SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skotare

Bra skotarmarknad 2023 och positivt inför 2024

2 inlägg 4975 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Bra skotarmarknad 2023 och positivt inför 2024  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#830586 Efter att de nordiska skogsmaskintillverkarna brottats med komponentbrist och tillverkningsproblem under flera år fick man till sist ketchupen ur flaskan under 2023. Efter ett dåligt år 2022 ökade leveranserna och registreringarna av skotare i fjol med mer än 50 procent! Efter en höst med vikande försäljning verkar dock orderböckerna tunnas ut och de långa leveranstiderna minskar. Frågan är om efterfrågan återkommer under 2024 eller om skogsmaskintillverkarna ska igenom ett stålbad under året som kommer?

Här gör vi en djupdykning i den svenska skotarmarknaden för 2023 och vi har grävt fram detaljerad data från Transportstyrelsens skotarregistreringar. Eftersom vi har samlat på oss data över skotarmarknaden under lång tid går det att göra intressanta jämförelser. Vill du få en mer visuell bild över den svenska skotarmarknaden så finns den på skotarkartan.se. Här kan du se var i landet olika modeller och märken har registrerats år för år och nu finns även de mindre maskinerna från Terri, Malwa och Vimek med.

Uppdämt behov av skotare

Efter ett riktigt skitår 2022, då endast 267 skotare registrerades, så blev 2023 ett riktigt bra år för tillverkarna. Bland de enskilt bästa under de dryga 20 år som vi har data ifrån och totalt registrerades 408 skotare med lastvikter över 8 ton. Lägger vi till maskinerna med lastvikter mellan 5 till 7,9 ton så landar vi på 442 skotare (inklusive kombimaskiner). Orsaken till de låga siffrorna 2022 och de höga 2023 är densamma: de nordiska maskintillverkarna hade svårt att få fram komponenter och insatsvaror under 2022 vilket byggde upp stora orderböcker. Under 2023 kom flödet och tillverkningen igång ordentligt och de flesta tillverkarna har ökat sina leveranser till den svenska marknaden markant.

Två stora tillverkare ökar sin marknadsandel

De som har ökat sina leveranser av skotare mest under 2023 är Komatsu Forest och John Deere och båda dessa företag ökar nu sina marknadsandelar sedan 2022 (se tabell här nedan). De enda som har minskat antalet registrerade skotare 2023 jämfört med 2022 är Eco Log, Logset och Tigercat men både Rottne och Ponsse har tappat något i marknadsandelar gentemot de två större tillverkarna.

1706805063_skotare-antal-andel-2022-2023.jpg


Skotarna blir större i Götaland och Svealand

Tittar man på vilka skotarmodeller som toppar registreringslistan så regerar John Deeres 1510G ohotad på toppen, precis som den gjort även de tre föregående åren. På delad andraplats har två fullstora slutavverkningsskotare parkerat i form av Komatsu 895 och John Deere 1910G. Just 1910:an har varit på pallplats tidigare men nytt för i år är att det är fler XL-skotare i toppen.

1706805063_modell-antal-2020-2023.jpg


1706805157_komatsu-895-2.jpeg


Det här speglar en utveckling där skotarna blir allt större vad gäller lastvikten och det här gäller framför allt i södra och mellersta Sverige. 2017/2018 skilde det tre ton i lastvikt mellan skotarna i Norrland och Götaland. Nu är skillnaden nere på två ton och samma utveckling ser vi i Svealand. Skotarstorleken i Norrland har legat relativt stadigt över tid eller till och med minskad något.

1706805063_lastvikt-landsdel-skotare.jpg


XL-skotarna blir allt fler

Den viktlass som minskat mest i andel av registrerade skotare är mellanklassskotare med lastvikter mellan 12 till 14,9 ton. Här nedan finns två grafer där den övre visar andelen skotare i olika viktklasser som procent av alla registrerade 2015 t o m 2023. Här ingår enbart skotare med lastvikter mellan 8 till 25 ton.

1706805063_skotare-viktklass-2015-2023.jpg


I nästa graf (här nedan) visas antalet skotare i olika viktklasser för åren 2015 t o m 2023 och här ingår även de mindre maskinerna från Malwa, Terri och Vimek. Tyvärr finns ingen data för de mindre skotarna 2015 eller 2016. Slutavverknings-skotare med lastvikter från 15 till 25 ton har ökat från en dryg tredjedel 2015 till att nu utgöra mer än hälften av alla registrerade skotare 2023.

1706805063_graf-antal-skotare-viktklass.jpg


73 procent av skotarna hamnar i Götaland och Svealand

Den södra landshalvan, bestående av Götaland och Svealand, står för ca 45% av Sveriges produktiva skogsmarksareal. Ändå så hamnar 73 procent av de registrerade skotarna i den här delen av landet. Andelen skotare per landsdel ligger relativt konstant över tid men under 2023 så har den minskat i Götaland och ökat i Svealand (se tabell här nedan).

1706805063_andel-skotare-landsdel.jpg


Man kan ju fundera över varför andelen skotare är relativt sett fler i söder men det beror till viss del på att det följer avverkningsnivåerna. Om man sätter antalet registrerade skotare i relation till årsavverkningen per landsdel så får man ytterligare intressanta proportioner. Det går ”fler skotare per kubikmeter” i Svealand och i Götaland än vad det gör i Norrland och det här bör bero på att det gallras mer (fler gånger?) i söder samt att det körs mer GROT i den värmeverkstäta södern. Sedan finns det säkert också skillnader i hur maskinerna körs. Dagskift är nog det vanligaste i södra landshalvan medan många maskiner i norr får betydligt fler drifttimmar på ett år i och med mer omfattande skiftkörning. Och slutligen så påverkar givetvis det faktum att en Norrlandsskotare lastar ca två kubik mer per vända än Götalandsskotaren.

1706805063_skotare-avverkning-landsdel.jpg


1706805172_terri-34c-8wd-skotare-miljo.jpg


Terri tar marknadsandelar bland de mindre skotarna

I årets statistik så börjar vi ta med de lite mindre gallringsskotarna. Maskiner med lastvikter mellan 5 – 7,9 ton. Här finns Malwas 560 i både skotar och kombiversion (560F & 560C) och här finns även Terri 34 och Vimek 610. Sedan 2022 finns oclså Vimeks nya skotare 870 (NG) med i den här klassen. Tillsammans står de här maskinerna för 34 registrerade skotare och kombimaskiner under 2023. Något lägre än toppåren 2022 (39 st) och 2018 (40 st) men bättre än 2021 (25 st) och 2020 (26 st).

En tydlig förändring i den här datan (se nedan) är att Terri har ökat rejält i antal medan Malwa istället har minskat. När det gäller Vimek så ser det nu ut som att den nya, större Vimek 870 helt tar över efter Vimeks gamla trotjänare 610 som troligen fasas ut.

1706805063_mindre-skotare-2017-2023.jpg


Hur blir skotarmarknaden 2024?

När man pratar med tillverkarna står det helt klart att orderingången har mattats av ordentligt i slutet av förra året. I gengäld har flera av tillverkarna haft extremt tjocka orderböcker och långa leveranstider. En situation som nu delvis kan fungera som ”krockkudde”. Det verkar råda lite olika strategier för hur man hanterar den närmaste framtiden bland de olika tillverkarna. Rottne och Ponsse har flaggat för permitteringar på grund av sviktande marknad medan t ex Komatsu Forest och John Deere inte planerar att dra ner på produktionen utan snarare ser en återgång till ett ”normalläge” med rimliga leveranstider.

-Vi tror att 2024 kommer att vara ett fortsatt starkt år för oss, säger Peter Hasselryd som är global marknadschef på Komatsu Forest. Vi kommer inte att dra ner på produktionstakten utan ser istället att vi tar ner orderstocken och leveranstiderna. Det blir en ”soft landing”, säger Peter.

1706805191_john-deere-1910g.jpg


Inga planer på neddragningar hos John Deere

Henrik Johansson som är sverigechef för John Deere Forestry ger en liknande bild av hur 2024 kommer att bli.

-Efter att marknaden varit väldigt avvaktande under andra halvan av 2023 så har vi sett att orderingången har tagit fart under januari, säger Henrik. Kunderna verkar se ljuset i tunneln i hopp om lägre räntor och det verkar finnas en större acceptans för de prishöjningar som alla maskintillverkare tvingats göra. John Deere har en bra orderstock att jobba från och Henrik ser positivt på att man får ner leveranstiderna. Det finns inga planer på permitteringar eller produktions-neddragningar utan tillverkningen rullar på under året.

-Det blir mer att komma tillbaka till ett normalläge efter flera år med olika störningar som har fått till följd att leveranstiderna skenat i höjden, säger Henrik Johansson på John Deere Forestry.

Nordiska skogsmaskinmarknaden rör på sig

Den svenska marknaden verkar som sagt ha kvicknat till och det verkar även gälla övriga länder i Norden. Den centraleuropeiska marknaden för skogsmaskiner är betydligt svalare liksom även den nordamerikanska. Däremot finns det tecken på att den sydamerikanska marknaden börjar röra på sig efter att ha varit väldigt lugn under en tid. Massabolagen i det sydamerikanska plantageskogsbruket har hållit igen produktionstakten för att bromsa prisfallet på den kortfibriga massan vilket fått till följd att investeringarna i nya maskiner har hamnat på is.

Skogsforum fortsätter att bevaka skotarmarknaden i Sverige och vi kommer att redovisa 2024 års första kvartal i april. Vill du se hur skotarmarknaden ser ut på ett mer ”visuellt” sätt så har vi lagt upp alla skotare på skotarkartan.se. Där kan du välja tillverkare och/eller registreringsår för att se var i landet det finns röda, gröna, gula, blåa m fl skotare.

Här hittar ni Skotarkartan.se   TS
Rottne skotare
Användarvisningsbild

Re: Bra skotarmarknad 2023 och positivt inför 2024

Torbjörn Johnsen  
#830606 Skotarkartan.se är inte uppdaterad med fjärde kvartalets registrerade skotare ännu men det kommer inom kort. Vi meddelar här tråden när det är klart.

   TS
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).