SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Avverkning (slutavverkning)

Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

10 inlägg 4676 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#844973 Varje år inventerar Riksskogstaxeringen på SLU Sveriges skogar och sammanställer mätningarna i deras databas och i ett kompendium - Skogsdata. Skogsdata 2024 släpptes idag samtidigt som databasen uppdateras. Från och med idag finns alltså nya spännande data att gå igenom. Skogsdata blir ju något av en bibel under hela året för oss skogstokar.

Övergripande så skriver SLU i sin pressrelease att virkesförrådet ökat något i Sverige med det inte ökat nämnvärt på produktiv skogsmark. Man tror sig vidare att “botten är nådd” när det gäller tillväxten efter katastrofåret 2018 men ser samtidigt indikationer på att tillväxten kan avta ytterligare i kommande Skogsdata.

1716468006_genomsnittlig-diametertillvaxt-riksskogstaxering-2024.png


När det gäller avverkning så visar Skogsdata 2024 att den höga avverkningstakten håller i sig. Vid den senaste mätningen, som genom medelvärden har år 2020 som basår, avverkades det enligt SLU Riksskogstaxering 95,4 miljoner skogskubikmeter i Sverige. Det är en minskning från föregående år men som sagt fortsatt på höga nivåer. Jämför man med data från 2000-talet så är det en ökning med ca. 12 %.

När det gäller tillväxten så har vi fortsatt tappat knappt 20 miljoner m3sk årligen från toppåret 2012. Vid den senaste mätningen var den totala tillväxten på all mark 113,5 miljoner m3sk. Notera att detta gäller all skogsmark. I denna tabell finns också total avgång med som värde. Avgången var vid senaste mätningen 106,4 miljoner m3sk. Detta i sin tur betyder att Sveriges skogar vid den senaste mätningen hade +7,1 miljoner m3sk i nettotillväxt (Tabell 1.2).

1716468006_figur-1-12-total-tillvaxt-avgang.jpg


Varje år presenterar också Riksskogstaxeringen data över så kallad Virkesproduktionsmark. Det handlar om produktiv skogsmark som är “tillgänglig för skogsbruk”. Enligt SLU så är 69 % av Sveriges skogar direkt tillgängliga för skogsbruk. Detta motsvarar 19,4 miljoner hektar.

På dessa arealer, där bland annat frivilliga avsättningar och naturhänsynsytor är borttagna, mäter man även tillväxt. Detta är enligt SLU en viktig parameter för att få ett grepp om det man kallar skogshushållning. I Skogsdata 2024 verkar det ha skett ett trendbrott här. Det handlar om att tillväxten sjunkit medan avverkningen ökat. Vid den senaste mätningen så hade Virkesproduktionsmarken en årlig tillväxt på 89,4 miljoner m3sk och det avverkades under samma period 94,7 miljoner m3sk. Vid den senaste mätningen “överavverkade” vi alltså 5,3 miljoner m3sk på denna mark. Tidigare års mätningar ger ett överskott på 5,8 resp. 13,1 miljoner m3sk.

Här finns Skogsdata 2024 i PDF: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/ ... 24_web.pdf

Mer info kommer här i tråden...   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

WarPeter  
#845011 Intressant läsning. En sak som förvånade iaf mig var hur ökningen av avverkning var fördelad på ägandeform. Detta är alltså en kort summering av Tabell 4.4 på sidan 159.

1716500590_avverkning.png


Jag blev helt klart överaskad att privata AB har legat stabilt, jag hade nog snarare trott att dom skulle ha den högsta förändringen. Förbiser jag något eller var min magkänsla helt enkelt fel :-)

Användarvisningsbild

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Guld och skogar  
#845027
Fredrik Reuter skrev:Varje år inventerar Riksskogstaxeringen på SLU Sveriges skogar och sammanställer mätningarna i deras databas och i ett kompendium - Skogsdata. Skogsdata 2024 släpptes idag samtidigt som databasen uppdateras. Från och med idag finns alltså nya spännande data att gå igenom. Skogsdata blir ju något av en bibel under hela året för oss skogstokar.

Övergripande så skriver SLU i sin pressrelease att virkesförrådet ökat något i Sverige med det inte ökat nämnvärt på produktiv skogsmark. Man tror sig vidare att “botten är nådd” när det gäller tillväxten efter katastrofåret 2018 men ser samtidigt indikationer på att tillväxten kan avta ytterligare i kommande Skogsdata.

1716468006_genomsnittlig-diametertillvaxt-riksskogstaxering-2024.png


När det gäller avverkning så visar Skogsdata 2024 att den höga avverkningstakten håller i sig. Vid den senaste mätningen, som genom medelvärden har år 2020 som basår, avverkades det enligt SLU Riksskogstaxering 95,4 miljoner skogskubikmeter i Sverige. Det är en minskning från föregående år men som sagt fortsatt på höga nivåer. Jämför man med data från 2000-talet så är det en ökning med ca. 12 %.

När det gäller tillväxten så har vi fortsatt tappat knappt 20 miljoner m3sk årligen från toppåret 2012. Vid den senaste mätningen var den totala tillväxten på all mark 113,5 miljoner m3sk. Notera att detta gäller all skogsmark. I denna tabell finns också total avgång med som värde. Avgången var vid senaste mätningen 106,4 miljoner m3sk. Detta i sin tur betyder att Sveriges skogar vid den senaste mätningen hade +7,1 miljoner m3sk i nettotillväxt (Tabell 1.2).

1716468006_figur-1-12-total-tillvaxt-avgang.jpg


Varje år presenterar också Riksskogstaxeringen data över så kallad Virkesproduktionsmark. Det handlar om produktiv skogsmark som är “tillgänglig för skogsbruk”. Enligt SLU så är 69 % av Sveriges skogar direkt tillgängliga för skogsbruk. Detta motsvarar 19,4 miljoner hektar.

På dessa arealer, där bland annat frivilliga avsättningar och naturhänsynsytor är borttagna, mäter man även tillväxt. Detta är enligt SLU en viktig parameter för att få ett grepp om det man kallar skogshushållning. I Skogsdata 2024 verkar det ha skett ett trendbrott här. Det handlar om att tillväxten sjunkit medan avverkningen ökat. Vid den senaste mätningen så hade Virkesproduktionsmarken en årlig tillväxt på 89,4 miljoner m3sk och det avverkades under samma period 94,7 miljoner m3sk. Vid den senaste mätningen “överavverkade” vi alltså 5,3 miljoner m3sk på denna mark. Tidigare års mätningar ger ett överskott på 5,8 resp. 13,1 miljoner m3sk.

Här finns Skogsdata 2024 i PDF: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/ ... 24_web.pdf

Mer info kommer här i tråden...


Värt att påpeka detta stycket sid 88:
"Riksskogstaxeringen har inte information om
vilka provytor som är belägna på arealer som
enligt markägaren är klassade som frivilligt avsatta. Detta innebär att tillväxten är beräknad på
en areal som är större än virkesproduktionsmarken, dvs. den areal där skogsbruk bedrivs och där
avverkning kan ske.
Den skillnad mellan tillväxt och avgång som
illustreras i bland annat figur 3.30 är således i realiteten mindre.
I kapitel 4, Definitioner och förklaringar, utvecklas detta resonemang ytterligare
inklusive en tabell med uppgifter för virkesproduktionsmarken.

Användarvisningsbild

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Torbjörn Johnsen  
#845430 Jag hörde nyss ett ganska märkligt uttalande från Jonas Fridman, SLU i Sveriges Radio med anledning av resultat i Skogsdata 2024. Radion konstaterar att "Volymen levande träd i den svenska skogen har ökat kontinuerligt sedan början på 1900-talet ända fram till för ungefär fem år sedan, då ökningen planade ut" men att det nu är volymen döda träd som ökar.

Jonas Fridman säger att det skett "lite grann en omfördelning av var volymen finns någonstans. Det flyttas från levande till döda träd."

Det gör att den sammantagna volymen träd, levande och döda, i den svenska skogen, ökar. Det konstaterar forskningsledare Jonas Fridman på SLU Riksskogstaxeringen


Det är väl en ganska alarmerande omfördelning som borde föranleda lite problematisering? Det här inslaget ger ju mer bilden att "allt är lugnt, skogen växer bara vi räknar de döda träden också...".

Det kan ju vara radion som har formulerat detta olyckligt och klippt ett uttalande ur sitt sammanhang men lite konstigt tycker jag att det är.

Här kan ni lyssna själva:
https://sverigesradio.se/artikel/doda-o ... ska-skogen

Avatar Fallback

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#845431 Då är det väl klang och jubel och naturskyddsföreningen kan hålla käft.

Avatar Fallback

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Sörlänningen  
#845436
Torbjörn Johnsen skrev:Jag hörde nyss ett ganska märkligt uttalande från Jonas Fridman, SLU i Sveriges Radio med anledning av resultat i Skogsdata 2024. Radion konstaterar att "Volymen levande träd i den svenska skogen har ökat kontinuerligt sedan början på 1900-talet ända fram till för ungefär fem år sedan, då ökningen planade ut" men att det nu är volymen döda träd som ökar.

Jonas Fridman säger att det skett "lite grann en omfördelning av var volymen finns någonstans. Det flyttas från levande till döda träd."

Det gör att den sammantagna volymen träd, levande och döda, i den svenska skogen, ökar. Det konstaterar forskningsledare Jonas Fridman på SLU Riksskogstaxeringen


Det är väl en ganska alarmerande omfördelning som borde föranleda lite problematisering? Det här inslaget ger ju mer bilden att "allt är lugnt, skogen växer bara vi räknar de döda träden också...".

Det kan ju vara radion som har formulerat detta olyckligt och klippt ett uttalande ur sitt sammanhang men lite konstigt tycker jag att det är.

Här kan ni lyssna själva:
https://sverigesradio.se/artikel/doda-o ... ska-skogen


Tvärtom, från miljöhänseende. Det största problemet med skogsbruket har ju ansetts vara att det finns för lite död ved i skogen.

Användarvisningsbild

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Älgfoderodlare  
#845442
Torbjörn Johnsen skrev:Jag hörde nyss ett ganska märkligt uttalande från Jonas Fridman, SLU i Sveriges Radio med anledning av resultat i Skogsdata 2024. Radion konstaterar att "Volymen levande träd i den svenska skogen har ökat kontinuerligt sedan början på 1900-talet ända fram till för ungefär fem år sedan, då ökningen planade ut" men att det nu är volymen döda träd som ökar.
Här kan ni lyssna själva:
https://sverigesradio.se/artikel/doda-o ... ska-skogen


Det som borde vara mest intressant är VAR man hittar den ökade andel döda träd. I ungskog, gallringsskog eller i avsatta områden ?
Att det finns en ökad mängd sjuka / döda träd i i ungskogar i Norrland, har det ju kommit rapporter om. Hur ser det ut i de skogsområden med den idag högsta tillväxten / areal ? Blir det ytterligare ett hot mot industribehovet i framtiden ? Hur kommer gallringsuttagen att fördelas, om även andelen döda träd ökar i produktionsskogens, i närtid mest nära för slutavverkning, framtida bestånd ? Återväxten som helhet ?
LULUCF - direktiven ? Kanske inte "ulf1's" kristallkula är så "dimmig" trots allt ? ! Nya data verkar kunna gå i den riktningen.
Hmmm, inte för inte man gjort det man gjort i sina egna skogar. Ökande värde o mer bet. för den fortfarande levande skog som står kvar, känns inte fel.

Användarvisningsbild

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Ove Lindberg  
#845443 Inga träd växer till himmelen. Även träd dör av ålderdom. Är detta någon nyhet?

Avatar Fallback

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#845444 Antalet döda baggaträd som står kvar i skogen måste innehålla ett stort antal kubik?
Så att antalet död ved ökar är troligt

Användarvisningsbild

Re: Skogsdata 2024 - fortsatt krabbgång med tillväxten

Älgfoderodlare  
#845452
Röjkvist skrev:Antalet döda baggaträd som står kvar i skogen måste innehålla ett stort antal kubik?
Så att antalet död ved ökar är troligt


Antar då att det rör sig mest om skog som närmat sig slutavverkningsålder ? Ju flera grova / äldre träd som dör, ju större andel av det tot.
Nu tar ju inga döda träd upp nån CO2, oavsett ålder. Så vad det gör med Sveriges beting inom LULUCF återstår att se. Ju större problem vi får inom fler åldersfördelningar av skog, ju större lär ju de flesta problemen inom de framtida behoven av skogsråvara bli.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).