Skogsnyheter

Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

30 inlägg 8267 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Fredrik Reuter  
#739321 Konjunkturinstitutet kom igår med sin årliga miljöekonomiska rapport. I år handlar den om skogen och hur den kan göra bäst samhällsnytta. Ett förslag som KI tar fram är att ge skogsägarna betalt för skoglig tillväxt och istället beskatta eldning av biobränsle. Lite Bonus Malus alltså.

Vi har läst rapporten och skrivit en artikel på iSkogen om den, du kan läsa den här: https://iskogen.se/skogsbruk/ki-bonus-m ... -kolsanka/

Vad tror du om detta?
   TS
Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Nyborg  
#739328 Betyder det att priserna stiger på exempelvis pellets o dyl? Det kanske är en liten del i det hela om färre eldar med biobränsle i privatbostäder, blir väl i stället fler värmepumpar som ökar elberoendet i samhället?

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

JörgenO  
#739329 Undrar om det innebär att vedtillverkare/försäljare skulle ta ut skatten på försäljningspriset.
Och skogsägaren få betalt för träd han inte hugger ner?

Jag undrar om inte vedförsäljning med kvitto skulle försvinna ganska snabbt och att staten istället uppfinner skorstensskatt så de är säkra på att klämma åt "miljöbovarna" som har eldstad eller pellets
Jag så kommer de att införa skorstensskatt på villaområdena

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

jannee  
#739330 Skorstenskatt har funnits.
När jag var ung fick man skatta för egen vedbrand, vet inte riktigt hur det fungerade.
Av just den orsaken satte många skog/lantbrukare in oljeeldning på 60 talet, sålde istället veden svart till någon villaägare och slapp skatt för egen vedbrand.
Blev dubbel förtjänst eftersom oljan var billig, runt 100 kr m3 och veden var ganska bra betald, i alla fall om man jämför med dagens priser.

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

gurka  
#739332 Citat Iskogen
"Dels så blir majoriteten av slutprodukterna från sulfatprocessen kortlivade produkter som i bästa fall återvinns någon gång innan de på det ena eller andra sättet återigen frigörs i atmosfären."

Då blir det kanske med bonus/malus systemet, bonus för plastkassen och malus för papperspåsen och sen tillkommer straffskatten på plastpåsen. Win win? 😀

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Martin Växjö  
#739333 Verkligen intressant läsning! Kan problemet bli att skogsägaren står tyst och får det den får även här. Kanske dags att vi börjar höras och sätter ett pris innan det dikteras av den som ska betala. Många skogligt kunniga och opinionsbildare avlönade av industri är nog bekymrade och kanske därför inte de bästa att föra skogsägares talan. Och många politiker och deras kunskaper de besitter om skog litar jag inte helt på heller. Dessutom: den enda gången vi kommer kunna påverka detta är nog nu. Frågan är hur vi kan mobilisera oss.

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

r93  
#739337 Detta påminner om vad som är på väg inom EU.

”Utsläppshandel för egenuppvärmning av bostäder”

Har inte läst på speciellt mycket, men jag tolkar det som skatt på ved helt enkelt, man får betala utsläppsrätter för att man eldar, tyvärr finner jag ingenstans att man skulle ”få” utsläppsrätter av sin skog, snurrigt värre är det.

Vart går pengarna från utsläppsrätter? Som det är nu så ser det mest ut som en extra skatt?

Går ju att spekulera i utsläppsrätter på börsen.

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Torbjörn Johnsen  
#739339 Jag tolkar det som att siktet är inställt mot det som eldas i sulfatbruken. D v s 50% av all ved/flis som tas in där. Inte på spån, bark och riktiga ”biprodukter”. Men det skrivs inte ut tydligt i rapporten.

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Badbollen  
#739369 Man missar att de rådande klimatförändringarna försämrar förutsättningarna för att bevara kollagret i skogen. Likaså kan teknisk utveckling, såsom bio-CCS, förändra kostnadsbilden för ökad kolinlagringen genom minskad avverkning. Nej, det verkar inte helt genomtänkt detta.

För övrigt tog regeringen idag beslut om ett driftstöd för infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor, så kallad bio-CCS. Beslutet är ett viktigt led i att nå klimatmålen och innebär samtidigt att Sverige kan bli en ledande nation inom området.
https://www.regeringen.se/pressmeddelan ... idlagring/

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#739385 Och fortfarande är det inte en jävel som skiljer på en grön och en svart kolatom. Det är ju så man skäms.
Släpp inte ut något som är fossilt och problemet är löst.

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Elmhult  
#739390 Miljöpartietlogik - ryker det så är det dåligt. 🌳

Avatar Fallback

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

alias  
#739402
Tåndemåla skrev:Och fortfarande är det inte en jävel som skiljer på en grön och en svart kolatom. Det är ju så man skäms.
Släpp inte ut något som är fossilt och problemet är löst.


Jo, det är ju många märkliga resonemang i debatten. Om förbränning av biomassa är problemet så har ju människan varit "ohållbar" ur ett klimatperspektiv sedan elden tämjdes första gången. Jag vill minnas att jag så statistik under min studietid (ca 10-15 år sedan) på att en stor del av det som avverkas globalt användes för matlagning och uppvärmning av bostaden.

Ska man vara konsekvent så borde även livsmedel beläggas med CO2-skatt och energiskatt. CO2 blir det även vid förbränning av livsmedel i en människokropp. Kanske borde man tillverka konserver och sen ge fan i att äta upp dessa - det blir ju en slags kolinlagring som man borde kunna få betalt för?
OBS! Ovanstående stycke kan innehålla spår av ironi och sarkasm.

Jag förstår inte heller hur det skulle göra någon skillnad med t.ex. pappersproduktion med ettåriga grödor som råvara istället för vedråvara om processen i bruket är likvärdig. Huvudsaken måste väl vara att man tar tillvara på den energi som frigörs i processen på bästa sätt, t.ex. genom elproduktion och fjärrvärme m.m.

Det är säkert så att en del av den massaved som går till bruken skulle kunna användas till olika träfiberskivor el. dyl., men jag tror att få vill ersätta t.ex. Essitys produkter rakt av med något liknande en träfiberskiva.

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#739408 Det är långt mer än 50% av vedråvaran i värden som inte blir produkter som man använder vid ett annat tillfälle! Det mesta går som uppvärmning och matlagning. Huvuddels som biokol.
Det felet vi gör och mycket här på sfo är att allt ska sågas. Jag efterlyser för säkert tionde gången vad hände med virket?🤔🙄 Känns det bättre i den skogliga själen när man vet att min 140 årig skog gick till sågverket😊.
Och sedan vet man att en stor del där blir emballage.😳 Och även mycket av det prima får till att bygga formar.😬 Som sedan rivs och blir bioenergi.? 😖
Det är ett jävla hycklande om att bara stocken går till ett sågverk är allt frid och fröjd!
Senast redigerad av Tåndemåla tor 16 dec 2021, 21:31, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Badbollen  
#739409
Tåndemåla skrev:Och fortfarande är det inte en jävel som skiljer på en grön och en svart kolatom. Det är ju så man skäms.
Släpp inte ut något som är fossilt och problemet är löst.

Ja, väldigt märkligt att en statlig myndighet ägnar sig åt samma vetenskapsförnekande teorier som t.ex. Greenpeace. Inte särskilt förtroendeingivande. Bra att Naturvårdsverket har besvarat rapportens innehåll och presenterat fakta.

alias skrev:
Jo, det är ju många märkliga resonemang i debatten. Om förbränning av biomassa är problemet så har ju människan varit "ohållbar" ur ett klimatperspektiv sedan elden tämjdes första gången. Jag vill minnas att jag så statistik under min studietid (ca 10-15 år sedan) på att en stor del av det som avverkas globalt användes för matlagning och uppvärmning av bostaden.

Ska man vara konsekvent så borde även livsmedel beläggas med CO2-skatt och energiskatt. CO2 blir det även vid förbränning av livsmedel i en människokropp. Kanske borde man tillverka konserver och sen ge fan i att äta upp dessa - det blir ju en slags kolinlagring som man borde kunna få betalt för?
OBS! Ovanstående stycke kan innehålla spår av ironi och sarkasm.

Jag förstår inte heller hur det skulle göra någon skillnad med t.ex. pappersproduktion med ettåriga grödor som råvara istället för vedråvara om processen i bruket är likvärdig. Huvudsaken måste väl vara att man tar tillvara på den energi som frigörs i processen på bästa sätt, t.ex. genom elproduktion och fjärrvärme m.m.

Det är säkert så att en del av den massaved som går till bruken skulle kunna användas till olika träfiberskivor el. dyl., men jag tror att få vill ersätta t.ex. Essitys produkter rakt av med något liknande en träfiberskiva.

MVH
Alias


Fossilfritt Sverige har en faktabaserad framtidsspaning:
På längre sikt, efter 2030, är det rimligt att en förväntad omställning av skogsindustrin mot högre andel korslimmat virke, förpackningar och textilfibrer, leder till att andelen biprodukter från massabruken minskar något. För 2045 bedöms totalt 10–16 TWh/år mindre restprodukter än idag användas för industrins egen energiförsörjning. När det ökade bränslebehovet för bio-CCS på 1,5–5 TWh/år räknats av blir den tillgängliga frigjorda mängden 9–11 TWh/år 2045.

Med frigörande av bioråvara avses här både en ökad försäljning av bi- och restprodukter från anläggningar som har energiöverskott, till exempel sågverk och moderna massabruk, och en minskad import av biobränslen till anläggningar som har energiunderskott, till exempel integrerade massa- och pappersbruk. Det är troligt att en del av denna frigjorda råvara kommer att uppgraderas till nya produkter i anslutning till skogsindustrin och i dess egen regi.

Utöver den potential som kvantifieras ovan finns även möjlighet till mer transformativa energibesparingsåtgärder, framförallt genom elektrifiering. Redan idag förekommer användning av rena elpannor för processånga men ännu högre energieffektivitet kan nås med värmepumpar för att förse de delar av processen som behöver värme vid relativt sett låg temperatur, till exempel pappersmaskiner, indunstningsanläggningar och virkestorkar. Dessa kan potentiellt ersätta stora mängder biobränsle med el men en realisering beror på flera faktorer, bland annat hur prisutvecklingen för bioråvara respektive el ser ut och räknas därför inte in i effektiviseringspotentialen i denna strategi.

Potentialen för energieffektivisering och elektrifiering inom skogsindustrin landar, före behovet av bränsle för
bio-CCS tas med i beräkningen, alltså på 6–12 TWh/år bioråvara fram till 2030 vilket utgör 10–20 procent och 10–16 TWh/år (15–25 procent) till 2045.


Klippt från https://fossilfrittsverige.se/wp-conten ... g_webb.pdf

Användarvisningsbild

Re: Betalt för skoglig tillväxt och skatt på biobränsle

Martin Växjö  
#739412 Va menar du med ”huvuddels som biokol?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).