Skogsnyheter

Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

18 inlägg 3645 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Pierre Kjellin  
#683259 LRF kämpar emot i frågan om att spara skog för kolinlagring, trots att deras medlemmar är intresserade, men priserna på kolinlagring måste upp för att det ska bli intressant för skogsägarna, tror forskaren Sten Nilsson.Ersättning för koldioxidinfångning till skogsägare som låter bil att avverka skog är något som diskuteras allt mer inom politiken och nu även här på Skogsforum. Här ger professor Sten Nilsson, med lång erfarenhet av skogsforskning och god insyn i EU, sin syn på läget i denna fråga.

Sten Nilsson – hur går debatten om ersättning till skogsägare för skog som står kvar och fångar in CO2 i EU:s politiska församlingar?

– Det ser väl ut som i Sverige. De som är oroliga för klimatet är angelägna om en utveckling i denna riktning. EU-Kommissionens utspel om en ny skogsstrategi trycker hårt på ökad kollagring i skogsekosystemen. The Federation of European Forest Owners bekämpar detta med näbbar och klor, vilket kanske inte är så konstigt när det sitter LRF och finländare i deras styrelse. Så bilden är den samma som här att LRF kämpar emot trots att deras medlemmar motionerar om en utveckling i denna riktning.

Vet du hur debatten om ovanstående ser ut bland svenska politiker?

– Jag vet inte, då jag inte har haft någon direkt interaktion med politiker de senaste månaderna. Men de har ju tidigare lyssnat på skogslobbyn – till exempel i frågan om äganderätten – och köpt deras argument. Så det är väl risk att man gör samma sak nu. Man kan ju koppla detta som negativt i äganderätten och därmed är man emot.

Vet du hur ev förslag på modell eller modellerna för ett ersättningssystem för skogsägare som låter skogen stå kvar för CO2-upptag ser ut?

– Jag vet att det finns system implementerade i Australien och New Zealand. Jag tror inte att vi kommer att få se ett lönsamt skogsbruk som bygger enbart på ”kolinlagringsskötsel” utan det måste ske i samverkan med konventionell skogsproduktion. Dessutom måste priserna upp betydligt för kolinlagringen. Vurmen för CCS (CO2-avskiljning och lagring) som kostar cirka 1000 kronor per ton visar på att det är möjligt att höja kollagringspriserna betydligt.

Sten B Nilsson är skogsägare och även senior gästforskare vid International Institute for applied systems analysis i Österrike, tidigare professor vid SLU, mångårig analytiker och rådgivare i skogsfrågor för flera länder och internationella organisationer.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@gmail.com..
070-334 50 09
   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Forskare:Priserna på CO2-lagring måste upp

Bosse1  
#683263 Sten B Nilsson fortsätter sina försök att så split i LRF. Är hans största hatobjekt tror jag, tillsammans med äganderätten.

Användarvisningsbild

Re: Forskare:Priserna på CO2-lagring måste upp

Mellberg  
#683264 Hur kan någon tro att vi (skogsägare) skulle få betalt för något som vi hittills gjort gratis. :mrgreen:

Sen glömmer man hela tiden substitutionseffekten, som är oerhört kraftfull. Vi ersätter då fossilt kol med det cirkulära biologiska kolet från våra skogar. 😎

Sverige är redan idag vad jag kan utröna co2-neutralt 👍

Andelen död ved ökar i våra skogar, så inga skogslevande arter verkar ha utrotats i landet de sista 30 åren :D

Avatar Fallback

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Pierre Kjellin  
#683266 Regeringen och Naturvårdsverket hoppas att Sverige ska bli koldioxidneutralt till år 2050. Men du vet kanske nåt som inte de vet?

https://www.naturvardsverket.se/upload/ ... verige.pdf

   TS
Användarvisningsbild

Re: Forskare:Priserna på CO2-lagring måste upp

Fredrik Reuter  
#683267
Mellberg skrev:Hur kan någon tro att vi (skogsägare) skulle få betalt för något som vi hittills gjort gratis.


Börja med att jobba upp självförtroendet kanske?
Det finns flera modeller som beskriver hur skogsägare skulle kunna få betalt för kolinlagringen. Från den kanske modesta varianten i EU:s taxonomi till den fria globala marknaden där företag idag fonderar pengar för bland annat kolinlagring. Ett exempel är Google som gjorde en vinst på nästan 2000 miljarder sek ifjol. De etablerar sig snart i Horndal. Ett gyllene läge för skogsägarna att kanske hitta ett intäktsben till att stå på?

Jag tror man som skogsägare måste börja tänka i större banor och inte vara fientlig för nymodigheter (speciellt inte i tanken).

Som jag skrev i tråden Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen? så tror jag tvärtom att ytterligare konkurrens i skogen bara kan vara av godo för skogsägarens lönsamhet, även om man älskar att leverera råvara till skogsindustrin (nån "dåre" kanske börjar sälja kolinlagring och då minskar utbudet på marknaden).

Utifrån mitt sätt att se detta så handlar det alltså inte om att skjuta dagens skogsindustri i sank utan istället se ytterligare intäktskällor som ökar konkurrensen. Konkurrensen höjer nivån i alla led och alla blir vinnare. Hur roligt vore det till ex om alla visste att Skellefteå AIK skulle vinna SM-guld i SHL varje år?

Användarvisningsbild

Re: Forskare:Priserna på CO2-lagring måste upp

skogshare  
#683287
Fredrik Reuter skrev: Utifrån mitt sätt att se detta så handlar det alltså inte om att skjuta dagens skogsindustri i sank utan istället se ytterligare intäktskällor som ökar konkurrensen. Konkurrensen höjer nivån i alla led och alla blir vinnare. Hur roligt vore det till ex om alla visste att Skellefteå AIK skulle vinna SM-guld i SHL varje år?


En eventuell kompensation för koldioxidbindning  i växande skog bör snarast ses ett komplement till gängse avsättningsmöjligheter, med enda uppgiften att motivera en ökad skogs- / virkesproduktion / ha. Kompensationen får därför inte bli så stor att kvarhållandet av skogen blir en lukrativ affär i sig själv och därigenom tränger undan ett optimalt tillvaratagande av skogens traditionella råvaror. Om därför någon form av kompensation ska komma till stånd, bör rimligtvis en bonitets- och trädslagsanpassat gräns sättas för vilken maximal volym / ha, som får räknas in i det aktuella ersättningsunderlaget, avseende såväl de enskilda bestånden som för aktuell fastighet.  

Inte minst gäller det för framtiden att ur de ökade virkesförråden i världen få ut största möjliga mängd timmer för den globalt enorma och ur klimatsynpunkt oerhört viktiga ökningen av avancerad och klimatsmart träbyggnation. 

Användarvisningsbild

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Mellberg  
#683303 Skärpning i tråden. Vi måste se framåt och då handlar det om att ha i någon mån kontroll över vår råvara. Alla på forumet vet att det är den brukade skogen som tar upp Co2. Den skyddade eller icke brukade skogen tar upp lika mycket co2 som den avger, så det inser de flesta är idioti i långa loppet. 🤬

Skall man kreditera någon är det väl den som ökar kolinlagringen, och det är inte den som slutat bruka skogen.

Svenskt skogsbruk är bara halvvägs, tillväxtökningen är ca 30 % sen 1970. Rimligen bör vi kunna öka lika mycket till 2070.

Då hamnar vi på ca 150 miljoner m3sk, hur stor kolinbindning är det, någon 🤔

Att då prioritera icke brukande passivitet i skogen är så fel som något kan bli :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Forskare:Priserna på CO2-lagring måste upp

Älgfoderodlare  
#683305
skogshare skrev:
Fredrik Reuter skrev: Utifrån mitt sätt att se detta så handlar det alltså inte om att skjuta dagens skogsindustri i sank utan istället se ytterligare intäktskällor som ökar konkurrensen. Konkurrensen höjer nivån i alla led och alla blir vinnare. Hur roligt vore det till ex om alla visste att Skellefteå AIK skulle vinna SM-guld i SHL varje år?


En eventuell kompensation för koldioxidbindning  i växande skog bör snarast ses ett komplement till gängse avsättningsmöjligheter, med enda uppgiften att motivera en ökad skogs- / virkesproduktion / ha. Kompensationen får därför inte bli så stor att kvarhållandet av skogen blir en lukrativ affär i sig själv och därigenom tränger undan ett optimalt tillvaratagande av skogens traditionella råvaror. Om därför någon form av kompensation ska komma till stånd, bör rimligtvis en bonitets- och trädslagsanpassat gräns sättas för vilken maximal volym / ha, som får räknas in i det aktuella ersättningsunderlaget, avseende såväl de enskilda bestånden som för aktuell fastighet.  

Inte minst gäller det för framtiden att ur de ökade virkesförråden i världen få ut största möjliga mängd timmer för den globalt enorma och ur klimatsynpunkt oerhört viktiga ökningen av avancerad och klimatsmart träbyggnation. 


Det jag ser som en viktig faktor i sammanhanget är tid ! För det är ju med tiden som vi bygger ytterligare ett ökat skogsvolymförråd / areal. Och med den ökade volymen / träd o areal, finns ju råvaran till det framtida behovet inom de flesta avsättningsområdena. Det blir väl då också rimligt att tro, att just kompensationsavtal för växande skog bör ha en tidsgräns. För när ett avtal löper ut, så kan ju en större volym än vad vi nu tar ut vid avverkningar, skapa inte bara en ökad volym av sågvirke. Det bör ju rimligtvis även bli mer " över " till den framtida bioekonomin.

Användarvisningsbild

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Torbjörn Johnsen  
#683309
Mellberg skrev:
Skall man kreditera någon är det väl den som ökar kolinlagringen, och det är inte den som slutat bruka skogen.


Ja, det är väl just det som är meningen i så fall. Att premiera kolinlagring innebär ju per automatik inte att man slutar att bruka skogen. snarare tvärt om. Jämför med jordbruket: LRF jobbar med projekt där man försöker utveckla brukningsmodeller som samtidigt innebär högre kolinlagring. Översatt till skogsbruket skulle det t ex kunna innebära att man inte gallrar ut så stor del av virkesförrådet i gallringarna som man gör idag utan håller en högre både volym och tillväxt fram till slutavverkningen. Det blir vin-vin för både skogsägare och klimat! Ett bra sätt att klara den ökning av tillväxt som du hoppas på är nog öka virkesförråden i åldrarna när skogen växer som mest. Då får man ökad tillväxt, mer kolinlagring och mer timmer i slutavverkningsskogen (och kanske kan få betalt för sin ökade kolinlagring under tiden).

Användarvisningsbild

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Älgfoderodlare  
#683310
Mellberg skrev:Skärpning i tråden. Vi måste se framåt och då handlar det om att ha i någon mån kontroll över vår råvara. Alla på forumet vet att det är den brukade skogen som tar upp Co2. Den skyddade eller icke brukade skogen tar upp lika mycket co2 som den avger, så det inser de flesta är idioti i långa loppet. 🤬

Skall man kreditera någon är det väl den som ökar kolinlagringen, och det är inte den som slutat bruka skogen.

Svenskt skogsbruk är bara halvvägs, tillväxtökningen är ca 30 % sen 1970. Rimligen bör vi kunna öka lika mycket till 2070.

Då hamnar vi på ca 150 miljoner m3sk, hur stor kolinbindning är det, någon 🤔

Att då prioritera icke brukande passivitet i skogen är så fel som något kan bli :mrgreen:


- Ja, fast ett substitutionsavtal bör ju inte samtidigt innebära ett avslut för brukanderätten likt NA ! ? Och det är väl där som just en tidsfaktor har störst betydelse. Och det kan ju då även innebära att det inte enbart blir EN typ av avtal ! Låt säga att man tecknar ett substitutionsavtal på 50 år för ett visst bestånd. Samtidigt kan man ju då även ha ett NA som sträcker sig över samma tidsperiod. Där det avtalas HUR detta bestånd ska skötas, vilken trädslagssammansättning det skall ha, vilka naturvärden det ska gynna etc. Och när avtalstiden löper ut, så finns brukningsrätten kvar. Det man som skogsmarksägare då har är förhoppningsvis inte bara en högre stående volym / areal, utan även papper på att man bidragit till mycket av det som bl.a. finns som krav för de med Certifiering. Vilket kan innebära en likställning för skogsbrukare över lag. Det kan bli en " Win, Win o Win " situation. Men det är ju hur jag tänker !

Användarvisningsbild

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Älgfoderodlare  
#683311 - Ursäkta " Torbjörn " att det vart en upprepning. Men jag satt o skrev samtidigt som du gjorde ditt inlägg. Men inte fel att tankegången är lika !

Avatar Fallback

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Pierre Kjellin  
#683329
Mellberg skrev:Skärpning i tråden. Vi måste se framåt och då handlar det om att ha i någon mån kontroll över vår råvara. Alla på forumet vet att det är den brukade skogen som tar upp Co2. Den skyddade eller icke brukade skogen tar upp lika mycket co2 som den avger, så det inser de flesta är idioti i långa loppet. 🤬

Skall man kreditera någon är det väl den som ökar kolinlagringen, och det är inte den som slutat bruka skogen.

Svenskt skogsbruk är bara halvvägs, tillväxtökningen är ca 30 % sen 1970. Rimligen bör vi kunna öka lika mycket till 2070.

Då hamnar vi på ca 150 miljoner m3sk, hur stor kolinbindning är det, någon 🤔

Att då prioritera icke brukande passivitet i skogen är så fel som något kan bli :mrgreen:

MELLBERG - Det finns inga vetenskapliga belägg för att det enbart är brukad skog har nettoupptag av CO2. Vem och hur definieras till att börja med "brukad skog"?
Har varit med och borrat i flertalet över hundra år gamla granar och tallar i södra halvan av Sverige som fortfarande växer.
När det gäller skogens upptag (och utsläpp) av CO2 är det fortfarande mycket forskarna inte vet. Här kan man läsa mer om detta:
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/61 ... ioxid.html
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-c ... s00-02.pdf
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/22 ... v-co2.html

   TS
Användarvisningsbild

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Älgfoderodlare  
#683340
Pierre Kjellin skrev:
Mellberg skrev:Skärpning i tråden. Vi måste se framåt och då handlar det om att ha i någon mån kontroll över vår råvara. Alla på forumet vet att det är den brukade skogen som tar upp Co2. Den skyddade eller icke brukade skogen tar upp lika mycket co2 som den avger, så det inser de flesta är idioti i långa loppet. 🤬

Skall man kreditera någon är det väl den som ökar kolinlagringen, och det är inte den som slutat bruka skogen.

Svenskt skogsbruk är bara halvvägs, tillväxtökningen är ca 30 % sen 1970. Rimligen bör vi kunna öka lika mycket till 2070.

Då hamnar vi på ca 150 miljoner m3sk, hur stor kolinbindning är det, någon 🤔

Att då prioritera icke brukande passivitet i skogen är så fel som något kan bli :mrgreen:

MELLBERG - Det finns inga vetenskapliga belägg för att det enbart är brukad skog har nettoupptag av CO2. Vem och hur definieras till att börja med "brukad skog"?
Har varit med och borrat i flertalet över hundra år gamla granar och tallar i södra halvan av Sverige som fortfarande växer.
När det gäller skogens upptag (och utsläpp) av CO2 är det fortfarande mycket forskarna inte vet. Här kan man läsa mer om detta:
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/61 ... ioxid.html
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-c ... s00-02.pdf
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/22 ... v-co2.html


Det som vore verkligen intressant i sammanhanget, är huruvida skogsbestånd skötta enligt dagens praxis o de med alternativa brukningsmetoder skiljer sig åt. Det finns enligt vad jag kan läsa, ingen uppdelning mellan dessa olika alternativ. Det om nånting kommer ju att vara av stort intresse när det gäller handeln med framtida utsläppsrätter / kolbindningseffekter.

Avatar Fallback

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

r93  
#683351
Pierre Kjellin skrev:
Mellberg skrev:Skärpning i tråden. Vi måste se framåt och då handlar det om att ha i någon mån kontroll över vår råvara. Alla på forumet vet att det är den brukade skogen som tar upp Co2. Den skyddade eller icke brukade skogen tar upp lika mycket co2 som den avger, så det inser de flesta är idioti i långa loppet. 🤬

Skall man kreditera någon är det väl den som ökar kolinlagringen, och det är inte den som slutat bruka skogen.

Svenskt skogsbruk är bara halvvägs, tillväxtökningen är ca 30 % sen 1970. Rimligen bör vi kunna öka lika mycket till 2070.

Då hamnar vi på ca 150 miljoner m3sk, hur stor kolinbindning är det, någon 🤔

Att då prioritera icke brukande passivitet i skogen är så fel som något kan bli :mrgreen:

MELLBERG - Det finns inga vetenskapliga belägg för att det enbart är brukad skog har nettoupptag av CO2. Vem och hur definieras till att börja med "brukad skog"?
Har varit med och borrat i flertalet över hundra år gamla granar och tallar i södra halvan av Sverige som fortfarande växer.
När det gäller skogens upptag (och utsläpp) av CO2 är det fortfarande mycket forskarna inte vet. Här kan man läsa mer om detta:
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/61 ... ioxid.html
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-c ... s00-02.pdf
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/22 ... v-co2.html


Ok, så inte ens om skogen tar upp eller avger co2 vet man??

Vem avgör hur mycket koldioxid just min skog tar upp??

Där ser man, vad Lars skrev i den andra tråden så tar den svenska skogen upp mer koldioxid än vad landet Sverige släpper ut?

Och då är man väl koldioxidneutral? Som minst?

Som någon skrev innan, det kommer aldrig att ske något sådant här, för det skulle bara gynna skogsägaren.

Sågverken och massaindustrin är ju givetvis inte intresserade av det här.

Avatar Fallback

Re: Forskare: Priserna på CO2-lagring måste upp

Sture Andersson  
#683358 Bara för man tycker om att vara i en döende övermogen skog ,så försöker man påstå att all tidigare forskning inte stämmer .
och att döende skog binder mer co2 än skog som växer ,ok om döende skog är bättre för många arter i skogen men för den skull kan man inte påstå all tidigare forskning inte stämmer .För egen del kan jag bara se på min skog och när grannarna blir för gamla ,slutar tillväxsten och nästa steg är att de ruttnar ,och sista steget är att granbarkborren avslutar .Inte fan binder den nån co2 sen .

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).