Sida 1 av 1

Smygande angrepp på skogsägarnas rättigheter

Postat: lör 16 apr 2016, 22:32
av Niking

Re: Smygande angrepp på skogsägarnas rättigheter

Postat: sön 17 apr 2016, 07:42
av isteskog
Så har det varit hela tiden. Miljöorganisationer och dess talesmän sitter idag på många poster inom Regering, länsstyrelser och även på skogsstyrelsen. Kan ju inte bli annan politik av det. Att äganderätten är lagfäst bryr man sig inte om. :evil:

Re: Smygande angrepp på skogsägarnas rättigheter

Postat: sön 17 apr 2016, 08:15
av Sweden-viking
RF 2:18 andra stycket:

”Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag”.

För de fall markägarintresset får stå tillbaka finns laglig rätt till ekonomisk kompensation.

Rätten till ersättning blir aktuellt när pågående markanvändning har försvårats genom det
intrång som ett förbud eller en föreskrift innebär.
Hindras markägare från att vidta åtgärder som framstår som en naturlig fortsättning på
pågående markanvändningen har denne rätt till ersättning. Exempel på normal och naturlig markanvändningen
är möjligheten att utnyttja tidigare använda metoder men även moderna metoder inom skogsbruket.
Ytterligare exempel på pågående markanvändning är avverkning i olika former och markberedning för att främja
tillväxten hos ny skog samt plantering.

Re: Smygande angrepp på skogsägarnas rättigheter

Postat: tor 21 apr 2016, 00:18
av Niking
SNF har stora förväntningar å skogsstyrelsens nya ledning http://www.atl.nu/synpunkten/stora-forv ... en-ledning
/Niklas

Re: Smygande angrepp på skogsägarnas rättigheter

Postat: tor 21 apr 2016, 07:37
av Sibiria
Det är nog bara att tugga i sig det och se glad ut ändå, för det lär aldrig bli bättre. Man kan kontrollera vad som sker i skogen, och så länge det finns et uns av intresse för staten vad som händer i skogen så kommer de att fortsätta med det.
Bönderna har sina kontroller med åkrarna och boskapen vars register alltid ska visa rätt vilka djur som finns och var de befinner sig, och fiskarna är även de strängt övervakade. http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6098716

Re: Smygande angrepp på skogsägarnas rättigheter

Postat: tor 21 apr 2016, 09:10
av Niking
Bara för att andra yrkesgrupper påtvingads diverse idiotiska regler, så ska inte skogsägaren behöva utstå detsamma.