SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Avverkning (slutavverkning)

Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

69 inlägg 32129 visningar 19 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#682349 Är det dags att börja tala om en elefant i det skogliga rummet? Med detta menas att diskutera det eventuella tabu i frågan som vi pratat om i vår podd några gånger - Skogsbruk 2.0. Om så är fallet så måste vi våga diskutera frågan. Anledningen är enkel; mer kunskap gör dig som skogsägare bättre förberedd för framtiden. En framtid som som faktiskt i vissa stycken redan är här.

Det hela handlar om att skogsägare skulle kunna få betalt för klimatkompensation genom att binda kol (koldioxid) i sin skog. Detta har i sin tur sitt ursprung i klimatförändringarna och de mål som satts upp om att minska koldioxidhalten i atmosfären. Koldioxidhalten är för hög i jordens atmosfär och ett sätt att minska halten är att öka skogsproduktionen (eftersom träd genom fotosyntesen binder koldioxid till kol).

Sett ur ett skogsägarperspektiv så är det konstigt att inte frågan om klimatkompensering och kolinbindning diskuteras mer. Man skulle kunna säga att diskussioner om att få betalt för att bygga virkesförråd är likt elefanten i rummet något man inte pratar om. Skulle det vara så så är det riktigt synd för både skogsägarkåren och glesbygden (och kanske klimatet).

Något som är mycket märkligt är att LRF inte lyfter frågan, speciellt eftersom de nu gör stor sak i att lantbrukarna ska kunna få betalt för att binda kol i samband med växtodling. Pardon my French men det känns lite som att sila mygg och svälja kameler med tanke på effekten skogen har som kolbindare. Dessutom skulle ett system där skogsägaren får betalt för ett ökat kolförråd i skogen per automatik inte innebär ett totalt avverkningsstopp. Det handlar mer om vad det blir av skogen vi avverkar. Precis som i lantbruket så kan man fortsätta att bruka skogen, men med metoder som binder in mer kol än vad dagens skogsbruksmodeller gör.

Den troliga anledningen till att vi har en elefant i skogen är att de som på bred front skulle kunna föra frågan om ersättning till skogsägare för kolinbindning själva är konkurrenter till ett sådant system. De äger helt enkelt skogsindustrier som hotas av konkurrens och högre virkespriser om skogsägaren plötsligt får ytterligare ett val i att låta skogen stå kvar med intäkter i nivå med en avverkning. Tyvärr innefattas LRF här genom skogsägarföreningarna och vidare det faktum att Svensk skogsindustri just nu har ett starkt fokus på att tillverka massa.

Denna situation som Sveriges skogsägare nu hamnat i kan tyvärr riskera att man missar en framtida inkomstkälla och troligtvis också minskar sina chanser till att få bättre lönsamhet. Handeln med kol i form av kollagring eller utsläppsrätter är redan omfattande men idag går alla dessa pengar skogsägarna förbi. Det är också därför vi drar igång denna tråd så vi kan börja diskutera frågan.

Men nu då till det viktiga som inte får tystas ner - hur kommer system för ersättning av kolinbindning att se ut?

Ja, det är frågan och det finns många idéer och förslag som diskuteras och faktiskt redan nu också driftsatta system i vissa länder. Som referens kan vi nog direkt säga att en skogsägares kolförråd (virkesförråd) inte kan ersättas fullt ut. Detta är något vi diskuterar i tråden Kolsänka, värdet i kronor per kubikmeter skog? och att tro att varje kubikmeter i skogen har ett värde på nästan 1.200 kr är nog att ta i (men det är inget som vi motarbetar).

De ramverk som nu på internationell nivå börjar ta form tar istället upp ord som additionalitet och att en klimatkompensation ska ha “miljömässig integritet”. Vi sammanfattar detta lite grovt som att en kolsänka i skogen kommer få ett värde om den binder mer kol än om vi fortsätter att bruka som vanligt. Sedan får vi diskutera vidare innebörden i detta, det kan innebära mycket. Högre virkesförråd i gallringsskogen, längre omloppstider, högre tillväxt och fokus på trävaror för husbyggande kan vara några exempel.

Men låt oss börja spåna:

1. Statsbidrag genom LULUCF. Den privata mark som binder kol åt det land där marken finns får ersättning av staten för att målen ska uppnås. Kanske inte så sannolikt men värt att diskutera. Skulle det bli något av detta så kan tillväxt- eller volymökningen utöver ett referensvärde vara föremål för ersättning. Ett exempel är ett system för betalning genom På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen.

2. Aktiebolag för klimatet. Kanske inte troligt men intressant. Du får möjligheten att splitta fastigheten i delar du själv bestämmer och sätta skogen i aktiebolag. Enda hållhaken är att du ökar kolinlagringen enligt referensvärden. Du väljer själv sedan vad du vill göra med aktiebolaget. Du och marknaden. Kolsänkeinvesterare kan vara intresserade men det skulle också kunna innebära en bättre förutsättning för att bedriva kommersiell jakt, naturturism och liknande.

3. Positiv greenwashing. Låt skogen stå och sälj kolsänkan som skapas när man maximerar virkesförrådet och inte avverkar. Köpare finns under en omställningsperiod (tom 2050 eller liknande) som måste kompensera för sina egna koldioxidutsläpp. Detta är ett system som relativt enkelt skulle kunna driftsättas som dessutom inte låser skogen “för all framtid”. Detta är kontroversiellt (därav titeln), men rätt utfört kan det fungera och oljebolag, internetjättar mm investerar redan storskaligt i kolsänkor via odling och skulle troligtvis på kö…

4. Bonus/Malus på utsläpp. Maximera odling av skog som skapar slutprodukter som i sin tur binder kolet i minst en viss bestämd tidsperiod och få extra betalt för det. Med andra ord, köparen av virket måste verifiera att slutprodukten blir ex sågtimmer till huskonstruktioner. Om slutprodukten släpper ut sitt kol i atmosfären inom motsvarande tidsperiod så måste man betala (malus) för detta.

5. Har du egna förslag? Skriv ner dom här i tråden!

Även om du just nu tycker ovanstående är idiotiskt dravel så ber vi dig ändå att tänka dig in i situationen. Detta av den enkla anledning att Investeringar i kolbindning redan pågår för fullt med stora belopp och att det finns tecken på att kolinbindningen i skog kommer få ett värde framöver. Då gäller det att du är påläst. Om inte skogsägarna är med på banan så kommer kolhandelns pengar att hamna i andra fickor än i skogsägarnas. Med andra ord; oavsett vad du tycker och tänker så kommer det hända saker i skogen. Att sedan skogsindustrin (samt troligtvis tyvärr även LRF och skogsägarnas egna föreningar) talar tyst om denna fråga är fullt förståeligt. Tyvärr tror jag inte det kommer spela någon roll för dem för bollen är i rullning och det kommer med stor sannolikhet göra att konkurrensen om råvaran från skogen kommer öka.

Därför är det inte ologiskt att tro att även virkespriserna kommer öka. Tänk på detta innan du tar till tangentbordet och spyr galla över texten ovan - sett ur ett skogsägarperspektiv så ser det positivt ut, bara skogsägarkåren är med på noterna från början. Det kanske är dags att skogsägarna börjar sätta press på sina egna föreningar att driva kolsänkefrågorna ur ett skogsägarperspektiv?

Det är också viktigt att ha med att denna artikel fokuserar på skogsägarens lönsamhet i en nära framtid. Sett ur ett klimatperspektiv är detta inte en allenarådande lösning på klimatkrisen utan det finns många andra åtgärder som måste vidtas. Men med det sagt, vad är dina tankar om detta? Skriv gärna några rader men som sagt, tänk innan du skriver, speciellt du som blir upprörd av ovanstående.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Älgfoderodlare  
#682363 Om inte jag missminner mig så var väl detta något som gjordes för något år sedan av några markägare uppe i Norrbotten tror jag. De sålde utsläppsrätter till företag / industrier i någon form. Men helt klart ett positivt tänk ! Kan ju bara för egen del säga att jag i så fall är glad att jag satsat på att odla volym / areal mer än volym / träd. För med hög stående volym genom hela omloppstiden, finns ju som sagt ändå möjligheten till små men kontinuerliga uttag utan att man för den skull behöver förlora en fortsatt total volymutveckling / areal via den ökade tillväxten på de återstående träden. Vem vet, det kanske även blir en viss diff. mellan löv o barrbestånd också. På så sätt kan det ju till viss del ske en styrning till av ökning av vissa trädslag med högre kolinlagring. Inte fel att vara med på detta tåget från början !

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Ungskog  
#682365 Är helt enig om att det bör finnas någon form av ersättning för att lagra kol. Den svåra frågan är hur man ska utforma ersättningssystem som ger just rätt incitament för långtidslagring, är möjligt att beräkna tillräckligt enkelt och inte går att fuska med.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Älgfoderodlare  
#682370
Ungskog skrev:Är helt enig om att det bör finnas någon form av ersättning för att lagra kol. Den svåra frågan är hur man ska utforma ersättningssystem som ger just rätt incitament för långtidslagring, är möjligt att beräkna tillräckligt enkelt och inte går att fuska med.


Vi kommer nog att få se ett krav på anmälan även vid gallringar likväl som vid avverkningar. Men det kan ju också skapa en tillkomst av en opartisk kontrollfunktion / uppföljningskontroll likt virkesmätarna, som ser till att parterna följer sina åtaganden = markägaren lev. vad köparen betalar för under hela kontraktstiden på avtalad areal. Det öppnar ju för att större markägare kan ha flera avtal samtidigt men också att de med små marker o hög tillväxt, kan få bra priser. Där bör väl S Sverige ligga särskilt bra till.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

skogshare  
#682387 Anser att både såväl ökad skogsproduktion / kollbindning som ökad träbyggnation med fortsatt kollagring måste premieras globalt med tanke på de avgörande, positiva klimateffekterna, som ligger helt i linje med FN:s hållbarhetsmål. Bonus / Malus-modellen är förmodligen bäst lämpad för ändamålet och är ju redan internationellt vedertagen i olika sammanhang.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

skogshare  
#682395 Med tanke på att skogsägarföreningarna sitter på två stolar i denna fråga finns lika mycket anledning att fundera på hur landets enskilda skogsägare - helt skilt från föreningarna - kan bilda en gemensam, formell  lobbyingorganisation / -funktion som kan driva frågan om klimatkompensation.

Avatar Fallback

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

syre  
#682397 Förvånad över Fredriks debattartikel! Skall vi bjuda in ytterligare kontrollanter i våra skogar som vi får betala? Skogens stora roll som klimaträddare är som råvara till ersättningsprodukter, som att ersätta betong och stål i byggnader, ersätta olja i förpackningar, kläder, drivmedelsinblandning mm. Som Fredrik säkert vet är ersättningseffekten för ovanstående minst 3 ggr så stor som den kolinlagring som skogen i sig tar upp.
Det är farligt om miljömupparnas tokiga argument kommer in i skogsägarleden. Skogen är framtiden ,och låt oss ta ut vinsten på marknaden och inte med godtyckliga bidrag.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Älgfoderodlare  
#682398
skogshare skrev:Med tanke på att skogsägarföreningarna sitter på två stolar i denna fråga finns lika mycket anledning att fundera på hur landets enskilda skogsägare - helt skilt från föreningarna - kan bilda en gemensam, formell  lobbyingorganisation / -funktion som kan driva frågan om klimatkompensation.


- Ja, likväl som utvecklingen av; kunskapsinsamling / förmedling, förenklade handels o avtalsformer där tillgång o insyn i bl.a. skogsbruksplaner o laserskanningsinfo. kan bli nödvändiga inslag. För det blir väl närmast dessa former av instrument som kommer att möjliggöra en tänkt avtals o uppföljningsprocess.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

rejser  
#682402 Jag har varit på flera instanser för svar på ungefär dessa frågor, från lokalt till riksdag, länsstyrelse som skogsstyrelse.
Frågan både på detta och hur man skulle se på att man som skogsägare hade planterat något som är sämre för enskilda skogsägaren men bättre för miljön. Dvs en osjälvisk handling som kostar enskilda ägaren en del.
Jag tog som ett hypotetisk exempel som jag inte vet stämmer men om t.ex. något extremt snabbväxande hade bundit mer koldioxid då dom växer osv. men det man får efter 35 år är i princip värdelöst.

Fick inga svar någonstans då, några förstod inte frågan då dom tyckte att man hade ansvar som skogsägare (ansvar för hela världen alltså), men vissa förstod frågan men att det inte fanns något stöd vare sig i sverige eller i eu då.
Var ungefär 2 år sedan dock.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Älgfoderodlare  
#682403
syre skrev:Förvånad över Fredriks debattartikel! Skall vi bjuda in ytterligare kontrollanter i våra skogar som vi får betala? Skogens stora roll som klimaträddare är som råvara till ersättningsprodukter, som att ersätta betong och stål i byggnader, ersätta olja i förpackningar, kläder, drivmedelsinblandning mm. Som Fredrik säkert vet är ersättningseffekten för ovanstående minst 3 ggr så stor som den kolinlagring som skogen i sig tar upp.
Det är farligt om miljömupparnas tokiga argument kommer in i skogsägarleden. Skogen är framtiden ,och låt oss ta ut vinsten på marknaden och inte med godtyckliga bidrag.


- Ja, fast här blir det ju inte fråga om varken bidrag eller uteblivet brukande. Det är väl menat att fungera med avtal mellan de olika parterna ; skogsbrukare - utsläppsrätts köpare, eller ? För om avtalen avser en handel med CO2 inlagring under ett antal år medan skogen fortfarande står o växer. Så när avtalstiden är slut så har ju markägaren ev. en högre andel gagnvirke för den marknad som i sin tur skapar varor med lång livslängd av dessa. Förmodligen ett utökat Win-Win för både markägare o klimatet ! Så ser jag det.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Älgfoderodlare  
#682405
rejser skrev:Jag har varit på flera instanser för svar på ungefär dessa frågor, från lokalt till riksdag, länsstyrelse som skogsstyrelse.
Frågan både på detta och hur man skulle se på att man som skogsägare hade planterat något som är sämre för enskilda skogsägaren men bättre för miljön. Dvs en osjälvisk handling som kostar enskilda ägaren en del.
Jag tog som ett hypotetisk exempel som jag inte vet stämmer men om t.ex. något extremt snabbväxande hade bundit mer koldioxid då dom växer osv. men det man får efter 35 år är i princip värdelöst.

Fick inga svar någonstans då, några förstod inte frågan då dom tyckte att man hade ansvar som skogsägare (ansvar för hela världen alltså), men vissa förstod frågan men att det inte fanns något stöd vare sig i sverige eller i eu då.
Var ungefär 2 år sedan dock.


Det är väl just där som frågan om samförstånd / trakt kooperativ, oberoende skogsägarföreningar, kallat vad ni vill, skogsägare emellan, lobbyism o en gemensam hållning om att frågan behöver utvecklas till vår fördel, kommer in. Vi ska ju inte behöva stå med mössan i handen, tacka o bocka för förtroendet att "rädda världen" ! Men vi äger förmodligen bollen redan nu. Det politiker o deras gelikar hoppas på, är väl att vi INTE ska göra någon stor sak av detta. De hoppas väl på; " Buisness as usual " !

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Torbjörn Johnsen  
#682448 Ja, i princip så ingår ju skogsägarnas skogstillväxt och förrådsutbyggnad redan i Sveriges kolbalansberäkning (LULUCF). Utan att skogsägarna ingår i affären.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Fenrir  
#682449 Du har naturligtvis helt rätt Fredrik, det borde finnas möjligheter för inte bara skogsbruk utan även för lantbruk att få betalt för kolbindning, de näringarna har ju monopol på det. Och det gjorde ju faktiskt Sveaskog redan för 9 år sen, när LKAB köpte koldioxidkrediter av dem i utbyte mot att Sveaskog gödslade yngre tallskog (https://www.sveaskog.se/press-och-nyhet ... -sveaskog/). Och det finns nu åtminstone två nystartade företag som redan säljer klimatkompensation i växande skog: The Forest Solution (https://www.theforestsolution.se) och Absorb (https://absorb.nu). Men det finns ju också lite svårigheter i detta. En är att det är svårt att ta betalt för något som skulle ha gjorts ändå, till exempel att bara återbeskoga och låta skogen växa. Forest Solution har löst det på liknande sätt som Sveaskog, de delfinansierar gödsling av yngre skog som annars inte skulle ha gödslats. Men med stöd från klimatkompenserarna bir åtgärden lönsam samtidigt som kolupptaget ökar. Absorb har löst det genom att återbeskoga tidigare åkermark, på så sätt skapas nya kolsänkor. En annan fråga är ju hur naturhändelser påverkar kalkylen? Vad händer om skogen blåser eller brinner ned eller angrips av skadegörare, ska klimatkompensationen betalas tillbaka då? Sen har du nog helt rätt i att befintliga aktörer inom skogsnäringen kan se detta som ett hot mot råvaruleveranserna. Men så behöver det ju inte vara med till exempel The Forest Solutions upplägg. Då kanske det är en värre hämsko att klimatkompensation i skogen stöder "motståndarsidans" argument, att skogen ska stå kvar för att lagra kol. Skogsnäringen har ju byggt hela sin argumentation på att skogen ska brukas så mycket som möjligt och att produkterna ger en större substitutionseffekt än om skogen står kvar. Fast det håller ju inte riktigt om hälften av virket blir dasspapper och Amazonkartonger...Själv tycker jag att hela kompensationsdebatten är ett stickspår som angriper symtom istället för orsaker. Orsaken till problemen är att utsläppen av fossilt kol är, och länge har varit, för stora. Det problemet avhjälps genom att utsläppen minskas, inte genom kreativa sätt att gömma undan dem, det kan ju istället bli ett sätt att bibehålla dåliga mönster. Men visst kan det vara som du säger, att vi just nu är i ett läge där alla åtgärder behövs, och det skulle bli väldigt jobbigt om alla olje- och kolkranar skruvades igen tvärt idag.

Trevlig helg!

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Fenrir  
#682450
Torbjörn Johnsen skrev:Ja, i princip så ingår ju skogsägarnas skogstillväxt och förrådsutbyggnad redan i Sveriges kolbalansberäkning (LULUCF). Utan att skogsägarna ingår i affären.


"Affären" i det här fallet är ju att skogens kolupptag räknas som en del av deinternationella åtaganden som Sverige redan gjort om att minska, eller åtminstone inte öka, co2-utsläppen. Så jag vet inte om det är så mycket reda pengar i den affären, och återbeskogningsplikt har vi ju ändå.

Avatar Fallback

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#682457 Det finns en stor risk med detta och jag är inte övertygad om att något av detta totalt sett är positivt för skogsägaren. Får vi betalt för att binda kol i virke så kommer vi snabbt som ögat se att vi också får betala för våra utsläpp.
Jag är inte speciellt sugen på att behöva köpa utsläppsrätter för min årsförbrukning ved.
Tro inte att skogsägarna bara skulle få de positiva sidorna med att räkna och värdera utsläpp och bindning.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).