Avverkning (slutavverkning)

Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsåldern!

47 inlägg 17683 visningar 17 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsåldern!

Torbjörn Johnsen  
#505354 Rickard Axdorf publicerade en ledare i dag med temat "Skogen räcker inte till" och där kontentan är att om vi räknar tillväxten på den produktiva mark som finns tillgänglig för virkesproduktion/avverkning så hugger vi idag redan like mycket som det växer. Att det sedan växer en massa mer kubikmeter per år om vi räknar in all skyddad areal är ju en helt annan sak. Fredrik och undertecknad tittade häromdagen på svenska skogssiffror när vi jämförde med Tyskland och vi såg då att det tillgängliga virkesförrådet i Sverige minskade enligt officiella siffror. När vi gjorde samma avgränsning som Axdorf, d v s enbart på produktiv mark tillgänglig för skogsbruk.

"Den blöta hösten" är egentligen virkesbrist?
Den senaste säsongen har svensk skogsindustri gått för högtryck samtidigt som värmeverken har använt mer skogsbränsle än vanligt. Även avverkningarna har gått för högtryck men snödjupet har bromsat virkesflödet i vissa delar av landet. I södra halvan av landet har det däremot varit drivningsförhållanden som varit minst i nivå med en vanlig vinter men här pratas det fortfarande om virkesbrist p g a "den blöta hösten". Massabruken flisar enligt uppgift klentimmer och sågtimmer på marginalen för att hålla igång produktionen. Spånet tar slut till pelletsfabrikerna och sågverken får inte upp högre produktion trots att marknaden skriker efter trävaror.

Minska slutavverkningsåldern
Av det här skälet är det inte så svårt att förstå att vi nu ser ett ökat tryck på minskade slutavverkningsåldrar. Många större virkesköpare använder idag ett antal halvt tveksamma argument för att gammal skog ska huggas ner så fort som möjligt innan den torkar, dör, blåser ner eller måste skattas bort av kommande ägargenerationer(!).

Skogsstyrelsen genomförde förra veckan en forskarhearing om de samverkansprojekt (se tråden Torbjörn Johnsen - Skogsstyrelsen vill öka skogsproduktionen) som drivits för att öka virkesproduktionen. Gruppen som jobbat med temat "Effektivare skogsproduktion" säger redan i inledningen att

De mål som formulerats bygger på strategin att öka produktionen av grova, raka barrträd med förkortad produktionstid och begränsa risken för skador.


Den stora frågan kan jag tycka är om det här verkligen är rätt väg för svenskt skogsbruk att gå? Idag kan det vara mycket frestande att fokusera mycket på volymproduktion eftersom det är relativt liten prisskillnad mellan olika virkeskvalitéer. Men ska vi producera fiber på kort tid till låga priser eller ska vi producera kvalitetsvirke som kan betalas bättre? På sikt...

Tyskarna producerar volym med hjälp av höga virkesförråd
Om vi fortsätter med exemplet Tyskland så är detta land idag uppe i samma tillväxtnivå som Sverige trots att skogsmarksarealen är betydligt mindre. Virkesförrådet är (minst) lika stort. Skogsnationen Tyskland nu ikapp Sverige?

Skälet till Tyskarnas höga virkesförråd och höga tillväxt är att de håller ihop sina bestånd med betydligt högre medelförråd under hela omloppstiden. Och de har högre slutavverkningsåldrar. Det innebär att de hela tiden har betydligt mycket mer kubikmeter stående i skogen. Kubikmetrar som i sin tur generera mer tillväxt. Vilket gör att de i slutändan kan avverka betydligt mer. Ett bra exempel var det skogsbestånd vi besökte där John Deere visade sin nya 1170G-skördare (se bilder och video i tråden John Deere 1170G 8WD, nu med IBC, ADC och grå ram). Här gallrades i ett 98-årigt tallbestånd. Beståndet höll knappt 400 m3fub per hektar och man tog väl ut max 20% av volymen. Beståndet var gallrat åtskilliga gånger tidigare men med försiktigare gallringar än vad vi gör och med senare gallringsstart än den vi normalt skulle använda i samma typ av skog. I Tyskland finns inte samma omfattande massaindustri som driver på gallringarna utan här utgår man mer från bestånden ur ett skogsskötselperspektiv mot volym och kvalité. Dessutom så finns en sågverksindustri som inte bara kan hantera grova stockar utan dessutom värdesätter dem. Och den är lönsam.

Sjunker svenska beståndsvolymer?
Fredrik har skrivit om det här med virkesvolymernas utveckling i våra slutavverkningsskogar tidigare. Bl a i tråden Minskad slutavverkningsvolym med start 2020?. Det finns idag inga tydliga bevis i skogsstatistiken för att vi minskar volymerna men desto fler ute i fält som har den uppfattningen.

Vi har även skrivit tidigare om att gallringsmallarna enligt SLUs forskare överskattar virkesförråden och att virkesvolymen i gallringsbestånden ligger lägre än förväntat (Gallringsmallarna överskattar verkligheten).

Kissa i byxorna?
Jag tror att Rickard Axdorf har rätt i sin analys om att vi börjar närma oss vad vi kan ta ut ur skogen beaktat det tillgängliga skogsmarksarealen. Och då menar jag att det är fel väg att gå att gallra hårdare (tidigare gallring, färre gallringar och gallringsstyrkor runt 40% är kutym idag) och att slutavverka tidigare. Jag tror att det är ett kortsiktigt och dåligt sätt att få fram mer virke. Lite som att kissa i byxorna. Varmt och skönt ett tag men när det kallnar blir det inget bra. Vi äter av det kapital som genererar tillväxt.

Däremot kommer det att vara mycket svårt att få acceptans för att gå den motsatta vägen. Att öka virkesförråden under alla beståndens faser under omloppstiden samt att hålla skogen längre. Men det skulle ge en fantastisk framtid om några decennier med ännu mer virke att avverka, av ännu bättre kvalité. Under tiden kanske en del industriproduktion måste hållas igång med ökad import?

Ska vi korta omloppsperioden eller ska vi öka den? Vad säger ni?   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

isteskog  
#505364 Öka omloppstiderna i en försiktigt röjd och gallrad skog ger bättre kvalitet, större virkesförråd och lönsammare avverkningar. Tror en som praktiserar detta sen ett antal år tillbaka. :ugeek:

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

surjämten  
#505365 Så tillfredsställande att gå i en äldre väl gallrad tallskog!
Så tillfredsställande att man inte/aldrig vill slutavverka.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Bosse1  
#505366 Öka takten på naturvårdsgallringar i reservat och biotoper,prinsen kan väl klippa några band :mrgreen:

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Hema  
#505371 Det var någon som skrev att skillnaden mellan massaved till massa var en förädling på 3000:-/m3. Om detta stämmer, så kanske det borde finnas utrymme för massavedsskogar. På samma sätt som det finns energiskogar. Jag tror att olika marker skulle passa bra för olika bestånd. Men finns det idag möjlighet att plantera direkt för massaved?

Då Södra tycker att massan blir bäst av förstagallringsmassa, så skulle man kunna få en kraftigt sänkt omloppstid på dessa bestånd. Men det kräver å andra sidan att priset för denna massaved höjs rejält. Sedan tillkommer problemet att säkerställa i alla led att denna massan är just från typ 20-30åriga bestånd.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Morgan Nordin  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#505372 Att odla frodvuxet skräpvirke som bara duger till dasspapper går ju betydligt bättre, snabbare och billigare i andra världsdelar så frågan är väl inte så svår att besvara?
MVH
Morgan

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Skogshuggaren83  
#505375 Nu har jag läst texten några gånger och har lite svårt att förstå allt. Självkritik är av godo men några saker stör mig.

Många påståenden och "rykten" men lite för lite fakta, särskilt när det jämförs med Tyskland, massabruken och pellets.

Vad räknas in i skyddad areal, NS, NO, nyckelbiotoper eller naturreservat? I skötsel av dessa är det en hel del avverkning som utförs. Riktigt svårt att räkna på men...

Jag kan ha missförstått allt. Men SF har haft hög svansföring mot andra intresseorganisationer i hur de skriver sina artiklar, och jag tycker inte att SF skall sjunka till deras nivå. Utan göra som det brukar vara med mycket fakta.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

rikard_e  
#505377 Införa något bidrag eller rot-avdrag på röjning och skogsskötsel där det bara är utgifter, dvs inte gallringar osv.
Var det inte på 70-80-talet vi hade någon plikt på att röja?

Anser inte att skogsägare ska tvingas.
Jag tror dock att skogsägare än måna om sin skog.

Ju mer man har varit ute i skogen och röjt ser jag iaf stor skillnad på bestånd som är skötta från början.
Tycker inte vi ska odla snabbvuxen skog som inte håller kvalitén för virke.

Men en välskött skog från början är perfekt för odlingskog i mina ögon.
Orsaken till att jag tror vi kommer få en lite långsammare utveckling är dåligt massavedspris.
Det är knappt lönsam just nu att gallra tidiga eller besvärligare bestånd.
Det gör nog att en hel del skogsägare väntar på bättre massavedspriser.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Torbjörn Johnsen  
#505385
Skogshuggaren83 skrev:Nu har jag läst texten några gånger och har lite svårt att förstå allt. Självkritik är av godo men några saker stör mig.

Många påståenden och "rykten" men lite för lite fakta, särskilt när det jämförs med Tyskland, massabruken och pellets.

Vad räknas in i skyddad areal, NS, NO, nyckelbiotoper eller naturreservat? I skötsel av dessa är det en hel del avverkning som utförs. Riktigt svårt att räkna på men...

Jag kan ha missförstått allt. Men SF har haft hög svansföring mot andra intresseorganisationer i hur de skriver sina artiklar, och jag tycker inte att SF skall sjunka till deras nivå. Utan göra som det brukar vara med mycket fakta.


När det gäller fakta om Tysklands skogsbruk så finns en hel del fakta tråden om Skogsnationen Tyskland nu ikapp Sverige? samt länkar till källor. Kort sammanfattat:

Tyskland
Areal produktiv skogsmark = 11,4 miljoner hektar
Totalt virkesföråd = 3,4 miljarder m3f (omräknat till m3sk som vi använder i Sverige blir det 3,57 miljarder)
Total tillväxt = 121,6 miljoner m3f per år (omräknat till m3sk som vi använder i Sverige blir det 128 miljoner m3sk)
Genomsnittligt virkesförråd per hektar = 330 m3f (omräknat till m3sk som vi använder i Sverige blir det 347 m3sk/ha)
Årlig avverkning av stamved enligt reviderade siffror (muntlig källa Skogsstyrelsen) ca 75 miljoner m3fub Det motsvarar ca 90 miljoner m3sk.
Källa: Forswirtschaft in Deutschland m fl

Sverige
Areal produktiv skogsmark = 22,3 miljoner hektar
Totalt virkesföråd = 3,147 miljarder m3sk (på produktiv mark exkl. nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden)
Total tillväxt = 121,1 miljoner m3sk (på produktiv mark exkl. nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden)
Genomsnittligt virkesförråd per hektar = 138 m3sk
Årlig bruttoavverkning (2014/2015) 96,4 miljoner m3sk (avser alla areal)

Källa: Skogsdata 2017, SLU

Om man tittar på Sveriges virkesförråd och tillväxt ser det ut så här:
Totalt virkesförråd, alla ägoslag exkl fjäll och övrig mark: 3 490 miljoner m3sk
Total tillväxt, alla ägoslag exkl fjäll och övrig mark: 128,9 miljoner m3sk/år

Totalt virkesförråd, på produktiv mark exkl. nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden: 3 147 miljoner m3sk
Totalt tillväxt på produktiv mark exkl. nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden: 121,1 miljoner m3sk/år

I tillväxten på produktiv mark ingår även tillväxt på skog inom frivilliga avsättningar (t ex vid certifiering) och nyckelbiotoper som inte är avsatta med formellt skydd. Den här arealen uppgår enligt uppskattningar (Hur mycket skog är egentligen skyddad?) till drygt 5% av den produktiva arealen.
1522149679_skärmavbild_2018-03-27_kl._12.57.10.png


Möjlig avverkningsnivå?
Om man jämför tillväxten med den årliga bruttoavverkningen så landar den svenska årsavverkningen i en nivå som idag i stort motsvarar tillväxten på produktiv skogsmark. Enligt skogsstyrelsens senaste konsekvensberäkning SKA 15 ligger en uthållig avverkningsnivå runt 95-100 miljoner m3sk/år under perioden 2020-2029 och vi är redan där.

Sedan när det gäller massavedsmarknaden i Tyskland så har de inte alls samma avsättning för massaved som vi har i Sverige p g a att det finns betydligt färre massabruk. Jag har ingen direkt källa för att hävda detta men det är en allmänt vedertagen sanning och kan styrkas av alla som jobbat i det tyska skogsbruket.

När det gäller den svenska bristen på sågspån (och pellets) finns den diskussioner i den här tråden: Pelletsbrist vintern 2018? och det har även florerat ett antal artiklar i media under senaste tiden:
http://www.atl.nu/skog/spanbrist-drar-u ... a-pellets/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varml ... lletsbrist

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Hema  
#505393
Morgan Nordin skrev:Att odla frodvuxet skräpvirke som bara duger till dasspapper går ju betydligt bättre, snabbare och billigare i andra världsdelar så frågan är väl inte så svår att besvara?
MVH
Morgan

Om det var svar på mitt inlägg, så blir planteringarna vad som ger mest klirr i kassan. Kan bara hålla med om det torde vara enklare att producera massaved på sydligare breddgrader. Finns säkert en massa olika saker att tänka på, när det kommer till vilka egenskaper man prioriterar högst på massaveden.

Skulle vi se priser över 500:-, har iaf svårt o se lönsamhet med att låta skogen växa till sig till timmer med den ökade risken för angrepp, stormar etc. När man med lätthet skulle kunna dubblera omsättningshastigheten på marken.

Men iom att det växer snabbare söderut kanske det är direkt galenskap att ha massaveden uppe i norr. Finns det skäl att förvänta sig att massaindustrin kommer emigrera eller få konkurrens söder ifrån. Finns det en framtida risk för vår svenska massaindustri och vad kan det isf resultera i? Kan elpriset i Sverige vara det som faktiskt håller kvar den tunga industrin?

Om så, så kommer vi antagligen vända om och gör mer som tysken gör idag med mindre gallrig som följd?

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

SkogsGotte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#505398 Vet ej vad medelboniteten i de tyska skogarna är men den är ju garanterat högre än medelboniteten här i Sverige.
Tyskland har ju varit en föregångsland vad gäller skogsskötsel! Så inte så konstigt att de har höga virkesförråd i sina skogar

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

ebex  
#505401 Genomsnittvolymen vid avverkningar är 260 m3 i södra sverige och det är ganska lite om man beaktar vad marken kan producera under en omloppstid. Anledningen är till stor del att bestånden vi avverkar idag har uppkommit på ett annat sätt än vad som är brukligt idag. Jag högg tillexempel en skog som var en gamal betesskog fram till-50 talet där skogsproduktion var i högsta grad sekundär. Mycket av dessa ”restskogar” höggs med bidrag från staten ända fram på 80-talet. Framtiden ser ganska anorlunda ut. Nya” skötselmetoder, förädlat genetisk material, och längre vegitationsperioder ökar nu snittvolymen vid avverkning 3 % årligen, och det är mycket det.

Har funderat mycket på hur man uppnår stor avverknmingvolym per ha och fortfarande kan sova lugnt när det viner runt knuten. Inte helt uppenbart, men min erfarenhet säger mig att det kräver fingertoppskänsla och mer personlig arbetsinsats i skogen, vilket kan vara svårt och få till ibland. Men på de områden jag har gjort det är det en fröjd och se virkesvolymer på ca 50% mer än storbolagsgallringarna.

Nu har jag inte så mycket tid så en känd skogsägarförening gallrar större delen av min fastighet, och de gör det utifrån dagens praxis med uttag på 30-40%. Jag vill ofta inte se dessa bestånd de första 10 åren efter gallring, då det bara ser fel ut. Jag tror det är relationen höjd/grundyta och att man inte tar vara på markens produktionsfårmåga till fullo på ett antal år, som får mig att må dåligt. Men så efter 10 år så ser det ganska bra ut igen. Kronorna har utvecklats och grundytan ligger där den skall vara, och då fundera man om det var rätt iallfall. Det var iallfall inte helt fel.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#505406 Kortare omloppstid minskar riskerna för brand, storm och att skogsindustrin skall vara nerlagd den dag träden är klara.

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Skogshuggaren83  
#505410 Tumme upp till Torbjörn, nu fick jag rejält med fakta[emoji3]

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsålder

Smålandshuggarn  
#505454 Öka :-bd

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).