SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Avverkning (slutavverkning)

Är självverksamma skogsägare utdöende?

101 inlägg 35410 visningar 39 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Är självverksamma skogsägare utdöende?  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#522431 Tja, enligt statistiken så verkar det faktiskt så. Frågan är hur det är i verkligheten, förhoppningsvis kommer svaret i denna tråd efter våra diskussioner!

Det är ingen munter läsning i Skogsstyrelsens statistikdatabas när det kommer till leveransvirke, varken levererade volymer eller virkespris. Jag hoppas innerligt att det finns övergripande orsakar som gör att statistiken faktiskt är skev. Är den inte det så har vi ett jobb framför oss - att jobba för att bryta den nedåtgående trenden i självverksamt skogsarbete.

Ta en kopp kaffe och några djupa andetag och fokusera på diagrammen nedan. Det är mycket data, men det är värt att du sätter dig in i det.

Skogsstyrelsen för statistik över så kallat leveransvirke. Detta är kort och gott virke som skogsägare säljer som har avverkats i egen regi. Det kan vara med motorsåg och huggarvagn, egen skördare, inhyrd skogsentreprenör som skogsägaren själv betalar, etc, etc. Virke som skogsbolag köper vid väg.
Nu finns data fram till och med andra kvartalet för 2018 och tittar man på utvecklingen av leveransvolymer av leveransvirke genom ett medelvärde på tre år så är statistiken dyster:

Sågtimmer Norra sverige: -26,9%
Massaved Norra sverige: -34,5%
Sågtimmer Mellansverige: -17,7%
Massaved Mellansverige: -6,6%
Sågtimmer Sydsverige: -38,8%
Massaved Sydsverige: -22,3%
Sågtimmer Sverige: -28,1%
Massaved Sverige: -18,1%

1535095767_leveransvirke-pris-volym-utveckling.jpg


Men att mäta på kvartal 2 enbart och speciellt på det varma andra kvartalet kan väl bli fel? Så tänkte jag också och drog ut data för alla kvartal och så långt tillbaka det är möjligt. Tyvärr. Trenden är tydligen, diagrammet nedan talar sitt tydliga språk.

1535095767_leveransvirke-sverige-ar-diagram.jpg


Och virkespriset?
Hoppa upp till första diagrammet. Där finns även Skogsstyrelsens data för pris på leveransvirke med. Efter allt tjat om Minimipris massaved 2018 - 400 kr/m3fub? och Möjligheter i den unika virkesmarknaden 2018 - MAV +600kr? så kan man se att massavedspriset inte hängt med industrin pris för sin avsalumassa.

Vill du fördjupa dig i diagrammet då är förkortningarna: Så, sågtimmer, Ma, massaved, No, norra, Me, mellan, Sy, södra, Pr, pris och Vol volym.

MaNoPr är således grafen för priset för massaved i Norrland.

Gårdsskördaren?
I över tio år har vi av och till diskuterat självverksamhet i skogen på Skogsforum. Något av en trend bland de lite större skogsägarna har varit att köpa begagnade skördare och helt sonika bytt ut motorsågen mot en skördare. Rent logiskt är detta helt rätt och följer utvecklingen i samhället. Men eftersom en skördare är brutalt mycket effektivare än motorsåg så borde detta ge en skjuts i statistiken. Men det gör det inte. Som det verkar så står skördaren still på gårdsplan och motorsågen har förpassats till pannrummet.

Skogsägarna blir äldre
Sveriges unga skogsägare minskar drastiskt visar statistik. Sveriges äldre skogsägare dom ökar. Rent teoretiskt borde man kunna hitta samband med sjunkande leveransvirkesvolymer och en åldrande skogsägarkår, i alla fall så länge inte de äldre investerar i skördare. Manuellt skogsarbete med motorsåg är hårt arbete och det blir inte lättare med åren. Att Privat skogsägande minskar 2017, eller? kan också spela in. Antal enskilda skogsägare sjunker med nästan 5% på en tioårsperiod. Men det finns data i länken ovan som skulle väga upp det hela. Fler mindre skogsägare och fler närboägare rimmar dåligt med minskad självverksamhet.

Vikten av självverksamhet
Förutom naturupplevelsen och förbättrad kondition så är förbättrade kunskaper om skogsbruk något som är symptomant med självverksamhet. Helt enkelt att kunskapen om skogsbruket behålls och utvecklas. Hur en motorsågskedja slipas, hur man förhandlar smart med virkesköpare, vilka träd som ska sparas i gallring för att förhindra snöbrott eller vindfällen, röjning för att ta hänsyn till både produktion, miljö och vilt, hydraulikkunskaper, osv, osv, osv.

Skulle det självverksamma skogsbruket dö ut så skulle skogsägarkåren sannolikt tappa än mer makt, detta både i frågor som äganderätt men också som landsbygsföretagare.

Bekvämligheten
Om det är enkelt och tillräckligt många gör det, då gör jag också det. Så fungerar vi människor allt som oftast. Det man bör reflektera över är dock att det i de flesta fall finns en baksida med bekvämlighet. Ett exempel är digitala skogsbruksplaner från en aktör som också köper ditt virke. Mycket bekvämt, bara att beställa och fokusera på något annat. Medaljens baksida är att du genom detta ger all data till din motståndare när det kommer till förhandling om ditt skogsbruks framtida inkomst samt att du själv genom bekvämligheten tappar viktig kunskap om din skog.

I förlängningen kan den digitala skogsbruksplanen bli som ett dolt skogsförvaltningsavtal. Säger virkesköparen att "Nu behöver vi göra X och Y" så är det enklast att lyssna på det. Och "när vi ändå är i skogen kan vi lika gärna göra Z".

Omvänt skulle man vilja att skogsägarna har sådan koll att om virkesköpare säger:

"Nu har vi laserskannat din skog med den nya metoden och i område 27 har du grantimmer som vår såg betalar bra för"


Så ska skogsägaren kunna säga:

"Ja, det vet jag väl. Men eftersom stamformen är så fin där så har jag faktisk redan kontaktat en utsynare för att stämpla träden".


Snälla, säg att både jag och statistiken har fel. Överbevisa oss här i tråden, ingen skulle vara gladare än jag.

Eller, om ovanstående stämmer, vad gör vi för att bryta trenden, öka kunskapen om skogsbruk och bidra till en mer levande landsbygd och ett skogsbruk på skogsägarens villkor?

Vill du grotta i siffror själv? Här är databasen: http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv ... b71fbcd9b0   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

JohannesG  
#522433 Tyvärr är det nog så att mängden självverksamma skogsägare, och speciellt den typen som lever av sin egen skog minskar.
Många väljer att gallra själv och sedan leja bort slutavverkningen. Men det är ju den som är det roligast (oavsett plockhuggning eller kalhygge) Att få skörda vad man själv och fäderna har planterat och format är ju rena drömmen.

En orsak kan nog vara att det är så enkelt att låta skogsbolaget (som låter som de vet vad som är bäst) sköta skogen och så kan man själv ha ett välbetalt arbete istället. Sedan är det nog också så tyvärr att många unga lockas in mot staden både gällande arbete, bostad och vänner. Detta minskar både intresse och kunskap om skogen.

Förr var arbetet mer en livsstil, något man gladdes åt och gärna var stolt över. Idag ska man arbeta och sedan efter arbete och på semester har man sin hobby där man har kul.

Personligen ser jag inte vårat jordbruk och skogsbruk som någon hobby, det är det primära arbetet som vi vill jobba med. Det är en livsstil. Arbete och intresse är samma sak. Inte alla moment är roliga, men resultatet är värt slitet. Att bruka marken som släkten haft i många generationer är en glädje. Inte någon fet lön, långt ifrån, men en glädje och frihet. Dock förstår jag att de som har stora lån måste ha en regelbunden inkomst för att klara dessa. Att vara född in i och ärva en jordbruksfastighet är ingen självklarhet, det är en stor förmån.

Det sagt gör vi absolut inte allt perfekt här. Vi gör misstag. Och jag och pappa har ofta debatt om hur vissa saker ska göras, men det driver det hela framåt. Att vilja utveckla, men ändå småskaligt och självverksamt.

Jag vill inte ha det storskaligt som är på modet idag. Klart jag vill utöka något mot vad vi har idag, men jag vill fortfarande känna både min skog och mina djur.

Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

Fredrik Reuter  
#522435 Bra Johannes, det behövs fler som dig och din far!

En annan aspekt som kan diskuteras är det faktum att när väl yngre kommer bli skogsägare, främst kanske genom generationsväxling, så är frågan vart fokus på ägandet kommer ligga. Kanske är inte skogsbruket lika viktigt för någon som varit utbo i stad med familj och utbildad och jobbar med något helt annat.
Då kan naturturismen få ett större fokus (vare sig vi vill eller inte).

Som av en slump kom tidningen Tillväxt idag. Det är en tidning från Handelsbanken och jag citerar ledaren som heter "Den nya generationen vill inte sitta i traktorn!"

På senare år har det skett flera generationsskiften på kontorets marknad. Den äldre skogs- och lantbruksägaren har haft sin ägarfilosofi.. Den äldre generatio­nen har ofta tagit praktiskt ansvar och själv suttit på traktorn eller tröskan. De har röjt skog, velat bevara areal och varit försiktiga med kostnader. Kassaflödet har varit väsentligt, men har överskuggats av att arealen ska brnkas och bevaras, ofta med förhoppning om att återskapa gården till vad den en gång var. Gårdens hyres bostäder har hyrts ut billigt till sommargäster.
Yngre ägare har ofta gjort mycket annat i livet innan det blivit dags att ta över gården. De har kanske studerat, rest och bott i en större stad. Intresset är inte att bruka marken på samma sätt som föräldrarna gjort. Kassaflödet är i fokus.
Vad blir kvar på sista raden? Det är väsentligt eftersom nya, yngre ägare inte vill släppa sina tidigare liv.
När de yngre tar över arrenderas gårdens areal kanske ut till en granne som brukar marken med stordels­fördelar, vilket ger likviditet till markägaren utan att denne behöver sitta på traktorn. Den yngre gårdsägaren jobbar med gårdens fastigheter för att höja standarden och hyr ut permanent, vilket över tid ger likviditet. De yngre konverterar värmesystem, investerar i solpaneler och söker kassaflöde utanför gårdens ordinarie verksamhet genom att använda balansräkningen (gården) för att bland annat investera i hyresfastigheter.
Den yngre generationen är beroende av ett stabilt cashflow för att inte släppa taget om sitt tidigare leverne. Rätt eller fel lämnar jag till läsaren att bedöma, jag vill bara belysa en tydlig skillnad mellan olika generationer av gårdsägare.

   TS
Avatar Fallback

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

Skogsrolle  
#522439 Det är ju inte så förvånande att leveransvirket minskar. Den som räknar ut timpenningen, när man gjort en gallring, blir ju inte så uppmuntrad. Dock räknar väl inte alla in den kommande förtjänsten på en fint växande skog. Om skogsägarföreningarna tycker det är bra med självverksamma medlemmar, skulle man kunna tänka sig att de betalar lite extra för leveransvirket (förekommer i en mindre förening norrut). Det förargliga avdraget för en leverans under 10 kubik, skulle man också kunna tänka sig att föreningen slopar. Frågan är om t.ex. Södra tycker om de självverksamma eller om de bara krånglar och tar tid.

Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

Arvid0  
#522440 "Det är ju inte så förvånande att leveransvirket minskar. Den som räknar ut timpenningen, när man gjort en gallring, blir ju inte så uppmuntrad."
Instämmer.
Det och att markpriserna har gått upp något otroligt, det som tidigare gick i arv och inte hade något större värde utan ibland kanske sågs som en belastning är idag en tillgång. Vilka är det då som har råd att köpa en Skogsfastighet? Sällan en grovarbetare som har ork och driv utan en lite mer välbetald "kontorsnisse" som ser det som en investering och kul att äga lite mark. Denne nissen räknar också snabbt ut att det är mer lönsamt att lönearbete och leja in gallring/avverkning. För lånen ska ju amorteras också.
Det ovan är såklart en grov generalisering men jag gissar det ligger mycket sanning i den.

Avatar Fallback

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

isteskog  
#522443 Finns även en förklaring att leveransvirket minskar och det är att om du vill ha förskott på leveransvirke så är det mycket svårare än att få ett förskott på AU. Då skrivs det ett AU fastän du hugger själv och vips så minskar volymen leveransvirke. Så går det till hos mig iaf (Mellanskog). Tror (känns som) att till och med skogsägarföreningarna föredrar att virket avverkas som AU ..... då går det att ta ut en adm-kostnad som inte kan tas ut på leveransvirke .... :???:

Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

Fredrik Reuter  
#522444 Spännande!
Isteskog, har du något humm om hur stor denna företeelse är och när den i så fall började öka i popularitet?

   TS
Avatar Fallback

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

isteskog  
#522448 Tog upp det på en Mellanskogstämma för några år sedan. Fick inget vidare svar och det kändes som att man var besvärlig ..... :wink: Självverksamhet prioriteras inte längre av Mellanskog. Antalet skogsdagar med det temat har minskat avsevärt, har fått tjata mig till att det ska anordnas någon apteringsdag på hösten men det är svårt .... :???: Fick iaf till en skogskväll till onsdag 29/8 på min mark som ska handla om skötsel av lärkbestånd och kostnad av underröjning kontra att vänta med gallring tills det är grövre dimensioner på skogen och vad man tappar i tillväxt under tiden.

Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

Göt  
#522456 håller med där man är inte intresserad av självverksamheten men det är nog lite tveeggat många har ju till och med slutat att hugga sin egen ved....det är värmepumpen som gäller....

Avatar Fallback

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

axwell  
#522457 1 :En faktor som gör att leveransvirke minskar i volym är att vi självverksamma ofta har små fastigheter utan alltför tyngande skulder, dvs vi är inte piskade att avverka med dagens priser.

2 :En annan orsak i samma riktning är att vi i norr väntar på effekten av Östrands utbyggnad till världens största inom sin sektor.

3 :Senaste årets nedgång kan dessutom förklaras med det våldsamma snödjupet, följt av en onödigt varm och torr sommar. Vi har i allmänhet inte resurser för avverkning vid extremsituationer. Och det känns lätt att då avstå med tanke på punkt 1.

Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

macho  
#522461 Varför vara självverksam?

Röjning kräver väl inte hela garaget fullt. Skall man ge sig på gallring betyder det en annan arsenal.
En jordbrukstraktor kan användas i skogen under jordbrukets lågsäsong. Det hjälper inte mycket att ta med kontorsprylar till gallringen.
Det faller väl sig inte lika naturligt längre. Svårare att sköta skogen pga omständigheter, fast man kan. För att inte tala om generation efter.

Att åka till skogen och bränna ett par tankar efter jobbet är rena medicinen. Att få ut virket mot våren kan däremot vara nervigt. Då man skall vara på jobbet och solen tär på tjälen.

Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

rejser  
#522465 Kan ju bara svara för min sambo, men hon lever ju på sin skog. Däremot så gör vi ytterst lite själva egentligen.
Vi har svåra marker där det inte funkar med traktor och huggarvagn. Och att köpa in en egen skotare för gallring kan man inte riktigt påstå lönar sig.
Vi röjer mest, plockar vindfällen.
Men gallring går till högstbjudande, så även slutavverkning, eller högstbjudande om dom verkar vettiga och diskuterar var dom vill lägga stickvägar, vilka träd man ska spara tillsammans med oss.
Däremot är vi ute i skogen och planerar, försöker hålla skogsbruksplanen uppdaterad efter åtgärder och vad som faktiskt händer.

Avatar Fallback

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

Vilsten  
#522466 Jag räknas tyvärr till de yngre markägarna skulle jag tro, 31 år. Har själv funderat mycket på själv verksamhet och har svårt att få ihop livspusslet och lönsamhet med leverans virke. Undantaget frötallar och mindre poster första gallring som ligger avigt till. Däremot ser kalkylen bättre ut om man tittar på röjning och plan uppföljning.

Så även om leveransvirket minskar så behöver det kanske inte betyda att tiden i skogen gör det. Jämfört med min pappa som hög en hel del ved och såg timmer men aldrig rörde röjsågen.

Avatar Fallback

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

r93  
#522470 Japp nog tror jag dom är utdöende, dels så är det verkligen inget som uppskattas av bolagen, det är knappt dom uppmuntrar till att man ska röja själv utan "dom tar gärna hand om det så får du ju mer tid för familjen".

det andra är att dom yngre verkar prioritera två saker, högpresterande jobb med hög lön, ELLER arbete med jäkligt mycket frihet, ledighet, men till en lägre lön.

Hårt skogsarbete för kaffepengar är inte aktuellt.

har tre gårdar i min närhet där ingen av barnen är intresserade att ta över, och då är den minsta på 130 ha, största 360 ha.

dom ser nog hellre möjligheten att det säljs sedan köpa en skaplig kåk cash, och slippa vara i bolånekarusellen.

Användarvisningsbild

Re: Är självverksamma skogsägare utdöende?

welle1981  
#522586 Tråkigt att hör denna utveckling , jag själv lägger dock en del tid i skogen varje år genom att plocka ut övertids komp 2-3 veckor varje vinter + lite helger året om inte för att det kanske är det mest ekonomiska alla gånger utan för jag trivs i skogen (skogsbad)

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).