Skogsnyheter

Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrelsen

12 inlägg 3454 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrelsen

Fredrik Reuter  
#750786 Skogsstyrelsen skriver idag att de genom en uppdaterad föreskrift till Skogsvårdslagen nu sätter stopp för plantering av gran på torr och mager skogsmark. Områden där tall växer mycket bättre. Men när man läser den uppdaterade förordningen (SKSFS 2022:1 som ändrar SKSFS 2011:7) så ser man att det endast är ett bör-krav att inte sätta gran på tallmark. Frågan är om detta verkligen, per definition, är ett lagligt stopp för gran på tallmark?

Den nya föreskriften togs i drift 17 februari 2022 och idag, 2 mars 2022, skickar Skogsstyrelsen ut en nyhet om att det är stopp för gran på tallmark. I laglig mening är det dock stor skillnad mellan orden "bör" och "skall" där den senare innebär ett absolut krav att man "ska" följa råden. Så verkar nu inte fallet med gran på tallmark.

Det paradoxala kan vara att det egentligen alltid varit förbjudet att plantera gran på tallmark. Det har att göra med §5 i andra kapitlet i förordning som de senaste ~20 åren sagt:

5 § Vid anläggning av ny skog ska sådana trädslag användas som med hänsyn till växtplatsens förutsättningar kan ge en tillfredsställande virkesproduktion.


Det Skogsstyrelsen nu verkat ändrat är ett så kallat "Allmänt råd" till en paragraf. Här nedan är ändringen ordagrant.

Innan (SKSFS 2011:7):

Vid bedömning av vilka trädslag som kan ge en tillfredsställande virkesproduktion på växtplatsen bör hänsyn tas till jordarten, vegetationstypen, klimatet, markens lutning och fuktighet samt därmed markens bonitet. Vidare bör hänsyn tas exempelvis till risken för skador genom viltbetning och - vid naturlig föryngring - fröträdens egenskaper såsom kvalitet och virkesproducerande förmåga


Nuvarande lydelse:

Vid bedömning av vilka trädslag som kan ge en tillfredsställande virkesproduktion på växtplatsen bör hänsyn tas till markens bonitet genom t.ex. jorddjupet, jordarten, vegetationstypen, klimatet, markens lutning och fuktighet. Vidare bör hänsyn tas exempelvis till risken för skador genom viltbetning och - vid naturlig föryngring - fröträdens egenskaper såsom kvalitet och virkesproducerande förmåga.
Av tabell 9 i bilaga 2 framgår de trädslag som vid olika vegetationstyper och markfuktighetsklasser bör kunna ge en tillfredsställande virkesproduktion. På mark med grunt jorddjup bör tall användas som huvudplanta. På sådan mark bör inte gran godtas som huvudplanta. (SKSFS 2022:1).


Här är tabell 9:Det kan vara så att de på något juridiskt sätt får igenom detta som ett absolut "stopp" men som vi läser ändringarna så har vi svårt att se det.

Utöver denna förändring så förändras även kraven för återväxt på några punkter. Här tolkar vi det som att kraven skärps från en luddig skrift till mer fasta siffror. Här ska det bland annat finnas minst 1500 plantor vid ett ståndortsindex över 18 och upp till 1,3 m i höjd. Upp till 10 meters höjd och samma SI får inte ett bestånd ha lägre än 900 stammar per hektar.

Bilden nedan visar mer ingående skall-krav som då är helt nya.

   TS
Elmia
Avatar Fallback

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

Elmhult  
#750887 Låter bra! Inga fler granöknar! 👍 🌳

Avatar Fallback

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

Lindveden  
#751142 Kanske vi slipper stora lokala viltskador på sikt

Användarvisningsbild

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

Sjögården  
#751143 Det är upp till oss markägare att bestämma om de fina tallföryngringar som skall ersätta dålig gran på tallmark blir verklighet.
Utan rimlighet i viltstammarna är det inte möjligt.
Mängden vilt som finns i skogen idag är inte i proportion till tillgången på foder.
Får vi igång tallungskogen ökar fodermängden snabbt då bärris, örter och RASE har mycket större möjlighet att utvecklas i tallskog än i de granplanteringar vi ser sluta sig.
Men där är vi inte än… 😉

Användarvisningsbild

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

T Landström  
#751263 Är det inte så enkelt att om fler satsar på tall så ökar foder mängden i skogen och skadorna som viltet skapar på skogen sprids på fler markägare...

Som det är nu är det ju någon annan som ska ta risken. Sedan är det väl som man läst i någon annan tråd att ökar man mängden tall som minskar även risken med barkborren.

Detta är iaf min uppfattning. Vi har vågat satsa på tall på rätt marker trots att vi har haft en rätt stor älgstam tidigare...

Avatar Fallback

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#751283 "Mardömsläge i älgskogen - dags för ett fällfångst-projekt?"

Artikeltips till Skogsforum.

Användarvisningsbild

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

Sjögården  
#751297
T Landström skrev:Är det inte så enkelt att om fler satsar på tall så ökar foder mängden i skogen och skadorna som viltet skapar på skogen sprids på fler markägare...

Som det är nu är det ju någon annan som ska ta risken. Sedan är det väl som man läst i någon annan tråd att ökar man mängden tall som minskar även risken med barkborren.

Detta är iaf min uppfattning. Vi har vågat satsa på tall på rätt marker trots att vi har haft en rätt stor älgstam tidigare...

Du är rätt på..
I södra Sverige har vi ungefär 15 % nya färska skador på tallarna mellan 1 och 4 meter varje år.
Och då är stamantalet från början redan nere under acceptabel nivå.
Skulle vi få upp tallandelen i föryngringarna samtidigt som vi får ner det totala betestrycket av klövvilt har vi inom några år fått bra mycket bättre ståndortsanpassning och bättre kvalitet på både skog och vilt.
Mer biologisk mångfald,mer bärris och mer RASE kommer på köpet.
Jag undrar bara , vad väntar vi på.. 😉

Användarvisningsbild

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

HannuRöj  
#751308 😀 Förädlad tall passar även på lite bödigare marker. Detta möjligtgör större föryngringsarealen som inte blir betat så hård som mindre.
Gles granblandning kan planteras på bördigre delar av föryngringen, för minska betesrisk.

Själv skulle jag hellre ta en risk för misslycka, än välja något som man vet ska misslyckas..

Avatar Fallback

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#751310 Eller sluta helt plantera tall och röj bort all RASE? Tror det har större chans att lyckas påverka viltstammarna än samråd och procentsatser hit o dit. Det senare har ju dessutom prövats empiriskt i typ 30 år.

Avatar Fallback

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

gurka  
#751314
nisse skrev:Eller sluta helt plantera tall och röj bort all RASE? .


Det är väl också provat i ganska stor skala i Götaland? (ca. åren 1975-2005)

Användarvisningsbild

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

T Landström  
#751473 Kan uppfatta en hånfull ton till mitt inlägg från vissa här på forumet...

Användarvisningsbild

Re: Ett bör-digt stopp för gran på tallmark från Skogsstyrel

Älgfoderodlare  
#751485
T Landström skrev:Är det inte så enkelt att om fler satsar på tall så ökar foder mängden i skogen och skadorna som viltet skapar på skogen sprids på fler markägare...

Som det är nu är det ju någon annan som ska ta risken. Sedan är det väl som man läst i någon annan tråd att ökar man mängden tall som minskar även risken med barkborren.

Detta är iaf min uppfattning. Vi har vågat satsa på tall på rätt marker trots att vi har haft en rätt stor älgstam tidigare...


Du är nog mer rätt ute än andra vill göra gällande. Om man dessutom INTE röjer bort RASE i dessa ungskogar o INTE röjer bland Tallarna förrän de nått över beteshöjd, så finns möjligheten till mycket lyckade ungskogar. Har praktiserat detta i över 30 år utan några neg. effekter på vare sig tillväxt av huvudstammar eller stamantal / areal. Med ökad mängd alternativt foder, minskar toppbrott, barkgnag etc. på mina Tallar. Mängden av alternativ som finns utan röjning i ungskogsfasen, gynnar det man vill ha utav sin insats senare i beståndsutvecklingen.
Gör annat än röj under tiden !
Rätt tid för det visar sig med åren. För varför röja 3-4 ggr innan ungtallar är över 2 m i en ungskog. De blir 2 m UTAN att man röjer på samma tid. Men det man röjer ner i 3 -4 omgångar o som ständigt kommer tillbaka flerfalt, har ett syfte. Inväntar man rätt tid, så behövs som oftast bara EN åtgärd. De som då medverkat till att o vad de skapa under tiden, har bara gynnat det ni verkligen VILL ha kvar. En Tallungskog med bättre möjlighet att välja o hitta huvudstammar värd att satsa på. Ni slipper "vargar" o har en diversitet under många år som fler kommer att uppskatta.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).