Avverkning (slutavverkning)

Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

16 inlägg 18045 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

mno011  
#288036 Har eventuellt fått en nyckelbiotop på en av mina anmälda avverkningar.
Min absolut bästa skogsmark som skötts i generationer av min familj.
Marken har ingen urskogskarraktär utan är välskött med ett högt virkesförråd.
Kallas kalkbarrskog o vissa indikatorarter finns.

Känns tufft att min absolut bästa skogsmark skall skyddas.
Hur bemöter man Skogsstyrelsen vid samråd?
Några tips o ideér kring Biotopskydd eller naturvårdsavtal?

Finns det någon statistik över ersättning?
Också hört att skogsstyrelsen beräknar ersättning utifrån beståndsmodellen med hög ränta, mao frikopplad från försäljningsvärde.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

Bergsmannen  
#288103 Har varit i precis samma situation som dig. Skriver ett längre inlägg om mina erfarenheter i kväll eller i morgon.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

slatte  
#288123 Tycker själv detta är väldigt intressant och har försökt att leta information i ämnet men som verkar väldigt svårt att hitta någon om med bra info.

Intresset kommer ifrån att jag tidigare var intresserad av en fastighet som hade ett "stort" 10ha nyckelbiotopområde.

Ser fram emot Bergsmannen har att säga :)

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

Bergsmannen  
#288271
mno011 skrev:Har eventuellt fått en nyckelbiotop på en av mina anmälda avverkningar.
Min absolut bästa skogsmark som skötts i generationer av min familj.
Marken har ingen urskogskarraktär utan är välskött med ett högt virkesförråd.
Kallas kalkbarrskog o vissa indikatorarter finns.

Känns tufft att min absolut bästa skogsmark skall skyddas.
Hur bemöter man Skogsstyrelsen vid samråd?
Några tips o ideér kring Biotopskydd eller naturvårdsavtal?

.


Tar dina frågor i tur och ordning.

1. Hur bemöter man Skogsstyrelsen vid samråd?

Så länge du inte är helt fientlig mot ett skydd, eller att du känner att styrelsen inte lyssnar på dig överhuvudtaget, rekommenderar jag god ton och vassa argument för din sak.

2.Några tips o ideér kring Biotopskydd eller naturvårdsavtal?

Om du vill ha en rimlig ersättning för intrånget så är det ett Biotopskydd du ska eftersträva. Argumentera för din sak och ge inte efter på den här punken.

3.Finns det någon statistik över ersättning?
Också hört att skogsstyrelsen beräknar ersättning utifrån beståndsmodellen med hög ränta, mao frikopplad från försäljningsvärde

Här är det stora problemet som jag ser det. Det är mycket olyckligt att olika myndigheter använder olika värderingsmodeller för intrångsersättningar. Skogsstyrelsen går mycket riktigt på brukningsvärde vilket innebär att det är virkespriserna som styr ersättningen och inte fastighetspriserna. Detta anser jag vara mycket olyckligt.

I mitt fall blev det dock acceptabelt men hade jag haft min skog tätortsnära i tex. Mälardalen skulle jag inte blivit nöjd.

Hoppas du blivit något klokare och fråga gärna om det är något mer du undrar över. Så ska jag svara så gott jag kan.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

Brickan  
#288277
Bergsmannen skrev:3.Finns det någon statistik över ersättning?
Också hört att skogsstyrelsen beräknar ersättning utifrån beståndsmodellen med hög ränta, mao frikopplad från försäljningsvärde
<…>
I mitt fall blev det dock acceptabelt men hade jag haft min skog tätortsnära i tex. Mälardalen skulle jag inte blivit nöjd.
Om ersättningen täcker uteblivet skogsbruk på en yta, vilka andra värden går förlorade av ett biotopskydd - värden som skulle synas tätortsnära, men ej i glesbygd?

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

Bergsmannen  
#288289
Brickan skrev:
Bergsmannen skrev:3.Finns det någon statistik över ersättning?
Också hört att skogsstyrelsen beräknar ersättning utifrån beståndsmodellen med hög ränta, mao frikopplad från försäljningsvärde
<…>
I mitt fall blev det dock acceptabelt men hade jag haft min skog tätortsnära i tex. Mälardalen skulle jag inte blivit nöjd.
Om ersättningen täcker uteblivet skogsbruk på en yta, vilka andra värden går förlorade av ett biotopskydd - värden som skulle synas tätortsnära, men ej i glesbygd?


Priset om du skulle välja att sälja motsvarande mark på den öppna marknaden. Man kan säga att ju billigare snittpris msk du har för fastigheter i omgivningen desto bättre är Skogstyrelsens beräkningsmodell. Därför anser jag Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har bättre former för värdering av biotopsskydd.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

mno011  
#288574 Tack Bergsmannen, bra tips.

Jag har inget emot naturvård och har både NO, NS i min plan.
Också ett naturvårdsavtal på min mark.
Sedan är det kanske så att man tenderar o välja svårbrukade bestånd men ofta har dessa bestånd utvecklat naturvärden genom åren.

På fredag är det samråd, skall bli spännande att se vad som händer där.

Generellt sett tycker jag det känns besvärande att eventuellt förlora beslutsrätten över egen mark.
Också att det eventuellt kan ta tid.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

slatte  
#288582 Återkom gärna, så att vi får höra hur det gick.
Och få höra vad de hade att säga.

Jag förstår att det känns jobbigt att förlora beslutsrätten :(

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

mno011  
#289026 I fredags var samrådet. Samråd betyder delgivning har jag förstått nu.

Skogsstyrelsen har klassat området som nyckelbiotop man har dock gjort ett bristfälligt jobb.
Man hänvisar till svampar o kalkrik berggrund och kan på metern när tala om var gränsen är.
Att samma svampar växer på andra sidan i gallringsskogen är man ointresserad av.
Man hänvisar också till lång trädkontinuitet men har inte fastställt åldern på beståndet annat än okulärt, ingen borrning har skett.

Skogsstyrelsen representant hade också bara avsett 1,5 timme så när vi ville diskutera vad som skulle hända härnäst fanns inte tiden.

Så just nu vet jag inte var jag står förutom att området är klassat som nyckelbiotop på en bristfällig undersökning.

Konstruktiva ideér om blädning eller luckhuggning sågades totalt trots att detta troligen kan spegla lite vad som hänt området sedan tidigare.

Om Skogsstyrelsen överlag jobbar på detta sätt kan jag förstå att många blir fientliga till nyckelbiotoper.

Bolagen idag har kortat sina omloppstider och gör nog sitt bästa för att låta bli naturvård.
Investerar man mycket tid o pengar i ett bestånd för att hålla det attraktivt och sedan drabbas av detta kan jag förstå dem.

För egen del skall jag ifrågasätta bedömningen som steg 1.
Steg 2 är jag för närvarande osäker på.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

frågande och vetande  
#289028 En granne stod i en liknande situation för ett tag sedan, sedan beslutade han sig för att gallra igenom området innan delgivningen hade skett...summa summarum efter den kraftiga gallringen var inte skogsstyrelsen så intresserade.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

slatte  
#289170 Ja vad har man egentligen för alternativ?

Vad händer om man går in och gallrar, är det bara eventuell certifiering som ryker, vad händer mer?

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

frågande och vetande  
#289195 Nu låter det som min granne är en liten gnällgubbe, men att gallra igenom avdelningen som han gjorde var VERKLIGEN det sista han ville göra. I månader hade han försökt komma fram till en överenskommelse med skogsstyrelsen utan resultat. Att min granne och hans far och farfar skött denna bit av skogen för att de ville ha det så här var inget som var intressant för personen på skogsstyrelsen. Tråkigt...

Att gå in och gallra nu i detta läget kan möjligtvis få vissa konsekvenser, vilka är jag fel person att fråga. En möjlighet är (om man vill lägga pengar på det vill säga) att be en riktigt duktig advokat som finns i Göteborg om han kan skugga igenom informationen rörande detta. Finns det inget som stoppar er, finns ju en möjlighet att gå in och gallra. Tråkigt att gå denna väg måste jag säga, men beslutet är ert.

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

Blondin 750  
#313495 Hur gick det sen? Vad har man i vågskålen om man väljer att gallra och göra objektet mindre intressant, någon som VET SÄKERT?

Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

mno011  
#313575 Jag står kvar med ett Nyckelbiotopklassat område utan hotade arter.
Skogsstyrelsen vill göra biotopskydd men först år 2017.
Jag vet inte vad de tänker erbjuda mig i pris.

Vad har hänt sedan sist då?

Jag har undanröjt ett antal påståenden som Skogsstyrelsen haft fel i
-Det har växt Gran här i flera hundra år, ej sant då det var betesmark 1856
-Stort inslag av gamla träd, ej sant, de äldsta träden är ca 100 år vilket stöds av nedlagd betesmark.
-Violgubbe har hittats här år 2000, osäkert, violgubben är postionerad med 500m noggrannhet, inget som experterna på skogsstyrelsen vet.

Jag fick frågan om några svampexperter kunde inventera området, jag tackade nej men trots detta skickades dessa dit på uppdrag av Länsstyrelsen. De passerade en skylt med fordonstrafik förbjuden och gjorde sig skyldiga till ett lagbrott på myndighetrnas uppdrag.

Jag överklagade o fick en sekundär inventerare
När jag pratade med inventeraren så visade det sig att inventeraren skulle analysera en svamp o efter det göra sin bedömmning.
Det visade sig att inventeraren i själva verket väntade på en artlista från svampinventerarna.
Denna kom också vidarebefordrad via mail från den första inventeraren som skulle varit frikopplad från ärendet.
Svampinventeringen täckte då en tre gånger så stor yta men pga av slarv eller inkompetens från inventerarna trodde man att detta låg i Nyckelbiotopsområdet Mao blev det betydligt fler arter i området. Alltså fler dokumeterade arter än vad som finns :-(

Jag står alltså med ett Nyckelbiotopklassat område som saknar hotade arter.
De nya opartiska bedömningen blev partisk då den lokala Skogsstyrelsen inte kunde låta bli o jobba vidare.
Jag kan inte förstå deras beslut då felmängden är enorm

Jag skall under våren få besök av en expert för att få en tredje bedömning.
Jag hoppas då på en dialog jag kan förstå.

Min nuvarande bedömning är Skogsstyrelsen är en rättsosäker myndighet.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nyckelbiotop biotopskydd ersättning.

Blondin 750  
#313599 Ja man kan ju konstatera att deras tillvägagångssätt strider mot allt sunt förnuft när de själva förordar "samråd", jag tvivlar på att någon av dessa småpåvar förstår innebörden av ordet och att kontentan av deras agerande har den rakt motsatta effekten då det gäller att bevara unika arter och miljöer. Jag tror att de flesta av oss som äger skog gärna sparar dessa om man får chansen till dialog först men som det verkar fungera nu så gäller det ju att göra skogen till enbart produktionsskog för att minska risken för att få brukningsrätten konfiskerad, man missar alltså målet genom myndighetsutövning när den är som allra sämst. Att all form av inventering sker i det dolda av redan frälsta är också i mitt tycke anmärkningsvärt, detta triggar bara att betala med samma mynt och aktivt se till att det inte finns så mycket att hitta i skogen, dvs alla förlorar. Och jag stämmer in i kören som anser att Skogsstyrelsen är rättsosäker.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).