Skogsnyheter

Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

49 inlägg 14859 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Skogsvaktaren  
#475467 Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Ett glädjande besked för vi som brinner för vår skog och vår näringsverksamhet....

http://www.landskogsbruk.se/skog/domen- ... avskrikor/

Markägarna med lavskrikor i sin skog får avverka. Mark- och miljödomstolen i Östersund har upphävt Skogsstyrelsens beslut.

I dag kom domen. Mark- och miljödomstolen undanröjer Skogsstyrelsens beslut att stoppa fem skogsägares avverkningar utanför Bollnäs. Domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet. Det är en arbetsuppgift som i stället åvilar länsstyrelserna.

Skogstyrelsen kan inte göra rätt avvägning
”Genom att förbjuda avverkning med hänsyn till lavskrikans skyddsbehov har Skogsstyrelsen indirekt gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna” konstaterar Mark- och miljödomstolen.

Vidare skriver Mark- och miljödomstolen att man inte anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresse som krävs. Därför upphävs beslutet.   TS
Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Skogsvaktaren  
#475469 http://news.cision.com/se/lrf--lantbruk ... a,c2362167

Skogsägare välkomnar dom om lavskrika

Mark- och miljödomstolen meddelade idag dom i det så kallade lavskrikemålet. Domstolen ger skogsägarna rätt och upphäver Skogsstyrelsens förbud. Ett dubbelfel har begåtts av myndigheterna, som varken har följt principerna i bombmurklemålet eller sett till att rätt myndighet har gjort prövningen.

Målet handlar om huruvida det var rätt av Skogsstyrelsen att förbjuda skogsbruk hos några skogsägare i Hälsingland som har fågelarten lavskrika i sin skog. Skogsägarrörelsen anser att målet är principiellt viktigt för skogsnäringen och därför har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och skogsägarföreningen Mellanskog bistått två av skogsägarna i processen.

Domstolen menar nu att frågan måste hänskjutas till Länsstyrelsen och att Länsstyrelsen i sin bedömning ska utgå från det nyligen avgjorda målet i Mark- och miljööverdomstolen, kallat bombmurklemålet. Det innebär att en proportionalitetsbedömning ska göras och att dispens ska ges när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Skogsägarrörelsen välkomnar dagens dom och menar att den är ett stort steg i rätt riktning för alla skogsägares möjlighet att bruka sin skog. Domen är en tydlig markering för äganderätten. Staten får inte göra så långtgående inskränkningar att skogsbruk blir omöjligt, om inte ersättning ges.

– Det är mycket glädjande för alla skogsägare att domstolen klargör att Skogsstyrelsen överskridit sina befogenheter när man förbjudit avverkningarna. Domstolen slår nu fast att myndigheterna i sin tillämpning av lagar och förordningar inte längre kan bortse från grundlagens egendomsskydd, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

– Vi välkomnar dagens dom. Det är en stark signal om att skogsbruk är viktigt för liv och företagande på landsbygden och för Sveriges ekonomi. Det är tydligt att markägarnas rättigheter ska väga tungt, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Skogsägarrörelsen beklagar att domstolen inte tar ställning till om avverkningen är tillåten enligt artskyddsförordningen eller inte.

Domen illustrerar hur dåligt fungerande nuvarande artskyddsförordning är – och Skogsägarrörelsen kräver nu att artskyddsförordningen omgående görs om.

   TS
Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

bgl  
#475473 Kan tyvärr vara en mycket tillfällig glädje.
Berörd länsstyrelse kan omedelbart "ta över " frågan och meddela någon form av avverkningsförbud.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Slurfi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#475478 Oj så skönt.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#475483
bgl skrev:Kan tyvärr vara en mycket tillfällig glädje.
Berörd länsstyrelse kan omedelbart "ta över " frågan och meddela någon form av avverkningsförbud.

Precis vad jag också befarar. Å om man får ett avverkningsförbud från länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kan ju kvitta...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

bgl  
#475491 Det kan finnas "grader i helvetet", Länsstyrelsebeslut kan medföra någon form av ersättning.
Peppar peppar, ta i trä, och allt man brukar säga.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Torbjörn Johnsen  
#475498 Skogsstyrelsen kommenterar domen: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslis ... i-hoppats/

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Torbjörn Johnsen  
#475499 Skogsstyrelsens uttalande:

" – En försiktig bedömning vi kan göra så här kort efter att domen kommit är att domstolen inte gett den vägledning vi hoppats på när det gäller lavskrikans bevarandestatus. Skogsstyrelsens beslut är upphävt på formella grunder. Vi måste nu närmare analysera domen tillsammans med Naturvårdsverket, och därefter ta ställning till hur vi ska agera härnäst, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Det här understryker behovet av att regeringen utreder artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Domen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, något som Skogsstyrelsen ännu inte fattat något beslut om."

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Skogsvaktaren  
#475501 Domstolen säger tydligt att lavskrikorna ska tillämpas på samma sätt som bombmurklorna där domen i Mark- och miljööverdomstolen kom i februari. Det innebär att en proportionalitetsavvägning måste göras i varje enskilt fall.

fortsättning följer....

http://www.landskogsbruk.se/skog/lrfs-e ... de-besked/

LRFs expert om lavskrikedomen: "Ett väldigt glädjande besked"
I dag kom Mark- och miljödomstolens dom. Markägarna med lavskrikor i sin skog får avverka. "Ett väldigt glädjande besked", säger Gunnar Lindén, LRFs naturvårdsexpert.
Mark- och miljödomstolen undanröjer Skogsstyrelsens beslut att stoppa fem skogsägares avverkningar utanför Bollnäs. Domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet. Det är en arbetsuppgift som i stället åvilar länsstyrelserna.

– Jag tycker att vi fått en tydlig dom precis som jag hoppades att vi skulle få. Domstolen säger att lavskrikorna ska tillämpas på samma sätt som bombmurklorna där domen i Mark- och miljööverdomstolen kom i februari. Det innebär att en proportionalitetsavvägning måste göras i varje enskilt fall. Det har vi hävdat hela tiden, säger Gunnar Lindén.

Ersättning till markägaren
Proportionalitetsavvägning innebär att myndighet inte kan ställa vilka villkor som helst för avverkning. Om pågående markanvändning avsevärt försvåras ska skogsägaren beviljas dispens eller också ska marken skyddas på sådant sätt att markägaren erbjuds ersättning.

– Det är en stor seger för oss att man förtydligar detta i domen, säger Gunnar Lindén.
Mark- och miljödomstolen konstaterar att Skogsstyrelsen genom att förbjuda avverkning med hänsyn till lavskrikans skyddsbehov indirekt har gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna. Vidare skriver Mark- och miljödomstolen att man anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresse som krävs.

”Artskyddsförordningen måste ändras”
Vad som skulle kunna hända nu är att länsstyrelsen i Gävleborg beslutar att ta upp frågan.

– Det kan hända, men domstolen skickar en tydlig signal till länsstyrelsen att det ska prövas enligt bombmurklemålet, säger Gunnar Lindén.

LRF Skogsägarna beklagar att domstolen inte tar ställning till om avverkningen är tillåten enligt artskyddsförordningen eller inte.

– Det här visar att vi har en artskyddsförordning som måste förändras. I bombmurkledomen konstaterades att lagen inte ska tolkas som den är skriven. En sådan lag kan vi inte ha, säger Gunnar Lindén.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

POL hemmanet  
#475508 Bra slutsatser och sammanfattning av domen här ovan.

Vi alla 5 har fått samma domslut, att domstolen undanröjer Skogsstyrelsens avverkningsförbud. Det som nu är fastlagt och inte borde gå att överklaga då domstolen hänvisar till den prejudicerande domen i bomburkle fallet, är att dispens ska ges vid försvårande av pågående markanvändningen eller områdesskydd eller annan ersättning. Detta gör att myndigheterna inte längre kan konfiskera skog med hänvisning till Artskyddsförordningen, utan måste i så fall betala för intrånget. Detta medför i sin tur att myndigheterna måste börja att prioritera vilka arter som de vill skydda, pengarna lär då knappast räcka till livskraftiga arter typ Lavskrikan.

Jag tycker att media har haft en bra rapportering av domslutet, men jag reagerar på att TV och Radio benämner Lavskrikan som en hotad art. Den har vad jag vet aldrig varit klassad som hotad, den var klassad som nära hotad för ett antal år sedan, men är sen dess klassad som livskraftig. Den är dessutom en av de fåglar som har haft den största populationsökningen de sista 10 åren.

Vi har lagt ned mycket jobb och fått hjälp av jägarna i jaktvårdsområdet att bedöma Lavskrikans lokala bevarande status. Enligt Länsstyrelsen har antalet revir minskat från 21 till 9 revir sen -90 talet. Inventeringen som nu är gjord visar att det antagligen finns minst 27 revir, men då älgjägarna inte har passat över hela området, så är antalet revir troligen större än så. Vilket stämmer bra med att populationen nationellt har ökat markant sista 10 åren, en uppgift som myndigheterna medvetet valt att bortse från. Myndigheterna har bara tittat på utvecklingen fram till för 10 år sedan. Uppgifterna är överlämnade till domstolen, men de har i domslutet inte tagit upp frågan om Lavskrikans bevarandestatus.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#475512 Att SR och SVT påstår att lavskrikan skulle vara hotad, kan möjligtvis bero på att det är 54% respektive 52% miljöpartister bland deras journalister https://www.journalisten.se/nyheter/sve ... ljopartiet

Stort grattis till domen i alla fall.
/Niklas
Senast redigerad av Niking fre 06 okt 2017, 19:48, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Vardon  
#475513 Stort tack att du delar med dig av dina tankar pol-hemmanet. Starkt att du orkar!

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Erre  
#475514
Vardon skrev:Stort tack att du delar med dig av dina tankar pol-hemmanet. Starkt att du orkar!

X2 :-bd

Avatar Fallback

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Hanatorp  
#475526
Skogsvaktaren skrev:Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Ett glädjande besked för vi som brinner för vår skog och vår näringsverksamhet....

http://www.landskogsbruk.se/skog/domen- ... avskrikor/

Markägarna med lavskrikor i sin skog får avverka. Mark- och miljödomstolen i Östersund har upphävt Skogsstyrelsens beslut.

I dag kom domen. Mark- och miljödomstolen undanröjer Skogsstyrelsens beslut att stoppa fem skogsägares avverkningar utanför Bollnäs. Domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet. Det är en arbetsuppgift som i stället åvilar länsstyrelserna.

Skogstyrelsen kan inte göra rätt avvägning
”Genom att förbjuda avverkning med hänsyn till lavskrikans skyddsbehov har Skogsstyrelsen indirekt gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna” konstaterar Mark- och miljödomstolen.

Vidare skriver Mark- och miljödomstolen att man inte anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresse som krävs. Därför upphävs beslutet.


Det ovanstående är ju anmärkningsvärt och borde innebära att man begått tjänstefel genom att klampa in på en annan myndighets kompetensområde......

Användarvisningsbild

Re: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#475527
Hanatorp skrev:
Skogsvaktaren skrev:Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor

Ett glädjande besked för vi som brinner för vår skog och vår näringsverksamhet....

http://www.landskogsbruk.se/skog/domen- ... avskrikor/

Markägarna med lavskrikor i sin skog får avverka. Mark- och miljödomstolen i Östersund har upphävt Skogsstyrelsens beslut.

I dag kom domen. Mark- och miljödomstolen undanröjer Skogsstyrelsens beslut att stoppa fem skogsägares avverkningar utanför Bollnäs. Domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet. Det är en arbetsuppgift som i stället åvilar länsstyrelserna.

Skogstyrelsen kan inte göra rätt avvägning
”Genom att förbjuda avverkning med hänsyn till lavskrikans skyddsbehov har Skogsstyrelsen indirekt gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna” konstaterar Mark- och miljödomstolen.

Vidare skriver Mark- och miljödomstolen att man inte anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresse som krävs. Därför upphävs beslutet.


Det ovanstående är ju anmärkningsvärt och borde innebära att man begått tjänstefel genom att klampa in på en annan myndighets kompetensområde......

Bara att polisanmäla Skogsstyrelsen då ... :-)
/Niklas

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).