Gallring

Är gallringsfritt bäst ?

150 inlägg 53992 visningar 36 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Är gallringsfritt bäst ?

Riga  
#819102 Tack för bra diskussion, blev glad då jag hittade den. Är skogsutbildad för 30 år sedan så är väl i stort sett hjärntvättad med gallringsscheman och mallar.
Har ca 4 ha gran 35-55 år på frisk mark. Tänkte låta gallra, enligt både plan och skoglig grunddata är det "akut" men nu när jag går och underväxtröjer lite blir jag tveksam. Redan röta i en del av det jag sågar bort så det känns inte lockande att släppa in en stor skördare och skotare i beståndet. Ligger i södra Dalarna så det är väl inte givet att man har djup och fin tjäle hela vintern. Dessutom ett färskt hygge längs ena kanten där det redan blåst ned lite.
Hur som, får se vad det blir men tack för intressanta tankar.

Malwa skogsmaskiner för gallring
Användarvisningsbild

Re: Är gallringsfritt bäst ?

skogshare  
#819140 Vad tror ni om en gödselgiva - rent kväve eller NPK - ett tiotal år före planerad avverkning för att både hålla produktionen uppe under slutet av omloppstiden och för att därigenom om möjligt samtidigt komma upp i ett bättre betalt stockdiameterintervall? Alternativt tillföra gödselgivan när den löpande tillväxten är som störst, vilket rimligtvis ger en bättre uppväxling av gödslingen i kubikmeter men samtidigt med längre tid kvar till avverkning.

Vilka bestånd (trädslag/bonitet) anser ni bäst lämpade för gödsling och vilken giva ( kg/ha ) och spridningsmetod/årstid är att rekommendera? Några negativa miljökonsekvenser?

   TS
Avatar Fallback

Re: Är gallringsfritt bäst ?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#819164 Det tror vi väldigt bra om. Finns mycket skrivet om gödsling, både det biologiska och det praktiska. Haken är att det ska till ganska rejäla ytor om det ska kunna göras rationellt.

Avatar Fallback

Re: Är gallringsfritt bäst ?

jannee  
#819165 Gödning - kväve påskyndar säkert tillväxten.
Frågan är ändå om det till syvende och sist blir ekonomiskt lönsamt.
Gödning är dag dyrt, hanteringen säkert kostsam, om du framförallt måste hyra in någon entreprenör.
Kan man själv med sin gödningsspridare sprida ut kvävet finns det många kronor att spara.
Att gödning ökar tillväxten kan man lätt se på de träd som växer intill inägor som regelbundet gödslas, 50 åriga granar som man inte har en chans att famna.
Den stora men avgörande frågan blir nog ändå om träden verkligen kan tillgodogöra sig allt kvävet, det behövs nämligen vatten och finns det i tillräcklig mängd?

Användarvisningsbild

Re: Är gallringsfritt bäst ?

skogshare  
#819358
jannee skrev: Den stora men avgörande frågan blir nog ändå om träden verkligen kan tillgodogöra sig allt kvävet, det behövs nämligen vatten och finns det i tillräcklig mängd?


Då kan finnas anledning att kartlägga och gödsla bestånd med god vattentillgång/fuktighet, i lämpliga åldrar och på rätt boniteter. Givetvis förutsatt bra praktiska förutsättningar (spridningsmöjligheter) och ekonomisk lönsamhet. För skogsbruket generellt - oavsett gallringsfritt eller med traditionell gallring - måste grundprincipen vara att alla åtgärder, inom rimliga ekonomiska ramar, ska vara så ståndortsanpassade som möjligt  för att ge optimalt resultat.

   TS
Avatar Fallback

Re: Är gallringsfritt bäst ?

jannee  
#819370 Vad jag hitintills själv kommit underfund med är att gran tillsammans med björk trivs bättre och växer bättre än renodlad granskog.
Dessutom som grädde på moset klarar den hårda vindar (storm) men även torka bättre.
Finns det någon forskning om detta ?
Detta är min personliga erfarenhet och då på våra mark i sydöstra Götaland som lider av sommartorka men även upprepade stormar.
Kanske helt annorlunda i Västsverige som absolut inte verka lida brist på regn.

Användarvisningsbild

Re: Är gallringsfritt bäst ?

skogshare  
#819403
jannee skrev:Vad jag hitintills själv kommit underfund med är att gran tillsammans med björk trivs bättre och växer bättre än renodlad granskog.
Dessutom som grädde på moset klarar den hårda vindar (storm) men även torka bättre.
Finns det någon forskning om detta ?
Detta är min personliga erfarenhet och då på våra mark i sydöstra Götaland som lider av sommartorka men även upprepade stormar.
Kanske helt annorlunda i Västsverige som absolut inte verka lida brist på regn.


Tänker du dig att slutavverka björken tillsammans med granen, med risk för att björken blir för gammal om du vill ha en produktionsmässigt optimal omloppstid för granen?

   TS
Avatar Fallback

Re: Är gallringsfritt bäst ?

jannee  
#819419 Nu hinner jag inte göra den avverkningen men tanken är den att det troligtvis blir en slutavverkning runt 70 års ålder.
Min grabb får i framtiden avgöra vilket som verkar vara bäst, avverka björken vid 50 till 60 års ålder för att i ett senare skede avverka granen.
Klimatförändringarna + granbarkborren har ställt om förutsättningarna rejält, m.a.o. allt är inte huggit i sten.
Har nämligen redan fått slutavverka bestånd som jag själv varit med om att plantera, just p.g.a. granbarkborren eller klimatförändringen.
Hitintills ser det i alla fall bra ut, granen kvistrensar björken.
Björken kanske inte växer optimalt men granen verkar i alla fall göra det.
Ovan är mina förutsättningar, kanske annorlunda andra delar av landet.

Användarvisningsbild

Re: Är gallringsfritt bäst ?

skogshare  
#819451
jannee skrev:Nu hinner jag inte göra den avverkningen men tanken är den att det troligtvis blir en slutavverkning runt 70 års ålder.
Min grabb får i framtiden avgöra vilket som verkar vara bäst, avverka björken vid 50 till 60 års ålder för att i ett senare skede avverka granen.
Klimatförändringarna + granbarkborren har ställt om förutsättningarna rejält, m.a.o. allt är inte huggit i sten.
Har nämligen redan fått slutavverka bestånd som jag själv varit med om att plantera, just p.g.a. granbarkborren eller klimatförändringen.
Hitintills ser det i alla fall bra ut, granen kvistrensar björken.
Björken kanske inte växer optimalt men granen verkar i alla fall göra det.
Ovan är mina förutsättningar, kanske annorlunda andra delar av landet.


Tack för utförligt och trevligt svar! Hur bedömer du risken att luckorna efter björken och körvägar ska bli inkörsportar för stormvindar?

   TS
Avatar Fallback

Re: Är gallringsfritt bäst ?

jannee  
#819454 För 30 år sedan skulle jag sagt obefintlig.
Det var på den tiden jag nyttjade en Boxer och en boggivagn medvajerkran.
Tror egentligen inte att riskerna ska vara större än efter gallringar i 40 åriga (2:a gallringen) i rena granbestånd.
Numera kommer tyvärr dessa stormvindar titt som tätt och t.o.m. från olika håll.
Fortsätter klimatförändringen med torra och varma vårar - somrar lär man tvingas avverka skogen vid 70 års ålder vare sig man vill eller inte.
Hur man än vänder sig har man ändan där bak = om jag gör fel eller inte är något nästa eller nästnästa generation märka.
Har dock lagt märke till att senaste fastigheten nästan i helhet består av blandskog, där granen varit runt 50 % och denna skog har klarat sig hyfsat bra från granbarkborre trots ålder närmare 100 år på granen.
Inbillar mig, utan någon som helst kunskap, att lövträden tar sin fukt djupare än granens ytliga rotsystem gör, men även att klimatet blir fuktigare i blandskog än ren granskog - känns i alla fall så när man går i sådan blandskog en varm sommardag.

Användarvisningsbild

Re: Är gallringsfritt bäst ?

Sjögården  
#819473 Blandskog är tåligare ur alla aspekter och ger fina möjlighet att styra trädslagsvalet långt upp i 50 årsåldern.
Sen är trädslagsvalet till stor del en gissning utifrån vad som väntar oss framöver.
Tall/gran är oslagbart på torra ostkusten men det förutsätter tre gallringar där det mesta av granen försvinner vartefter.
Björken har sitt berättigande på fuktigare och bättre marker och gärna i blandning med gran.
Gödsling har nästan alltid god lönsamhet men framförallt på kvalitetstall där man ersätter sista gallringen med en gödsling.Sista gallringen ger rätt mycket gödseleffekt ifrån toppar,ris och grenar.
I södra Sverige är det om jag minns rätt inte tillåtet men har spridit någon säck n27 med centrifugalspridaren när stickvägarna varit körbara med traktor.Är tveksam till att gran på bördigare mark svarar på kväve, tror det finns och i synnerhet med lövträd i beståndet som ju också gödslar vid gallring.

Användarvisningsbild

Re: Är gallringsfritt bäst ?

skogshare  
#819475
jannee skrev:Vad jag hitintills själv kommit underfund med är att gran tillsammans med björk trivs bättre och växer bättre än renodlad granskog.
Dessutom som grädde på moset klarar den hårda vindar (storm) men även torka bättre.


För att en storskalig inblandning av björk och andra lövträd i våra skogar ska bli framgångsrik oavsett det gäller rent löv eller tillsammans med i första hand gran, krävs bland annat;

- att vi kan klara föryngringsfasen på ett bra sätt utan att lövet i självföryngringar, planteringar och ungskogar ödeläggs av vilt och blötsnö;

- att vi på samma sätt som gäller för gran och tall kan producera lövvirke med hög timmerandel och dessutom av bra kvalité; 

- att vi kan förädla lövvirket till långlivade och högvärdiga produkter - företrädesvis massivt trä och trä(fiber)baserat skiv- och isoleringsmaterial för träbyggnation- och få en god och stabil avsättning för dem.  

   TS
Användarvisningsbild

Re: Är gallringsfritt bäst ?

anersimyra  
#819476
1700804397_img_5339.jpeg
Det kanske är dags att satsa hårdare på löv..😧

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).