Avverkning (slutavverkning)

Små skillnader i avverkningskostnad 2017

1 inlägg 2362 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Små skillnader i avverkningskostnad 2017

Torbjörn Johnsen  
#516053 Skogsstyrelsen presenterde sin årsstatistik för avverkningskostnaderna under 2017. Statistiken tas fram tillsammans med SkogForsk och baseras på storskogsbrukets och skogsägarföreningarnas redovisade kostnadsnivåer.

Generellt kan man säga att det skett små förändringar. Kostnaden för både gallrings- och föryngringsavverkningar har minskat något i norra Sverige (-1 kr/m3fub) medan det ökat något i söder (+2-3 kr/m3fub). På riksnivå har avverkningskostnaderna ökat med en krona per m3fub för föryngringsavverkning och minskat med en krona för gallringshuggning.

Mer gallring i norr, slutavverkning i söder
En intressant reflektion man kan göra när man tittar i tabellen på sidan 7 i rapporten är att man ökat andelen gallring i norra Sverige men minskat gallringsandelen i söder. Det kan man se genom att titta på kostnaden för "All avverkning". Att den kostnaden ökar trots att avverkningskostnaden minskat i norra Sverige måste bero på att en större andel av avverkningen skett i gallring som är dyrare än slutavverkning. Det motsatta gäller i södra Sverige. D v s att kostnaden för "all avverkning" minskat trots att kostnaden för både gallrings- och slutavverkningshuggning ökat någon krona. Här borde därför andelen föryngringsavverkning ha ökat och gallring ha minskat jämfört med 2016.

"Den besvärliga vintern"
En annan reflektion man kan göra är att "den besvärliga vintern" i alla fall inte syns i statistiken över avverkningskostnadernas utveckling jämfört med året innan. Både gallring och slutavverkning har blivit billigare i norra Sverige. Antingen syns inte denna effekt förrän i 2018 års statistik eller också så har entreprenörerna fått ta hela smällen. Vad tror ni?

Olika tidsperspektiv ger olika prisutveckling
Tittar man på utvecklingen över tid kan man se intressanta mönster:
Kostnadsutvecklingen över den senaste 10-årsperioden (2008 - 2017) visar en rejäl ökning för gallringskostnaden (+12% i norr och +21% i söder) medan kostnaden för slutavverkning minskat mer måttligt (+2% i norr och +9% i söder).

Om man däremot tittar på den senaste sexårsperioden (2012-2017) så ser man ett annat mönster. All avverkning i norra Sverige har blivit billigare (-10% för slutavverkning och -6% för gallring) medan slutavverkningarna i söder har blivit dyrare (+8%). Kostnaden för gallring i södra Sverige har bara ökat med en procent de senaste sex åren.

Här hittar ni hela rapporten från Skogsstyrelsen   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).