Avverkning (slutavverkning)

Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

10 inlägg 8166 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

skogshare  
#438511 Hur lång omloppstid tror ni krävs för att diametern på 20 alternativt 15 m stamhöjd - beroende på bonitet - ska nå den undre gränsen för dyraste prisintervallet ? Säg 26 cm ( måldiameter ). Utöver hög virkesproduktion är målsättningen att vid slutavverkningen få ut tre alternativt fyra relativt jämngrova timmerstockar / stam inom det bäst betalade prisintervallet så när som på 10 kronor. Det innebär samtidigt att toppdiametern på rotstocken inte får överskrida maxdiametern i samma prisintervall. Säg 38 cm. Förutsättningen är att beståndet växer upp tillräckligt slutet för att ge stammar med minimal avsmalning och bästa möjliga kvalité utan att det leder till nämnvärd självgallring. Jag utgår från röjning vid 4 - 5 m och två till tre försiktiga gallringar.

En sådan konkret och prisanpassad måldiameter, bör vara ett bra riktmärke när det gäller den enskilde skogsägarens planering av skötsel och omloppstid. Den självvalda måldiametern kan ju dessutom justeras under resans gång vid trendmässiga förändringar av priset. Vad anser ni ?

Ovannämnda typexempel på måldiameter och grövsta diameter är hämtade ur Holmens prislistor för leveranstimmer av gran, klass 1 i södra Sverige. Men givetvis ska varje skogsägare använda de diametrar som gäller för sitt prisområde och sin köpare.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

Fredrik Reuter  
#438517 Hej,
Detta är mycket intressant, om än lite svårt att bedöma diametern på 15-20 meter om man inte har koll på avsmalning.
Men det finns lite att gå på. Ladda ner stämplingslängderna i tråden Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog så ser man att Rotpost 2 har DGV 37cm, det är en G28 på 100 år.

Runt 100 år känns kanske inte helt galet?

Avatar Fallback

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

alias  
#438522
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Detta är mycket intressant, om än lite svårt att bedöma diametern på 15-20 meter om man inte har koll på avsmalning.
Men det finns lite att gå på. Ladda ner stämplingslängderna i tråden Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog så ser man att Rotpost 2 har DGV 37cm, det är en G28 på 100 år.

Runt 100 år känns kanske inte helt galet?


Jag har för mig att matrisfubben byggde på en avsmalning om ca 8 mm/löpmeter i snitt (något som jag tror Bertilsson fann väl optimistiskt).

Om man likväl räknar på 26 cm vid 15 m höjd och sen lägger på 0,8 cm/löpmeter * 14 m för att få en ungefärlig brösthöjdsdiameter så landar man på ca 37 cm dbh (med sämre avsmalning behöver brösthöjdsdiametern öka). Jag skulle säga att man hamnar på en medelstam på ca 1,2-1,3 m³sk/träd vid 28 meters höjd.

Jag har bara lite svårt att få ihop sen röjning och sena och lösa gallringar med önskan om grov medelstam i slutavverkningen.

Säg att en G28 i södra Sverige motsvarar en idealproduktion om ca 9,0 m³sk/ha/år. På hundra år skulle den då maximalt kunna producera 900 m³sk (inklusive gallringsuttag - förutsatt att allt går som planerat). Säg att vi i praktiken kan producera ca 800 m³sk under samma tidsrymd och av denna har vi gallrat ut 3 * 50 m³sk/ha => 150 m³sk vilket ger oss kvar ca 650 m³sk/ha i slutavverkningsbeståndet. Med 1,3 m³sk/träd ger det ca 500 stammar/ha vid slutavverkning. Jag vill hävda att man får börja med ett rätt glest förband för att komma ner till 500 stammar/ha med hjälp av tre svaga gallringar (företrädesvis låggallringar).

Jag kommer nog att fortsätta sikta på en måldiameter vid 70-80 år om ca 30-35 cm i brösthöjd. Att överhålla skog för att få den grövre vill jag inte med tanke på riskerna, både storm, insekter, röta och "naturvårdare/myndigheter".

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#438561 26 cm på 20m? Då måste trädet upp över 30m om jag får gissa (gran)

Avatar Fallback

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

alias  
#438568
Mangan skrev:26 cm på 20m? Då måste trädet upp över 30m om jag får gissa (gran)


Jag resonerade likadant och kom därmed fram till att det skulle kräva så pass hög bonitet och/eller så lång omloppstid att det inte var praktiskt applicerbart på särskilt många ställen (därav att jag bara räknade på 26 cm vid 15 m höjd).

Även om jag inte tror på skogshares angivna måldiametrar på dessa höjder ovan rot så anser jag att man lämpligen bör börja med att fråga sig hur man vill att slutbeståndet skall se ut (tänker främst på hur länge man vågar låta skogen stå och vad man strävar efter för medelstam/måldiameter och totalvolym i bestånden vid denna tidpunkt). Utifrån detta och hur den föryngring/röjningsskog/gallringsskog man har att utgå ifrån får man sedan försöka överväga om man kan nå sin målbild och hur man skall pussla ihop vilka åtgärder, hur många av var sort, när i tiden var åtgärd skall sättas in, samt hur den lämpligen skall utföras.

Min personliga uppfattning är att man har lätt för att lura sig när man röjer eller gallrar och sparar för många stammar generellt. Vill jag med en "normal" omloppstid kunna slutavverka skog som har en medelstam på 0,6-1 m³sk så kan jag inte spara 1500 stammar efter sista gallring på en normal bonitet.
Ofta tycker ögat att man gallrat hårt, medan inräknat stamantal säger motsatsen.

Jag anser att det finns vissa likheter med skogsskötsel och orientering - vet man inte var man utgår ifrån eller var målet är så kan man inte ta ut en väg för att nå målet på rimlig tid.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

isteskog  
#438574 Ja det vete f-n vad som är lättast ..... Skogsskötsel-Orientering? :wink:

Användarvisningsbild

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

Älgfoderodlare  
#438897 Är det inte just detta som bröderna Eriksson i Hyssna lyckats göra. Att sen diam. vid resp. höjd är vad som efterfrågas i tråden, det vet jag inte. Men det handlar väl om att maximera produktionen i volym / ha. eller ? HUR de gör det framgår ju också.

Avatar Fallback

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#438942 Ska man producera volum / ha då ska man inte göra ett enda dugg. Men det är ju timmer vi vil ha och när man gallrat så att det är en timmerstock på roten på allt som står kvar så ska man inte göra ett enda dugg sen. Möjligen gödsla.

Avatar Fallback

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#438960 Skall man aldrig avverka då? :) Jag har liknande funderingar, när det gäller enstaka träd i kanter etc. När skall man låta dem stå, när skall de ner? Just nu försöker jag ta ner dem innan de blir övergrova. ;)

Användarvisningsbild

Re: Måldiameter 26 cm på 20 alternativt 15 m stamhöjd. Gran

skogshare  
#439395 Tack för konstruktiva och engagerade kommentarer. Här ett försök till svar.

För ett lönsamt skogsbruk krävs inte bara en hög volymproduktion ( m3sk / ha ) utan minst lika mycket att skapa bästa möjliga nettovärde per producerad m3sk under en ekonomiskt försvararbar omloppstid. Här menar jag att den enskilda skogsägaren redan med nuvarande förutsättningar kan åstadkomma en avsevärd skillnad på det sätt som jag fört fram i tråden " Längre omloppstider och ökad slutenhet för gran ". Till fördelarna med grövre skog vill jag här bara lägga ökade gagnvirkes- och timmerandelar

Avsikten med måldiametern är just att få ett konkret riktmärke för en optimal avvägning mellan volymproduktion, nettovärdetillväxt och omloppstid med hänsyn till en förmodad prisutveckling. Därför vore det värdefullt med synpunkter på hur föreslagna måttangivelser ev. behöver ändras för att bli mer relevanta eller om något annat kriterium passar bättre som riktmärke.

Risken för storm-, röt- och insektsskador med ökande ålder anser jag begränsad förutsatt vedertagna rekommendationer beaktas såsom att ;

- bestånden hålls tillräckligt slutna
- sena gallringar undviks
- körskador på stammar och rotsystem undviks
- gallringar i möjligaste mån utförs under vinterhalvåret
- stubbehandling utförs.

Samtidigt skulle en större mängd äldre produktionsskog innebära att behovet av att skydda skog minskar. Win-win ! För säkerhets skull är det väl bäst att inhämta garantier från Skogsstyrelsen att så verkligen blir fallet. För att uppnå den fiktiva måldiametern på tills vidare 28 cm utesluter jag inte omloppstider på över 100 år

Enligt prof. Nylinder / Fryk i boken " Timmer " är avsmalningen mellan krongränsen och rotbenen 4-10 cm. Avtagande avsmalning med stigande ålder / grovlek, eftersom diametertillväxten är störst i grönkronan.

Slutligen är en kärnfråga hur många träd som ska stå kvar efter sista gallringen för att varje träd inom en idealisk omloppstid ska komma så nära både önskvärda kvalitetsegenskaper och eftersträvad dimensioner / volymer som möjligt. Denna fråga lämnar jag öppen i förhoppning om en spännande diskussion om det ska vara 3, 4 eller 5 m mellan träden i slutavverkningsbeståndet. Hoppas också några ämneskunniga skogsforskare vill delta.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).