Avverkning (slutavverkning)

Virkespriser 2022

263 inlägg 86740 visningar 31 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Virkespriser 2022

Fredrik Reuter  
#744659 Hur kommer virkespriserna utvecklas under 2022? Det är såklart svårt att veta men med hjälp av prognoser och erfarenhet kan vi i alla fall göra en bedömning. Virkespris är också ett ord med flera betydelser. Det har att göra med att ordet används både för priset på trävaror i bygghandeln men också för råvarupriset i skogen - det pris som skogsägaren får för skogen som avverkas. Även detta försöker vi bena ut i denna tråd.

Virkespriset steg extremt olika under 2021

Fjolåret, 2021, var på grund av bland annat coronapandemin ett extremt år. Tillgång och efterfrågan för sågade trävaror ställdes på sin spets och vi såg en trävaruboom av aldrig tidigare skådat slag. Sågverk hade som mest möjligheten att ta betalt upp till 10.000 kr per kubikmeter sågad vara.

1642773697_virkespris-rundvirke-travara.jpg


Men samtidigt så blev virkespriserna till skogsägarna i princip oförändrade. Vi har skrivit om att skogsägarna missat tåget och sågverk med vinstmarginaler på 50 % därav. Otroligt trist för skogsägaren i gemen såklart men låt oss hoppas att 2022 kommer bli bättre.

Trävarumarknaden fortsatt god 2022

Även om det gärna kablades ut av skogsindustrin i Sverige att trävarupriserna störtdök i slutet av 2021 så visar nu både terminer från USA och årsrapporter från svenska sågverk att det ser ljust ut för 2022. Trävarupriserna verkar ha stabiliserats på en hög nivå. Anledningen kanske främst kan härledas till en ihållande trend att bygga i trä. Påhejat, med alla rätt, av både internationella samfund, EU och statsmakter. Det är helt enkelt hett att bygga i trä.

Till den ökande efterfrågan kan man som grädde på moset lägga en sjunkande tillgång till sågtimmer i flera länder i Centraleuropa. Efter flera år av stora barkborreavverkningar i Tyskland och Tjeckien minskar tillgången på timmer där. Nu senast meddelade sågverkskoncernen HS Timber i Österrike att de lägger ner omfattande sågkapacitet i Rumänien p g a timmerbrist.

Såvida inte någon finanskris når oss under 2022 så är sannolikheten därför god att trävarupriserna fortsatt kommer ligga på en hög nivå. Sågverken kommer därför tjäna stora pengar och genom detta ha rejäl betalningsförmåga till skogsägare som vill sälja råvara. Sågverken kommer troligen också att förbruka mer timmer under 2022 än vad de gjorde under fjolåret då de nu “kör för fullt” med både två och tre skift redan från årets början.

Skogsägare sätter sitt virkespris

Skogsägarens virkespris, kanske främst kallat rundvirkespriset, måste på en fungerande marknad sättas av skogsägaren själv. När nu också det finns stor sannolikhet till att sågverken fortsatt vill såga produkter i ett rasande tempo till hög förtjänst så är det också viktigt för skogsägaren att veta om värdet på sin skog.

1642773697_virkespris-2022.jpg


Skogsindustrin kommer alltid vilja betala så lite det bara går för råvaran. Skogsägaren borde alltid sträva efter att få så mycket betalt som möjligt. Precis som en marknad ska fungera.

Tusen kronor “fubben”

Att skogsägaren kan sikta på ett timmerpris för normalt tall- och grantimmer på minst 1.000 kr per fastkubikmeter är långt ifrån en utopi idag. Snarare borde det med dagens lönsamhet hos sågverken vara ett minimipris. Vårt råd för skogsägare 2022 blir alltså fortsatt att sätta som mål att minst få tusen kronor betalt för sitt timmer. Per kubikmeter

Naturligtvis finns det prisdämpande effekter som kan försvåra att nå målet om 1.000 kr. Stormskador och angrepp av granbarkbarkborre är två sådana risker. Men se inte detta som självuppfyllande profetior utan kalkylera på en lönsamhet baserat på trävarupriset.

Men detta är en tråd på Skogsforum så; vad tycker eller tror du om virkespriset 2022, skriv gärna några rader.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Martin Växjö  
#744716 Matnyttig trådstart Fredrik. Det går nog lite trögt första halvåret men till hösten måste det ändå bli en ordentlig uppgång. Frågorna kring råvarupriset är många och förtjänar kanske en egen tråd där vi kan fundera fritt kring vad som styr det. Tycker själv det är självklart att det är tillgång och efterfrågan som styr, men är det bara det? Finns det inte produkter där tillgången kan vara stor men som drivs upp ändå av hög efterfrågan. Är det bara virkesbrist som höjt priset så radikalt på sågat virke..? Behövs en kampanj där skogsägare uppmanas att avvakta och var går gränsen för vad vi får gå ihop om med tanke på kartellregler?

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2022

r93  
#744763 Jag är ganska skeptisk, el och drivmedelspriserna kommer driva inflationen något oerhört, har hört ryktesvägen att det är många företag i olika branscher som har skrivit avtal på att köra hv100,dom får en skaplig ökning av kostnader.

Alla åkerier, alla entrepenörer, bönder måste kompensera för den ökande kostnaden, matpriserna kommer skena i år, då konstgödsel är extremt dyrt, och utan dålig skörd.

Efter elräkning och dieselräkning kommer
räntehöjning, vi kommer bli betydligt fattigare 2022, då behöver vi givetvis bättre betalt för virket!

Men det är lite för mycket orosmoln för att jag ska tro på ngn höjning.

Frågan är hur mycket rotstående skog bolagen har?

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

JAndersson  
#744767 Lyssnade på digital föreläsning om värdeskapande skogsskötsel och vinstdelning (https://www.norraskog.se/medlem/medlemskap/kalender/vardeskapande-skogsskotsel?type=calendar) som Norra Skog hade i onsdags (finns ett tillfälle kvar onsdag nästa vecka för den som är intresserad). Pratades yttersta lite om rundvirkespriset, men man lyfte fram att de var svårt att sätta priset efter priset på sågade trävaror eftersom det kunde variera så mycket över tid. Och man ville inte bidra till ett spekulativt beteende gällande när skogsägaren skulle välja att avverka. Sen lyfte man fram olika premier som man som medlem kunde få, så den officiella prislistan skulle bara ses som ett riktvärde. Sen lyfte man fram att vinstdelningen skulle plana ut variationerna i virkespriset, att i goda tider skulle medlemmarna få ta del av vinsterna från industrin.

Några saker som jag reagerade på. Exemplet de drog gällande vinstdelningen var att om man ägde 100 ha och skötte skogen enligt Norras rekommendationer kunde man räkna med i snitt 1000 kr / ha i nettointäkt. Vinstdelningen skulle då tillföra 15000 kr per år, dvs 150 kr / ha. Så totalt skulle man kunna räkna med ca 1150 kr / ha. Sen sades det också att Norra Skog skulle vara riktmärket gällande virkespriset. Nu sades det visserligen att man jobbade på att höja virkespriset, men grafen de visade antydde inga stora höjningar.

Så drar slutsatsen att Norra Skog inte har något intresse att höja virkespriset till ens 800 kr fub i närtid. Ingen överraskning men vart delvis upprörd under föreläsningen. Var bra sugen att lyfta frågan om varför vi har så mycket lägre pris än i Finland, och hur de såg på alternativa källor till intäkter (nu var det bara timmer och massaved som gällde). Men kände att det var fel forum och fegade ur.

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Sjögården  
#744816 Tanken är vad jag kan förstå att merparten av förädlingsvärdet skall ut genom avkastning på ägarengagemanget i föreningen och inte på virkespriset.
Det positiva med det är man som medlem får en större delägarkänsla för sitt eget företag.
Det svåra är att om inte föreningen lyfter prisnivån så mycket man kan så gör ingen det.
Och någonstans blir kapitalavkastningen motorn och inte virkespriset.
Då blir det lite svårt med vad som är mål och vad som är medel… 😉

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Elis76  
#744838 Värdeskapande skogsskötsel är inget nytt. Norra Skogsägarna har pratat om det långt innan fusionen med Norrskog.
Konceptet går ut på att öka virkesproduktionen i skogen.

Norras vinstdelningskoncept går däremot enkelt ut på följande om årsstämman så beslutar i vår:
- Insatsemission med 10% på inbetalt kapital
- 5% vinstdelning av bruttovirkesvärdet på leveransvirke och/eller avverkningsuppsdrag
- 5% ränta på inbetalt kapital

Sedan kan man räkna om det i kronor per fub på ett eller annat sätt om man så vill.

https://www.norraskog.se/medlem/faq/vinstdelning

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Contårta  
#744916
Fredrik Reuter skrev:Att skogsägaren kan sikta på ett timmerpris för normalt tall- och grantimmer på minst 1.000 kr per fastkubikmeter är långt ifrån en utopi idag. Snarare borde det med dagens lönsamhet hos sågverken vara ett minimipris. Vårt råd för skogsägare 2022 blir alltså fortsatt att sätta som mål att minst få tusen kronor betalt för sitt timmer.


Det skulle vara fantastiskt om skogsägarna fick bättre betalt. Men att ni säger att det är ”långt ifrån en utopi” att det skulle vara möjligt att få det så gäller det ju endast södra Sverige. Där har det i flera år varit skogsägare som på fina poster fått 8-1000 kr per fub (alla sortiment). Men ta Värmland/Dalarna och norrut - där är 1000 kr för timret en ren utopi i min värld. Eller det kanske har ändrats sista året?

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Iskog  
#744926 Likt tidigare år kommer inflationen och kostnadsökningarna med säkerhet äta upp minsta lilla höjning med råge.

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2022

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#744947 Ska priserna upp i norra Sverige så får väl någon fristående aktör samla ihop en eller helst flera båtlaster med rundvirke för export till kontinenten.

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2022

hfab  
#744952
busholle skrev:Ska priserna upp i norra Sverige så får väl någon fristående aktör samla ihop en eller helst flera båtlaster med rundvirke för export till kontinenten.

Ett lika omöjligt alternativ är att skogsägarna slutar att leverera virke till underpris.

Tyvärr verkar det som att majoriteten av skogägarna är otroligt lättlurade.

Som virkesköpare behöver man bara jobba fram ett kontrakt, resten kommer av sig självt.

"Nu ska din granne avverka. Passa på du med! Billigare avverkning kommer du aldrig att kunna göra senare"
Känns frasen igen?
Senast redigerad av hfab sön 23 jan 2022, 10:59, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Vedproducent  
#744959
hfab skrev:
busholle skrev:Ska priserna upp i norra Sverige så får väl någon fristående aktör samla ihop en eller helst flera båtlaster med rundvirke för export till kontinenten.

Ett lika omöjligt alternativ är att skogsägarna slutar att leverera virke till underpris.

Tyvärr verkar det som att majoriteten av skogägarna är otroligt lättlurade.

Som virkesköpare behöver man bara jobba fram ett kontrakt, resten kommer av sig självt.

"Nu ska din granne avverka. Passa på du med! Billigara avverkning kommer du aldrig att kunna göra senare"
Känns frasen igen?

Väldigt många skogsägare tycker nog det är roligare att vara skogsägare än företagare och är rent usla på det. Man ser det hela tiden som nu tex i energiomställningen. Hur många trådar finns det inte här där man nästan skriker sig hes om kärnkraft och fossilbilar bara som några exempel. När vi nu som skogsägare har världens chans som företagare och många inte ens fattar det... Det är vi som sitter med nyckeln till framtidens energilösningar till stor del och många vet inte ens om det eller verkar inte fatta det alls. Man är nöjd när man fått gnälla lite på dåliga virkespriser och så fortsätter man som man alltid gjort.

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2022

r93  
#744961
Vedproducent skrev:
hfab skrev:
busholle skrev:Ska priserna upp i norra Sverige så får väl någon fristående aktör samla ihop en eller helst flera båtlaster med rundvirke för export till kontinenten.

Ett lika omöjligt alternativ är att skogsägarna slutar att leverera virke till underpris.

Tyvärr verkar det som att majoriteten av skogägarna är otroligt lättlurade.

Som virkesköpare behöver man bara jobba fram ett kontrakt, resten kommer av sig självt.

"Nu ska din granne avverka. Passa på du med! Billigara avverkning kommer du aldrig att kunna göra senare"
Känns frasen igen?

Väldigt många skogsägare tycker nog det är roligare att vara skogsägare än företagare och är rent usla på det. Man ser det hela tiden som nu tex i energiomställningen. Hur många trådar finns det inte här där man nästan skriker sig hes om kärnkraft och fossilbilar bara som några exempel. När vi nu som skogsägare har världens chans som företagare och många inte ens fattar det... Det är vi som sitter med nyckeln till framtidens energilösningar till stor del och många vet inte ens om det eller verkar inte fatta det alls. Man är nöjd när man fått gnälla lite på dåliga virkespriser och så fortsätter man som man alltid gjort.


Utveckla gärna om du bara menar att man ska bygga vindkraftverk på sin mark eller menar du bioenergi från skogen i olika former?

För om det bara gäller vindkraftverk så har det väldigt lite med just skogen att göra, det går och bygga på nästan vilken mark som helst.

Andra energislag som tallolja etc så vet jag inte om politiken har bestämt sig för hur det ska bli med den än. Skatten som lades på hvo100 nu gav ju en fingervisning.

Skogsbränsle i värmeverk vill väl eu nästintill förbjuda?

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Vedproducent  
#744966 Skogsbränsle i värmeverk vill väl eu nästintill förbjuda?[/quote]
Nej varför tror du skogsbränslen ska förbjudas? Tvärtom så är det ju en mycket viktig pusselbit för att klara Eu målet. Det är ju mångdubbelt större än vindkraft i många länder som tex Danmark som är känt för mycket vindkraft. Men dom ska fasa ut kolet helt inom några år och ersätta med biobränsle, främst från skogen. Nu tycker jag det känns fel att smitta ner tråden här som ska handla om virkespriser från 2022. Så den intresserade kan söka mer information på egen hand.
https://bioenergitidningen.se/biokraft/ ... ch-litauen

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2022

Skogz  
#744975 En idé om man har mycket kapital.
Man sveper genom landsbygden vind för våg och köper upp rotpostkontrakt efter rotpostkontrakt. Tillslut sitter man på så många kontrakt att man kontrollerar stora mängder virkesflöden. 2020 så köpte sågverken ca 20 miljoner kubikmeter. För att skapa en virkesbrist så kanske man måste strypa 5 miljoner kubik virkesflöde. Givet ett snittpris på 500 kr/kubikmetern så krävs det alltså ca 2.5 miljarder kronor för att köpa upp motsvarande mängd rotposter.

Sedan sitter man på händerna och väntar. Det som kommer ske härnäst är att skogsbolagen i ren panik hugger i egen skog samt tömmer sina rotpostbanker för att få fram virke. När man har gjort detta så sitter man i sticket. Det enda alternativet är att importera virke från Europa, men till vilket pris? Vi har brist även där så priserna är inte bättre på något vis.

För egen del så går det ingen nöd på dig. Har du inga räntekostnader att täcka så kan du sitta och vänta. Rotposterna växer ju vidare. Tillslut kommer det bildas sådant stort underskott att man med lätthet kan kränga iväg kontrakten för 700-800 kr/kubiken. Dvs 40-60% avkastning.

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2022

r93  
#744976
Vedproducent skrev:Skogsbränsle i värmeverk vill väl eu nästintill förbjuda?

Nej varför tror du skogsbränslen ska förbjudas? Tvärtom så är det ju en mycket viktig pusselbit för att klara Eu målet. Det är ju mångdubbelt större än vindkraft i många länder som tex Danmark som är känt för mycket vindkraft. Men dom ska fasa ut kolet helt inom några år och ersätta med biobränsle, främst från skogen. Nu tycker jag det känns fel att smitta ner tråden här som ska handla om virkespriser från 2022. Så den intresserade kan söka mer information på egen hand.
https://bioenergitidningen.se/biokraft/ ... ch-litauen[/quote]

Nej, jag håller med om att vi inte ska smitta ner tråden!

Jag håller även med dig om att skogsägare är väldigt dåliga som rena företagare, mig inräknad, för att maximera vinsten på skogen skulle man gjort annorlunda än idag!

Angående bioenergi och taxonomi så kommer ett citat från svensk näringsliv, dock är det nästan ett år gammalt.

”Även biobränsle som är en stor del av den svenska strategin för klimatneutralitet kommer inte att klassas som grön enligt taxonomin.”

Sedan har ju detta debatterats en hel del & det är svårt att hitta bra information, så jag vet inte vad som gäller just idag.

Moderator får gärna lyfta ur diskussionen ur tråden.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).