Skogsnyheter

280 miljoner att söka för skogsägare

1 inlägg 2080 visningar Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

280 miljoner att söka för skogsägare

Walfridsson  
#336148 Prioriterade åtgärder inom landsbygdsprogrammet för skog är exempelvis att gallra fram ädellöv- och lövrik skog.
Det finns pengar till skogen även i det här landsbygdsprogrammet. För den enskilde skogsägaren är det framförallt stödet för åtgärder för att bevara och utveckla skogens miljövärden som är aktuellt.

– Det liknar stödet skogens mångfald som fanns under den förra programperioden, säger Lars Ingemarson, Skogsstyrelsen.

Tanken är att stödet ska öppnas för ansökan den 1 januari 2016 och just nu filar Skogsstyrelsen på detaljerna. Men klart är att de ska bli enklare. Skogsägaren behöver till exempel inte redovisa kvitton, istället får han eller hon en schablonersättning för den åtgärd som utförts. Sex åtgärder är prioriterade: gallra fram ädellöv- och lövrik skog, sköta natur- och kulturvärden i skog, rensa kulturmiljö i skog, rensa stenmur i skog, naturvårdsbränning i skog.

Smala och breda åtgärder

– Några av de här åtgärderna är smala, andra är bredare. När det gäller att gallra fram ädellöv har vi lagt till lövrik skog för att det även ska passa förhållandena i norra Sverige och då tänker vi främst på de arter som är svåra att få fram på grund av viltet, säger Lars Ingemarson.

Skötsel av natur- och kulturmiljöer i skog inkluderar till exempel skötsel av en nyckelbiotop.

– Stöd för att rensa kulturmiljöer i skog kan man få för ett punktobjekt, som till exempel att röja fram en tjärdal.

Enligt Lars Ingemarson kommer ersättningen för en utförd åtgärd att generellt sett bli högre under den här perioden jämfört med den förra. Men det innebär inte att det finns mer pengar att fördela. Totalt har Skogsstyrelsen 280 miljoner att fördela på fyra olika stöd till och med år 2020.

– Pengarna kommer inte att räcka till alla och vi kommer att få prioritera. Vissa åtgärder kommer att värderas högre. Till exempel får skötsel av en nyckelbiotop högre poäng än ett vanligt naturskötselbestånd och skötsel av fornminne högre poäng än skötsel av kulturminne, säger Lars Ingemarson.

Tre stöd

Det finns pengar till ytterligare tre stöd. Kompetensutveckling och rådgivning, vägar och omarrondering i skogen, förebyggande och återställande av skador på skogar.

– När det gäller kompetensutveckling har vi valt ut ett antal områden som vi vill jobba med. Till exempel viltstam i balans, skogens påverkan på vatten, motverka markskador i skogen, säger Lars Ingemarson.

De stöd som fördelades under den förra perioden har haft god effekt, anser han.

– Vi ser att åtgärderna har lett till många bra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Till exempel har antalet naturvårdsbränningar ökat tack vare stöd. Mängden hård död ved har varit en bristvara och där ser vi också en ökning. Många har fått stöd för att hugga bort gran och gynna löv i ett bestånd.

Hämtad från land   TS
Skogsnolia 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).