Skogsnyheter

Moelvens ekonomiska resultat för första kvartalet 2023

1 inlägg 1533 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Moelvens ekonomiska resultat för första kvartalet 2023

Fredrik Reuter  
#800763 Idag rapporterar norska skogsindustrikoncernen Moelven sitt ekonomiska resultat för första kvartalet 2023. Trots vad Moelven kallar en utmanande tid så är man nöjd med resultatet och säger att det är ett av de bästa resultaten någonsin för ett första kvartal. Moelvens omsättning uppgick till 3 573 MNOK under första kvartalet, en minskning med 372 MNOK jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet för första kvartalet slutade på 129 MNOK, något som gav en rörelsemarginal brutto på knappt 6 %.

Aktiviteten på den internationella marknaden för sågade trävaror var enlgit Moelven bättre än förväntat under perioden, trots en svagare utveckling på hemmamarknaden i Skandinavien. Priserna på sågade trävaror ökade något under kvartalet efter att ha sjunkit under andra halvåret 2022. Historiskt sett ligger priserna enligt Moelven på en bra nivå, men en generellt högre kostnadsnivå har ätit på företagets marginaler.

Inflation, stigande räntor och fortsatt osäkerhet kopplad till kriget i Ukraina och konjunkturutvecklingen påverkar den privata konsumtionen och efterfrågan på virke. Nybyggnationen och aktiviteten inom underhåll och renovering minskar, men trä anses vara ett attraktivt och hållbart material och tar därför marknadsandelar från andra materialtyper.

Skandinavisk byggvaruhandel upplevde en betydligt lägre aktivitetsnivå under första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Prisnivåerna för förädlade varor sjönk jämfört med första kvartalet 2022. Trots detta, var aktiviteten på ROT-marknaden tillfredsställande under hela första kvartalet 2023 enligt rapporten.

Tillgången på skogsråvaror var tillfredsställande i både Norge och Sverige under första kvartalet enligt Moelven. Priserna på sågtimmer av gran och furu ökade jämfört med första kvartalet 2022.

Inom Moelvens division Byggsystem var aktiviteten god inom bygg och anläggning, infrastruktur och mindre projekt. Dock fattades beslut om att avveckla Moelven Byggmodul AS:s produktionslinje i Hjellum på grund av svag orderingång och prognoser för den norska marknaden för modulbaserade bostadsbyggnader. Som en följd av försvagad aktivitet inom vissa segment av byggmodulmarknaden i Sverige varslade Moelven Byggmodul AB 18 anställda om uppsägning vid anläggningen i Kil.

Aktiviteten på den internationella marknaden för sågade trävaror var bättre än förväntat, medan den Skandinaviska hemmamarknaden visade en nedgång. Sammantaget innebär detta en utmanande marknadssituation för Moelven, där företaget har behövt anpassa sin verksamhet genom att avveckla vissa produktionslinjer och varsla anställda om uppsägning och permittering.

Moelven fortsätter att satsa på bostadssegmentet, men med en tydligare inriktning mot utvalda underkategorier. Företaget bedömer att de två modulproduktionslinjerna på fabriken i Moelv har tillräcklig kapacitet för att hantera denna satsning samt produktion av moduler för bygg- och anläggningsmarknaden och projektmarknaden. Bolagets övriga marknadssegment – hyresmoduler, bostäder och projekt – är fortsatt efterfrågade.
   TS
Elmia
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).