Avverkning (slutavverkning)

SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

14 inlägg 3674 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Fredrik Reuter  
#510934 Hmm, här får vi nog börja med att ge en känga till SLU:s rubriksättare. För rubriken på nyheten nedan är precis som här ovan - Dyr klimatnytta att låta skogen stå.

Vad som menas är att forskarna vid SLU, Linné och Skogforsk har satt ett pris på kolet som binds i skogen och sedan jämfört det med EU:s utsläppsrätter för kol. De har gjort det genom en körning i deras program Heureka.

Om jag tolkar det hela rätt så visar deras körning att om man håller ett bestånd skog 30 år extra (utöver vad som är rekommenderat) så är detta positivt för klimatet och tillväxt sker - men tillväxten är inte lika bra som vid rekommenderad slutavverkningsålder. På grund av detta så binds inte lika mycket kol och det är detta de satt i relation till EU:s utsläppsrätter.

Makes sense.

Men! De har även tittat på att minska omloppstiden med 10 år och det är en formidabel katastrof för både klimatet och virkesproduktionen - man avverkar ju skogen när det växer som bäst och inte på långa vägar växt "färdigt".

Så, jag skulle nog velat se en annan rubrik, eller?

Utifrån resultatet skulle de (minst) kunnat använda tre:

Dyr klimatnytta att låta skogen stå
Våra omloppstider är bra för klimatet
Katastrof för klimatet vid sänkt omloppstid i skogen

Jag kanske har fått en hook-up på detta men det känns som valet av rubrik är som klippt och skuren för virkesköpare. Rubriken i kombination med en oljerock och tweed basker i ett grovt granbestånd kan vara förödande.

"Detta står och rötar på sig, dessutom säger SLU att det är dyrt att låta skogen stå."

Men sakfråga om omloppstider i skogen är riktigt intressant, kanske kan vi få @lars lundqvist SLU att beskriva lite mer om detta.

Hur dyrt är det för dig som skogsägare att hålla skogen några extra år?

https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/5/dy ... kogen-sta/   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Mellberg  
#510940 Skog som inte brukas binder alltså mindre kol än brukad skog, vid rekommenderade omloppstider. Att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk innebär alltså försämrad klimatnytta. På motsvarande sätt innebär skydd av skog avtagande och till slut ingen klimatnytta.

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Lars Lundqvist SLU  
#510947 Omloppstid är ett intressant ämne som väldigt många missförstår, men jag vill ändå börja med Mellbergs kommentar:

Mellberg skrev:Skog som inte brukas binder alltså mindre kol än brukad skog, vid rekommenderade omloppstider.


Det beror på vilken tidshorisont man har, och vad man menar med "brukas". Ett träd som växer binder naturligtvis mer kol än om det avverkas. Så i ett kort perspektiv är det faktiskt så att om Sverige pausade allt skogsbruk i 10 år så skulle mängden kol som binds ökas. Men om all skog i Sverige var urskog så skulle å andra sidan den stående skogen så småningom inte nettobinda kol överhuvudtaget, fast marken skulle i en del områden långsamt lagra mer kol. Så svaret blir olika om vi pratar om 10 år, 100 år eller 1000 år.

När det gäller omloppstid så finns det en del principfrågor och begrepp att först reda ut.

Nuvärde är ett gammalt ekonomiskt begrepp. Det innebär att man räknar ränta på framtida intäkter och kostnader, fast baklänges. Om du sätter in 100 kr på banken idag och får 3% ränta per år i 100 år så har du om 100 år 1921 kr på kontot. Omvänt kan man då säga att om du om 100 år kommer att få 1921 kronor så motsvarar de pengarna 100 kronor idag, med 3% ränta. Nuvärdet av de 1921 kronorna du får år 100 är då 100 kr.

Nuvärde används ofta i skogliga kalkyler för att jämföra olika åtgärder eller skötselprogram men det finns en uppenbar brist: Beräkningarna utgår nästan alltid från det vi vet, dvs dagens prislistor för virke och dagens kostnader för avverkning osv. På det viset innebär nuvärdet att vi säger "om ingenting i skogsbruket eller samhället ändras de närmaste 100 åren så ser ekonomin ut såhär", och verkligheten är såklart tvärtom – allt ändras med tiden. Så nuvärden funkar för begränsade tider, 10-20 år max, men när vi börjar prata 80-100 år blir kalkylerna sällan meningsfulla.

Omloppstid är tiden från slutavverkning till slutavverkning och den blir därmed ungefär lika med skogens ålder när man slutavverkar. Idag är snittåldern på den skog som slutavverkas ca 100 år, så genomsnittlig omloppstid är alltså också ungefär 100 år. Lägsta ålder för slutavverkning enligt Skogsvårdslagen ligger dock betydligt tidigare, 20-40 år tidigare beroende på ståndortsindex (bonitet). I studien som Fredrik hänvisar till har man tydligen låtit medeltillväxtens kulmination bestämma optimal omloppstid och den infaller oftast 30-50 år senare än lägsta slutavverkningsålder.

Medeltillväxten beräknas som summan av allt som hittills producerats (stående virkesförråd + allt som gallrats och självgallrats) dividerad med tiden som gått( alltså i princip beståndets ålder). De första åren efter en kalhuggning är tillväxten i princip noll. Sen börjar den löpande tillväxten öka, alltså den tillväxt man har varje år, och den är som högst när skogen är ca 8-10 m hög, sen börjar den långsamt sjunka. Men medeltillväxten fortsätter att öka eftersom löpande tillväxten fortfarande är högre än medel. Till slut har den löpande tillväxten sjunkit så att den möter medeltillväxten, och då har man den högsta medeltillväxten, dvs medeltillväxten har kulminerat.
(den som har svårt att förstå kan byta ut tillväxt mot hastighet när man kör bil; börja med att stå still 1 timme (hyggesfas och ungskogsfas) och börja sen köra och jämför den hastighet som hastighetsmätaren visar (löpande) och den medelhastighet som färddatorn visar)

Sen har vi årsyta och det är ett begrepp som verkar ha glömts bort idag. Årsyta är skogsarealen dividerad med omloppstiden och det är alltså den yta som man i genomsnitt slutavverkar, markbereder, planterar, röjer och gallrar första-andra-tredje gången, varje år. Om man ökar omloppstiden minskar årsytan och om man minskar omloppstiden ökar årsytan. För att få en sjysst jämförelse mellan olika omloppstider måste man ändra årsytan i kalkylerna. En halverad omloppstid innebär exempelvis fördubblad areal som årligen ska föryngras.

Omvänt är det så att om man ändrar årsytan genom att ändra den areal som årligen slutavverkas så kommer även omloppstiden ändras. Om man plötsligt fördubblar den årliga arealen slutavverkning så kommer man när halva den gamla omloppstiden gått upptäcka att man är tvungen att återkomma till den skog som man slutavverkade först.

För en privat markägare med bara en liten skogsfastighet är andra faktorer viktigare än omloppstid, årsyta, medeltillväxt, osv., men för de som har stora skogsinnehav, 1000 ha eller mer, så är både omloppstid, årsyta och medeltillväxt väldigt påtagliga och viktiga begrepp som man måste förstå hur de hänger ihop.

Avatar Fallback

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Hema  
#510955
Mellberg skrev:Skog som inte brukas binder alltså mindre kol än brukad skog, vid rekommenderade omloppstider. Att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk innebär alltså försämrad klimatnytta. På motsvarande sätt innebär skydd av skog avtagande och till slut ingen klimatnytta.

I långa loppet antar jag att miljö/naturnyttan överväger den eventuella klimatnyttan. Så att stirra sig blind på CO2 är nog lite vanskligt, särskilt om skillnaden är liten.

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#510957
Hema skrev:
Mellberg skrev:Skog som inte brukas binder alltså mindre kol än brukad skog, vid rekommenderade omloppstider. Att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk innebär alltså försämrad klimatnytta. På motsvarande sätt innebär skydd av skog avtagande och till slut ingen klimatnytta.

I långa loppet antar jag att miljö/naturnyttan överväger den eventuella klimatnyttan. Så att stirra sig blind på CO2 är nog lite vanskligt, särskilt om skillnaden är liten.


Visst är det så, men det är ju en tankevurpa när naturvården räknar gynnande av biologisk mångfald som en klimatsmart åtgärd. Ty det blir ju snabbt en klimatdum åtgärd istället.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Lars Lundqvist SLU  
#510962 Nej, det är ingen tankevurpa, såvida man inte förutsätter att enda sättet att gynna biologisk mångfald är att helt undanta skog från skogsbruk. Långa omloppstider gynnar både biologisk mångfald och kolinlagring, och ger dessutom ofta högre värdetillväxt. Naturskyddsföreningen föreslog för nåt år sen att en viss del av skogen skulle vara äldre än 100 år eller nåt sånt, just därför att det skulle gynna biologisk mångfald.

Avatar Fallback

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Bosse1  
#510966 Vi bygger i stål o betong så får skogen stå :(|)

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#510995 Lars! Det resonemanget förutsätter ju att skogsägaren sedan verkligen får avverka beståndet, trots de högre naturvärdena. Som du nog vet, så ökar risken markant för avverkningsförbud idag, när skog överhålls, varför det därmed finns ett starkt incitament för skogsägaren att inte överhålla skogen idag.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Mellberg  
#510999 Vad man säger är att det finns smartare sätt än att förlänga omloppstiden, för att göra klimatnytta. Att optimera varje bestånd och kalavverka när medeltillväxten kulminerar är naturligtvis en omöjlighet för de flesta småskogsägare.

Att vänta ett tag gör inte så stor skada. Att undanta produktiv skogsmark från aktivt brukande innebär dock på sikt obefintlig klimatnytta. Nyckelbiotoper måste därför ifrågasättas, när de förhindrar ett normalt brukande.

Ny skog innebär oftast ett förbättrat skogsodlingsmaterial eller bättre trädslagsval, med en högre produktion i framtiden som följd. Högre produktion = större klimatnytta.

Avatar Fallback

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Hema  
#511020 Går klimatnyttan före natur/miljö/biologisk mångfald? Glöm bort för en stund den ekonomiska biten. Hur mycket är kolbindningen värd eller är den lilla skillnaden värd att göra avkall på annat?

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#511022
Hema skrev:Går klimatnyttan före natur/miljö/biologisk mångfald? Glöm bort för en stund den ekonomiska biten. Hur mycket är kolbindningen värd eller är den lilla skillnaden värd att göra avkall på annat?

Om vi vill minska klimatförändringarna, så är ju svaret ja!
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Lars Lundqvist SLU  
#511040
Mellberg skrev:Ny skog innebär oftast ett förbättrat skogsodlingsmaterial eller bättre trädslagsval, med en högre produktion i framtiden som följd. Högre produktion = större klimatnytta.


Men det förutsätter att den nya skogen får växa så länge att man verkligen får ut den högre medeltillväxten. Om man istället sänker omloppstiden så att medeltillväxten blir oförändrad så betyder det bara att man får större årsyta utan att få högre produktion och att man därmed också sänker andelen äldre skog och det totala stående virkesförrådet i skogen.

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Mellberg  
#511068
Lars Lundqvist SLU skrev:
Mellberg skrev:Ny skog innebär oftast ett förbättrat skogsodlingsmaterial eller bättre trädslagsval, med en högre produktion i framtiden som följd. Högre produktion = större klimatnytta.


Men det förutsätter att den nya skogen får växa så länge att man verkligen får ut den högre medeltillväxten. Om man istället sänker omloppstiden så att medeltillväxten blir oförändrad så betyder det bara att man får större årsyta utan att få högre produktion och att man därmed också sänker andelen äldre skog och det totala stående virkesförrådet i skogen.


Som jag ser det har vi en högre produktion om vi kan avverka motsvarande volym vid en kortare omloppstid och i och med detta en högre årlig kolinbindning. Detta innebär att vi på sikt kan öka de årliga avverkningsvolymerna. Skogen kan avverkas vid yngre ålder utan att klimatnyttan äventyras. Skyddad skog och nyckelbiotoper som ej brukas, bidrag till kolinlagringen fasas med tiden ut och dessa icke brukade skogar kommer med tiden att bli kolkällor.

Användarvisningsbild

Re: SLU: Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Lars Lundqvist SLU  
#511071
Mellberg skrev:Som jag ser det har vi en högre produktion om vi kan avverka motsvarande volym vid en kortare omloppstid


Ja självklart. Samma volym på kortare tid innebär högre medeltillväxt. Men samma medeltillväxt fast vid en tidigare tidpunkt innebär inte samma volym utan mindre volym. Det är medeltillväxten som är själva knuten, inte den momentana volymen.

Om ursprungsbeståndet har en medeltillväxt på 5 m3/ha&år vid 100 års omloppstid och de förädlade plantorna ger 6 m3/ha&år vid 90 års ålder men bara har nått 5 m3/ha&år i medeltillväxt vid 70 års ålder så vinner du inget på att avverka vid 70. Tvärtom får du ut mindre volym och större slutavverkningsareal totalt sett (kortare omloppstid).

Om man hela tiden tar ner skogen långt innan medeltillväxten kulminerar därför att man tror att nästa generation kommer att ge högre tillväxt, så måste man låta den nya skogen växa så länge att den verkligen ger den högre tillväxten.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).