Skogsnyheter

Fråga 10 - Är satsningar på BECCS en bra prioritering?

3 inlägg 1939 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fråga 10 - Är satsningar på BECCS en bra prioritering?

Torbjörn Johnsen  
#768139 10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp eller skulle pengarna kunna göra större klimatnytta på annat sätt (t ex biokol eller återvätning)?

Det pratas idag mycket om BECCS (BioEnergyCarbonCapture & Storage) och både massaindustri och större värmeverk ser det här som ett sätt att bidra till minskningen av CO2 i atmosfären. Teknik för CCS finns dock ej kommersiellt tillgänglig idag utan massiv bidragsfinansiering krävs om den ska realiseras. Även då finns inga garantier för att tekniken fungerar och framför allt logistiken att hantera och lagra stora mängder CO2 ter sig utmanande och kostsam. Regeringen är beredd att skjuta till åtskilliga miljarder till företag som är intresserade av att bygga BECCS-teknik.

Hur ser ni på det? Är satsningar på BECCS (eller enbart CCS, typ Cementa) en bra prioritering för att få ner CO2-halt i atmosfären eller skulle de här pengarna kunna ge snabbare, säkrare och bättre resultat om de istället gynnade återvätning av torvmark och/eller produktion av biokol?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Kolinlagringen i skog och mark och möjligheten att producera förnybar råvara på ett hållbart sätt är av stor betydelse för de nationella nettoutsläppen.
Vi ser att flera Kompletterande åtgärder behövs vid sidan av utsläppsminskningar.
Även om det svenska jordbruket inte omfattar så stora arealer finns även där goda möjligheter att öka produktionen och kolinlagringen genom åtgärder som bidrar till flera samtidiga mervärden.
Den rikliga tillgången till biomassa som råvara för massa- och
pappersindustrin har resulterat i att Sverige har ett stort antal betydande punktutsläppskällor av biogen koldioxid.
Användning av restprodukter från skogsbruket och massaproduktionen har dessutom
gett upphov till flera stora punktutsläppskällor av biogen koldioxid
inom energisektorn. Potentialen till negativa utsläpp genom tillämpning av avskiljning, transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung (bio-CCS) vid dessa punktutsläppskällor är hög och något vi prioriterar och vill styra mot.

Centerpartiet
EU har synpunkter på om BECCS ska få vara med i beräkningsmodellerna för att lands utsläpp. Centerpartiet vill ha med det. Att inte köra BECCS, CCS, Återvätning och Biokol parallellt vore nog ett misstag. Man ska aldrig lägga alla ägg i en korg.

Sverigedemokraterna
Vi har prioriterat driftsstöd för bio-CCS (Carbon Capture and Storage av koldioxid från biobränslen). Utöver regeringens anslag till att utarbeta administrativa system och modeller för framtida projekt inom bio-CCS, anslog vi betydligt mer än regeringen till testning och utveckling för resterande år under budgetperioden.

Miljöpartiet
Bio-CCS är viktigt för att minska utsläppen från industrin och värmesektorn på kort sikt. Vi vill se ett system för omvända auktioner, där bolagen får betalt för sina minusutsläpp, så snart det bara går. Vi vill dock inte subventionera fossil-CCS. Där tror vi snarare på att driva på för ett högre pris inom EU:s utsläppshandel. Då kommer det bli lönsamt för bolagen själva att investera i CCS-teknik för att minska sina utsläpp.

Vi vill också satsa stort på naturbaserade klimatlösningar i både jord- och skogsbruk. Det handlar bland annat om att skydda mer skog. Men också satsa stort på återvätning av torvmarker som idag läcker stora mängder koldioxid. Vi måste helt enkelt göra båda!

Liberalerna
Avskiljning av koldioxid är en gammal teknik. Storskalig lagring av koldioxid finns sedan 1990-talet. Det första större avskiljningsprojektet i Sverige (Stockholm Exergi) befinner sig för tillfället i samrådsskedet.
Satsningar ska göras på återvätning, på att undersöka potentialen i att binda kol som biokol och på bio-CCS. Alla tre metoderna behövs. Biokol och återvätning är billiga metoder, men de är begränsade på olika sätt. CCS är dyrare men har stor potential.
Liberalerna har satt upp målet att vi till 2030 ska ha kapacitet att fånga in 10 miljoner ton biogen CO2 per år i Sverige. Till 2035 ska vi ha nått 20 miljoner ton.
Vi står bakom systemet med omvända auktioner och vill se att fler än staten ska kunna agera som köpare. Ingen ska dock kunna köpa sig fri från att fasa ut fossila bränslen och råvaror. Staten ska acceptera bud i auktionerna upp till koldioxidskattens nivå. Den som släpper ut ska betala, men den som städar upp ska ha betalt.

Kristdemokraterna
Vi tror att både CCS och BioCCS (BECCS) är möjligheter att, under åtminstone en övergångstid, binda CO2 för att minska utsläppen till atmosfären. Vi vill inte ställa olika sätt att binda CO2 mot varandra.


----Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

8. Återvätning av våtmarker?

9. Storskalig produktion av biokol?
   TS
Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: Fråga 10 - Är satsningar på BECCS en bra prioritering?

kristianb  
#770628 Jag fick denna rapport från 2008 ang hur BIO CCS inte kommer rädda klimatet skickad till mig. Greenpeace international gick ut med denna 2008 och det är ju intressant att politikerna inte verkar ha lärt sig något sedan dess. En väldigt osäker väg att gå verkar det som eftersom det fortfarande inte finns någon fungerande anläggning att prata om.

https://www.greenpeace.org/static/plane ... apture.pdf

Användarvisningsbild

Re: Fråga 10 - Är satsningar på BECCS en bra prioritering?

Torbjörn Johnsen  
#770632 Här finns lite mer att läsa om BioCCS (BECCS):

https://iskogen.se/skogsindustri/beccs- ... nkad-gris/

"Viktigt här är också att emfasera skillnaden mellan BECCS på massabruk och BECSS på kraftvärmeverk. Kraftvärmeverket har oftast bara en stor utsläppspunkt och har dessutom enkelt den energi som krävs för att driva BECCS utan att stöta till med extra GROT-energi."


"Vi har nu troligtvis gått in i ett formidabelt krig om kolsänkan. Skogsägare kommer ha stor möjlighet till att få betalt för levande kolsänka och skogsindustrin kommer kunna ta betalt för kolsänka både i sina slutprodukter och också då ev. avskiljning i processen.

Studien visar att skogsindustrin troligtvis inte på något sätt ämnar dela denna nya intäkt med skogsägaren. Att studien räknat på GROT-priser från 2013 vittnar om detta. "


https://iskogen.se/skogsindustri/regeri ... -ccs-2022/

Bio-CCS - CO2-fångare på massabruken i Sverige

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).