SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Gallring

NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny laserteknik

85 inlägg 17545 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny laserteknik  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#844964 Det svenska startup-företaget NFA (Nordic Forestry Automation) börjar komma upp ur startblocken. Företaget har tagit fram ett laserbaserat system för gallringsuppföljning i realtid och i början av maj genomförde de en demo av sin teknik i skogarna utanför Hylte. NFA har identifierat att det gallras för hårt i både Sverige och Finland och att det därför finns behov för hjälpmedel som i realtid kan stödja maskinförarna så att gallringsuttaget inte blir för högt. Intressant nog så sammanfaller NFAs lansering med att två viktiga skogsaktörer har identifierat samma problembild och samma behov. En av dem har gått in som delägare i NFA.

1716465791_nfa-gallringskatastrofen.jpg


Gallringkatastrof både i Sverige och Finland
Skogsforum har länge påtalat problemet med allt för höga gallringsuttag i de svenska skogarna. Sedan maskinerna kom in i gallringsskogen i början på 90-talet så har uttagen i kubikmeter per hektar ökat stadigt. Det mänskliga köttögat har successivt kalibrerats om och uppfattningen om vad som är en bra gallring har förskjutits. Idag är gallringsuttag med mer än 40% av volymen/grundytan vanligt och uttag över 50% förekommer. Tyvärr finns ingen officiell gallringsuppföljning längre sedan Skogsstyrelsen la ner myndighetens uppföljningsarbete 1997. Vi kan endast förlita oss på Riksskogstaxeringens femårsmeldelvärden vilket ni kan läsa mer om i vår artikel om ”Gallringskatastrofen”.

I Finland görs kontinuerliga gallringsuppföljningar och där har man under de senaste åren kunnat se hur allt fler gallringar bedöms som olämpligt utförda eller till och med olagliga. Den största anledningen till detta är för höga gallringsuttag. Mer om detta i tråden Gallringskatastrof även i Finland

Stickvägarna lurar köttögat
En av anledningarna till att uttagen blir för stora, och att det är svårt att mäta, är att stickvägarna tar en relativt stor andel av både uttag och beståndsyta. Skogen mellan stickvägarna måste vara tätare än vad som hade varit fallet om skogen gallrats utan stickvägar eller med en väldigt smal maskin (typ Kranman eller ATV). Om skogen mellan stickvägarna gallras så som man (”köttögat”) vill ha den kommer volymen per hektar efter gallring bli för låg eftersom man har tagit bort alla träden i stickvägarna. Man hamnar lätt på uttag som närmar sig 50% av beståndsvolymen. Därför måste skogen mellan stickvägarna stå tätare efter gallring och uttaget där måste vara lägre än vad som anges på beståndsnivå.

1716465790_nfa-skärm-tönnersjö.jpeg


NFAs idé med sitt laserbaserade system är att få fram ett hjälpmedel som i realtid kan stöja maskinförarna så att de hamnar rätt i sina uttag. Deras teknik mäter in varje träd inom ett stort område runt skördaren och det innebär att de får ett genomsnitt för stamantal och (snart även) grundyta från hela arealen. Inklusive både stickväg och bestånd mellan vägarna. Föraren ställer in önskad stamtäthet (eller grundyta) efter gallring och får sedan med hjälp av färger på skärmbilden stöd för var det ska tas ut mer och var det är färdiggallrat. Det här innebär att maskinförarna inte behöver gå ut och mäta stickvägsbredder, grundyta eller stamantal i beståndet utan att de kan förlita sig på NFAs system som guidar dem till rätt uttag.

HPR-gallring
Vi har vid flera tillfällen propagerat för en programvara som Skogforsk tagit fram och som kallas för HPR-gallring. Detta hjälpmedel har installerats i allt fler skogsmaskiner men enligt både Södra och Sveaskog som deltog på NFAs demo, så har HPR-gallring en del brister som gör det svårt att använda för att styra gallringsuttagen i realtid. Dels så fungerar det sämre i andragallringar när inga stickvägar huggs upp. Men framför allt så behövs ett ganska stort underlag i antal avverkade träd och gallrad yta innan systemet är kalibrerat och enligt Södras representant på demodagen så har man sällan det förrän jobbet är klart. Däremot kan HPR-gallring fungera bra som dokumentation över utfört arbete och HPR-filerna innehåller mycket data som går att använda på olika sätt. Dessutom kräver inte HPR någon installation av extra hårdvara vilket NFAs laserbaserade system gör.

1716465791_nfa-demodag.jpg


Demo på Bergviksmarker i Hylte
Nordic Forestry Automation har nu fått ut sin teknik i några gallringsskördare runt om i landet för tester och vid visningen i början av maj var det en av Södras egna skördare som hade NFAs laserteknik monterad, en Komatsu 901 stickvägsgående skördare. Demon kördes i en andragallring, på f d Bergviksmarker utanför Hylte i Halland. Enligt NFA så borde det stå ca 750 stammar/ha efter gallringen men det var ungefär vad som stod där nu, innan gallringen. Beståndet hade med andra ord inget egentligt gallringsbehov på grund av att det gallrats för hårt vid förstagallringen för sisådär 10 år sedan. Men nuvarande markägare vill gynna tallen som finns i beståndet för att kunna få fram frötallar till nästa slutavverkning så NFAs gallringsstöd sattes till 550 stammar/ha efter gallring och på så sätt gick det att visa hur utrustningen fungerar. Vi råkade ut för samma sak när NFA visade en video för mig och Fredrik från en gallring med samma maskin i närheten av Tönnersjöheden. Även här var det en andragallring och även här var gallringsbehovet obefintligt p g a för hård förstagallring. Men slentrianmässigt hade beståndet angetts för andragallring. Det här om något visar ju på behovet av utrustning som hjälper till att hålla gallringarna inom vad gallringsmallarna förespråkar.

1716465791_nfa-andragallring.jpeg


Grönt = gallra!
NFAs gränssnitt för skördarföraren (bildskärmen) är mycket enkelt och pedagogiskt. Man ser exakt var stammarna står och om det är grön bakgrund på bilden så står de för tätt. Föraren hugger ut stammar tills bakgrunden blir neutralt grå. Då är det färdiggallrat och lagom mycket skog kvar. Blir det vit bakgrund är det för glest och man kan t ex se äldre stickvägar som ljusare stråk. Enkelt och pedagogiskt.

1716465790_nfa-displaybild.jpeg


Grundyta i stället för stamantal
Teamet bakom NFA håller som bäst på att utveckla utrustningen och mätningen så att systemet ska kunna jobba med grundyta i stället för stamantal som nu är fallet. Då blir det ett skarpt verktyg på allvar. Grundytan går ju att matcha direkt mot gallringsmallar och grundytan är ju i stort sett linjär mot volymen när man räknar gallringsuttag. NFA tror att de har grundytebaserat gallringsstöd framme inom en dryg månad.

Sveaskog och Vida fokuserar på minskade gallringsuttag
Både Sveaskog och Södra har gått in som delägare och finansiärer i Nordic Forestry Automation. Södra säger att de ser tekniken som ett bra förarstöd men framför allt också som en bra hjälp för att dokumentera det utförda arbetet och beståndet efter gallring. Sveaskog har identifierat att gallringsuttagen på bolagets marker ligger för högt och de har satt upp en ambition om ett maxuttag om 35% av grundytan/volymen i förstagallring. De anser att de mätmetoder som Sveaskog har idag för gallringsuppföljning är för komplicerade och svåra att tillämpa. Mer information om Sveaskogs nya gallringsstrategier kommer i separat artikel.

Även sågverkskoncernen Vida har uppmärksammat att det gallras för hårt i Götaland. Det leder enligt Vida till allt för låga volymer i slutavverkningsskogen. Därför har Skogforsk på Vidas uppdrag gjort en simulering om hur man kan öka volymen i slutavverkningsskogen utan avkall på skogsägarekonomin. Resultatet är inte direkt förvånande: minska uttagen i gallringsfasen eller kort och gott – följ gallringsmallarna. Mer om denna rapport kommer i en separat artikel här på Skogsforum.

1716465790_nfa-lidar.jpeg


Vem ska betala utrustningen?
En fråga som dök upp på NFAs demodag var dels hur mycket utrustningen kostar och dels vem som ska betala. Priset framgick inte men enligt NFA så kan kostnaden för den här typen av hårdvara förväntas sjunka relativt snabbt eftersom fordonsidustrin kommer att bli stora beställare. Men oavsett prisnivån så blir det en kostnad som ska tas av någon. Är det entreprenören, uppdragsgivaren eller skogsägaren som ska betala? Ska man gå efter vem som får mest nytta och glädje av tekniken så kanske det är skogsägaren som ska står för en del av kostnaden. Det som talar emot detta är att virkesköparen borde klara att följa en gallringsmall utan att det kostar extra för skogsägaren. Risken blir väl (som vanligt?) att det blir entreprenören och maskinägaren som får betala den utrustning som uppdragsgivarna kräver att maskinerna ska ha. Möjligen kan kanske förhandlingspositionerna har stärkts för både skogsägare och entreprenör i dagens marknad där det råder brist på både virke och maskinförare. Framtiden får utvisa hur det blir.

Enklaste lösningen för Sveriges LULUCF-beting?
Vi följer den här utvecklingen med stort intresse och kommer att skriva mer om både teknik för uppföljningsarebetet och om hur skogsbruket klarar att parera de allt för höga gallringsuttagen. Att höja virkesförrådet efter gallring till nivåer i enlighet med gallringsmallarna kan vara det enklaste och snabbaste sättet att klara av Sveriges LULUCF-beting. Ökat virkesförråd över stora arealer där skogen växer som bäst kommer att bygag förråd och lagra kol. Utan att ett enda sågverk behöver läggas ner.   TS
Malwa
Avatar Fallback

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Lindveden  
#844974 Hur fungerar denna programvara i eftersatta gallringar(konflikt bestånd) tro?

Användarvisningsbild

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Anton på NFA  
#844975 Hej Skogsforum! Jag ska försöka svara på eventuella frågor ni har. /Anton på NFA
PS. Tack Torbjörn för att du tog dig tid att besöka oss

Användarvisningsbild

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Anton på NFA  
#844976
Lindveden skrev:Hur fungerar denna programvara i eftersatta gallringar(konflikt bestånd) tro?


Bra fråga! Du slår huvudet på spiken där, detta är det huvudsakliga tekniska problemet att lösa, att få datorn att förstå vad den "ser", dvs. vad är stammen och filtrera bort grenar/sly/annat som den inte ska mäta/bry sig om. Vi har ett kompetent team som varje dag arbetar med detta problemet men det finns en bortre gräns kring vad vi kan uppnå med mjukvaran, tekniken kan inte se igenom tex. löv så om beståndet är en "grön vägg" utan synliga stammar så blir mätningen dålig. Men även vid en "grön vägg" så hugger sig normalt skördaren fram så att enskilda träd blir synliga, dvs. även om systemet inte kan se alla stammar före gallringen så registreras normalt sett alla som lämnas efter så att du får korrekt stamantal/grundyta efter gallringen i alla fall. Hoppas det svarar på din fråga.

Avatar Fallback

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Lindveden  
#844980
Anton på NFA skrev:
Lindveden skrev:Hur fungerar denna programvara i eftersatta gallringar(konflikt bestånd) tro?


Bra fråga! Du slår huvudet på spiken där, detta är det huvudsakliga tekniska problemet att lösa, att få datorn att förstå vad den "ser", dvs. vad är stammen och filtrera bort grenar/sly/annat som den inte ska mäta/bry sig om. Vi har ett kompetent team som varje dag arbetar med detta problemet men det finns en bortre gräns kring vad vi kan uppnå med mjukvaran, tekniken kan inte se igenom tex. löv så om beståndet är en "grön vägg" utan synliga stammar så blir mätningen dålig. Men även vid en "grön vägg" så hugger sig normalt skördaren fram så att enskilda träd blir synliga, dvs. även om systemet inte kan se alla stammar före gallringen så registreras normalt sett alla som lämnas efter så att du får korrekt stamantal/grundyta efter gallringen i alla fall. Hoppas det svarar på din fråga.


Tack för svar.
En fråga är: om man kommer till ett sådant här "konflikt bestånd" där det är nyligen förröjts och det ska gallras o det visar sig enligt programvaran att det knappt behöver nåt gallringsuttag maskinellt eftersom mycket utav det ligger nerröjt på backen redan, kan man ta den diskussionen me ev markägare el inköpare att här finns det knappt nåt o hämta med hjälp av eran programvara?

Användarvisningsbild

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Anton på NFA  
#844981 Ja, det gäller alla bestånd egentligen. Om skördaren kommer dit men systemet visar att det inte finns något gallringsbehov (grundytan redan är på målet efter gallring) så ger systemet ett bra beslutsunderlag att lösa situationen mellan inköpare/entreprenör/skogsägare och förhoppningsvis fattar man ett beslut som är det bästa för skogen långsiktigt, dvs. skördaren åker därifrån utan att gallra. Detta har redan hänt vid åtminstone ett tillfälle med våra test-skördare. Vår förhoppning är såklart att dessa situationer inte ska uppstår alls i framtiden (skördare ska bara skickas in i skogar som har faktiska gallringsbehov).

Avatar Fallback

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#844982 Peferkt för vi som är självverksamma, så man inte gallrar för svagt! 😎

Antar att det är Lidar? Blir nog problematiskt
i förstagallring i gran, då man själv har svårt att se grundytan pga alla grenar och kvistar.

Användarvisningsbild

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Anton på NFA  
#844986
Mangan skrev:Peferkt för vi som är självverksamma, så man inte gallrar för svagt! 😎

Antar att det är Lidar? Blir nog problematiskt
i förstagallring i gran, då man själv har svårt att se grundytan pga alla grenar och kvistar.


Korrekt, det är en LIDAR. Vi håller fortfarande på att testa och utveckla prestandan men våra skördare har kört en hel del förstagallring gran i södra Sverige med lovande resultat. Det man ska ha med sig är att systemet bara behöver se trädet vid ett tillfälle från en vinkel för att positionera och mäta in trädet korrekt och i förlängningen då även mäta grundytan korrekt. Eftersom skördaren rör på sig hela tiden så ökar möjligheterna att se alla träden betydligt jämfört med när man tex. uppskattar grundytan manuellt med ett relaskop ståendes på EN punkt då det som du säger kan vara svårt att se alla träden genom relaskopet.

Avatar Fallback

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

alias  
#844987 Hur vet man att grundytan mäts på rätt höjd om t.ex. marknivån är ojämn eller ytblockig?

Skulle det gå att placera mätutrustningen på kranspetsen (kranspetsen bör ju röra sig över betydligt större yta av resp. bestånd/avdelning än själva basmaskinen)?

Liksom vid andra sorters automatisk informationsinhämtning/bearbetning och lagring så är det ju intressant att veta vem som äger den insamlade informationen och hur denna aktör har rätt att förfara med densamma?

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Lindveden  
#844990
Anton på NFA skrev:Ja, det gäller alla bestånd egentligen. Om skördaren kommer dit men systemet visar att det inte finns något gallringsbehov (grundytan redan är på målet efter gallring) så ger systemet ett bra beslutsunderlag att lösa situationen mellan inköpare/entreprenör/skogsägare och förhoppningsvis fattar man ett beslut som är det bästa för skogen långsiktigt, dvs. skördaren åker därifrån utan att gallra. Detta har redan hänt vid åtminstone ett tillfälle med våra test-skördare. Vår förhoppning är såklart att dessa situationer inte ska uppstår alls i framtiden (skördare ska bara skickas in i skogar som har faktiska gallringsbehov).

Då får inköpare/inspektor övertyga markägare me såna här bestånd att ligga ute me pengar för enbart förröjningen några år. Kan bli svettigt för dom😉

Användarvisningsbild

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Anton på NFA  
#844995
alias skrev:Hur vet man att grundytan mäts på rätt höjd om t.ex. marknivån är ojämn eller ytblockig?

Skulle det gå att placera mätutrustningen på kranspetsen (kranspetsen bör ju röra sig över betydligt större yta av resp. bestånd/avdelning än själva basmaskinen)?

Liksom vid andra sorters automatisk informationsinhämtning/bearbetning och lagring så är det ju intressant att veta vem som äger den insamlade informationen och hur denna aktör har rätt att förfara med densamma?

Bara mina fem ören...

MVH
Alias


Hej! Systemet mäter markens nivå/form löpande så det är generellt sett inte några större problem, tjocka snötäcken är förmodligen det mest utmanande men vi har metoder för att hantera det också.

Det skulle förmodligen gå att placera LIDARn i kranspetsen för att öka "rörligheten" och teoretiskt sett då även mätnoggrannheten, anledningen till att vi inte har gjort det är den betydligt tuffare miljön (slag/sågspån/sågolja) ute på kranspetsen.

Ang. data så kan systemet samla in data om markägaren/beställaren så vill men det går också att köra systemet utan att någon data sparas och bara använda det som ett förarstöd. Exakt hur den modellen ska se ut och fungera vid storskalig drift vet vi inte än men vår utgångspunkt är att det är markägaren som ska få bestämma kring datainsamling/äga sin skogliga data.

Avatar Fallback

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

valtra mega  
#844999 Verkar som det är mycket folk som har fel arbete om det är behov av sådan utrustning

Användarvisningsbild

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

HannuRöj  
#845015 Virkesförrådet skulle nog öka om skördaren fått betalt det.
Nu betalas ju bara uttaget.. 🤔
Framför allt, det går mycket fortare att skota i glesare skog.

Inventera det som man redan har gallrat fungerar väl redan nu?
Även om sensorerna ser bara det som är bakom ryggen, motsvarar det flera tusen relaskopytor som kan ses i skärmen i realtid. 👍

I så fall är det en färdig produkt. Behövs inte överhuvdtagen visas var i kranlängden som är för hög grundyta. Tycker jag.

Användarvisningsbild

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Älgfoderodlare  
#845016 Det jag sådär spontant kan tycka, är; Äntligen har det kommit så precisa o tillförlitliga instrument / mätunderlag, som kan tala om för markägare det jag har sagt i så många år: Gallra inte sönder era skogar ! Låt tillväxten finnas fram till slutavverkningen o då ta ut det verkliga värdet av det ni arbetat för !
Tack för en mycket givande tråd !

Avatar Fallback

Re: NFA - Minskade gallringsuttag med hjälp av ny lasertekni

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#845024 Jag tror knappast en ny mätmetod ändrar folks inställning till hur hårt/löst man skall gallra.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).