Skogsröjning

toppbrott pga bristande röjning

38 inlägg 5382 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

toppbrott pga bristande röjning

Sommar  
#751962 Kan jag skriva att toppbrott är en typ av skador som sker om man inte röjer och skapar stabila träd? Om det kommer mycket tung snö, alltså. Jag håller på att skriva ett mail till Skogsstyrelsen och vill undvika att sitta med knasluvan.   TS
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

lerbo  
#751974 Får man fråga vad mailet till skogsstyrelsen handlar om?

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

dotcom  
#751983 Risken för snöbrott anses öka med klena långa instabila stammar vilka är en konsekvens av att inte röja.

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

Älgfoderodlare  
#751993 Nu är ju min erfarenhet lite annorlunda. I mina oröjda ungskogsbestånd, som håller en hög andel löv, så blir effekterna små på både Tall o Gran samt Lärk. I de lite äldre bestånden som också är stamtäta, så tenderar tätheten att de mer "stödjer" varandra o minskar därmed toppbrotten. Under fjolåret, när många i min region hade avsevärda toppbrott, hade vi bara en handfull o då främst på kantträd. Skillnaderna mot att inte ha vare sig röjt eller gallrat i någon nämnvärd utsträckning, ger inte bara stormfasta o snösäkra skogar, utan även mer jämnväxande bestånd som danar högre kvalitet o större andel kärnvirke i de kommande timret av främst Tall. Låt vara att det kommer att ha en senare slutavverkningsålder. Men med dagens prislägen o fortsatt hög efterfrågan, tror jag inte att det kommer att bli till min nackdel. Det är den volym som fortfarande står vid slutavverkning, som kommer att göra skillnad.

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

dotcom  
#752003 Orsaken till att jag skrev anses är att så är skolexemplet, men jag har praktiskt efter förra vinterns rikliga snöbrott i mina trakter sett precis det du skriver, att de helt vanskötta bestånden inte hade plats för träd att brytas eller falla, de hade ett gemensamt snöräcke som låg ovanpå, de (stammarna) höll emot gemensamt. Resten av din kommentar låter jag vara obesvarad då jag tycker annorlunda, jag tror på att röja, snarare hårdare och på så sätt kanske skippa klengallringen som här ändå inte går ihop, sen tror jag inte att kvalitet kommer bli lönsamt i framtiden heller, ingen av de unga vet vad det är/var. Se bara på prislistan angående värdet på kvalitet i dag, , kvalitet ett på talltimmer MÅSTE vara en rotstock (så mycket för mitt obesvarad). 😀

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

Elis76  
#752006 Tittar man på den här bilden så kan man förstå varför det blivit toppbrott.

https://via.tt.se/pressmeddelande/se-over-din-skog-efter-vinterns-snobrott?publisherId=415163&releaseId=3297216

Min erfarenhet från Norrbotten med meterdjup snö är att täta oröjda/ogallrade bestånd eller nygallrade kan råka ut för toppbrott, men inte nödvändigtvis. Även om det kommer mycket snö, så stormar det ändå ofta emellanåt som blåser bort snön från kronorna. Allvarligare är om det ligger mycket snö på kronorna som fryser till is vid blida, då är risken överhängande att det blir toppbrott vid nästa storm.

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

Älgfoderodlare  
#752017
dotcom skrev:Orsaken till att jag skrev anses är att så är skolexemplet, men jag har praktiskt efter förra vinterns rikliga snöbrott i mina trakter sett precis det du skriver, att de helt vanskötta bestånden inte hade plats för träd att brytas eller falla, de hade ett gemensamt snöräcke som låg ovanpå, de (stammarna) höll emot gemensamt. Resten av din kommentar låter jag vara obesvarad då jag tycker annorlunda, jag tror på att röja, snarare hårdare och på så sätt kanske skippa klengallringen som här ändå inte går ihop, sen tror jag inte att kvalitet kommer bli lönsamt i framtiden heller, ingen av de unga vet vad det är/var. Se bara på prislistan angående värdet på kvalitet i dag, , kvalitet ett på talltimmer MÅSTE vara en rotstock (så mycket för mitt obesvarad). 😀


- Ja, fast vi ska nog inte ge framtiden samma status som den vi har haft fram tills nu. Vare sig prisläge eller förhandlings dito. ligger hos producenten. I en framtida mer internationell marknad o med större konkurrens mellan köpare / intressenter ( taxonomin inräknad ). Så med tillgång till skördarlistor, Röntgen på de flesta sågverk o bet. efter att varan både inmätts rätt o betalats för efter kvalitet, dimension / volym etc. Så lär nog våran prisbild se helt annorlunda ut. Vägen dit går via att "avstå / överhålla" våra tänkta avverkningar / gallringar idag, o invänta våran "bättre" tid imorgon ! Vågar vi göra det så blir alla vinnare i längden ! För på en internationell marknad, premieras "fullvuxna" träd också högre ! Varför då sälja "kvalitet" till "skitpriser" idag ? Jag kan inte svara på den frågan, då jag INTE gör det !

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

dotcom  
#752022 Jag tycker du gör rätt utifrån dina framtidsvisioner och det är det som ger mångfald i skogslandskapet. Jag hoppas verkligen att du har rätt, men jag ser själv inget som tyder på det. Det är volym/diameter per medelstam som ger mest betalt i dag. Med röntgen på träden lär det knappast gynna råvaruägaren/skogsägaren, då hade nog inte sågverken satsat på den utvecklingen. Men jag önskar från hjärtats djup att du har rätt och jag fel. (då skulle det bli som "gammalt" igen (före 1994).
Det var bättre förr, men det var inte bra då heller är ett uttryck som håller än.

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

Älgfoderodlare  
#752027 I det jag ser som en del i skogsproblematiken, besvaras ju till viss del av "Elis76" bifogade fil. Vi har ju alla våra mål o skötselsystem i våra skogar. Vissa blir vinnare o vissa förlorare ( idag en merpart av svenska privatskogsägare ).
Det finns så mycket redan på minuskontot, så att sälja en mindre volym än den man skulle kunna ha vid slutavverkning, just p.g.a. att man gjort åtgärder som skadat / minskat ett växande kapital, är ju inte optimalt.
Det jag vill hävda o tror på, är ju en utveckling av den internationella handeln, där mycket kommer att vara annorlunda. Men det mesta till gagn även för oss !
Om man nu tror vi kan börja använda drönare för att gallra o vi har den teknologin som kan ev. minska driftskostnader etc. Vad hindrar att vi inte även kan se våra skogars egentliga förmåga ?
Vägen till att få mer o fler gallringar / avverkningar som går med avsevärt större vinst än idag, ligger ju även i våra händer. För som jag sagt i andra trådar; - Varför har vi det drivmedelspris vi har idag ? - Jo, det styrs av utbud o efterfrågan ! Om nu alla, jag menar ALLA, tror o vet att en virkesbrist kommer att komma, o som med därtill ökad efterfrågan ( inkl. Taxonomins påverkan ) måste höja prisnivån på råvaran. Varför då sälja idag, eller inte ens vilja skapa framtida skogsbestånd som kan motsvara framtidens efterfrågan ( både ur bioenergi men även kvalitetssynpunkt, hållbara bestånd ) ? Större uttag i slutändan, kommer att gynna de som har ! För industrin, volymmässigt vid inköp. För råvaruproducenten, eko. vid försäljning av denna volym.
Taxonomin borde även därför kunna gynna de som tror på den o agerar därefter. Vi i Sverige har ju legat efter så pass länga att vi borde veta bättre. Dags att ta tag i det nu !
Röj o gallra inte sönder era skogar. Det är under tiden en skog växer i framtiden, o till slut, som vi kommer att få rätt betalt ( Taxonomin + slutavverkningar ). De val vi kommer att göra, ger också den skog, utifrån vilken väg vi väljer. Skog är ju ingen kvartalsverksamhet, o kvalitet håller alltid i längden. Mina val lär inte bli en förlust !

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

lerbo  
#752028 Röjer/gallrar man inte kan man väl räkna med dubbla omloppstiden

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

Älgfoderodlare  
#752029
lerbo skrev:Röjer/gallrar man inte kan man väl räkna med dubbla omloppstiden


Med "rätt" köpare i.o.m. Taxonomin, lär det inte bli någon förlust ( handeln finns ju redan o lär nog öka ). Titta på vad en andragallring ger i netto o jämför med det som bl.a. tas upp i "podden" idag. Ska vi tro den, så bör ju rimligen alla fatta att det via den kommer skapas ett mindre utbud till industrin ( varför tror ni annars att de är emot den ? ). O om efterfrågan därtill håller i sig eller ökar, så blir nog även kvantitet som kvalitet att spela stor roll i en förändrad framtid !
Har ju ingen kristallkula, men logiken talar sitt språk !

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

lerbo  
#752030 Jag hänger inte med på vad du skriver, vilken podd? Jag tänkte volym kvar vid slutavverkning! Dugligt byggnadsvirke, vill du ha högre kvallitet får du gå längre norr ut, netto vid gallring är ju ett plus

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

dotcom  
#752031 Men skogsindustrin motverkar ju aktivt din vision! Jag törs inte tro på en marknad där råvaran betalas sitt rätta värde inom överskådlig tid. Men jag tycker ändå du gör rätt, tror du på din idé ska du arbeta utifrån den, jag är inget orakel och i mångfalden finns framtida vinnare. Skogsindustrin vill som all industri ha billig helst kostnadsfri råvara, hela det svenska konceptet är uppbyggt utifrån trygg råvaruförsörjning till industrin. Det kan vi utläsa i historiken. Vi är mer eller mindre alla skolade att skogsnäringen är en basindustri som genererar enorma exportintäkter till Sverige, ingen ska ifrågasätta hur och till vilka, Sverige låter bra.
Om, jag skriver om. Alla höll på råvaran ett år (ingen betydelse i skogens mångåriga kretslopp vad gäller ekonomi) skulle det knappast ge någon större effekt på virkespriset, snarare på lagstiftningen. Vi har haft avverkningsplikt förr, det är kapitalet som styr.

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

dotcom  
#752033 [quote="Sommar"]Kan jag skriva att toppbrott är en typ av skador som sker om man inte röjer och skapar stabila träd?[/quote]
Nej, det kan du inte. Det är inte regelbundet att det blir så. Däremot är den gängse uppfattningen och skolexemplet att röjning minskar risken för snöbrott. Vilken evidens det stöder på har jag ingen aning om, jag var bara gymnasielärare skogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: toppbrott pga bristande röjning

lerbo  
#752034
dotcom skrev:Men skogsindustrin motverkar ju aktivt din vision! Jag törs inte tro på en marknad där råvaran betalas sitt rätta värde inom överskådlig tid. Men jag tycker ändå du gör rätt, tror du på din idé ska du arbeta utifrån den, jag är inget orakel och i mångfalden finns framtida vinnare. Skogsindustrin vill som all industri ha billig helst kostnadsfri råvara, hela det svenska konceptet är uppbyggt utifrån trygg råvaruförsörjning till industrin. Det kan vi utläsa i historiken. Vi är mer eller mindre alla skolade att skogsnäringen är en basindustri som genererar enorma exportintäkter till Sverige, ingen ska ifrågasätta hur och till vilka, Sverige låter bra.
Om, jag skriver om. Alla höll på råvaran ett år (ingen betydelse i skogens mångåriga kretslopp vad gäller ekonomi) skulle det knappast ge någon större effekt på virkespriset, snarare på lagstiftningen. Vi har haft avverkningsplikt förr, det är kapitalet som styr.

Var det här ett svar på mitt inlägg?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).