SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsnyheter

Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkrediter

12 inlägg 5680 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkrediter  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#819304 I skuggan av ökande klimatförändringar och dess påverkan på Europas skogar har EU-kommissionen lagt fram ett lagstiftningsförslag för att förbättra övervakningen av skogar inom EU. Förslaget, som är en del av EU:s större miljö- och klimatstrategi - Den Gröna Given, syftar till att skapa en mer detaljerad och enhetlig bild av skogens tillstånd och förändringar över tid.

Ett av förslagen är användningen av fjärranalys via Copernicus-satelliter i kombination med nationella skogsinventeringar. Denna metod möjliggör en mer omfattande datainsamling, som inte bara gagnar skogsförvaltning på lokal nivå utan också bidrar till EU:s övergripande miljöpolitik enligt EU-kommissionen.

Intressant nog öppnar förslaget också dörren för nya möjligheter inom marknaden med koldioxidkrediter. Genom att tillhandahålla standardiserad och tillförlitlig information om skogarnas kolförråd, anser EU-kommissionen att skogsägare kan bli en viktig spelare i handeln med koldioxidkrediter. Denna aspekt av förslaget speglar EU:s ambition att stödja hållbara affärsmodeller och främja koldioxidavlägsnande tekniker.

Det kan vara så att lagstiftningen om skogsövervakning är den sista pusselbiten som ska till innan en handel med koldioxidkrediter från växande skog kan ta fart. Det är i så fall efterlängtat bland många skogsägare som ser möjligheter till ytterligare inkomster. Även detta förslag tar upp det faktum att EU inte ska starta en egen “kolbörs” för detta ändamål. De emfaserar istället att syftet är att ta fram ett stabilt ramverk där en kredit är en kredit oavsett var och med äkthet av den samma.

Dock, en viktig aspekt som inte specifikt adresseras i förslaget är hur försäljningen av koldioxidkrediter av privata skogsägare kan påverka nationella växthusgasinventeringar inom ramen för LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry). Detta är en komplex fråga som troligtvis kräver ytterligare diskussion och reglering på både EU- och internationell nivå.

Sammanfattningsvis markerar EU-kommissionens förslag en viktig utveckling i skogsförvaltningen och klimatarbetet. Genom förbättrad övervakning och datainsamling kan EU länderna få en mer nyanserad förståelse för skogarnas roll i klimatarbetet, samtidigt som det öppnar upp för nya ekonomiska möjligheter för skogsägare. Det återstår dock att se hur detta förslag kommer att integreras med befintliga regelverk och policyer på nationell och internationell nivå.

EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius säger i ett uttalande att fjärranalys inte ska ersätta nationella markinventeringar. Istället är tanken att de två ska kunna användas ihop och det är viktigt att varje nations inventering harmoniseras så ett äpple förblir ett äpple.

Förslaget ska nu behandlas av EU-parlamentet enligt gängse ordning.
   TS
Elmia
Avatar Fallback

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

r93  
#819324 Satelliter som övervakar den svenska skogen…..

Då slipper dom som bestämmer i Bryssel att titta på skogen i verkligheten, det räcker med en skärm, nej tack!!

Detta är samma EU som vi ge Sverige böter för läckan efter nordstream.

https://www.dn.se/sverige/sabotaget-av- ... r-sverige/

Håll EU borta från skogen!!

Användarvisningsbild

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

Fredrik Reuter  
#819327 Nu är du nog lite naiv. Satelliter har tagit bilder på jorden i 50 år. Hundratals satelliter cirklar runt jorden och fotar hela tiden, både ägda av stater, organisationer och företag. Många bilder kan du själv titta på, exempel är: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

Moln är såklart ett problem men med tanke på hur många bilder som tas verkar det fungera skapligt ändå.
Molnfritt och du kan säkert vinka till någon av dem så det syns.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

r93  
#819332 Jodå jag är fullt medveten att satelliter inte är något nytt, länsstyrelsen har använt det så länge jag kan minnas för att avgöra arealen på åkrar tex, därför vet jag också att det ganska ofta blir fel då grenverk kan hänga ut över åkerskanten vilket gör att arealen blir för liten.

Hur bra diverse fjärravläsning av skog fungerar i verkligheten har ju ni & skydda skogen visat här flera gånger, det har varit mer fel än rätt!

Användarvisningsbild

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

Fredrik Reuter  
#819333 Jag är lockad av att de avser att använda både etablerad manuell inventering (i Sverige, Riksskogstaxeringen) ihop med satellitdata. Tror det kan bli spännande att jämföra.

Skydda skogen kan jag inte svara för men vad jag vet har ingen gjort en fullständig genomlysning av det jobb som vi lät Anton göra - Jämförelse mellan GFC och svensk skogsstatistik. Som vi diskuterade i den tråden så går det inte att säga att materialet i stort inte stämmer bara genom att titta manuellt på några ytor utan ska Antons jobb motbevisas så måste en körning på hela setet göras. Vad jag vet är inte detta gjort?

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

r93  
#819335
Fredrik Reuter skrev:Jag är lockad av att de avser att använda både etablerad manuell inventering (i Sverige, Riksskogstaxeringen) ihop med satellitdata. Tror det kan bli spännande att jämföra.

Skydda skogen kan jag inte svara för men vad jag vet har ingen gjort en fullständig genomlysning av det jobb som vi lät Anton göra - Jämförelse mellan GFC och svensk skogsstatistik. Som vi diskuterade i den tråden så går det inte att säga att materialet i stort inte stämmer bara genom att titta manuellt på några ytor utan ska Antons jobb motbevisas så måste en körning på hela setet göras. Vad jag vet är inte detta gjort?


Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men jag tror jag hade 35% mer hygge än verkligheten, så stora fel får det helt enkelt inte vara!

Lek med tanken att detta skulle ligga till grund för eventuell skogsinventering för eu, ska jag då få 35% mindre stående skog?
Det är ju inte seriöst, det är väl så man kontrollerar om det stämmer eller inte?
Vad jag vill minnas var majoriteten av skribenterna i tråden missnöjda med mätningen av sina fastigheter.

Avatar Fallback

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

Icegrip  
#819348 Tack för uppmärksammandet av rapporten.

Här står det lite mer om vad de tänker om fältdata:Det man vill är att harmonisera de nationella inventeringarna som görs, så det passar EUs övervakning. De permanenta ytorna från Riksskogstaxeringen ses också som ett problem. Kanske kommer EU finansiera inventeringarna framöver? Min spekulation.

Vad ska samlas in? Men det står inte på vilken nivå detta ska göras, land, kommun, bestånd?Slutsatsen jag drar av att ha ögnat igenom rapporten är att EU kommer att ”gå i koppel” med svenskt(europeiskt) skogsbruk framöver.

Visst, vissa saker är kanske bra, men jag fortsätter vara skeptisk. Jag hade hellre sett ett gemensamt upptag med ”skogsövervakning” med säg Sverige, Finland och Norge. Där liknande förutsättningar finns. Nu låter det som att, om bara EU får sätta upp detta övervakningssystem så ska de råda bot på alla möjliga ”kriser”.

Avatar Fallback

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

r93  
#819363 Jag hittar bara två personer som är positiva till detta, det är Fredrik Reuter på skogsforum och miljöpartiets Per Holmgren.

https://newsroom.notified.com/news/2723 ... senterar-n

Finland är kritiska, låst artikel dock.

https://www.altinget.se/artikel/losa-ty ... vervakning

Jag hittar inte någonstans att den enskilde skogsägaren ska få ersättning för kolsänka någonstans, Fredrik kanske kan länka till den biten.

Det enda jag kan hitta är ekosystemtjänster, vad nu det betyder, vi i norden kanske skulle börja med att sätta stopp för allemansrätten, där har vi väl en enorm tjänst som är helt gratis.

Annat man hittar är att dom vill sätta stopp för olagliga avverkningar? Är det ett stort problem i norden?

Visa mig gärna något konkret som är positivt för medelskogsägaren i Sverige.

Användarvisningsbild

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

Fredrik Reuter  
#819367
r93 skrev:Jag hittar bara två personer som är positiva till detta, det är Fredrik Reuter på skogsforum och miljöpartiets Per Holmgren.

https://newsroom.notified.com/news/2723 ... senterar-n

Finland är kritiska, låst artikel dock.

https://www.altinget.se/artikel/losa-ty ... vervakning

Jag hittar inte någonstans att den enskilde skogsägaren ska få ersättning för kolsänka någonstans, Fredrik kanske kan länka till den biten.

Det enda jag kan hitta är ekosystemtjänster, vad nu det betyder, vi i norden kanske skulle börja med att sätta stopp för allemansrätten, där har vi väl en enorm tjänst som är helt gratis.

Annat man hittar är att dom vill sätta stopp för olagliga avverkningar? Är det ett stort problem i norden?

Visa mig gärna något konkret som är positivt för medelskogsägaren i Sverige.


Artikeln på Altinget nämner att Sverige och Finland hittills varit skeptiska, jag ser inget om att Finland är skeptiska till lagförslaget som kom igår. Svenska Skogsindustrierna verkar ändå hänga på mig och Per Holmgren: https://www.skogsindustrierna.se/aktuel ... ervakning/

Fritt översatt från pressreleasen igår så skriver man om kolkrediter:

Skogsägare kan marknadsföra de ekosystemtjänster som deras skogar tillhandahåller, såsom kolsänka, under EU:s kolkreditscertifiering, baserat på mer trovärdiga och tillgängliga data, vilket hjälper till att skala upp arbetet med att öka kolsänkan. Det ekonomiska värdet av EU:s skogsområdes nettokolsänka kan uppskattas till 372 miljarder SEK, enligt konsekvensbedömningen som åtföljer den föreslagna förordningen. EU:s skogsbruk och träprodukter tar för närvarande bort cirka 380 MtCO2 eq per år.


Systemet med övervakningen är alltså tänkt att skapa en gemensam standard så en kolkredit är en kolkredit oavsett var skogen finns.

   TS
Avatar Fallback

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

r93  
#819371 Skogsindustrierna är väl ganska neutrala i deras uttalande?

Dom välkomnar ett nytt system men ser många risker med det?

Användarvisningsbild

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

PRN  
#819843
Fredrik Reuter skrev:I skuggan av ökande klimatförändringar och dess påverkan på Europas skogar har EU-kommissionen lagt fram ett lagstiftningsförslag för att förbättra övervakningen av skogar inom EU. Förslaget, som är en del av EU:s större miljö- och klimatstrategi - Den Gröna Given, syftar till att skapa en mer detaljerad och enhetlig bild av skogens tillstånd och förändringar över tid.

Ett av förslagen är användningen av fjärranalys via Copernicus-satelliter i kombination med nationella skogsinventeringar. Denna metod möjliggör en mer omfattande datainsamling, som inte bara gagnar skogsförvaltning på lokal nivå utan också bidrar till EU:s övergripande miljöpolitik enligt EU-kommissionen.

Intressant nog öppnar förslaget också dörren för nya möjligheter inom marknaden med koldioxidkrediter. Genom att tillhandahålla standardiserad och tillförlitlig information om skogarnas kolförråd, anser EU-kommissionen att skogsägare kan bli en viktig spelare i handeln med koldioxidkrediter. Denna aspekt av förslaget speglar EU:s ambition att stödja hållbara affärsmodeller och främja koldioxidavlägsnande tekniker.

Det kan vara så att lagstiftningen om skogsövervakning är den sista pusselbiten som ska till innan en handel med koldioxidkrediter från växande skog kan ta fart. Det är i så fall efterlängtat bland många skogsägare som ser möjligheter till ytterligare inkomster. Även detta förslag tar upp det faktum att EU inte ska starta en egen “kolbörs” för detta ändamål. De emfaserar istället att syftet är att ta fram ett stabilt ramverk där en kredit är en kredit oavsett var och med äkthet av den samma.

Dock, en viktig aspekt som inte specifikt adresseras i förslaget är hur försäljningen av koldioxidkrediter av privata skogsägare kan påverka nationella växthusgasinventeringar inom ramen för LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry). Detta är en komplex fråga som troligtvis kräver ytterligare diskussion och reglering på både EU- och internationell nivå.

Sammanfattningsvis markerar EU-kommissionens förslag en viktig utveckling i skogsförvaltningen och klimatarbetet. Genom förbättrad övervakning och datainsamling kan EU länderna få en mer nyanserad förståelse för skogarnas roll i klimatarbetet, samtidigt som det öppnar upp för nya ekonomiska möjligheter för skogsägare. Det återstår dock att se hur detta förslag kommer att integreras med befintliga regelverk och policyer på nationell och internationell nivå.

EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius säger i ett uttalande att fjärranalys inte ska ersätta nationella markinventeringar. Istället är tanken att de två ska kunna användas ihop och det är viktigt att varje nations inventering harmoniseras så ett äpple förblir ett äpple.

Förslaget ska nu behandlas av EU-parlamentet enligt gängse ordning.Jag har inget negativt över att låta satelliter övervaka he kan då inte skada de som följer Lagen&Ordning ,he är väl bara kriminella som bakar brunt i brallorna över kameror/satelliter .

Ekoskogsbruk före skördare säger Jag med !
Hellre låta de som är Intresserade och Har kroppar till det att få arbeta än de som inte når skosnörena pga midjan å som sitter å trycker i en hytt .
Fönsteruttag före kalhyggen då blir det nog fint å folk får arbeta .

Jag gillar denhär artikeln tack för vidare skickning utav information .
Hälsningar Paul-Roger

Användarvisningsbild

Re: Nytt EU-förslag om Skogsövervakning, även också kolkredi

Badger  
#819853
PRN skrev:
Fredrik Reuter skrev:
Jag har inget negativt över att låta satelliter övervaka he kan då inte skada de som följer Lagen&Ordning ,he är väl bara kriminella som bakar brunt i brallorna över kameror/satelliter .

Ekoskogsbruk före skördare säger Jag med !
Hellre låta de som är Intresserade och Har kroppar till det att få arbeta än de som inte når skosnörena pga midjan å som sitter å trycker i en hytt .
Fönsteruttag före kalhyggen då blir det nog fint å folk får arbeta .

Jag gillar denhär artikeln tack för vidare skickning utav information .
Hälsningar Paul-Roger


Mer övervakning kan också leda till att den som vårdat sin skog i generationer blir av med möjligheten att fortsätta vårda skogen på samma sätt om det upptäcks för höga naturvärden. Så det som varit bättre än lagen kräver kan också drabbas.

Jag gillar också manuellt skogsarbete, men det kommer onekligen att att kräva en del del om samhället skulle ställa om från skördare till motorsåg. Går det att hitta 10 personer som vill gå med motorsåg för att ersätta en skördare? Möjligen om Ai slår in stort och tar över så många administrativa kontorsjobb som många räknar med. Då kanske människan får byta plats med maskinen och göra det manuella istället. Vem vet.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).