Avverkning (slutavverkning)

På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

9 inlägg 5185 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

Fredrik Reuter  
#591092 EU:s expertgrupp inom “hållbara finanser” har släppt en rapport som bland annat tar upp förslag på hur skogsbruket ska bedrivas för att vara hållbart inom EU framgent. Innehållet i rapporten är en just en rapport och återger expertgruppens förslag. Förslagen är inte förankrade i någon kommission inom EU eller liknande. Ännu.

Men, det är ett gediget förslag som, i sin helhet eller i delar, kan tas upp för beslut framöver i EU, därför är rapporten viktig ur ett skogligt perspektiv.

En debattartikel av Landshypotek Bank i Svenska Dagbladet har satt igång flera diskussioner om rapporten. Författaren Lars Wilderäng skriver att skogsägare bör sälja så fort som möjligt, innan skogen är värdelös. Lena Ek, tidigare politiker och nu styrelseordförande i Södra skogsägarna säger att det handlar om liv eller död för den Svenska skogen.

Jag har läst delar av rapporten och här är mina reflektioner.

Som jag läser rapporten (försöker läsa ur både EU:s hållning och lokalt för en skogsägare i Sverige) så innebär förslaget, om det skulle antas, att alla skogsägare skulle bli skyldiga att, troligtvis via en skogsbruksplan, rapportera till en oberoende tredjepart hur tillväxten i skogen fortlöper. Gäller det ungskog så ska rapportering ske vart femte år upp till att skogen är 20 år och vart 10:e år under skogsskiftets ekonomiska livslängd. Ekonomisk livslängd tolkar jag i rapporten som slutavverkningsålder.

Tillväxten ovan måste ligga över en förutbestämd tillväxtkurva som tas fram utifrån skogsbruksplanen (man måste bygga kolsänka).

I rapporten står också att mark som idag inte är skog men som är en “större” kolsänka inte får konverteras till skog. Detta avser då våtmarker, myrar, mossar och “gräsmarker”. Ingen mark som klassats som något av dessa före 2008 får beskogas.

I rapporten skriver expertgruppen att en skogsägare som är certifierad troligtvis kanske redan uppfyller kraven i rapporten. Skillnaden blir att vart femte eller vart 10:e år så måste en oberoende tredjepart se över skogsbruksplanen som ska ha aktuell tillväxt per skifte som dessutom är konverterad till hur mycket koldioxid som bundits. Den konverteringen blir troligtvis standardiserad och enkel att översätta från tillväxten i m3/ha/år.

Syftet med rapporten handlar om hållbar finansiell utveckling och att EU som världsdel/region inte avskogas över tid.

Intressant är att rapporten tar upp att de känner till potentialen i långlivade slutprodukter från skogen (trä till byggnader) men skriver att andra, kortlivade produkter och bioenergi som ersättare till fossil energi bara under “vissa omständigheter” kan ersätta fossila produkter.

Expertgruppen som skrivit rapporten har ett övergripande och holistiskt synsätt på “hållbarhet”. Detta är viktigt. Om vi tror på en klimatkris så måste troligtvis expertgruppen se på helheten, hela EU men också globalt.

Jag kan läsa lite mellan raderna att expertgruppen kan ana en omvänd perfekt storm för skogen och kanske då också klimatet. Detta eftersom ett ändrat klimat ökar riskerna för storm, skogsbränder och insektsangrepp i stor skala. Jag är inte säker men ser det lite som att expertgruppen anser att skadorna på EU:s skogar kommer öka framgent och görs inget för att stoppa denna negativa spiral så kommer det inte vara skördare som avverkar skogen över tillväxten utan blåsten, elden och insekterna.

Det är också i denna kontext som kartan nedan fladdrar förbi i rapporten. Den data som expertgruppen har visar att ex Götaland avverkat exakt på eller över tillväxten mellan 2000 - 2011. WTF säger vi, det stämmer ju inte. Men tittar man på det så gör det ju det och anledningen är ju som du kanske redan räknat ut - Gudrun.

Min tolkning är att expertgruppen vill att alla skogsägare i EU (från den minsta privata till den största statliga) har koll på sin skog och att allas skogar mår bra, utvecklas och därigenom bygger kolsänka samt genererar intäkter över den ekonomiska livslängden. Man ska mäta kolsänkan på reguljär basis och anpassa sina bestånd utifrån den miljö som skogen kommer verka i under en omloppstid.

Det finns kontroversiella saker helt klart i detta. Trots att expertgruppen skriver att det inte är EU:s sak att besluta om en nations äganderättsfrågor så skulle ett krav på positiv utveckling av skogens kolsänka toucha på detta. Något annat kontroversiellt är att expertgruppen, i princip, tar upp att sågade trävaror för träbyggande är bättre än pappersmassa och bioenergi. Och så är det ju, kolsänkan lever längre i ett trähus än i ett toalettpapper. Frågan är vad som kan komma ur detta? En sak som faktiskt står i rapporten är att framtida gallringar bör utföras så att stormrisken minimeras. Lägger man ihop detta med kortlivande kolsänkor och att majoriteten av virket ur en gallring är massaved, ja, då skulle gallringen kunna hamna i fokus framgent.

Så, vi är ju alla olika djävlar som läser biblar mest hela tiden, det här är min syn från att ha skummat rapporten, kanske blir det intressanta diskussioner av detta, eller vad tycker du? Naturligtvis så kan jag ha tolkat eller uppfattat saker galet i texten ovan. Men så länge vi lär av varandra så är det ingen fara, jag ändrar allt eftersom fel hittas.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

isteskog  
#591102 Stegen mot en överstatlighet ökar oroväckande snabbt..... 🙃

Avatar Fallback

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

Alvarsson  
#591104 Jo det finns många experter både i EU och här i landet. Att skogen skulle bli värdelös om man agerade utifrån den här rapporten är väl en någon överdrift. Men överstatlighet på detta området gillar vi inte! Men ett som är säkert är att vi har större möjligheter nu när vi är med i EU att påverka rapportens fortsatta öde än om vi stod utanför!

Avatar Fallback

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

isteskog  
#591106 Undrar vad Norrmännen tycker....... 😉

Avatar Fallback

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

Alvarsson  
#591111 Dom är inte nöjda med att inte ha något inflytande. Och andra sidan har dom helt annan struktur på sitt näringsliv. Dom har tex en skogsindustri som är en bråkdel av Sveriges!

Användarvisningsbild

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

p till p  
#591344 Att inte göra engångsarticklar av trä har trädkramarna skrivit om förut .
Det vore intressant att veta vad som är bättre än trä till engångsarticklar .

Användarvisningsbild

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

p till p  
#591709 Påminner inte detta om 5:3 tiden .
Hur ska det vara med nyckelbiotoper m.m.

Avatar Fallback

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

Joonsered  
#591779 Man får hoppas att inte skogsbruket går samma väg som jordbruket.

Övernitisk kontroll av djur, marker och gröda, blev fruktansvärt mot slutet innan jag avvecklade mjölkkorna.
Dessutom svindyra kontrollavgifter.
Ju mer länsstyrelsens personal kunde penetrera desto mer avgifter.

Kontrollen var inga problem det var ju debiteringen från länsstyrelsen som sved illa.

Kontrollanterna kom i fina leasingbilar med nya kläder varje gång, de tjänade 37000 i månaden.
Många kom direkt från skolbänken med besserwisserattityd, min erfarenhet var inget värd och regler skulle följas slaviskt.
Naturligtvis fick man direkt böta om inte regler följdes, det var som att resonera med HAL9000.

Nu har de lyckas med att ta död på de flesta jordbrukare, då blev det ebb i kassan, kanske därför man siktar mot skogen.

Förhoppningsvis kommer ovanstående kontrollanter inte in i skogen.

Avatar Fallback

Re: På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen

rokon  
#591808 Det är nackdelen med ett skolsystem som lägger sådan vikt vid teoretisk utbildning för den stora massan, vad skall de syssla med efter avlagda examina, då dessa barn även är politikernas barn så införes dessa högbetalda lotsasjobb som slår ut hela sektorer, kustfisket längs norrlandskusten är närmast ett minne blott. Hela näringar som också är kulturbärande slås ut.
Dagens verklighet liknar mer och mer den satiriska romanen av George Orwell Djurfarmen från 1945.
När kommer vredens dag?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).