Skogsnyheter

Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

17 inlägg 3255 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Fredrik Reuter  
#664478 Taxeringsvärdet på din skogsmark kan från och med 2023 föreslås utifrån en automatiserad bedömning från den laserscanning som utförs av Lantmäteriet. Den främsta anledningen till detta är att skogstaxeringen idag är så dålig och inkorrekt att SCB väljer att inte använda den i sin statistik. Grundanledningen till detta är att systemet med att respektive skogsägare själv ska räkna ut sitt skogsvärde inte har fungerat.

Enligt en nyligen inskickad proportion från regeringen till riksdagen föreslås nu en ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Antar riksdagen denna så börjar den gälla 1 januari 2021 med första "nya" skogstaxeringen 2023.

I proportionen tar man upp problemet med dagens fastighetstaxering för lantbruksenheter med skog. Det är systemfel där majoriteten av skogsägarna inte har fullständig koll på sitt skogsinnehav och helt enkelt inte vet vad de ska fylla i. Exempel ges på fall så långt bak i tiden som 1998 där skogsägare blivit ombedda att komma in med nya taxeringsförslag men inte gjort det.

I proportionen föreslås nu istället att Lantmäteriets laserscanning används och detta genom att Skatteverket hämtar in information automatiskt från Skogsstyrelsens karttjänst "Skoglig Grunddata".

Utifrån laserdata kommer varje skogsägare då få ett förtryckt förslag på taxeringsvärde. Detta grundar sig på virkesförrådet på fastigheten man äger och eftersom laserscanningen kommer genomföras med jämna mellanrum tror man att data som ligger till grund för taxeringsvärdet kommer vara noggrant och korrekt.

Enda passusen är riktigt små, speciellt långsmala, skogsfastigheter som dessutom ligger i oländig terräng. Här ser Lantmäteriet att de digitala fastighetsgränserna kan slå fel. Dessa fastigheter föreslås istället taxeras som tidigare, med data från skogsägaren själv.

Proportionen tar flera gånger upp den upprepade laserscanningen och fördelarna med detta. Bland annat är bonitet en av de faktorer som utgör taxeringsvärdet på skogsmark. När upprepade laserscanningen genomförs kan man ta fram en "bonitetskarta" över hela Sverige som baseras på laserdata. Detta är spännande teknik som jag också vet att SLU i Umeå tittar på just nu.

I dagsläget är, som du säkert vet, inte skogsmarksvärdet föremål för skatteplikt. Proportionen tar heller inte upp något om någon ändring av detta. Men, det kan ändå bli ändringar i fastighetsskatten för lantbruksenheter från och med 2023.

Proportionen tar upp det faktum att det finns nästan 50.000 "maskinhallar" i Sverige. Dessa finns inte med som huvudbenämning i fastighetstaxeringslagen. Här föreslås ett namnbyte då normen just nu för ekonomibyggnader är "Djurstall för nötkreatur". Här föreslås att normen för ekonomibyggnader istället från och med 2023 blir "Maskinhallar".

Anledningen är att lantbruk med nötkreatur minskat kraftigt i Sverige samtidigt som Skatteverket har sett en stor ökning med nya maskinhallar. Ekonomibyggnader, som maskinhallar faller under, är inte heller idag föremål för skatteplikt. Därför anser regeringen att ändringen inte direkt kommer påverka finanserna, det kan dock bli så att enskilda fastigheter kommer få en ökad eller minskad avgift från och med 2023.

Vill du läsa proportionen i sin helhet så länkas den här nedan. Den är relativt enkelt skriven med bra förklaringar, en rekommendation kan alltså vara att läsa den. Förutom förändringar så finns även en del fakta, bland annat att det bara finns 8.000 enskilda skogsägare i Sverige som äger mer än 200 hektar skogsmark. Resten, 312.000, äger upp till 200 hektar.

https://www.regeringen.se/4a574c/conten ... 920196.pdf
   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

isteskog  
#664481 Jojo..... Storebror ser dig och övervakningssamhället närmar sig. Tror inte en skatt på skogsmarksvärdet är särskilt långt borta, iaf med den konstellation som styr Sverige idag ..... 🙃

Användarvisningsbild

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Fredrik Reuter  
#664484 I sak så sätter jag inte emot vid ett vad.

Men oaktat skatt eller ej så var man nog tvungen att göra något. Jag försökte använda data från fastighetstaxeringen vid något tillfälle för några år sedan. Det slutade med ett uppgivet skratt och vidare till nästa grej. Så otroligt galna siffror har jag aldrig sett i skogen tidigare.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#664489
isteskog skrev:Jojo..... Storebror ser dig och övervakningssamhället närmar sig. Tror inte en skatt på skogsmarksvärdet är särskilt långt borta, iaf med den konstellation som styr Sverige idag ..... 🙃


Jag tror inte detta förändrar något, det var ju taxerat förr, och det har väl inte varit beskattat på åtminstone 30 år?

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

isteskog  
#664490
Mangan skrev:
isteskog skrev:Jojo..... Storebror ser dig och övervakningssamhället närmar sig. Tror inte en skatt på skogsmarksvärdet är särskilt långt borta, iaf med den konstellation som styr Sverige idag ..... 🙃


Jag tror inte detta förändrar något, det var ju taxerat förr, och det har väl inte varit beskattat på åtminstone 30 år?

2007 avskaffades den, 2018 föreslog SNS konjukturråd att den skulle införas på villor och bostadsrätter. Så nog finns det signaler som pekar åt det hållet! 🙃

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#664491 Nej, skogsmark var inte beskattat innan 2007, du tänker på fastighetsskatt på huset?

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

bgl  
#664492 Citerat ut propositionen:
"Svenskt Näringsliv lyfter även
fram att det är av stor vikt att varje fastighetsägare kan få fram underliggande information, som exakt visar hur skogsbruksvärdet tagits fram
och hur virkesförrådet har beräknats."
En viktig kommentar ur rättssäkerhetssynpunkt. Varför har LRF inte insett detta utan det är Svenskt Näringsliv som i praktiken företräder markägarnas intresse ?
För att över huvud taget kunna argumentera i ett överklagande måste den enskilde skogsägaren få full tillgång till laserscanningen på beståndsnivå. Svaret verkar inte framgå.

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#664493
bgl skrev:För att över huvud taget kunna argumentera i ett överklagande måste den enskilde skogsägaren få full tillgång till laserscanningen på beståndsnivå. Svaret verkar inte framgå.


På beståndsnivå tror jag inte det skall taxeras, Skatteverket ser inte vilka bestånd man har.

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

bgl  
#664506 Just det som Svenskt Näringsliv befarar.
Frågan varför inte LRF uppmärksammar detta kvarstår.

Användarvisningsbild

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Torbjörn Johnsen  
#664507 Här finns bra info om den f d Skogsvårdsavgiften (fastighetsskatten på skog) som avskaffades 1992.

https://www.skogen.se/glossary/skogsvardsavgift

Avgiften baserades på skogsbruksvärdet av fastighetens taxeringsvärde. Den infördes år 1905 och avskaffades 1992. Medlen användes i första hand till olika ekonomiska stöd och rådgivning till skogsbruket. Sammantaget uppgick skogsvårdsavgiften 1991 till 425 miljoner kronor och baserades då på 8 promille av skogsbruksvärdet. År 1976 var avgiften 0,9 promille och gav 18 miljoner kronor.


Jag vet inte hur mycket 425 miljoner motsvarar i dagens penningvärde och var man skulle landa i kostnad per hektar och år med motsvarande nivå idag? Men eftersom virkespriserna var högre i reala termer både 1991 och 1976 så kan ju inte staten ta ut lika höga avgifter idag om de nu skulle komma på tanken att återinföra fastighetsskatten (även på skog)? :D

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

isteskog  
#664509
Mangan skrev:
bgl skrev:För att över huvud taget kunna argumentera i ett överklagande måste den enskilde skogsägaren få full tillgång till laserscanningen på beståndsnivå. Svaret verkar inte framgå.


På beståndsnivå tror jag inte det skall taxeras, Skatteverket ser inte vilka bestånd man har.

Vad ska man då med laserscanningen att göra? 🤔

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#664516 Taxera fastigheterna istället för att skicka in blanket var 6:e år eller vad det nu är.

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#664517
bgl skrev:Just det som Svenskt Näringsliv befarar.
Frågan varför inte LRF uppmärksammar detta kvarstår.


Vad, att man inte ser på beståndsnivå? Idag gör man ju inte det i taxeringen, så varför skulle det bli ett problem?

Avatar Fallback

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#664518
Torbjörn Johnsen skrev:Här finns bra info om den f d Skogsvårdsavgiften (fastighetsskatten på skog) som avskaffades 1992.


OK, inte 30 år som jag sa, utan 28. Jag ber om ursäkt. :)

Användarvisningsbild

Re: Skogens taxeringsvärde utifrån laserscanning fr.o.m 2023

Fredrik Reuter  
#768774 Nu har det gått några år och det har mynnat ut i att förslaget klubbades igenom av Riksdagen. En förändrad mätning av skogsbruksvärdet kommer alltså införas i lantbrukstaxeringen 2023.

Enligt förslaget så är det troligt att många skogsfastigheter kommer få ett mindre taxeringsvärde. Det har att göra med att de taxeringsvärden på skogsmark som Skatteverket tidigare gjort har baserats på en schablon över skoglig tillväxt och man inte tagit hänsyn till några avverkningar.

Det stora verkar alltså vara att Skatteverket nu kommer att använda Skoglig Grunddata från Skogsstyrelsen som baseras på så kallad laserskanning. Här kommer man nu se avverkningar som gjorts på en skogsfastighet och justera taxeringsvärdet därefter.

Störst påverkan kan detta ha vid kommande generationsskiften. Är man inte vaksam och generationsskiftar utan att veta gällande taxeringsvärde så kan man sätta ett för högt värde. Då är det inte längre en gåva och säljaren beskattas. Om man får sänkt taxeringsvärde och generationsskiftar till ett värde under taxeringsvärdet så klassas det som en gåva. I gengäld minskar värdet för räntefördelning för "köparen". Skogsavdraget påverkas också om taxeringsvärdet sjunker, dels som nivå på avdrag men också att skogsavdraget i grunden baseras på taxeringsvärdet.

En passus är också att Skatteverket har möjligheten att "bakdatera" generationsväxlingar som är gjorde under 2022. De kan alltså ändra taxeringsvärdet och då kan ett generationsskifte gå från gåva till köp om ex. fastigheten har många avverkningar.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).