Skogsnyheter

SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

23 inlägg 3776 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776641 Idag presenterar Skogsstyrelsen resultatet av den nya skogliga konsekvensanalysen, SKA 22.
Utifrån sex olika scenarier har skogens utveckling och möjliga avverkningsnivåer simulerats. Jag kommer att skriva mer om det här under dagen men Skogsstyrelsen har redan sammanfattat resultatet:

Skogsstyrelsen bedömer att med nuvarande förutsättningar kommer den högsta hållbara avverkningsvolymen fram till 2035 att ligga i intervallet 95-100 miljoner m3sk/år. Det betyder att den faktiska avverkningen i genomsnitt per per år för perioden fram till 2035 inte bör överstiga denna volym.
Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist och moderator Peter Jernberg
   TS
Swedish Forestry Expo 2023
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776642 Här finns en artikel på iskogen.se som vi skrev när planerna på SKA22 inkl förstudier presenterades:

https://iskogen.se/skogsindustri/virkes ... foradling/

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Fredrik Reuter  
#776648 Lagom till när Skogsstyrelsen presenterar SKA22 så verkar deras sajt ha kraschat...

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776658 Hata slumpen… Här finns i alla fall rapporten:
https://www.skogsstyrelsen.se/ska22

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776659 Och här finns ett pressmeddelande som sammanfattar:
https://via.tt.se/pressmeddelande/analy ... Id=3333579

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776660 En första reflektion är att de ingångsvärden som används och kallas ”Dagens skogsbruk” snarare motsvarar scenariot ”Dagens potential”. D v s att vi under de senaste åren tar ut all potentiell tillväxt. De senaste årens ökade avverkningar och minskade tillväxt finns inte med i ingångsvärdet för något av scenarierna.

I övrigt så överavverkas några miljoner kubik per år i söder, balans i mellansverige och södra Norrland men överskott på främst löv i norra Norrland.

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776661 Sen kan man inte undvika att tänka på Fredriks artikel om ”Samhällskontraktet”:
https://iskogen.se/skogsbruk/samhallsko ... -i-skogen/

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Fredrik Reuter  
#776662 Har tittat lite på SKA22 och slås av skillnaderna som ända verkar vara från SKA15. Det är sällan av godo att ändra de så kallade scenarios som återfinns i alla SKA:s från Skogsstyrelsen. Men nu verkar det ha gjort det. Tabellen nedan är ett försök att redogöra skillnaderna i de olika scenarios som finns mellan SKA15 och SKA22.

SKA15AvverkningSKA22Avverkning
Dagens skogsbrukSom igår (2015)Dagens skogsbrukSom idag (~97 % av tillväxten)
90-procent90 % av tillväxtenDagens potentialMax av tillväxten (~110 % av idag)
110-procent110 % av tillväxtenFokus klimatanpassningMax av tillväxten (~110 % av idag)
Dubbla naturvårdsarealer85 % av tillväxtenFokus mångfaldCa 80 % av tillväxten
Fokus tillväxtMax av tillväxten (~115 % av idag)


Sten B Nilsson har idag också en debattartikel som tar upp att risken är stor att Skogsstyrelsen medvetet eller omedvetet inte presenterar scenario på rätt sätt. Det har att göra med att ett scenario per definition inte ska vara varken en prognos eller ett direkt beslutsstöd. Ett scenario är luddigare än så och kan användas som stöd inför en prognos som sedan kan användas för beslutsfattande.

Skogsstyrelsen skriver i sin pressnyhet att scenarierna visar "att skogen kommer vara en kolsänka fram till år 2120". Det kan vara svårt att ta gift på detta utifrån ett eller flera scenario.

Annars verkar skogsindustrin med bihang lovorda SKA22 hittills. Kanske har det att göra med att om man tar bort "fokus mångfald" ovan så är det "öppna spjäll" för maximal avverkning i hundra år till?

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776665 Viktigt att ha med sig när man jämför scenarierna är att det som kallas ”Dagens skogsbruk” inte utgår från 97% av nettotillväxten utan att de där använder gamla siffror så det är nog mer typ 90% om ens det. Dagens skogsbruk motsvaras mer av ”Dagens potential” och det här nämndes i förbifarten av någon av talarna.

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776667 En annan kommentar som kom upp i diskussionen här förut var att Skogsstyrelsens/SLUs beskrivning om vad som är ”hållbart” i stort sett enbart fokuserar på virkesbalansen. D v s avverkningen i förhållande till nettotillväxten.

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776680 En annan slutsats som redovisades idag var att den tillväxtökning som sker idag i stort sett helt beror på (för skogen positiva) klimatförändringar. Tillbaka i tiden så berodde tillväxtökningen bl a på bättre skogsskötsel, höga skogsvårdsambitioner och av skogsbruket utförda insatser. Idag är bra skogsvårt en förutsättning för att bibehålla nivån men det är alltså klimatförändringen som ger ökad tillväxt.

I presentationen av SKA22 lyftes ofta upp att ev negativa effektern av ändrat klimat är svåra att förutse och beräkna.

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Älgfoderodlare  
#776684 ...
Senast redigerad av Älgfoderodlare fre 16 dec 2022, 13:59, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

skogshare  
#776806 Efter en omställningsperiod på ett par decennier är jag övertygad om att avverkningsvolymerna och än mer nettovärdeuttaget från ett genomgående gallringsfritt -eller som i Älgfoderodlares fall också röjningsfritt- ståndortsanpassat skogsbruk med produktionsmässigt optimala omloppstider- avsevärt skulle överträffa dagens avverkningsvolymer och-nettovärden. I synnerhet om den globala skogs- och tränäringen till fullo förmår att utnyttja näringarnas klimatrelaterade fördelar. 

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#776905 Nu finns en artikel om SKA22 uppe på iskogen.se. Den belyser framför allt hur scenariet "Dagens Skogsbruk" i rapporten är är missvisande då det har för låga ingångsvärden när det gäller avverkning:
https://iskogen.se/skogsbruk/ska22-dage ... -historia/

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Älgfoderodlare  
#777092 ...
Senast redigerad av Älgfoderodlare fre 16 dec 2022, 13:59, redigerad totalt 1 gång.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).