Torpan

Jag är en maskinförare på ett skogsbolag och har jobbat i skogen sedan 1975. Först som huggare och nu som maskinf. Har kört både slutavv och gallring. Minsta maskinen 470 "lillebror" till den största Ponsse Elefant King.