
Metoden fungerar om man har arbetat med en blandning av tall och gran och skött det rätt offensivt med ett par, tre gallringar så att kronorna på tallen fått utveckla sig.Så också rotsystemen.
Kvaliteten på tallen blir ofta väldigt bra när trängselverkan med granen gjort stammarna kvistfria rätt tidigt och dessutom finkvistiga .
Vid friställandet kommer tallen snabbt reagera på ljus och näring från ris och toppar.
Granen har bidragit med en hel del volym gallringsvirke fram till nu och mindre luckor i beståndet kan man kompensera genom lite fler tallar i resten av beståndet.
Risken är som vanligt stormfällning men samtidigt slipper man fler barkborreträd och rotrötan äter det mesta av vad granen producerar från nu vid denna ålder på dessa marker.
Gamla ägarna på denna marken ville gärna använda underväxten av gran som nästa bestånd.
Det rekommenderar jag inte utan har röjt ner underskiktet och börjat om.
Men i certifieringen kan man lämna öar av yngre skog för att klara framtida naturvårdsträd av främst löv.
Och på en hel del av beståndet kommer även tallen att självså sig i luckorna med tiden.
Vi tvingas här att prova nytt då avverkningsanmälan är utesluten förutom i gamla granåkrar där absolut inga artfynd finns.
Inget ont som inte har något gott med sig.. 😉

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

MrStraightpull  
#776139 Timmermanns och den gröna rörelsen måste göra allt för att dölja NV Centraleuropas CO2-gate... Greenpeace har lobbat mot kärnkraft men för fossilgas. De säljer tom fossilgas från eget gasbolag... Snart börjar de nog också sälja kol då de ju numera anser att det är ok att elda med kol i Tyskland. You can't make this shit up! Och oavsett valresultatet är fortfarande propagandamaskineriet MSM fullt av fans av en grönröd världsordning...

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

HannuRöj  
#776143 [Gamla ägarna på denna marken ville gärna använda underväxten av gran som nästa bestånd.
Det rekommenderar jag inte utan har röjt ner underskiktet och börjat om.]

👍 Genom noga och regelbunda underväxt röjningar säkerställs kvaliten av kommande ungskog. Förr i tiden röjdes inte, och det var felet på sk naturliga föryngringar. Senare, vid gallringsfasen, var väldigt svårt att se vilka granarna är av gamla underväxt och vilka som är livskraftiga som född under timmerställningen. Annars fungerade även det. Har själv några såna bestånden och vet det krävs ganska aktivt attityd..

Oftast finns unga granar av bra kvalite i någon fuktigare ställe som född under björk. Dikningsbehovet är bra att säkerställa i tid.

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Sjögården  
#776233 Så har man då sett avsnittet nr 1.
Inget nytt eller oväntat men inser att konflikterna fortsätter.
Att ha mycket gammal skog är just nu en affärsrisk då varje steg i debatten går åt hållet: Rör inte!
Har man mycket ung och medelålders produktiv skog är man nog i fas med debatten som ju tenderar svänga vart trettionde år. Och har man dessutom använt inkomsterna från tidigare avverkningar på ett klokt sätt så sover man rätt lugnt.
Är som jag tidigare skrivit öppen för att prova nya metoder och då främst överhållen skärmställning och också i någon mån luckhuggning.
Men det passar knappast flertalet skogsägare.
Resultatet blir nog att allt stannar av.
Inkomster som behövs för att underhålla bostäder, ekonomibyggnader,vägnätet och nya investeringar för framtiden får man hämta från annat håll.
Och generationsskiften blir avsevärt svårare om man inte kan räkna med att kunna göra ett stort uttag i den gamla sparade skogen.
Ser med intresse fram emot nästa program… 😉

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Torbjörn Johnsen  
#776245 Här finns en text om första avsnittet på SVTs sajt:
https://svt.se/nyheter/vetenskap/hemlig ... ns-framtid

Och här är länken till första avsnittet i Slaget om skogen fortsätter:
https://www.svtplay.se/video/37089929/v ... avsnitt-10

Jag har inte hunnit kolla än men ska titta i kväll.

Avatar Fallback

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Robbie  
#776256 *Spoiler*


Min snabbreflektion är att avsnittet vänder sig verkligen mot hyggen och massaindustrin och för hyggesfritt. Man talar väldigt lite om ungskogar.

Hyggesfritt är ett jättebra komplement till det rationella skogsbruk vi har idag i min mening. Det var kul att se och höra Pukkala och Angelstam, vilka man bara läst om i olika rapporter. Deras åsikter och forskning är intressant och verkligen ett slag för hyggesfritt. Man talar för fördelarna med ett jämt uttag och bättre ekonomi för skogsägaren, vilket absolut kan vara fallet vid en lyckad hyggesfri skötsel. Men man pratar väldigt lite om baksidan, hyggesfri skötsel kan ge ett högre nuvärde än trakthyggesbruk men också leda till lågproduktiva restskogar, speciellt på låga boniteter. Det påstås att 50% av våra skogar passar för hyggesfritt. Och citat "All tallskog". Detta är förkastligt enlig mig, tallskog på låga boniteter <t20 blir extremt lågproduktiva om en skärm finns kvar över ungskogen. Luckhuggning är ett alternativ som jag antar man hänvisar till när man gör ett sådant påstående, men det är osäkert om det fungerar överallt heller.

Det är riktigt trist att bakrundsmusiken till de med "rätt" åsikt är positiv och när Sveaskog pratar om sina misslyckade försök så spelas någon slags "lustig" musik. Det är ett effektivt sätt att förlöjliga och föra fram sin agenda.

Historian talar sitt tydliga språk och den belyses absolut inte i denna serie. Restskogarna efter dimensionshuggningen är ett bra exempel på vad som kan hända när hyggesfritt skogsbruk går fel. Man blir tvungen att börja om om man vill ha någon virkesproduktion att tala om. Idag har vi regler om högsta uttag Svl §5 och §10 kurvan, så ett hyggesfritt skogsbruk kanske skulle se annorlunda ut idag.

Man talar om att hälften av en viss areal är "hyggen" när man egentligen borde använda "brukas med trakthyggesbruk". Ett hygge är inte för evigt, men det verkar som folk tror det.

Klimatdebatten och koldioxidupptag nämns knappt vilket är ganska konstigt, bara att hyggen släpper ut, vilket illustreras med en grådassig dystopisk video.

Det är väldigt bra att man talar en del om massaindustrins eventuella korruption och Sveriges låga virkespriser. Belyser det faktum att skogsägare kan få betala för att leverera massaved från en förstagallring.

Jag är väldigt besviken, jag trodde man skulle nämna något om sina faktafel i tidigare program men istället fyller man på med fler. På något vis vill man ha objektivitet, men jag upplever verkligen att det vinklas åt ett håll. Forskningen är inte ens nära eniga på detta område så man kan välja vilken forskning man lyssnar på och luta sig mot dem, det är precis detta Svt gör och det är inte fel, men det är inte neutralt och objektivt.

Det verkar som detta är det avsnittet vi får, är inte givet att det blir någon serie som tidigare.

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Badbollen  
#776260 Många fel i avsnittet... Jag har inte sett klart det än. Men:

19:40 sägs:
"Finland och Sverige är Europas största producenter av pappersmassa. En industri som alltså gynnas av kalhyggesbruk som ger stora mängder billigt virke. Men där Sverige står fast vid kalhyggena, håller Finland på att svänga."

Runt 50 % av den produktiva skogsmarken i Sverige är idag FSC-certifierad. I den nya FSC-standarden finns ett krav på att 5 % av skogsmarken ska bedrivas med kontinuitetsskogsbruk. Vecka 48 anordnar Skogsstyrelsen med Hyggesfria veckan. Förstår inte på vilket Sverige då skulle "stå fast vid kalhyggena"? Eller är det ett paradigmskifte av skötselmetod som efterfrågas? En mångfald av skötselmetoder är vägen framåt, med större lövinslag.

Det finns även ett regeringsuppdrag gällande hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/ ... skogsbruk/

Detta vet såklart en person som Leif Öster, men han fortsätter med sitt svartmålande. Leif är tyvärr en broförstörande populist, med en egen agenda...

I Finland pågår heller ingen radikal omvändning gällande skötselmetodanvändningen, som man får intrycket av genom programmet och även programbeskrivningen.

Det är inte det billiga virket som går till pappersmasseproduktion. Virke är timmerråvaran.

Användarvisningsbild

Re: SVT Slaget om skogen fortsätter 23 okt 2022

Ove Lindberg  
#776269
Torbjörn Johnsen skrev:Här finns en text om första avsnittet på SVTs sajt:
https://svt.se/nyheter/vetenskap/hemlig ... ns-framtid

Och här är länken till första avsnittet i Slaget om skogen fortsätter:
https://www.svtplay.se/video/37089929/v ... avsnitt-10

Jag har inte hunnit kolla än men ska titta i kväll.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).