Skogsnyheter

Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägarna

9 inlägg 1292 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägarna

Fredrik Reuter  
#696458 Sverker Lidén är jägmästare och skogsägare samt en flitig debattör i Skogssverige. Idag har han skrivit en kommentar till DN:s artikelserie om Sveriges skogsbruk. Kommentaren är vass och påstår att Staten ihop med Svensk skogsindustri i decennier har jobbat sida vid sida för att missgynna de små skogsägarna. Efter samtal med Sverker Lidén så citeras kommentaren här nedan.

Statsbyråkratin har alltsedan den började försöka styra skogsbruket och gjort gemensam sak med skogsindustrin mot de små skogsägarna. 1979 års skogsvårdslag var ett typexempel eftersom den bara riktades mot de små skogsägarna, Skogsbolagen och Domänverket undantogs.

Så har det fortsatt. Statsbyråkratin och skogsindustrin gör förmånliga affärer med varandra för att sedan börja jaga de små skogsägarna med olika krav.

Om Regering och Riksdag anser att skogsbruket bör läggas om i en viss riktning borde en första åtgärd vara att använda statens 10 milj ha för att nå målet innan man ställer krav på de små skogsägarna. Staten har skyldighet att pröva alla möjligheter att använda sin egen mark innan man har rätt att förstatliga privat mark eller rättigheter. Det har staten inte gjort. Tvärtom driver Sveaskog idag ett exploaterande skogsbruk med korta omloppstider på sin egen mark samtidigt som myndigheterna förstatligar skogsägarnas egendom.

Detsamma gäller skogsindustrin. Där kräver man att de små skogsägarna skall avsätta mark för att skogsbolagens certifieringskrav skall uppfyllas trots att man äger miljontals ha själva som mycket väl skulle kunna användas. Men istället för att avsätta mark har man sålt skyddsvärd mark och fått ej skyddsvärd mark istället. Då kan man öka kraven på de små skogsägarna. Myndigheterna gynnar de stora skogsägarna på de små skogsägarnas bekostnad och försöker ge en ofördelaktig bild av de små skogsägarnas skogsbruk. Det underlättar snyltandet.


DN:s artikelserie finns här: https://www.dn.se/sverige/allt-farre-av ... styrelsen/

Detta påstående är värt att diskutera vidare kring, vad tycker du i frågan, har Sverker Lidén rätt?
   TS
Avatar Fallback

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

Axl  
#696460 Han har helt klart en poäng. Mycket av det som pekas ut av miljörörelsen som dåligt med dagens skogsbruk är svårt att känna igen sig i som liten privat skogsägare.

Användarvisningsbild

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

Älgfoderodlare  
#696467 Helt klart - JA ! Detta debattinlägg borde väl om nån gång, ge de privata skogsägarna en tankeställare. Många gör sura miner o gnäller om Staten / Naturorg. önskar att några % av deras marker ska avsättas för något naturvärde som ändå ger en viss ersättning. Men skänker utan eftertanke, bort en stor del av sin produktion till industrin utan att blinka. Man blir offer i dubbel bemärkelse; I det ena fallet påtvingat o man inser det. I det andra påtvingat, utan att man inser det !

Användarvisningsbild

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

Fenrir  
#696476 Vad gäller statens markbyten med bolagen är det ju helt klart så att skattebetalarna bjöd bolagen på brukningsbar mark i utbyte mot mark som inte gick att bruka p.g.a certifieringen. Men bolagen var ju så klart nöjda, staten kom ett stort steg närmare sina miljömål, miljörörelsen var också nöjda med att inbytesmarken fick ett mer varaktigt skydd. Men notan var inget som visades upp för skattebetalarna.

Avatar Fallback

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

isteskog  
#696506 Håller med Sverker Lidén!!

Användarvisningsbild

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

Brozzlaren  
#696522 Helt o hållet.

Användarvisningsbild

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

svampbob  
#696532 Håller helt och hållet med Sverker fast å andra sidan om jag var staten så skulle jag se en fördel i att bli kvitt alla små skogsägare.
Jag tror att det med åren bara kommer att bli svårare och svårare för den enskilde skogsägaren och antalet kommer att sjunka drastiskt framöver. Förslaget som kom nyligen där det var skogsägarens sak att bevisa att han gör rätt är ett första och väldigt effektivt sätt att försvåra för små skogsägare. Det är helt i linje med misstänkliggörandet av Josef K i Processen.

Användarvisningsbild

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

Contårta  
#696533
Fredrik Reuter skrev:1.
Statsbyråkratin har alltsedan den började försöka styra skogsbruket och gjort gemensam sak med skogsindustrin mot de små skogsägarna. 1979 års skogsvårdslag var ett typexempel eftersom den bara riktades mot de små skogsägarna, Skogsbolagen och Domänverket undantogs.

2. Så har det fortsatt. Statsbyråkratin och skogsindustrin gör förmånliga affärer med varandra för att sedan börja jaga de små skogsägarna med olika krav.

3. Om Regering och Riksdag anser att skogsbruket bör läggas om i en viss riktning borde en första åtgärd vara att använda statens 10 milj ha för att nå målet innan man ställer krav på de små skogsägarna. Staten har skyldighet att pröva alla möjligheter att använda sin egen mark innan man har rätt att förstatliga privat mark eller rättigheter. Det har staten inte gjort. Tvärtom driver Sveaskog idag ett exploaterande skogsbruk med korta omloppstider på sin egen mark samtidigt som myndigheterna förstatligar skogsägarnas egendom.

4. Detsamma gäller skogsindustrin. Där kräver man att de små skogsägarna skall avsätta mark för att skogsbolagens certifieringskrav skall uppfyllas trots att man äger miljontals ha själva som mycket väl skulle kunna användas. Men istället för att avsätta mark har man sålt skyddsvärd mark och fått ej skyddsvärd mark istället. Då kan man öka kraven på de små skogsägarna. Myndigheterna gynnar de stora skogsägarna på de små skogsägarnas bekostnad och försöker ge en ofördelaktig bild av de små skogsägarnas skogsbruk. Det underlättar snyltandet.


Det är jätteintressant att läsa sådant här, speciellt om det är underbyggt med lite fakta och inte bara påståenden (som kan vara riktiga)

1. Vad innebar skogsvårdslagen 1979 för skillnader mellan bolag/privatperson?

2. Vilka krav ”utsätts” de små skogsägarna för som inte de stora gör?

3. ”Förstatligandet” - är det biotoper och reservat som åsyftas? Bolagen sätter ju också av stora arealer som blir ”biotopskyddat”.

4. Vilka bolag kräver att de privata skogsägarna ska certifiera sig? En skogsägare får kanske några tior extra för att bli certifierad men det är väl sällan/aldrig ett krav just för att bolagen satt av så mycket av sin egna mark själva. Vad finns det för bakgrund till påståendet att bolagen sålt skyddsvärd mark och köpt icke skyddsvärd? Kanske något enstaka exempel?

Användarvisningsbild

Re: Sverker Lidén: Staten och Skogsindustri offrar skogsägar

skogshare  
#696537 Privata skogsägare ska givetvis inte kunna TVINGAS avsätta eller skydda större arealer produktiv skogsmark procentuellt än Sveaskog och skogsbolagen. På annat sätt går det knappast att översätta principen om allas likhet inför lagen. Ska det verkligen behövas domstolsförhandlingar i denna självklara fråga - i Sverige eller i EU-domstolen ? 

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).