Skogsnyheter

Fråga 5 - Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka

1 inlägg 3753 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fråga 5 - Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka

Torbjörn Johnsen  
#768134 5. Hur ser ni på svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

Svenska skogsägare som bygger upp sina virkesförråd tillhandahåller en kolsänka som används i Sveriges redovisning av kolbalans från marksektorn (Kyoto/LULUCF). Internationellt sker en växande marknad för handel med kolsänkor men svenska skogsägare har hittills inte erbjudit sina kolsänkor för kommersiell handel i någon omfattning.

Hur ser ni på svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skogstillväxt?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Det är en möjlighet som så klart kan användas i större utsträckning, men det bör varje skogsägare själv bestämma.

Centerpartiet
I grunden tycker jag att det är fel att man ska få betalt för att inte bruka sin skog. Skogsbruk ska vara lönsamt i sig själv. Ser vi på jordbruket så borde det vara avskräckande med den byråkrati och detaljreglering som en jordbrukare måste hålla på med för att få ut sina stöd.
Med det sagt så ser vi att det dyker upp förfrågningar från kommersiella aktörer som vill investera i kolsänka för att balansera sina egna utsläpp eller för att kunna visa upp något.
Den enorma klimatnytta som svenska skogsägare står för borde lyftas upp ännu mer. En brukad skog gör större nytta än en obrukad skog.
Frågan har nog inte diskuterats färdigt.

Sverigedemokraterna
Skogens nettoupptag av koldioxid är i Sverige en följd av aktivt brukande. Vi har här länge kunnat avverka mer och mer varje år och samtidigt ha ständigt ökande volym växande skog. Allt bättre skogsskötsel har lett till att skogens tillväxt ökat, och eftersom vi har avverkat mindre än tillväxten, har kolupptaget ökat, så att nettoupptaget nu är nästan lika stort som hela Sveriges utsläpp! Vi ser att risken är uppenbar att en handel med svenska kolsänkor skulle minska tillväxten i de svenska skogarna och därmed minska kolupptaget.

Miljöpartiet
En utveckling mot betalning för att utföra olika ekosystemtjänster på sin mark tror vi kan komma att bli en viktig del i pusslet för att klara både ökad kolinlagring och andra ekosystemtjänster, i dagsläget är incitamenten många gånger för svaga. En högre andel hyggesfritt skogsbruk ger dock både lönsamhet och ökad kolinlagring. Vi vill att staten ser över möjligheter till affärsmodeller som kan främja multifunktionella skogar samt kolinlagring och andra ekosystemtjänster.

Liberalerna
Det stora kolupptaget i skogen är viktigt och det måste värnas. Helst ska det ökas ytterligare. Om en marknad för LULUCF-upptag kan ge denna effekt utan att potentialen på andra håll missas så är vi positiva.

Kristdemokraterna
Det är lite liknande som att företag kan ”klimatkompensera” genom trädplantering i andra världsdelar men ej i Sverige, konstigt. Om ett internationellt system tas fram som fungerar kan det vara en bra väg att gå men vi måste vara öppna med risken att det då kan bli en backlash med krav om att skog lämnas som kolsänka.
----

Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

8. Återvätning av våtmarker?

9. Storskalig produktion av biokol?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?
   TS
Elmia
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).