Skogsnyheter

Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

28 inlägg 5648 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Fredrik Reuter  
#680678 Sveriges modell att bedriva skogsbruk har gjort att våra skogar är mindre angripna av granbarkborre än skogar i Centraleuropa. Detta säger Göran Örlander som är professor i skogsskötsel, och senior rådgivare på skogsägarföreningen Södra i en intervju i senaste numret av Handelsbankens tidning Tillväxt.

I artikeln listar Göran Örlander upp 7 punkter som varför Sverige är bättre än ex Tyskland på att bedriva ett skogsbruk som minimerar risken för angrepp av granbarkborre.

1. Sverige har inte lika täta bestånd.
2. Vi har kortare omloppstider som minskar torkstress.
3. Sverige har stora hyggen.
4. Vi har jämnare åldersfördelning.
5. Sverige har en annan ägarstruktur med ex fler större privata skogsägare.
6. Våra skogsägarföreningar driver egna skogsindustrier som bidrar till snabbare transporter.
7. Det Svenska skogsbruket har en mer intrimmad värdekedja.

En väldigt stor anledning till angrepp av granbarkborre är att granar torkstressas och därigenom blir mer känsliga för angrepp. Torkstress orsakas av högre temperatur än normalt i kombination med mindre nederbörd.

Är det något vi i Sverige bör se över så är det enligt Göran Örlander att plantera mer tall på torra marker och satsa mer på barrblandskogar. Men detta är något som redan görs då Södras leveranser av tallplantor från sina plantskolor har ökat 3-dubbelt på 15 år. Det är dock av vikt att jobba vidare med att få tillbaka tallen på de torra områdena enligt Göran Örlander.

Men man måste ställa sig frågan om det är så enkelt egentligen? Skulle Centraleuropas granskogar haft mycket mindre angrepp om de anammat den Svenska modellen?

En mycket enkel sak att kolla är att titta på Europeiska miljöbyråns långtidsdata över nederbörd och temperatur i Europa. Kartorna på bilderna nedan är just sådan data och anledningen till att man kanske ska titta på dem är just att torkstress är ödesdigert och som gör att granar blir mindre motståndskraftiga för angrepp från granbarkborren.

Nederbörd i Europa, ändring i mm per decennium (EEA)


Temperaturändring per decennium, Europa (EEA)


Denna data visar att de delar av Centraleuropa som har högst angrepp av granbarkborre har haft en minskad nederbörd på upp till 20 mm regn per decennium. Sverige å andra sidan har haft en ökande nederbörd minst 20 mm regn per decennium.

Vidare visar data att temperaturen i de Centraleuropeiska delarna med stora angrepp av granbarkborre ökat med 0,37 grader per decennium. Motsvarande siffra för Sverige är +0,33 grader för södra Sverige och 0,27 grader för norra Sverige.

Detta betyder att temperaturen i de drabbade områdena i Centraleuropa har ökat 12% mer än i Sverige per decennium. Tittar man på nederbörd så har årsnederbörden (vid ett referensvärde om 700 mm per år) minskat med upp till 6% över de senaste 20 åren i Centraleuropa medans den faktiskt har ökat i södra Sverige med upp till 6%. Sett över en tioårsperiod så skiljer det upp till 40 mm i ändrad regnmängd mellan regionerna.

Man kan också titta på data över vattenbalans. Bilden nedan visar två kartor där den ena (till vänster) visar vattenbalansen under 2019 för Tyskland och den högra är vattenbalansen för södra Sverige. Tyvärr är inte tidsserierna exakta om man ska jämföra de två då SMHI:s data för Sverige även räknar med delar av nuvarande år (2020). Men det ger ändock en bild som kan visa att vi i Sverige ändock varit lyckligt lottade efter torkåret 2018.

Vattenbalansen i Tyskland och Södra Sverige 2019 (DWD och SMHI)


Vattenbalans per definition är nederbörden minus avdunstningen, alltså det vatten som stannar i backen.

Så, om man tar med detta i aspekten, blir det någon skillnad i tankesättet och ev utfall? Eller är det helt enkelt så att Tyskland och Tjeckien är hopplöst efter oss Svenskar i den skogliga utvecklingen?

Vill du läsa artikeln så finns den i senaste numret av tidningen Tillväxt: https://www.e-magin.se/paper/041r447v/p ... sjc89st8/7   TS
Användarvisningsbild

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Älgfoderodlare  
#680691 Sverige verkar ju till stora delar ha bra förutsättningar för att kunna skapa ökad skogstillväxt, sett till vattentillgång, temp. o CO2 nivå. Men hur utnyttjar man bäst dessa förutsättningar ? För med mer Tall i glesa bestånd med högre tillväxt / träd o kortare omloppstid, bör väl risken vara att man förlorar en del i kvalitet för att tillgodose ex. KL industrins tillväxt med bra råvara ? Är gallringsuttagen för hårda så att vi på det sättet förlorar en del av den tillväxt vi SKULLE kunnat utnyttja sett till volym / areal, som massaproduktion ? Borde inte löv / barr blandskogar vara att föredra framför barrblandskogar ?

Användarvisningsbild

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Lars Lundqvist SLU  
#680774
Älgfoderodlare skrev:Borde inte löv / barr blandskogar vara att föredra framför barrblandskogar ?

Varför då? Av vilket skäl?

Avatar Fallback

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

tallen100  
#680780
Lars Lundqvist SLU skrev:
Älgfoderodlare skrev:Borde inte löv / barr blandskogar vara att föredra framför barrblandskogar ?

Varför då? Av vilket skäl?

Tja där behöver man ju inte se en kotte...

Avatar Fallback

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

jannee  
#680783 Varför krångla till allt?
Återbeskoga med sådant som växte bra innan avverkningen, självklart med förädlat material, men ändå.
När du väl markberett och plantat gran/tall kommer även andra trädsorter.
Vist du kan prova med en masa hybrider men du chansar - vågar du det?
Bara att satsa på det som trivs och växer bäst, kommer garanterat inte att bli fel eller gå dåligt.

Avatar Fallback

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Sture Andersson  
#680788 Detta med blandskog med inslag av björk ,finns det belägg för påståendet att barkborrar flyr granskog med inslag av björk
Har en del sådana bestånd nu som ska gallras ,om det hjälper kan man ju låta björkar stå kvar och ta bort en det gran .
Skulle va intresant veta om det finns forskning på detta.

Avatar Fallback

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#680791 Det som växte på platsen förut har inte kommit dit av sig själv. Har en känsla av att våra förfäder gärna satte gran på gamla skogsbeten för att granplantor var lätta att hitta lite överallt. Men där det finns några lämpliga frötallar så ställer jag gärna kvar såna för att öka tallandelen.

Användarvisningsbild

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Ängagärdet  
#680815
Sture Andersson skrev:Detta med blandskog med inslag av björk ,finns det belägg för påståendet att barkborrar flyr granskog med inslag av björk
Har en del sådana bestånd nu som ska gallras ,om det hjälper kan man ju låta björkar stå kvar och ta bort en det gran .
Skulle va intresant veta om det finns forskning på detta.Detta stämmer inte i mina bestånd, samma angrepp i ren granskog som i bestånd med gran och björk. Samma ålder 80år. G28 båda.

Avatar Fallback

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

jannee  
#680817 Har inget belägg men uppfattar att markfuktigheten har en stor betydelse.
Har några skiften (visserligen blandskog) fuktig mark, där ålder på barrträden är runt 100, granarna är på väg att bli övergrova, inga angrepp. Endast 100 meter bort på betydligt torrare mark 60 årig ren granskog där hälften blivit angripet.
När min morfar köpte fastigheten någon gång på 20 talet bestod den nuvarande fastigheten mestadels av björk och enbuskar + självfallet dar och var gran/tall.
Han avverkade björk (var stor efterfrågan på ved) men även enbuskarna varpå korna sedan gick på skogen. Inga planteringar ägde rum - man gjorde knappt det på den tiden.
Det är den självföryngring som sedan ägde rum jag nu avverkar.

Användarvisningsbild

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

skogshare  
#680894 Med anledning av första punkten i Göran Örlanders lista, undrar jag vilken eventuell skillnad man man får i beståndets
mottaglighet för barkborreangrepp om man väljer att ha 1.100 eller 800 stammar / ha - 3.0 resp 3,5 m förband - kvar efter sista röjning / gallring.     

Användarvisningsbild

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Fredrik Reuter  
#680897
skogshare skrev:Med anledning av första punkten i Göran Örlanders lista, undrar jag vilken eventuell skillnad man man får i beståndets mottaglighet för barkborreangrepp om man väljer att ha 1.100 eller 800 stammar / ha - 3.0 resp 3,5 m förband - kvar efter sista röjning / gallring.


Bra fråga, kanske @lars lundqvist kan svara?

   TS
Avatar Fallback

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#680901 I väntan på kunnigt svar kan ju vi ju gissa och spåna som vanligt. Min känsla är att frodiga, växtkraftiga granar med grönris nästan till marken inte angrips. Men så småningom blir även beståndet med 800 stammar överslutet och överårigt.

Användarvisningsbild

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Fredrik Reuter  
#680904
Skogsola skrev:I väntan på kunnigt svar kan ju vi ju gissa och spåna som vanligt. Min känsla är att frodiga, växtkraftiga granar med grönris nästan till marken inte angrips. Men så småningom blir även beståndet med 800 stammar överslutet och överårigt.


Typ gallringsfritt?

   TS
Avatar Fallback

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

jannee  
#680910 P.g.a. det skogsbruk vi bedriver kanske antalet predatorer är mindre, förhoppningsvis kan någon biolog uttala sig.
Är länge sedan man hörde och såg någon hackspett.
Myrbaggar, blomflugor, steklar, rovflugor och kortvingar kanske inte trivs i en homogen granskog + självfallet den återkommande varma och torra väderleken.

Användarvisningsbild

Re: Sveriges skogsbruk räddar oss från barkborren?

Brozzlaren  
#680911 Träffsäkert som vanligt jannee.
Jag har inte haft några getingar sedan den hemska torksommaren, jag undrar vad jordgetingen har för betydelse i sammanhanget det är ju vad jag förstår en stekel.

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).