Avverkning (slutavverkning)

Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

89 inlägg 81511 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#586516 :surp:

Leveransrotpost på Gotland
SKOGSSTYRELSEN, Nyköping

Upphandling av leveransrotpost

Skogsstyrelsen, Stockholm-Gotlands distrikt inbjuder intresserade till anbudsgivning på en leveransrotpost som ligger på fastigheten Fröjel Lilla Hajdes 2:1.

Lilla Hajdes ligger ca 10 km sydost om Klintehamn och ägs och förvaltas av Skogsstyrelsen. Se bifogade kartor.

Orientering av objekt

Skogsstyrelsen inbjuder härmed intresserade att delta i upphandling av avverkning på skogsfastigheten Fröjel Lilla Hajdes 2:1 på Gotland.


Sista anbudsdag
14 dagar kvar (2019-09-26)

Förfarande
Direktupphandling

Publicerad
2019-09-04

Dokumenttyp
Direktupphandling

Leveransorter
Gotlands län

Diarie-/referensnummer
2019/2287

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#589521 Välkommen till bidragsskogsbruket. Först tar vi skogen,sen vill vi ha skattepengar för att sköta den.

Med timmer och massaved som "biprodukt" :ymparty:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... el=7314457

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

isteskog  
#589526 Sverige är fantastiskt!! 👎 👎

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#589537 Det hade varit minst dubbel samhällsnytta med att inte skydda dessa områden. Dels hade avverkningarna genererat inkomster till både berörda markägare och samhälle.

Dels samtidigt skulle staten ha sparat en massa pengar, som kunde ha lagts på annat, t.ex. åtgärda ett antal felbygda vägkurvor...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Skogsvaktaren  
#589638 Frågan är om Skogsstyrelsen (SS) agerat ansvarsfullt när man tvångs skyddat skogar som nu medför omotiverat stora framtida kostnader för skattebetalarna.

Obegripligt expropriations skogsbruk. Först beslagtar SS skogen för att markägaren inte ska sköta skogen. Nu påstår SS sig behöva beslagta skattepengar för att sköta skog som inte skulle skötas. Men nu med bidrag och skattemedel för att avverka timmer och massaveden som "biprodukt.

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#600314 "Avverkning för annat ändamål" ca 40ha

Syftet ska uppnås genom fri utveckling och lövgynnande skötsel i skogsmark,
genom fortsatt brukande av jordbruksmarken och genom att staten får

iordningsställa bete på våtmark/i skogsmark och röja/stängsla för det
ändamålet,


avverka träd och buskar,

i markägarens ställe bruka den åker som denne ej önskar bruka i egen regi.


opic.com
Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat
Länsstyrelsen Västerbottens Län
Länsstyrelsen Västerbotten upphandlar tjänsten - Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat.

Sista anbudsdag 4 dagar kvar (2019-12-17)
Förfarande Förenklat
Publicerad 2019-11-21
Dokumenttyp Meddelande om upphandling
Leveransorter Västerbottens län
Diarie-/referensnummer 512-9309-2019

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Skogsvaktaren  
#600437
Bosse1 skrev:"Avverkning för annat ändamål" ca 40ha

Syftet ska uppnås genom fri utveckling och lövgynnande skötsel i skogsmark,
genom fortsatt brukande av jordbruksmarken och genom att staten får

iordningsställa bete på våtmark/i skogsmark och röja/stängsla för det
ändamålet,


avverka träd och buskar,

i markägarens ställe bruka den åker som denne ej önskar bruka i egen regi.


opic.com
Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat
Länsstyrelsen Västerbottens Län
Länsstyrelsen Västerbotten upphandlar tjänsten - Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat.

Sista anbudsdag 4 dagar kvar (2019-12-17)
Förfarande Förenklat
Publicerad 2019-11-21
Dokumenttyp Meddelande om upphandling
Leveransorter Västerbottens län
Diarie-/referensnummer 512-9309-2019


Är det på detta vis som vår S-regering genom myndighetsutövning tvingar av privata skogsägare sin egen ägda egendom. :oops:

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#600451
Skogsvaktaren skrev:
Bosse1 skrev:"Avverkning för annat ändamål" ca 40ha

Syftet ska uppnås genom fri utveckling och lövgynnande skötsel i skogsmark,
genom fortsatt brukande av jordbruksmarken och genom att staten får

iordningsställa bete på våtmark/i skogsmark och röja/stängsla för det
ändamålet,


avverka träd och buskar,

i markägarens ställe bruka den åker som denne ej önskar bruka i egen regi.


opic.com
Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat
Länsstyrelsen Västerbottens Län
Länsstyrelsen Västerbotten upphandlar tjänsten - Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat.

Sista anbudsdag 4 dagar kvar (2019-12-17)
Förfarande Förenklat
Publicerad 2019-11-21
Dokumenttyp Meddelande om upphandling
Leveransorter Västerbottens län
Diarie-/referensnummer 512-9309-2019


Är det på detta vis som vår S-regering genom myndighetsutövning tvingar av privata skogsägare sin egen ägda egendom. :oops:


Hur detta reservat kom till vore kanske något för Torbjörn och Fredrik att gräva i? För annonsen verkar minst sagt skum.

Vilka är markägarna till att börja med? Privata markägare, stiftelse, bolag eller kommun? Å varför har ännu inte staten löst in reservatet? Har staten bara erbjudit en spottstyver jämfört med vad marken är värd?
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#600454
Niking skrev:
Skogsvaktaren skrev:
Bosse1 skrev:"Avverkning för annat ändamål" ca 40ha

Syftet ska uppnås genom fri utveckling och lövgynnande skötsel i skogsmark,
genom fortsatt brukande av jordbruksmarken och genom att staten får

iordningsställa bete på våtmark/i skogsmark och röja/stängsla för det
ändamålet,


avverka träd och buskar,

i markägarens ställe bruka den åker som denne ej önskar bruka i egen regi.


opic.com
Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat
Länsstyrelsen Västerbottens Län
Länsstyrelsen Västerbotten upphandlar tjänsten - Avverkning av skog i Gärdefjärdens naturreservat.

Sista anbudsdag 4 dagar kvar (2019-12-17)
Förfarande Förenklat
Publicerad 2019-11-21
Dokumenttyp Meddelande om upphandling
Leveransorter Västerbottens län
Diarie-/referensnummer 512-9309-2019


Är det på detta vis som vår S-regering genom myndighetsutövning tvingar av privata skogsägare sin egen ägda egendom. :oops:


Hur detta reservat kom till vore kanske något för Torbjörn och Fredrik att gräva i? För annonsen verkar minst sagt skum.

Vilka är markägarna till att börja med? Privata markägare, stiftelse, bolag eller kommun? Å varför har ännu inte staten löst in reservatet? Har staten bara erbjudit en spottstyver jämfört med vad marken är värd?
/Niklas


Bildades på 70-talet,och har ändrats någon gång sedan dess.
Ett exempel bara hur man far fram med Stalins bulldozers.
Lite text kommer från "skötselplan" :ymparty:

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#641372 Naturvårdande maskinell "avverkning" och "gallring"
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, VÄXJÖ

Länsstyrelsen behöver entreprenörer med gallring - och avverkningsmaskiner. Då uppdragen varierar i karaktär kommer maskinbehovet att variera både när det gäller storlek samt förmågan att köra i olika typer av terräng.


Sista anbudsdag

3 dagar kvar (2020-05-03)
Förfarande

Förenklat
Publicerad

2020-04-07
Dokumenttyp

Meddelande om upphandling
Leveransorter

Kronobergs län
Diarie-/referensnummer

20/2
Full fart i reservat :-o

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#655857 SS lägger i högväxeln,nu skär dom tjocka skivor ur det levande levande skogsbruket och lägger jobben på auktion.
"Med timmer o massaved som biprodukt"
Publicerad 2020-06-17.

Mätinstrument för inmätning av områdesskydd 2020/1641.
SKOGSSTYRELSEN, JÖNKÖPING
Upphandlingen omfattar mätinstrument som skall Täcka hela Skogsstyrelsens behov.
Produkter som omfattas av upphandlingen är:
GNSS mottagare
Fältdatorer
Referensstationer.
Tillbehör och reservdelar
Service, support och utbildning på produkterna.

Orientering
Skogsstyrelsen inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende GNSS utrustning för geodetisk mätning.

Skogsstyrelsen jobbar i samverkan med Naturvårdsverket med inmätning och utsättning av områdesskyddsgränser och i samband med det utredning av berörda fastighetsgränser.Inmätningsdata ligger till grund för registrering av områdesskyddsbeslut och för uppdatering/kvalitetsförbättring av fastighetsskiktet i den digitala registerkartan (DRK) i samarbete med statliga Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna.

Arbetet utförs året runt i hela landet och sker i huvudsak i skogsmark. Uppdragen ligger ofta långt från bebyggelse och i områden där mätförhållandena kan vara svåra på grund av hög/tät skog, kuperad terräng eller ibland dålig GSM/GPRS täckning.

Upphandlingen avser GNSS utrustning med anslutning mot SWEPOS Nätverks-RTK tjänst för inmätning och utsättning av punkter och linjer i skogsterräng.

Upphandlingen omfattar även GNSS-referensstationer för mätning i de fall där bristande GSM/GPRS täckning råder, dessa kommer att avropas i ett mindre antal.

Utbildning på systemen och support för tekniska system och programvaror ingår också i förfrågningsunderlaget.

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655865 Intressant att skogsstyrelsen skaffar RTK-utrustningar. Ska de komfiskera ännu mer skog och mark nu? Kanske kontrollmäta potentiella saker de hittat via laserskanningen? Niking - Skogsstyrelsen vässar klorna...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655879 Ja, det är klart SS ska ha egna prylar. Tänk vad mycket veckolånga kurser med traktamente som ska omsättas framöver. Trygga jobb tilll mej, liksom. Nu kan jag ju göra mina egna kartor på riktigt. Nä, nu behöver man inte rita biotoper med gul överstrykningspenna och gå med PVC-snitslarna och ringa lantmätarn'.

Vi andra lär ju i alla fall få fortsätta gå till Lantmäteriet, betala vad dom behöver för att få in sina lönekronor, när dom ska gränsutvisa. Man ska jobba en vecka för att betala en timme. Och det kostar det ju redan när man ringer, i princip. Och inga skattepengar vi har att handla för till skillnad mot SS.

Skulle inte SS kunna bättra på lite rågångar till rågrannarna, samtidigt som dom är ute och inventerar enligt rödlistan nu då, när man ska ut och revirpinka med skarpa grejor?
Älgen var ju uppe på listan men avskrevs för annars hade ju all skog i Sverige blivit biotopskyddad utom Gotland.

Och nu ska ju då tydligen kontoren vässas med en kader med egna mätingsingenjörer&utsättare plus att det ska väl till en och annan sk superanvändare, och en dito vice, i varje län.
Ja med laserskanningen har man nu liksom flyttat in hela den björn- & vargläskiga verkligen till datorn, så man slipper gå ut. Samtidigt riskerar man ju inte heller att behöva vara ute alls inom kort och se eller träffa människorna som man styr och ställer med. Bara träffa samstyrda vid kaffemaskinen i sitt eget stuprörsteam.

Jag kommer föreslå att man upphandlar hela SS verksamhet i Indien. I Bangalore med sina 1,5 miljoner IT-arbetare skrivs ju kod och administreras ju redan en stor del av västvärldens jätteföretags IT-system. Där tycker jag skogsstyrelsens "big data" ska skötas ifrån.
Då kan SS åka tåg dit och delta i en administration som den låglönsamma skogen har betalningsförmåga för egentligen, sett ur majoriteten av skogsägares och tillika minoritetsväljares lönsamhetsperspektiv.

I Sverige är ju halva BNP offentliga utgifter.
(nu 2018 siffror) Därav är 7,1% offentlig administration (skogs&naturpolitiken här?), försvaret 1,2%. Samhällsskydd och rättsskipning är 1,3%. Utbildning 6,9%Så jag röstar för minskad administration. Hälso&sjukvård är 7,0%.

Ca 15 miljarder tycks gå till offentlig skog-, fiske, jordbruksadministration inkl skydd och forskning (siffror är ihopnästlat ingår SS här med en ca 1 miljard i oms? Dock ändå kanske ca 2-3gånger mer än vad Södra skogsägarnas delägare fick punga ut med skatt på sin utdelning?)). Riktiga polisen får ca 30 miljarder.

Och personliga mötets kommunikation med oss fastighetsbeteckningar har sedan begreppet nyckelbiotop berikade svenska språket första gången ersatts med en upphandlad skicka-bruna-kuvert-maskins-tjänst i nån förort i nån sk "viktig" storstadsregion där den växande värdeskapande verksamheter ska statistikföras och påvisas.

Visst, när man följt utvecklingen sen 70-talet vet man vid det här laget hur brickorna läggs sida vid sida. Då är ju risken att man inte låter roligare än så här.
Och säkraste sättet att skaffa sej makten är att betala tjänstemän som får en egen "halvtrygg" födkrok i myndighetssverige. Och ett eget etablerat kartblad tas inte bort i första taget i planmonopolets förlovade land.

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Avslutat-03  
#655910 Utrustningen är till för att genomföra ett uppdrag åt Naturvårdsverket. Handlar om att mäta in och märka ut befintliga formella skydd.

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#656010
Andreas77 skrev:Utrustningen är till för att genomföra ett uppdrag åt Naturvårdsverket. Handlar om att mäta in och märka ut befintliga formella skydd.


Ok,så inget nytt kommer att mätas in med denna utrustningen?
Bara det som redan konfiskerats?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).