SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Avverkning (slutavverkning)

1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

14 inlägg 13237 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#736654 Att skogsägare i Sverige skulle kunna få minst 1.000 kr per kubikmeter för normalt barrtimmer har varit en målbild vi på Skogsforum jobbat med sedan våren 2021. Med facit i hand så kan det vara så att någon enstaka skogsägare fått över 1.000 kr “fubben” men i stort har vi troligtvis misslyckats.

När nu de tredje kvartalsrapporterna för skogsbolagen ramlat in för 2021 så kan man, tillsammans med offentlig statistik för rundvirkespriser från Skogsstyrelsen, börja jämföra utfallet. Det är detta denna tråd handlar om och vi kan konstatera att rundvirkesmarknaden i Sverige inte fungerar och om den hade gjort det så hade 1.000 kr fubben inte varit någon utopi. Alls.

1638114141_a-virkespris.jpeg


Vill du läsa mer om vårt engagemang om 1.000 kr fubben så finns det i tråden 1000 kronor kubiken 2021?. För dig som undrar vad vi menar med “fubben” så är det slang i skogen för m3fub, ett mått som anger volymen på en stock under bark. I kubikmeter.

Hjälp av Canfor för virkespriser

Den kanadensiska skogskoncernen Canfor är en storspelare på den globala marknaden för
skogsprodukter som sågade trävaror och massa. Sedan några år tillbaka är de också majoritetsägare i den svenska sågverkskoncernen Vida. Tillsammans med att Canfor har verksamhet i Europa och Sverige samt mer transparenta redovisningar i sina ekonomiska rapporter så kan man få bra data för att bilda sig en bra uppfattning om marknaden.

I Canfors senaste kvartalsrapport finns statistik över priser för sågade trävaror och massa från fjärde kvartalet 2019 till tredje kvartalet 2021. Genom att omvandla amerikanska dollar till svensk krona och sedan räkna om “MBF” (Million Board Feet) till kubikmeter så kan man få jämförbar statistik med vår svenska.

Dessutom kan man också ta fram ett index som gör att man kan räkna om den svenska officiella statistiken till en teoretisk dataserie som visar vad priset på rundvirke till skogsägaren skulle vara om detta pris följt priset på sågade trävaror.

135 % högre pris på barrsågtimmer vid indexerat rundvirkespris

Diagrammet nedan visar bland annat att om marknaden fungerat och rundvirkespriset skulle vara kopplat till priset på sågade trävaror så hade vi under andra kvartalet 2021 haft ett pris på normaltimmer av barr på 1.240 kr per m3fub. Enligt den officiella statistiken hade vi istället ett pris på 527 kr/m3fub. En differens på 135 %.

1638114141_indexerat-rundvirkespris.jpg


Värt att notera är att det blir något av “lök på laxen” vid denna uträkning då indexet för uträkningen är satt till fjärde kvartalet 2019. Inte heller då fanns en fungerande marknad och vi kan försöka oss på en indexering som går längre bak i tiden. Troligtvis visar det på att rundvirkespriset borde vara ännu högre.

Rundvirkespriset är kliniskt dött

I diagrammet nedan visas prisutvecklingen på europeiska priser på sågade trävaror, SYP - Southern Yellow Pine i 2x4 (omräknat till m3sv), North American Random Lengths Western Spruce/Pine/Fir (“SPF”) 2x4 (omräknat till m3sv) samt massasortimentet NBSK - Northern Bleached Softwood Kraft. Dessutom har vi lagt in prisutvecklingen på barrsågtimmer från den officiella statistiken från Skogsstyrelsen.

1638114141_virkespriser-canfor-2021.jpg


Som du kan se i diagrammet så finns en klar “coronaboom” i priset för sågade trävaror och massa. Intressant är också att prisutvecklingen för sågade trävaror i Europa inte avtagit under tredje kvartalet utan fortsatt stiga. Mest anmärkningsvärt är dock prisutvecklingen för barrsågtimmer (det viktigaste sortimentet för skogsägare). Denna kurva är “klinisk död” och vittnar om att marknaden för rundvirke i Sverige inte fungerar alls. Det finns knappt tillstymmelse till relation till “coronaboomen” och även om viss effekt kan tillskrivas granbarkborrens härjningar så är det ändå anmärkningsvärt.

Europas lägsta rundvirkespriser?

Att priset på råvaran, i detta fall timret, inte hängt med priserna på sågade trävaror är givetvis ett debacle. Men att rundvirkespriserna i Sverige verkat vara immuna mot prishöjningar när andra länder inom Europa har haft höjningar är riktigt illa. I värsta fall vittnar det inte bara om en nationell marknad som inte fungerar utan något värre.

Hade exempelvis likvärdiga priser i Finland och Norge inte heller höjts så hade vi haft ett annat läge. Då hade det troligtvis inneburit att den globala marknaden med tillgång och efterfrågan inte fungerat. Nu verkar den göra det, något vi bl.a. skrivit om i tråden 57% högre pris för grantimmer i Finland.

Troligtvis är det flera faktorer som samspelar. Några saker att diskutera vidare kan vara:

- Skogsägarföreningarna i Sverige har ett starkt industrifokus. Senast syntes detta i ett seminarium om granbarkborren i veckan. En företrädare för en skogsägarförening fick frågan om det fanns något positivt med granbarkborren och angreppen. Svaret blev att skogsindustrin i alla fall tjänar bra med pengar. Det kan vara bra för skogsägare i det långa loppet.

- Politiken verkar ha vänt skogsägarna ryggen. Unisont verkar “jobben” i basindustrin vara långt viktigare och frågan om skogsägarens lönsamhet finns bara ytterst sparsamt och från oväntat håll. Detta trots att jobben försvinner i allt snabbare takt.

- Skogsindustrin har en grymt effektiv inköpsorganisation som gärna använder skogsägarens “okunskap” i virkesaffären. Vi har också fått höra uttalande som att "vad ska ni skogsägare med en massa pengar till om allt som händer är att skogsindustrin går i konkurs på grund av höga rundvirkespriser?".

- Skogens myndighet, Skogsstyrelsen, agerar tamt och uddlöst i många frågor. En sak är statistik om virkespriser där skogsindustrin idag äger denna data. Fast det är klart, med politikers ovilja att hjälpa skogsägare så blir det inte lätt att få medhåll “från chefen” kanske?

- Våra banker är i sin natur på skogsindustrins sida. Det har att göra med att en banks affärsidé är att kunderna lånar mycket pengar. Skulle skogsägarna få mer pengar att röra sig med så skulle lånen amorteras av och bankerna tappa intäkter.

Vad tror du om framtiden i skogen för Sveriges skogsägare?   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

kristianb  
#736660 Jag är en relativt nybliven skogsägare. Jag har varit verksam i flera andra branscher men aldrig stött på en så dålig ekonomisk ekvation som jag gjort inom skogsbruket som privat skogsägare. Min skogliga rådgivare och skogsbruksplan sa att jag måste gallra. Alltså ta ut en massa volym / värde ur skogen ca 300m3fub i detta fallet och få 5:- fubben kvar. Vem tjänar mest på det? Inom vilket annat affärsområde skulle det kunna gå till så? Jag lämnar ifrån mig varor för priset att någon hämtar dem? Och jag får bara kaffepengar kvar. Och att sedan kalla det nödvändig skogsskötsel.. Helt otroligt!

En annan skogsägare i samma område jag pratade med blev övertygad för 7år sedan att avverka fin granskog för tidigt för att det var ju risk för angrepp av granbarkborre i norra dalarna. Vem tjänade mest på det? Och inte har det dykt upp några barkborrar i området heller.

För mig som är ny och kommer utifrån är det slående vilka som bestämmer reglerna och vilka som enligt mig har blivit ”lurade” att ställa sig i ledet och foga sig. Eller mer kanske att skogsägare inte ser att det finns någon annan lösning än att spela enligt de regler industrin har satt.

Att det kan vara en sån stor diff på rundvirket som du skriver om ovan är ju helt åt skogen men efter vad jag lärt mig om skogsbruk och industri är jag inte alls förvånad.
Jag kommer hålla på mitt virke ett bra tag som det ser ut nu.

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

surjämten  
#736677 Två inlägg som bra beskriver den situation som råder i den svenska skogen i dag o som många skogsägare tycks uppleva som acceptabel o OK.
En uppsjö av medvetna virkesköpare som vet vad som räcker för att få råvaran.
Stor eloge till Fredrik o Skogsforum som jag tror har gjort flera här på forumet medvetna.

Användarvisningsbild

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

Knagge  
#736694 Gör man en dålig virkesaffär skall man berätta det och inte skämmas.
Det kan handla om trix med m3fub m3to hög avvkostnad stora övriga kostnader mycket massa lite timmer osv.
Då skulle andra skogsägare lära sig fallgroparna.
Nu berättar man bara om man gjort en bra affär
.
Virkesinköparens jobb är att köpa virke så billigt som möjligt utan att skogsägaren gnäller högljutt och skrämmer bort andra skogsägare.

Användarvisningsbild

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

Torbjörn Johnsen  
#736725 Noterar att Danske Bank skriver i sitt senaste nyhetsbrev idag att timmerpriserna är "på toppnivåer" i Sydsverige trots att tillhörande graf visar att timmerpriset inte är högre än vid senaste konjunkturtoppen 2018 eller vid konjunkturtoppen 2010/2011.

I mellan- och norra Sverige kallar banken timmerpriserna för "goda men inte mer"...

Som vanligt rekommenderar banken avverkning och att det är "....svårt att rekommendera att överhålla skogen bara för att
vänta på ännu bättre tider".

Danske Bank gör som vanligt allt de kan för att driva ut mer virke på marknaden

Användarvisningsbild

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

Torbjörn Johnsen  
#736734 Senaste statistiken över finska virkespriser visar att genomsnittspriset för grantimmer som sålts på rot har varit 789 kr per m3fub i oktober månad. Det gäller alltså rotnettot för grantimmer i en avverkningsrätt, där avverkningskostnaden redan är bortdragen. Priset avser medeltal för hela Finland och det baseras på ca 90% av virkesvolymen och räknas på verkliga affärer, rapporterade av virkesköparna.

Den finska virkesstatistiken presenteras av LUKE och ni kan själv läsa den här.
För att få fram jämförbart virkespris med Sverige så har jag först räknat om det finska priset i Euro till svenska kronor med dagens Eurokurs 10,31. Sedan har jag räknat om det finska priset som avser m3 fast på bark till m3 fast under bark. Mad omräkningstalet 0,85 enligt skogskunskap.se.

Då motsvarar det finska priset för grantimmer om 65,1 Euro/m3fpb ett svensk pris på 789 kr/m3fub.

Grantimmerpriset har legat still i oktober medan talltimmer-priset har minskat något i Finland jämfört med föregående månad.

Avverkninsnivån under 2021 har varit hög i Finland. Hela 40 % högre under januari - oktober 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Jämfört med samma period de senaste tre åren så ligger avverkningstakten 20 procent högre. Trots det ökade virkesutbudet så har ändå timmerpriserna stigit i Finland. Det här visar att dens finska virkesmarknaden fungerar bättre än den svenska som, precis som Fredrik skriver, verkar vara helt satt ur spel. En bidragande orsak kan vara att Finland har mer transparent data och fakta över verkliga virkespriser och avverkningsvolymer. Något som totalt saknas i Sverige.

Det verkar även som om myndigheterna i Finland har en starkare ställning i förhållande till skogsindustrin. Finska statistikmyndigheter tvingar bolagen att leverera den statistik som myndigheten och staten efterfrågar. I Sverige så nöjer sig Skogsstyrelsen med att ta emot den statistik som industrin "klarar av" att ta fram.

Det finns mer skrivet om virkespriserna i Finland och om avsaknad av svensk virkesstatistik på iskogen.se:

-Finska timmerpriser 53% högre

-Svensk virkesstatistik hemlighålls

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#736837
Torbjörn Johnsen skrev:Noterar att Danske Bank skriver i sitt senaste nyhetsbrev idag att timmerpriserna är "på toppnivåer" i Sydsverige trots att tillhörande graf visar att timmerpriset inte är högre än vid senaste konjunkturtoppen 2018 eller vid konjunkturtoppen 2010/2011.


För egen del stämmer danske banks uttalande, 2018 fick jag bara 760kr fuben trots att jag hade mer timmer att leverera än i år, tidigare i höstas blev jag erbjuden minst 900 kr/fub av flera olika virkesköpare, det enda kravet var att leverera minst 100fub.
Det som jag är lite undrande över är statistiken över timmerpriset, har aldrig lyckats sälja till så dåliga priser som statistiken visar.
Är nästan som att den statistik som industrin "klarar av" att ta fram består av endast dom lägsta priserna dom betalar.

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

Carabas  
#736840 Tror ett stort problem kan vara att skogsindustrin äger egen skog. För dem kan det ju vara lönsamt att avverka skogen för tidigt för att få in mer virke och hålla nere virkespriserna. Det hörs ju röster från industrin att man vill sänka lägsta slutavverknings ålder, så det är nog inte en hållbar strategi i längden. Skulle vara intressant att se om det inte finns en korrelation mellan virkespris och andelen bolagsskog.

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

surjämten  
#737051 Carabas!
Visst har bolagen mycket egen skog. Men utan köp från privata/utifrån skulle deras verksamhet inte fungera.
I SCA:s tidning som jag alltid får medföljer en bilaga med alla virkesköpare från Härjedalen i söder ända upp till Norrbotten.
Vill minnas att det är runt 50 stycken till antalet.
Slutsatser av detta är ju enkel att dra?

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

Carabas  
#737082
surjämten skrev:Carabas!
Visst har bolagen mycket egen skog. Men utan köp från privata/utifrån skulle deras verksamhet inte fungera.
I SCA:s tidning som jag alltid får medföljer en bilaga med alla virkesköpare från Härjedalen i söder ända upp till Norrbotten.
Vill minnas att det är runt 50 stycken till antalet.
Slutsatser av detta är ju enkel att dra?


Det är självklart att de är beroende av att köpa utifrån. Men det jag menade är att för att hålla nere virkespriser kan det vara fördelaktigt för bolagen att avverka egen skog nära LSÅ. Jämför med import av virke, säg att vi har ett underskott av virke på 10% och det är dubbelt så dyrt att importera. Vad är mest fördelaktigt att höja priset i Sverige eller importera?
Skulle man höja priset i Sverige så blir ju allt virke dyrare att köpa, så då lönar det sig bättre att täcka upp underskottet med import.

Att det är så stora skillnader i pris mellan norra och södra Sverige tror då inte jag att det bara beror på längre avstånd. Södra delen har ju en större andel privata skogsägare och verkar ha en marknad som fungerar bättre.

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

jannee  
#737084 Så enkelt är det tyvärr inte.
BL.a. Södra importerar virke till betydligt dyrare kostnad än vad de betalar svenska skogsägare, ENDAST för att hålla ned prisbilden, men även PRIVATA sågverk gör sammalunda.
Ingår i deras kalkyl och slutresultatet blir ändå att de tjänar på det.
Tråkiga är dessutom att de privata sågverken köper timmer till betydligt högre pris av Sydved än de betalar de privata skogsägarna, visserligen handlar det ofta om bytesaffärer.
Högre priser i söder visar på att efterfrågan ändå är större än tillgången, i norr är det monopolet som håller ned priserna och större tillgång än efterfrågan.

Användarvisningsbild

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

skogshare  
#737090
jannee skrev:Så enkelt är det tyvärr inte.
BL.a. Södra importerar virke till betydligt dyrare kostnad än vad de betalar svenska skogsägare, ENDAST för att hålla ned prisbilden, men även PRIVATA sågverk gör sammalunda.
Ingår i deras kalkyl och slutresultatet blir ändå att de tjänar på det.
Tråkiga är dessutom att de privata sågverken köper timmer till betydligt högre pris av Sydved än de betalar de privata skogsägarna, visserligen handlar det ofta om bytesaffärer.
Högre priser i söder visar på att efterfrågan ändå är större än tillgången, i norr är det monopolet som håller ned priserna och större tillgång än efterfrågan.


Om skogsägarföreningarna inte fullt ut tar sitt ansvar, genom att i första hand tjäna sina medlemmars och andra trogna säljares intressen, ser jag tre alternativ för enskilda skogsägare att stärka sina positioner som säljare:

- att sälja sitt virke inom landet via pålitliga, potenta och väletablerade mellanhänder med 3-5 års förmedlingsavtal
- att aktivt engagera sig i att (låta) exportera sitt virke via pålitliga mellanhänder -exempelvis Skogssällskapet
- att tillsammans med ett stort/större antal andra skogsägare bilda en fristående virkespool som säljer till högstbjudande, säkra köpare

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#737125
skogshare skrev:
jannee skrev:Så enkelt är det tyvärr inte.
BL.a. Södra importerar virke till betydligt dyrare kostnad än vad de betalar svenska skogsägare, ENDAST för att hålla ned prisbilden, men även PRIVATA sågverk gör sammalunda.
Ingår i deras kalkyl och slutresultatet blir ändå att de tjänar på det.
Tråkiga är dessutom att de privata sågverken köper timmer till betydligt högre pris av Sydved än de betalar de privata skogsägarna, visserligen handlar det ofta om bytesaffärer.
Högre priser i söder visar på att efterfrågan ändå är större än tillgången, i norr är det monopolet som håller ned priserna och större tillgång än efterfrågan.


Om skogsägarföreningarna inte fullt ut tar sitt ansvar, genom att i första hand tjäna sina medlemmars och andra trogna säljares intressen, ser jag tre alternativ för enskilda skogsägare att stärka sina positioner som säljare:

- att sälja sitt virke inom landet via pålitliga, potenta och väletablerade mellanhänder med 3-5 års förmedlingsavtal
- att aktivt engagera sig i att (låta) exportera sitt virke via pålitliga mellanhänder -exempelvis Skogssällskapet
- att tillsammans med ett stort/större antal andra skogsägare bilda en fristående virkespool som säljer till högstbjudande, säkra köpare

Dessa punkter borde skogsägareföreningarna ha som sin drivkraft .

Avatar Fallback

Re: 1.000 kr fubben ingen utopi om marknaden fungerat

Trånshult  
#737466 Ja för mig har marknaden fungerat. Jag skrev ett avtal den 5 oktober på ett område på c:a 3 ha, där all gran skulle tas bort och tallen (c:a 300 fub) skulle stå kvar om den inte var i vägen för körningen. Det blev 750 fub gran totalt och för grantimret +20 cm fick jag 1080:-. Det var lång och grov skog. Barkborren hade i fyra omgångar gjort att det var ganska luckigt. Femte gången gillt var det bara att göra något radikalt. För klentimret 12-20 betalades 800/fub. Jag måste säga att jag är ganska nöjd. Köpare var ett skogsbolag. Avverkningskostnaden har jag tyvärr inte helkoll på.
Trånshult

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).