Skogsnyheter

Merkostnad när system för vägavgifter slopas

15 inlägg 5503 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#323653 Vägföreningar har och bedriver kommersiellt vinstintresse.
När vägföreningar sköter vägen tillkommer även kostnad för vinst till styrelsen
Bedrivs detta på markägarnas mark känns det tveksamt och rättsosäkert?

REV, Riksförbundet Enskilda Vägars undersökning 2015 visar vinstintresset.
Kopia från Riksförbundet Enskilda Vägars undersökning 2015:

Det genomsnittliga arvodet till styrelser i föreningar med
över 500 medlemmar ligger enligt Riksförbundet Enskilda Vägars undersökning
på 63 508 kronor/år. Men spännvidden är stor. Föreningar i
denna storlekskategori anslår som lägst 5000 och som högst
150 000 kr/år till arvodering av styrelsearbete.
Föreningarna i intervallet 250-499 medlemmar avsätter
i genomsnitt 41 000 kronor/år till styrelsearvoden. I denna
storlekskategori finns ett litet antal föreningar (10 %) som
uppger att de inte arvoderar styrelsearbetet alls. Men här
finns också föreningar som anslår betydande belopp, allt från
125 000 till 177 600 kr/år (4 basbelopp) till styrelsearvoden.

Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#323764 Någon måste ju utföra det jobb som åligger vägens styrelse och utan arvodering blir det inte mycket gjort. SDC jobbar väl inte ideellt, så vitt jag förstår.

Sitter f.ö. i valberedningen för två enskilda vägar och kan meddela att det är inte lätt att hitta villigt folk till dessa vägstyrelser.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

elis  
#323781 Finns flera alternativ att välja på här, att fördela kostnaden på alla delägare efter vägen tycker jag blir helt fel. Varför ska småhus-, sommarstugeägare m fl betala kostnader som uppstår p g a en enskild markägare?
Det lutar väl åt att det blir ännu mer jobb för styrelsen då de får kontrollera och följa upp avverningar. Som tur är brukar bolagen annonsera sina uppdrag rätt väl.
En fundering, är avverkningsanmälningar till skogsstyrelsen offentliga? I så fall kanske det går att kontrollera via dem.

Avatar Fallback

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Chuck Norris  
#323786 Det är bara att göra en förrättning och sedan göra årlig uttaxering enligt andelstal. Enklast för alla då behöver ju inte någon hålla koll på vem som kört ut virke.

Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Vedproducent  
#323790
elis skrev:Finns flera alternativ att välja på här, att fördela kostnaden på alla delägare efter vägen tycker jag blir helt fel. Varför ska småhus-, sommarstugeägare m fl betala kostnader som uppstår p g a en enskild markägare?
Det lutar väl åt att det blir ännu mer jobb för styrelsen då de får kontrollera och följa upp avverningar. Som tur är brukar bolagen annonsera sina uppdrag rätt väl.
En fundering, är avverkningsanmälningar till skogsstyrelsen offentliga? I så fall kanske det går att kontrollera via dem.

Vad menar du egentligen? Tror du att det bara är kostnader för vägen när avverkningar genomförs?
Nej naturligtvis så ska alla vara med och dela på kostnaderna enligt andelstalet. Inga undantag för sommarstugeägare och småhusägare. Dom har andelstalet för sitt slitage.

Avatar Fallback

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Palakangas  
#323796 i vår vägförening betalar alla fastighetsägare lika. Sedan betalar de som transporterar virke en avgift per kubik, oavsett körsträcka är det samma pris. Enkelt och alla är nöjda. Nästan alla.

Avatar Fallback

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Palakangas  
#323797 Men vi blir nu drabbade när TAR läggs ner.

Avatar Fallback

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Chuck Norris  
#323800 Det är ju helt fel att betala lika oavsett körsträcka, väldigt märkligt system ni har.

Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Vedproducent  
#323804 Fritidshusägare och husägare får nog finna sig i att det är schablontal för dom. Tror inte någon är intresserad av att redovisa körjournal på allt dom kör på vägen. Så är det med väldigt mycket i samhället i övrigt. Ibland betalar man lite för något fast man kanske utnyttjar det i mindre omfattning.
Sen är ton/km en bra metod som också används i de flesta vägföreningar. En beräknad sådan med andelstalet som baseras på fastighetens storlek. Vissa år utnyttjar kör man mer och andra mindre men det räknas lika för alla.

Men förstår då rakt inte tidigare synpunkt där det lät som småhusägare och fritidshusägare inte ska betala. Kan då bara se på vägen här. Ett hushåll som ska ha sophämtning med lastbil 52 veckor om året även i tjällosning. Många år det hushållet har stått för största belastningen på vägen. Skulle det vara gratis då?

Avatar Fallback

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

elis  
#323807
Vedproducent skrev:Fritidshusägare och husägare får nog finna sig i att det är schablontal för dom. Tror inte någon är intresserad av att redovisa körjournal på allt dom kör på vägen. Så är det med väldigt mycket i samhället i övrigt. Ibland betalar man lite för något fast man kanske utnyttjar det i mindre omfattning.
Sen är ton/km en bra metod som också används i de flesta vägföreningar. En beräknad sådan med andelstalet som baseras på fastighetens storlek. Vissa år utnyttjar kör man mer och andra mindre men det räknas lika för alla.

Men förstår då rakt inte tidigare synpunkt där det lät som småhusägare och fritidshusägare inte ska betala. Kan då bara se på vägen här. Ett hushåll som ska ha sophämtning med lastbil 52 veckor om året även i tjällosning. Många år det hushållet har stått för största belastningen på vägen. Skulle det vara gratis då?

Du läser som fan läser bibeln. :mrgreen: i en vsf (vägsamfällighet) har alla som nyttjar vägen en årlig avgift utifrån tonkilometermetoden.
Idag när virke körs ut betalas en extra avgift för den körning utöver den årliga, underlaget till den avgiften har kommit från VMF Qubera som rapporterat vägnummer och utkörda kubik. Detta för att virkestransporter är helt i särklass när det gäller att trycka ut och förstöra vägar.
När detta nu kommer att upphöra ska för den skull inte alla andra behöva betala de många gånger rätt stora skador som kan bli efter en avverkning. Den som orsakar ett onormalt slitage ska också betala för det.
Det är inget som de som står för normalslitaget (och betalar för det) ska behöva betala. Anser jag, hoppas det blev begripligare nu. :wink:

Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Vedproducent  
#323811
elis skrev:
Vedproducent skrev:Fritidshusägare och husägare får nog finna sig i att det är schablontal för dom. Tror inte någon är intresserad av att redovisa körjournal på allt dom kör på vägen. Så är det med väldigt mycket i samhället i övrigt. Ibland betalar man lite för något fast man kanske utnyttjar det i mindre omfattning.
Sen är ton/km en bra metod som också används i de flesta vägföreningar. En beräknad sådan med andelstalet som baseras på fastighetens storlek. Vissa år utnyttjar kör man mer och andra mindre men det räknas lika för alla.

Men förstår då rakt inte tidigare synpunkt där det lät som småhusägare och fritidshusägare inte ska betala. Kan då bara se på vägen här. Ett hushåll som ska ha sophämtning med lastbil 52 veckor om året även i tjällosning. Många år det hushållet har stått för största belastningen på vägen. Skulle det vara gratis då?

Du läser som fan läser bibeln. :mrgreen: i en vsf (vägsamfällighet) har alla som nyttjar vägen en årlig avgift utifrån tonkilometermetoden.
Idag när virke körs ut betalas en extra avgift för den körning utöver den årliga, underlaget till den avgiften har kommit från VMF Qubera som rapporterat vägnummer och utkörda kubik. Detta för att virkestransporter är helt i särklass när det gäller att trycka ut och förstöra vägar.
När detta nu kommer att upphöra ska för den skull inte alla andra behöva betala de många gånger rätt stora skador som kan bli efter en avverkning. Den som orsakar ett onormalt slitage ska också betala för det.
Det är inget som de som står för normalslitaget (och betalar för det) ska behöva betala. Anser jag, hoppas det blev begripligare nu. :wink:

Ok bra. Det var inte vad du skrev tidigare men då vet jag vad du menar nu.

Andelstalet i en vägföreningen ska ju baseras på areal och belastning på vägen. Sett till det ska man inte betala extra när man avverkar. Det är ju faktiskt det helt normala som andelstalet baseras på. Då betalar man ju andras kostnader i så fall. Men självklart om det går snett vid avverkningen och det blir onormala skador så lagar man efter sig.

Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#323816 Av lantmäteriet officialt beslutade vägsamfälligheter brukar andelarna vara beräknade efter något som kallas
"tonkilometermetoden". Varje delägares andelstal beräknas efter väglängd och den trafik som
alstras från olika slags fastigheter. Andelstalen beräknas för åretrunthus och sommarstugor per
hushåll. Men för skogsbruk och jakt räknar man antalet hektar och väglängd.
För skogsbruk skall den årliga avgiften vara baserad på att man under en typ hundraårsperiod inte gallrar och avverkar varje år men man betalar en årlig avgift trots att du inte plockar ur något, dvs inte har några maskiner som sliter på vägen varje år. Den årliga avgiften man betalar trots ingen aktivitet ska med ränta sedan ackumuleras/läggas samman hos föreningen till det år man gör gallring/avverkning.
Det blir ännu mer om man slår ihop allting under en hundraårsperiod med ränta på ränta...
Därför är det felaktigt att måsta betala en extra kostnad när avverkning sker det slitaget är ju redan medräknat i den ackumelerande årliga avgiften när inget slitage sker. Detta är det normala i de allra flesta fall.
Sker avverkning på vintern på frusen väg blir det inget slitage.
Givetvis måste man undvika körning under tjällossning eller under regnperioden då kan större skador uppstå vid ovarsamhet som eventuellt bör ersättas separat.

När man som skogsägare betalar årlig vägavgift måste man också kunna använda vägen det vill säga det måste finnas färdiga vändplaner för en timmer bil med släp att vända på.
Vägen skall vara byggd med bärighet för att hålla för en fullastad timmerbil.
Om inte dessa gundläggande kriterier finns bör ingen årlig slitageersättning betalas av skogsägaren heller.


Jag kan också tipsa om att du har rätt att lyfta "din" del av momsen som vägföreningen betalt
(förutsätter då att dina skogslotter är näringsfastigheter). Så kräv in årsbokslut med momsen
redovisad och en andelsförteckning, så man ser hur stor del av föreningen du står för. Du behöver
också ett undertecknat intyg från föreningens kassör som visar detta. Sen drar du av den momsen i
i deklarationen.
Det är alltså din del av vägföreningens HELA utgift du får lyfta momsen för,
inte enbart den del du betalar i avgift. Eftersom den största delen av vägföreningens kostnader
täcks av bidrag, så kan det för vissa näringsidkare innebära en ren vinst att vara med i en
vägförening.

Vägföreningen kan ta ut en extra avgift för stugägare/bostadsägare vid högre belastning tex mycket lastbilstrafik pågrund av byggnationer, eller tunga båttransporter.

Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#323903 Sant är att du som delägare i vägen (näringsfastighet) har rätt att få tillbaka din del av vägmomsen. Men det är också lämpligt att du som näringsidkare även betalar denna vägmoms tillbaks till vägen och på så sätt ger vägen ett extra statsbidrag.

För din del blir det ju ett nollsummespel och vägen kan minska antalet utdebiteringar med denna metod. Det har tillämpats på den ena vägen hemma och där har det inte skett en enda utdebitering sedan 1981. Ändå är vägen välskött.

På en annan väg(som jag också har del i) har metoden inte tillämpats, med konsekvensen att det blir utdebitering vart tredje eller t.o.m. vart annat år.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Merkostnad när system för vägavgifter slopas

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#326603 Många drabbas när TAR försvinner http://www.lantbruk.com/debatt/manga-dr ... forsvinner
/Niklas

   TS
Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).