Skogsnyheter

Skogsutredningen diskussion

40 inlägg 7468 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsutredningen diskussion

Fredrik Reuter  
#682472 Skogsutredningen som ska överlämnas till regeringen måndagen den 2 december 2020 har läckt ut till Ulf Aronsson och han skriver på ATL (låst artikel) om de olika förslagen. Det är ett digert förslag som troligtvis kommer sysselsätta oss att diskutera en lång tid framöver.

Några av punkterna i utredningen och lite kommentarer:

Formellt skydd av skog ska i framtiden bygga på frivillighet och markägarinitiativ. Ett rejält steg framåt i äganderätten.

Ersättningen som utgår när skog skyddas ska vara skattefri. Hej TaxFree-biotop!

Ransoneringsreglerna och lägsta slutavverkningsålder ska ses över. Hur får vi se?

Nyckelbiotoper tas bort. Kan kännas bra men föreslås ersättas med kunskapskrav enligt Miljöbalken i en uppdaterad Skogsvårdslag. Skogsägaren skall då kunna visa vilka natur- och kulturmiljövärden som finns på skogsfastigheten och hur dessa påverkas av en åtgärd och dessa värden kommer efterlevas enligt Skogsvårdslagen. Går detta igenom så blir det till att sätta sig på skolbänken för skogsägare som inte kan så mycket och natur- och kulturvärden.

I väntan på ett ev formellt skydd ska marken skyddas genom ett naturvårdsavtal.

En metodik ska utvecklas för att objektivt beskriva förhållanden som kan ha betydelse för biologisk mångfald i skogen.

Möjligheten till naturturism ska tas till vara i skyddad skog.

Avreglering av skogsbruk för planteringar på åkermark som är gjorda efter år 1900. Oj! Vad händer här?

Förslag på att upprätta ett system för uppföljning av miljöhänsyn vid avverkning.

Målstyrning för ökad hållbar tillväxt och en bioekonomisk strategi för skogen. Målen för hållbar tillväxt i skogen vägs mot andra samhällsmål och strategin bör lyfta fram mångbruk.

Ovanstående är ett axplock från den läckta utredningen och jag gissar att det finns saker att diskutera kring detta innan måndag då hela utredningen finns tillgänglig för alla. Artikeln på ATL är tyvärr en låst artikel.

Hittar du något intressant i ovanstående?
   TS
Elmia
Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

Avslutat-02  
#682474 Kunskapskravet kan de glömma redan innan de börjat, de kan inte på tvinga denna handling genom att inte ta hänsyn till grundlagarna.
Och där finns inget stöd för detta.
De måste isåfall komma med något dokument där skogsägare ungefär som ett körkort eller dokumentation över miljö/naturhänsynen som tagits av varje ingrepp man gjort.

Men att kräva kunskap utan detta enskilda krav kan de inte göra.
Det blir dessutom för hög administrationskostnad för detta mot vad anslagen är åt berörda myndigheter så de kommer nog inte att ske.

Överlag så känns det som om man fattat att de gamla reglerna som nästan hade fötterna kvar i sovjet, inte fungerar med länders grundlagar som skyddar den enskilda individen.

Det som är lite spännande är att man helt vänt om för att skapa en förhoppning om att avkastning ska kunna ske från skogsbruket man bedriver, även om värden måste skyddas..
Förr var det enbart från statens sida att, bedriver man skogsbruk då fick man ta att staten skulle ha sitt.. Oavsett om det belastade skogsägandet eller ej...

Men efter att domstolar nu gång på gång talat om att staten inte har rätt i sin suveränitet emot sina medborgaresrättigheter så börjar nu staten med myndigheterna att backa..

För oavsett så är det billigare för staten vid en kommande lågkonjunktur att folk kan hugga själva eller köpa tjänster, därmed också spä på statskassan än att det ska bli döda handen mitt i en konjunktursvängning..

Kan man nu bara få upp virkeapriserna till bra nivå, så kommer det att rulla på bra..
Kanske något för staten att blanda sig i... Om man vill ha mera skatteintäkter framöver..

Grot, massaved, energisortiment..
Där kanske staten skulle lägga en subventionering... Eller betala en utjämning så att det vore lönsamt att leja för att Såga bort alla fula ridåer mm... Efter åkrar, vägar..

Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#682484 Avreglering av skogsbruk på åkerplanteringar efter år 1900 låter spännande. Är detta första steget mot ett plantageskogsbruk med minskade krav på miljöhänsyn?

För många Smålänningar rör det sig om betydande arealer ofta med fastighetens bästa bonitet.

Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#682488 Avreglering av skogsbruk på planterad åkermark handlar väl om att ta skogsmark ur bruk?
Idag är det inte tillåtet.
Vi avvekade planterad hagmark och för att få fram björkskog.
Var enligt Södra tveksamt om det var okej efter SS regler.

Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#682489
Röjkvist skrev:Avreglering av skogsbruk på planterad åkermark handlar väl om att ta skogsmark ur bruk?
Idag är det inte tillåtet.
Vi avvekade planterad hagmark och för att få fram björkskog.
Var enligt Södra tveksamt om det var okej efter SS regler.

Omställning från planterad hagmark till björkskog är inte att ta skogsmark ur bruk. Möjligen skulle det vara problematiskt med tanke på lägsta avverkningsålder eller att man glesställer på ett sådant sätt att återbeskogningsplikten inträder.

Men att ta skogsmark ur bruk permanent är inget problem, jag har gjort det två gånger, ena gången för grustäkt och andra gången till åkermark.
Man kryssar bara i annan markanvändning i avverkningsanmälan och skaffar tillstånd från Länsstyrelse i det första fallet och kommunen i det andra.

Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

Avslutat-03  
#682499 Precis så, det är idag oftast inte något problem att ställa om från skogsmark till annan markanvändning. Men det är inte det förslaget avser. Avreglering ska här läsas som förenkling av regelverket, dvs att man ska kunna bedriva ett mer intensivt skogsbruk på tidigare planterad åkermark.

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

Skogsvaktaren  
#682567 Modererat: Text borttagen p g a upphovsrättsbrott. Det är inte tillåtet att klippa hela eller delar av en text från annan källa och klistra in som eget inlägg.

Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

hardman  
#682879 Detta ska bli en intressant tråd att följa.

Användarvisningsbild

Skogsutredningen

JörgenO  
#683711 Jag lyssnade också in på presentationen idag.
Jag förvånades över att hon så tydligt sa att Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar och de beslut som fattats i samband med dessa saknar lagstöd, dvs olaga myndighetsutövning. Nu var det ju inte presentationens eller utredningens huvudpunkt, men det här måste ju rimligtvis ge konsekvenser för Generaldirektören.

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen i PDF

Torbjörn Johnsen  
#683715 Upplagt för stämningar?

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen i PDF

Torbjörn Johnsen  
#683716 Vad tyckte du annars @JörgenO om hur resultatet framställdes jämfört med kommentarerna som har kommit?

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen i PDF

JörgenO  
#683866 Jag förstod det som att de farhågor som Södras representant framhöll flera gånger (och detta var tydligen något som många andra tagit upp som kritik tidigare) inte hade stöd i utredningen. (samma som du tar upp i referatet ovan). Men jag har faktiskt ändå svårt att känna mig lugn på den punkten. Definitionen av skyddsvärd skog och vad som skall räknas till denna för att leva upp till (om jag förstår rätt) EUs krav, ja den definitionen är upp till regeringen via direktiv till Skogsstyrelsen. Och då beror det på vad regeringspartierna kompromissar fram och jag tror inte de alltid vill oss väl.
Men överlag,jag upplevde att utredarna ville förmedla att förslagen, sedda som helhet ändå var en balanserad lösning som hade sin grund i lag och rätt. och så tror jag det kan vara. Utredningens Akilleshäl blir då att om politikerna plockar ihop sin egen komposition av delförslag från utredningen kan lagpromemorian bli helt annorlunda jämfört med den ursprungliga utredningen.

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

Mellberg  
#683884 Att avsätta 500.000 ha fjällnära skog för den biologiska mångfalden, verkar minst sagt lite överdrivet. Att minska den brukade skogen på detta sätt blir en hämsko för skogsindustrin och kommer att avfolka Norrlands inland än mer.

Vi har tidigare konstaterat att det är brukad skog som ökar inlagringen av kol och som tar upp allt mer co2. Finns ingen som helst klimatnytta med att undanta 500.000 ha från skogsbruk. Ett förändrat klimat kommer innebära stora svårigheter för många sällsynta arterna, inte minst rödlistade skogsarter.

Snarare gäller det att bruka all skog och byta ut fossilt mot bio. Det är det som är substitutionseffekten och det är den som Sverige bör framhålla och kämpa för.

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen har läckt ut 💣💥

Torbjörn Johnsen  
#683888 Här finns en till tråd om skogsutredningen. Bl a med länkar till utredningens olika delar för den som vill ha lite helgläsning. Här finns även länk till ett seminarium där utredarna gick igenom en sammanfattning och några aktörer gav synpunkter:

Skogsutredningen i PDF

Avatar Fallback

Re: Skogsutredningen i PDF

Magnus Karlson  
#683910 Jag lyssnade också igår; tyckte det var en balanserad presentation som jag upplevde med ärliga och välmenande avsikter. Att man inte är införstådd med alla förslag är ju naturligt. Bilden från ca 5:30 i presentationen tycker jag beskriver problematiken med skogsnyttjandet bra och översiktligt, ca 15% beskrivs som "konfliktytor", det är ju inte det jätteproblem som man ibland får intryck av i debatten. Ska man komma vidare måste man nog bli mer fakta- och siffer-orienterad och kräva av våra politiker att de kommer fram till mätbara och inte konkurrerande mål för hur skogen ska nyttjas. Att vi dessutom har våra egna definitioner och inte följer internationell praxis gör ju situationen än mer komplicerad.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).