Skogsmiljö och Trädlära

Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

8 inlägg 2229 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Skogsvaktaren  
#740175 En stor seger och julklapp!
Myndigheter ska inte agera mot enskilda utan lagstöd och därutöver utan att ge möjlighet att överklaga.🎅🌳

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslis ... tO5OiMpSSo
Pressmeddelande - 21 december 2021
Från och med i dag slutar Skogsstyrelsen helt att registrera nyckelbiotoper. Samtidigt ska nyckelbiotoper registrerade från 27 juni 2019 avregistreras om markägaren begär det. Skogsstyrelsen har fattat beslutet efter en analys av rättsläget sedan en rad domar kommit från kammarrätten.

Totalt har Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövning av sex fall där skogsägare överklagat Skogsstyrelsens beslut att registrera en nyckelbiotop på ägarens mark. Därmed står domarna från kammarrätterna fast, även om de pekar i olika riktningar. Kammarrätten i Stockholm anser att Skogsstyrelsen saknar lagligt stöd att registrera nyckelbiotoper åtminstone efter det att regeringen i juni 2019 drog tillbaka det senaste uppdraget att inventera, i juni 2019. Några nya kammarrättsdomar finns inte för prövning.

"Oklart rättsläge"
- Rättsläget är så oklart att vi inte kan fortsätta registreringen av nyckelbiotoper på ett tillräckligt rättssäkert sätt för skogsägaren. Därför har jag efter att ha tagit del av underlaget från våra sakkunniga fattat beslut om att registreringarna ska upphöra, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Beslutet har föregåtts av en analys som Skogsstyrelsens experter gjort av rättsläget i en arbetsgrupp som sedan lagt fram förslaget att upphöra med registreringen.

Kan avregistreras
Efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd av Kammarrättsdomen från Stockholm har det funnits skogsägare som vänt sig till Skogsstyrelsen och begärt att få sin nyckelbiotop avregistrerad. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad från och med 27 juni 2019, kommer nyckelbiotopen avregistreras. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad till och med den 26 juni 2019, hanteras den som ett överklagande och överlämnas då till förvaltningsrätten. Skogsstyrelsen menar att det finns rättsligt stöd för verksamheten i Skogsstyrelsens regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut under tiden före juni 2019.

Hur de nyckelbiotoper som registrerats tidigare ska hanteras är inte klart, där kommer det att behövas fler rättsliga prövningar.

Domar i kammarrätten

Kammarrätten i Göteborg – registreringen är inte ett beslut.
Kammarrätten i Sundsvall – registreringen är ett beslut som går att överklaga.
Kammarrätten i Jönköping (två domar) – registreringen är ett beslut som går att överklaga.
Kammarrätten i Stockholm – registreringen är ett beslut som går att överklaga. Skogsstyrelsen behöver stöd i rättsordning för att registrera en nyckelbiotop. Sådant stöd saknas, åtminstone efter 2019.   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Cunningham  
#742412 En fundering som infinner sig, hur kommer Nu Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen nu att agera när man lämnar in en avverkningsanmälan. Ifall dom sedan tidigare vet att det finns "i deras ögon skog som bör skyddas" . Är det någon som har blivit nekad avverkning pga nya omständigheter, har dom börjat använda andra skär till att stoppa avverkning ?

Avatar Fallback

Re: Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#742414 Artskyddsförordningen är det som de kommer att köra med nu. Fråga @Sjögården.

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Cunningham  
#742421 Men om man bara har arter av typen NT, dvs Nära hotaD. Vilket det mesta ute i skogen är, kan man även då bli förhindrad att avverka ?

Avatar Fallback

Re: Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#742422 Om artskyddsförordningen och fågeldirektiven ska dras till sin spets får inget göras någonstans som kan störa vilken vanlig fiskmås som helst. Ska bli intressant att se hur lagstiftare och lagtolkare kommer att hantera det.

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Sjögården  
#742470
Cunningham skrev:Men om man bara har arter av typen NT, dvs Nära hotaD. Vilket det mesta ute i skogen är, kan man även då bli förhindrad att avverka ?

Om en ambitiös naturinventerare besöker varenda avverkningsanmälan och hittar rätt vanliga arter som knärot och talltita så ringer Skogsstyrelsen dagen när sex veckor gått.
Avverkningen blir stoppad och Skogsstyrelsen kommer och kollar.
Oavsett vad Skogsstyrelsen beslutar är risken stor att beslutet överklagas till mark och miljödomstolen.
Sen är utgången osäker, du kan söka dispens hos länsstyrelsen men det tar tid.
Får du inte dispens skall du ha ersättning men det tar också tid och rätt mycket hantering.
Sammantaget är artskyddsförordningen med fågeldirektivet och art och habitatdirektivet tvingande att följa för myndigheterna.Vi som har fått en fågelklubb i området med tydlig ambition att stoppa varje slutavverkning är nästan helt förhindrade att driva ett lönsamt skogsbruk idag.
Kvar är möjligheten till mer eller mindre konstiga gallringar av 100 årig skog.
Vi tappar produktion och lönsamhet och några enskilda personer med en egen agenda stampar på vår yrkesstolthet och vår rätt att bruka vår skog.
Hoppas att LRF och Skogsägarrörelsen kan hitta medicin mot den här farsoten.. 😥

Avatar Fallback

Re: Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

fri  
#742905 Nu har det ju blivit nån halvtimme ljusare var dag men lämnar man sin avverknings anmälan nov-feb är det kanske inte så lätt att hitta nåt för den som försöker. Förröjning, mörker, kyla och snö är markägarens vänner😉

Användarvisningsbild

Re: Skogsstyrelsen slutar helt registrera nyckelbiotoper

Sjögården  
#742923 Talltitan finns alltid att ta till.
Dessutom är det svårt att styra skördarlagen så de är på plats så fort sex veckor gått.
Blir avverkningen stående ett halvår så hinner min granne knärotsinventeraren utföra sin mission innan skogen är avverkad.. 😉

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).