Ca 40% av alla användare på skogsforum är skogsägare (hösten 2011). Skogsägare är med andra ord en stor användargrupp på skogsforum och har så varit sedan starten 2005.
Det är på skogsforum.se som skogsägare kan dryfta frågor kring skogsägandet med andra skogsägare, inte bara från Sverige utan från hela Skandinavien!
Forumet (som du har på startsidan) har många intressanta kategorier som kan vara av värde för dig som skogsägare.
Titta gärna i huvudkategorin för skogsbruk där det diskuteras allt från slutavverkning till vedtillverkning. I huvudkategorin för skogsägare finns många diskussioner om själva skogsägandet, köpa skog, naturturism mm.

Att förkovra sig i skogsbruk och skogsägande är ofta lönsamt som skogsägare. Det är mycket att hålla koll på - skatte- och juridiska frågor, optimalt skogsbruk utifrån dina önskemål, god avkastning som skogsföretagare osv.
Det är på skogsforum.se du helt kostnadsfritt diskuterar med andra skogsägare som kanske befinner i samma situation eller också har varit och kan delge deras kunskap till dig.