Sida 1 av 1

Skogsindustrin vill få hejd på avsättningarna

Postat: ons 11 sep 2019, 10:35
av Torbjörn Johnsen
På seminariet Virkesforum som hålls i Stockholm idag är flera representanter för skogsindustrin tydliga med att Sverige med råge har uppnått volymmålen för hur mycket skog som är avsatt och att diskussionen nu måste handla om kvalité istället för kvantitet.

– Vi ska värna den biologiska mångfalden. Med ett uppnått arealmål behöver diskussionen nu handla om kvalitet istället för kvantitet. Flexibla skyddsformer, där skogsägaren kan kombinera brukande och bevarande i större utsträckning, är en av flera spännande idéer som behöver tittas närmare på. Vi ska heller inte glömma bort alla insatser för biologisk mångfald som görs i den skog som brukas. Det är här de stora insatserna för biologisk mångfald sker på daglig basis av landets alla skogsägare, säger Linda Eriksson från branschorganisiationen Skogsindustrierna


Skogen ska räcka till allt mer. Betongen ska ersättas med träd, plasten ska ersättas med kartong och papper, fossilbränslen ska ersättas med biobränsle. Samtidigt brukar vi allt mindre areal skog varje dag säger Holmens Vd Henrik Sjölund.

Det finns uppenbarligen starka incitament från skogsindustrin att nu arbeta för att avsättningarna till naturvård minskar.

Re: Skogsindustrin vill få hejd på avsättningarna

Postat: tor 12 sep 2019, 19:49
av p till p
Det borde vara självklart att det inte skyddas skog eller träd som kan bli barkborreodling.