Avverkning (slutavverkning)

Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

25 inlägg 15914 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

DDD80  
#667676 Jag har läst och funderat, men inte blivit så mycket klokare kring detta, och tänkte höra efter bland er andra vad ni tycker.

Saken gäller en skogsfastighet i inre Småland, tidigare ägd av min mamma och pappa. De i sin tur fått den testamenterad av en äldre man. Min pappa lever inte längre, och jag sköter sedan tidigare delar av min mammas ekonomi och har därför fått detta på halsen.

Men detta handlar om (relativt sett) rätt mycket pengar. Fastigheten är på ca 55 hektar, varav ca 39 är skog (resten mindre inägor och betesmark) + ett par byggnader. Beståndet är på nästan 10 000 m3 skog enligt skogsvårdsplanen. Stora delar av fastigheten består av gran/tall, där många avdelningar enligt planen är över 100 år gamla (tidigare ägare avverkade nästan inget alls). Vissa angrepp av granbarkborre har funnits, men inte särskilt mycket. Fåtal vindfällen i vintras, men inte heller det särskilt omfattande. Delvis inslag av löv i samband med betesmarkerna.

Min mamma har tidigare varit emot att slutavverka, men har nu (delvis efter tjat från min sida) insett att skogen står och blir gammal, och riskerar att antingen blåsa omkull eller bli angripen. Vi har därför talat med en entreprenör att avverka. Jag har själv träffat entreprenören, och vi tog en runda över fastigheten och han förklarade vad han tyckte skulle tas. Han har tidigare gallrat och plockat vindfällen, och ger ett vettigt intryck.

Så, jag litar förvisso på honom, men det skadar förvisso inte med lite andra åsikter (eftersom det rör sig om rätt mycket pengar). Förslaget är att ta all gran som är färdig för avverkning. De avdelningar som har färdig gran innehåller också en hel del tall, så det behövs inte speciellt mycket plantering. Enstaka avdelningar (sammanlagt ca 1 hektar) är bara gran, så där behövs det planteras, men annars är tanken att tallen ska självså. På vissa ställen står tallen aningens kompakt, så där måste lite tall tas.

En preliminär uppskattning enligt offerten är att det handlar om ca 4 000 m3. Detta är ju rätt mycket för en fastighet på ca 10 000. Samtidigt inser jag ju också att om det är färdigt ska det avverkas, eller?

För detta måste också byggas två vändplatser (det fanns ingen vändplan sedan tidigare, eftersom det inte avverkats sedan gamle kungens tid). Dessa ligger på 35’ respektive 110 (ex. moms) där den dyrare beror på att det behövde fyllas på en hel del grus på det enda lämpliga stället att ha den, och fastigheten är rätt ”avlång” vilket gör att det behövs två vändplatser. Kostnaden för dessa dras från intäkterna, så det är inga pengar vi måste ligga ute med (vilket möjligen gör det lättare att ”sälja in” till morsan). Hon är momsregistrerad, så momsen är ingen kostnad. Skogskonto har jag hyfsad koll på.

Finns det något i detta att hissa varningsflagg för? Det är som sagt väldigt mycket att avverka i förhållandet till det som finns, och det blir mycket skatt. Samtidigt kan jag tycka att det är lika bra att avverka när man ändå är igång. Det blir inte mindre skatt för att vi delar upp det i fler omgångar, utan bara dyrare med drivmedel. Dessutom blir det väl i praktiken halva priset på vändplatserna, med tanke på marginalskatten. Alternativet att bara låta det stå och bli ännu äldre ser jag inte som speciellt meningsfullt.

Tacksam för råd och input.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

Torbjörn Johnsen  
#667684 Utan att veta mer än vad du har skrivit så kommer här några korta kommentarer:

-Ta in synpunkter från flera. Med all respekt för din entreprenörskontrakt så kan det vara idé att kolla med fler aktörer. Framför allt vilka priser som erbjuds men även hur de ser på åtgärderna. Kanske även med någon rådgivare som inte själv är virkesköpare? De är inte så vanliga men de finns och i värsta fall kan man få betala ett arvode för den tjänsten men i det långa loppet kan det vara mycket lönsamt.

-Var rädd om tallen! Finns det mycket tall i en del bestånd så går det att hugga fram en timmerställning. Den kan sedan stå många år och växa utan att den löper risk för att skadas av barkborreangrepp.

-Satsa på självföryngring om det är tallmarker. Spara tillräckligt många tallar (100 st/ha om det finns) och beställ markberedning.

-Var rädd om beståndskanterna! Försök att lämna skärmar/fröträd av löv och tall så att vind- och solexponeringen blir så liten som möjligt på ev hyggeskanter med gran. Om skogen ska öppnas upp är det en fördel om hyggen tas norr om skog som blir kvar.

-Ang avverkningsnivån: 40% av virkesförrådet är ju ganska mycket att klippa på ett bräde. Speciellt om man inte behöver det utan bara gör det för att skogen är gammal. Gran som är 100 år växer normalt fortfarande bra om den inte drabbas av skador. Men tar du ut en virkesköpare så kommer du att få rådet att skynda dig att hugga (så att de får köpa virket). Återinvestera i första hand i fastigheten (markberedning, vändplaner, byggnader...) om ni inte behöver ha ut skattade pengar.

-Hur ser planerna ut framöver? Kommer du att ta över fastigheten, kommer den att drivas vidare av delägare/syskon eller kommer den att säljas? Om du tror att det blir förändringar i närtid (typ 5-10 år) så är det garanterat lönsamt att diskutera med någon som är expert på skogsbeskattning.

-Är du själv intresserad av skogsbruk och skogsskötsel eller har du fullt upp med annat som tar din tid?

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#667687 Torbjörn har skrivit mycket klokt. Ha i åtanke att entreprenörer och inköpare till sin natur vill avverka. Utgå därför inte från vad de tycker är lämpligt att hugga. Ta in en fristående konsult som kan värdera vilka bestånd som är akuta och vilka som kan överhållas. Tall kan överhållas länge, lika så gran på bra mark. Däremot gran på svag mark är i dessa barkborretider högsta prioritet att avverka.

Att överhålla rätt bestånd i 15-20 år är sällan ett problem. Men detta förutsätter att det finns en framtida svacka i avverkningen som man har behov av att fylla.
Om planen är att över tid minska medelåldern på skogen så är det inte mycket att välja på utan att skatta fram pengar och i det fallet så har mest troligt din mor mycket större möjlighet att skatta fram pengarna än vad framtida generation kommer att ha.

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

DDD80  
#667700 Tack för synpunkter, ska försöka svara på dem i någon form av ordning.

Ska höra mig för bland andra, både köpare och annat kunnigt folk. Problemet är delvis att detta tar tid, samtidigt som jag inser att är det viktiga skillnader i pris och/eller åtgärder kommer det kosta väldigt mycket om det blir fel. Det som krånglar till det än mer är att ingen av oss bor i närheten av fastigheten. Förvisso är vi där då och då, men inte till vardags och inte så ofta under vintern. Skogsvårdsplanen (som är gjord av en annan) säger även den att det bör avverkas en hel del, men den var mer inne på blädning (eftersom det var vad mina föräldrar där och då ville).

Tallen ska som sagt sparas i största möjliga mån. Jag vet tyvärr inte hur många tallar det är per ytenhet, mer än att det kändes mycket och som jag förstod det som var tillräckligt för att kunna ta granen, behålla tallen och sedan låta tallen stå. Detta säger också skogsvårdsplanen i dessa delar, att tallen ska stå kvar som evighetsträd.

Tanken är att spara lövet i kanterna, mest för att det inte var så värst gammalt och bidrar väl till någon form av mångfald i skogen. Angående väderstreck ligger den enda avdelningen där det allt ska tas (avd. innehåller bara gran) i en sänka med en brant uppförsbacke mot söder och en mindre uppförsbrant mot norr. Söder om avdelningen ska i vart fall tallen stå kvar, så om inte annat blir det lite skugga genom terrängen (men kanske inte så mycket av tallarna).

Och jo, det är just det där med 40 % som jag funderar över. Samtidigt har morsan f. n. ett underskott i näringsverksamhet på ca 500 000 kr, så det finns visst utrymme att få in en hel del pengar utan att börja skatta med en gång. Jag har letat efter saker att återinvestera i, men förutom vändplatserna och eventuell markberedning finns det inte så mycket att göra. Det som också har viss betydelse är framtiden. Skiftet efter min pappa gick förvisso smidigt, men det hade givetvis gått ännu lättare om det funnits pengar på banken snarare än i skogen. Min mamma är 75 och lär leva ett tag till, och för den som ska ta över skogen någon gång i framtiden (vilket lär bli jag om det blir någon i familjen) är det lättare att lösa ut syskonen ju mindre fastigheten är värd.

För egen del finns intresse, men inte tid (i alla fall inte så mycket tid jag känner att jag borde lägga). Jag kör motor- och röjsåg i egen skog (som är mycket liten i jämförelse) men med familj, yrke och boende 40 mil bort är tiden begränsad.

   TS
Avatar Fallback

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

jannee  
#667702 Tag hjälp av en oberoende skogskunnig person, kanske t.o.m. av en granne annars helst av en s.k. skogvaktare.
Vid en så pass stor avverkning som 4 000 meter borde du nog stämpla posten, kostar några kronor men det har du igen många gånger om.
En virkesinköpare bryr sig inte ett skvatt om hur det kommer att se ut efter avverkningen.
De vill bara köpa på sig så mycket timmer som möjligt till absolut lägsta kostnad.
Avverkningsuppdrag låter bra men det finns många fällor i denna upphandling.
Kan du göra hyggesresning själv, finns kronor att spara.
Grotanpassad avverkning, ligger en del pengar i riset blir också betydligt bättre markberedning.
NEJ, snitsla in där du vill ha avverkat och sedan stämpla.
När du sedan säljer avverkningen kan du begära/kräva att inköparen ordnar med erforderliga vändplatser.
M.a.o. det blir köparens problem att få ut virket.
Du/ni kan senare begära en betalningsplan = dela på inkomsten under flera år framåt.
En storsint (alltid vet bäst) sålde ett avverkningsuppdrag till ett sågverk. Vid aptering körde de bara 52 i längd. Dennes skog är liknande min och jag brukar ha en medellängd av 43 - 44.
Det bästa var dock att vi hade fått SAMMA m3to pris :mrgreen:

Har du stor inblandning av tall inbillar jag mig att du har mest G 28 till G 30, den skogen är nog i riskzonen för granbarkborrar långt innan den blir 100 år och tillväxten är inte stor om den är äldre än 80 år.
Är nog försvarbart (ekonomiskt sett) att avverka all gran över 80 år.
SEDAN
Snåla inte in på markberedning om du inte gillar att hjälpplantera.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

certis  
#667728 Köparen är nog inte så intresserad av att bygga väg och vändplatser
då bygger dom billigt så dom bara får ut sitt virke
bättre bygga själv och skriva in i avverkningskontraktet att ev sönderkörning av väg
återställes av köparen

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#667730 4000 m3 är en respektabel avverkning. Då ska du inte nöja dig med de prislistor som de sticker under näbben på dig utan lägga ut den på anbud.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#667826
certis skrev:Köparen är nog inte så intresserad av att bygga väg och vändplatser
då bygger dom billigt så dom bara får ut sitt virke
bättre bygga själv och skriva in i avverkningskontraktet att ev sönderkörning av väg
återställes av köparenHåller helt med om det. Man vet då vad man får och jag är övertygad om att konkurrensen på uppdraget blir bättre när ingen av köparna behöver kalkylera med vägkostnader som är svåra att överblicka.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

uffejohan  
#667871 Den mesta av klokskapen är redan sagt i inläggen, men jag har en kommentar om tallen. Du skriver ”inre Småland” och har en hel del tall. Har själv fastigheten i samma område och vet att det kan vara svårt att självföryngra tall på en del marker, gräs och hallonsnår växer ibland ohämmat och det är inte optimalt för självföryngring. Ta hjälp av någon kunnig person med att bedöma hur du bäst ska få upp nytt bestånd. Markbered, absolut, fröså, kanske, plantera, ja. Viltbehandla planterad tall, absolut. Det är inte kul att se nyplanterad tall uppäten av älg!!
Annars ett intressant projekt, du är avundsvärd som har möjligheten.

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

Mellberg  
#667876 Se till att göra en riktig skogsbruksplan. Där får du förslag på åtgärder de kommande 10 åren. Men tanke på de låga virkespriserna, avverka i första hand så att ni kan börja kvitta bort underskottet.

Södra kan både göra en plan och komma med goda råd. Så börja med att bli medlem i skogsägarföreningen. 👍

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

Anton Holmström  
#667912 Håller i stort med det som redan skrivits. En varningsklocka ringer även om att det kan finnas höga naturvärden pga ålder och orördhet. Särskilt om det gäller hela fastigheten och det saknas vägar. Finns risk att du bygger vägar och sen inte inte kan dra av detta pga stoppad avverkning.

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

SHR  
#667919 Nu vet jag inte om det är så att dessa 4000m3 står som ett gemensamt bestånd och är någorlunda homogent men om det är så, och fastigheten är 55ha stor så kanske man ska fundera på att avverka dessa 4000m3 i omgångar, så man får något mindre avdelningar att jobba med i framtiden. Alternativt föryngra olika delar av hygget med olika sorters träslag, kanske gran, tall för det står en försvarlig mängd fröträd och något snabbväxande på ett sista, så du jämnar ut åldersfördelningen på fastigheten. 🙂

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

DDD80  
#667932 Tack för alla svar, jag ska svara (och kommer antagligen med motfrågor) inom kort!

   TS
Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

DDD80  
#669440
jannee skrev:Tag hjälp av en oberoende skogskunnig person, kanske t.o.m. av en granne annars helst av en s.k. skogvaktare.
Vid en så pass stor avverkning som 4 000 meter borde du nog stämpla posten, kostar några kronor men det har du igen många gånger om.
En virkesinköpare bryr sig inte ett skvatt om hur det kommer att se ut efter avverkningen.
De vill bara köpa på sig så mycket timmer som möjligt till absolut lägsta kostnad.
Avverkningsuppdrag låter bra men det finns många fällor i denna upphandling.
Kan du göra hyggesresning själv, finns kronor att spara.
Grotanpassad avverkning, ligger en del pengar i riset blir också betydligt bättre markberedning.
NEJ, snitsla in där du vill ha avverkat och sedan stämpla.
När du sedan säljer avverkningen kan du begära/kräva att inköparen ordnar med erforderliga vändplatser.
M.a.o. det blir köparens problem att få ut virket.
Du/ni kan senare begära en betalningsplan = dela på inkomsten under flera år framåt.
En storsint (alltid vet bäst) sålde ett avverkningsuppdrag till ett sågverk. Vid aptering körde de bara 52 i längd. Dennes skog är liknande min och jag brukar ha en medellängd av 43 - 44.
Det bästa var dock att vi hade fått SAMMA m3to pris :mrgreen:

Har du stor inblandning av tall inbillar jag mig att du har mest G 28 till G 30, den skogen är nog i riskzonen för granbarkborrar långt innan den blir 100 år och tillväxten är inte stor om den är äldre än 80 år.
Är nog försvarbart (ekonomiskt sett) att avverka all gran över 80 år.
SEDAN
Snåla inte in på markberedning om du inte gillar att hjälpplantera.


Ja, det är i stort sett bara G28 eller G30.

certis skrev:Köparen är nog inte så intresserad av att bygga väg och vändplatser
då bygger dom billigt så dom bara får ut sitt virke
bättre bygga själv och skriva in i avverkningskontraktet att ev sönderkörning av väg
återställes av köparen


Håller helt med om det. Man vet då vad man får och jag är övertygad om att konkurrensen på uppdraget blir bättre när ingen av köparna behöver kalkylera med vägkostnader som är svåra att överblicka.[/quote]

Instämmer i dessa två senare. Vill hålla nere administrationen, och då blir det lättare att göra vändplatserna först.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning, 4 000 m3 på en fastighet med 10 000 m3

DDD80  
#669441
Skogsola skrev:4000 m3 är en respektabel avverkning. Då ska du inte nöja dig med de prislistor som de sticker under näbben på dig utan lägga ut den på anbud.


Är det verkligen så pass mycket skogsägarens marknad? Jag inser givetvis också att man bör ta in flera anbud, men står de i kö för att avverka, särskilt i dessa tider när priserna går ner på virke.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).