SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Bioenergi

Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

13 inlägg 3853 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#837614 Vad ligger den så kallade fastvolymprocenten på ett normalt timmerbilslass med björkmassaved på i snitt i Sverige? Frågan har väckts genom Skogsforums vedprojekt i mars 2024 och vi ställde frågan till Biometria på grund av detta. Sven Jägbrandt som är affärsutvecklare på Biometria tog fram dessa siffror åt oss och de förtjänar en egen tråd här på Skogsforum.

Vedvolymprocent eller fastvolymprocent?
Till att börja med är vedvolymprocent och fastvolymprocent exakt samma sak. Det handlar om ett procentvärde som anger hur många procent av en trave med virke (ex. på en timmerbil) som är ved. En vanlig siffra som används är 50 %, alltså att hälften av traven är ved, resten är främst luft men också bark.

Anledningen till denna procentsiffra är helt enkelt att stockar är runda och när de staplas på varandra så bildas triangulära- eller hexagonala “gap” med luft. Vidare har vi i Sverige ett betalningsgrundande mått på massaved som är utan bark (m3fub, kubikmeter fast under bark) vilket gör att barken också måste räknas bort för att få en korrekt fastvolymprocent.

Fastvolymprocenten har historiskt varit mycket viktig för virkesaffären med massaved. Detta då massaved i många år travmätts av en tredjepart. Det handlade först om flera virkesmätningsföreningar spridda över Sverige men idag sköts det av en förening - Biometria. Fastvolymprocenten har de senaste åren blivit mindre viktig då virkesmätning med kameror genom så kallad fjärrmätning gjort sitt intåg.

Majoriteten av massaveden som mäts idag i Sverige görs genom fjärrmätning där timmerbilen kommer fram till skogsindustrin och registrerar sin ankomst och sedan t.ex. kör sakta genom ett mättält där kameror registrerar lasset. Data skickas sedan till någon av Biometrias fjärrmätningscentraler och mätriggen föreslår en fastvolym på lasset baserat på bilderna.

Fastvolymprocenten viktig för vedproducenterna
Om vi lämnar mättält och fjärranalys därhän så blir ändå fastvolymprocenten viktig. Det handlar främst om alla stora och små vedproducenter som årligen köper långved (björkmassaved) med leverans på timmerbil. Eftersom dessa leveranser inte mäts av Biometria så är troligtvis det vanligaste sättet att man mäter yttermått på traven och sedan använder fastvolymprocent för att få ett pris som korrelerar med priset på björkmassaved (som är i fast volym under bark, m3fub).

Vi kan göra några enkla räkneexempel för att visa hur stora skillnaderna kan bli. Ofta men inte alltid kan man säga att en svensk leverans av björkmassaved i fallande längder (ex, avverkat med skördare i en gallring) har en travad volym på ca. 25 kubikmeter travat mått (25 m3t). Detta gäller då per stuv på timmerbilen och för att förtydliga gäller 25 m3t som totalleverans om leverans sker med bara timmerbil utan släp.

Räknar vi på ett massavedspris för björken på 550 kr/m3fub ex. moms och en fastvolymprocent på 50 % så blir priset, exklusive frakt och inkl. moms totalt: 8595 kr ((25 m3t/2)x550x1,25). Om man istället räknar på en fastvolymprocent på 40 % så blir priset på samma leverans istället: 6875 kr ((25x0,4)x550x1,25). Skillnaden mellan 50 och 40 % fastvolymprocent är alltså 1720 kr eller 25 %. Detta är en ansenlig skillnad som är värd att beakta. Beroende på transportavstånd så kan det vara transportkostnaden.

Pris på leverans av björkmassaved till vedproducenter anges oftast i travat mått. Samma uträkning enligt ovan blir då omräknat till travat pris: 275 kr ex. moms vid 50 % fastvolymprocent och 220 kr per kubikmeter travat mått vid 40 % fastvolymprocent. Notera att det är räknat på samma trave.

Medelvärdet på fastvolymprocent för björk 2023
Genom Biometria har Skogsforum fått statistik för hur stor fastvolymprocenten var på löv- och björkmassaved 2023. Medelvärdet baseras på 2253 kontrollmätningar på björkmassaved som gjordes av Biometria 2023. Fastvolymen för Sverige och alla leveranser (både slutavverkning och gallring samt det som eventuellt kan vara däremellan) var enligt Biometria 46 % 2023.

Fördelat på landsdelar ser det ut som följer:

Norra Sverige: 45,5 %
Mellersta Sverige: 47,1 %
Södra sverige: 44,9 %

Biometria har även data för fastvolymprocent fördelat på olika diametrar, diagrammet nedan visar fördelningen.

1711007869_fastvolymprocent-topp.png


I samband med att Biometria skickade data till oss så är de tydliga med att detta handlar om raka medelvärden och det finns ingen viktning i medelvärdena. När det gäller fastvolymprocenten fördelat på medeldiameter så har centimenterklasser som innehåller färre än 10 travar tagits bort. Värt att nämna är också att detta är medelvärden. Det kan finnas travar som ligger långt utanför detta.

Notera också att medelvärden som preciseras ovan i tal gäller oavsett medeldiameter. Det gäller alltså björkmassaved från både slutavverkning och gallring. Notera vidare att medelvärdena återfinns inom intervallet 7 - 14 cm toppmätt. Utanför detta område så finns data men inte sådan omfattning att Biometria väljer att ta med det.

Hur stämmer Biometrias medelvärden mot Skogsforums vedprojekt?
När vi klavat och längdmätt hela leveransen av det gallringsvirke av björk som vi fick levererat så fick vi en medeldiameter på 9,1 cm (mittmätt) samtidigt som vi fick en fastvolymprocent på 39,6 %. Biometrias medelvärde baseras på toppdiameter under bark och eftersom vi mittmätt virket som i princip hade en medellängd på 4 meter så kan vi, om vi antar att avsmalningen är 1 cm per meter, teoretiskt säga att vår toppdiameter var 7,1 cm.

I så fall ligger vår mätning i häradet av Biometrias medelvärde (ca. 42 % hos Biometria och ca. 40 % för oss) och hade vi haft ett spridningsdiagram från Biometria så är det troligt att vi hamnat inom spridningen. Givet vad vi nu vet från vår egna mätning och från medelvärde från Biometria så skulle man kunna säga att om man köper förstagallringsvirke av björk till ved på timmerbil så kan du räkna med att det är ca. 10 m3fub på en sådan leverans (+/- 0,5 m3fub). Om man ska följa priset på björkmassaved så blir därför priset för detta ca. 5500 kr ex moms och leverans, eller 220 kr per kubikmeter travat.

Värt att också notera är att Biometrias medelvärden på diametrar aldrig når över 50 % i fastvolymprocent.

Nedan finns några prismatriser där du själv kan se olika priser beroende på fastvolymprocent. Det finns inget “facit” i matriserna nedan utan de ska mer ses som översättningstabeller mellan travat och fast mått.   TS
Användarvisningsbild

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Fredrik Reuter  
#837616 Det var lite tekniska problem med tabellerna som låg i texten ovan. Jag bifogar dem som bilder tills det är löst.

   TS
Avatar Fallback

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#837684 Vad ligger medellängden på björkmassan på.
När det gäller att leverera massaved till i alla fall privatpersoner skulle jag aldrig sålt det till priset jag får från virkesinköparen, det är alltid mer arbete att sälja till en privatperson.
Sålde i somras 12 kubik travat mått för 400kr/m3 + moms, ångrade mig efteråt ett jädra jobb för pengarna.

Avatar Fallback

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#837694
jl skrev:Vad ligger medellängden på björkmassan på.
När det gäller att leverera massaved till i alla fall privatpersoner skulle jag aldrig sålt det till priset jag får från virkesinköparen, det är alltid mer arbete att sälja till en privatperson.
Sålde i somras 12 kubik travat mått för 400kr/m3 + moms, ångrade mig efteråt ett jädra jobb för pengarna.

Är ju ingen skillnad på jobb. Bra betalt fick du med.

Användarvisningsbild

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Vedproducent  
#837696 För drygt ett år sen så skulle priset vara 1000 kr travat enligt er och nu när priserna rusat ska det säljas för 220 kr travat. Vi är nog många som är förundrade och undrar vad ni egentligen håller på med? Lekstuga delux!

Avatar Fallback

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Bosse1  
#837700 Ska man sälja till industri får man sortera vekt från grovt så blir det luft i traven,samtidigt skjuta in rotänden en smula. Åsså ska det vara långt så kroken lyfter å.
Säljer man till nån ved producent får man göra tvärtom hehe.

Användarvisningsbild

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Torbjörn Johnsen  
#837708
Vedproducent skrev:För drygt ett år sen så skulle priset vara 1000 kr travat enligt er och nu när priserna rusat ska det säljas för 220 kr travat. Vi är nog många som är förundrade och undrar vad ni egentligen håller på med? Lekstuga delux!


Det går ju att plocka siffror på olika sätt. Det jag skrev om i december 2022, i ett läge där många privatpersoner med elvärme och värmepumpar hade total panik när elpriserna skenade och färdigveden var slut, var att det fanns exempel på skogsägare som hade sålt långved till privatpersoner för 1000 kr/m3t. Men då var det här inkl moms och transport så det kanske motsvarade 700 kr/m3t i jämförelsen. Det här är givetvis inga priser som någon vettig vedproducent någonsin betalade men just då var paniken så stor bland vedeldare att det gjordes sådana affärer. I samma artikel räknade vi även ut teoretiska energivärden för olika volymer och måttslag av ved vid ett kWh-pris på en krona. Då hamnade (det teoretiska) energivärdet runt 1000 kr/m3t ex moms.

Idag är det ju ett delvis annorlunda läge på energimarknaden. Elpriserna har stabiliserats utan de pristoppar vi såg 2022 och utbudet av kluven ved har ökat tack vare högre vedpriser och att allt fler därför producerar färdig ved. Då finns ingen anledning för en villaägare att panik-köpa långved till överpris. Under den här vintersäsongen så verkar det varit värmeverken som haft den största paniken. I gynnsamma, värmeverksnära lägen har det betalats ända upp mot 900 kr/m3fub för energived. Lägg på moms och frakt på detta så hamnar man på drygt 500 kr/m3 travat mått.

Utgår man, som i Fredriks exempel här ovan, från massavedspriset 550 kr/m3fub så blir priset per travad kubik med 0,40 i omräkningstal motsvarande 220 kr/m3t.

Användarvisningsbild

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Vedproducent  
#837712
Torbjörn Johnsen skrev:
Vedproducent skrev:För drygt ett år sen så skulle priset vara 1000 kr travat enligt er och nu när priserna rusat ska det säljas för 220 kr travat. Vi är nog många som är förundrade och undrar vad ni egentligen håller på med? Lekstuga delux!


Det går ju att plocka siffror på olika sätt.

Jo vi har sett det!

Användarvisningsbild

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Fredrik Reuter  
#837768 Jag delade diskussion om försäljning av långved till privatkunder till en egen tråd: Sälja långved till privatpersoner, påslag för mödan?

   TS
Avatar Fallback

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#837785
jl skrev:Vad ligger medellängden på björkmassan på.
.

Det var nog rätt att dela diskussion om försäljning av långved till privatkunder. Men finns det något svar på vad medellängden är på massan som biometria har kontrollmät?
Alltid intressant med så mycket fakta som möjligt. Det är lätt att man får fel annars.

Ni skrev i vedtråden att ni hade kontrollmät måttbandet, men kollade ni klaven?
Jag har en klave av samma tillverkare och när jag mäter som Torbjörn gör på bilden i vedtråden med mätobjektet långt ute från skalan så visar den utan att jag trycker hårt ca 2mm mindre än om jag har mätobjektet enda upp mot skalan och trycker jag hårdare är det inga problem att få ännu ett par mm mindre. Och när jag mäter med talmetern visar klaven nästan 1mm mindre diameter. Och på en medeldiameter på 91mm ger 2mm ett mätfel på nästa 2,2%.
1711118617_img_20240322_144744.jpg

1711118599_img_20240322_144812.jpg

1711118818_img_20240322_144703.jpg

Användarvisningsbild

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Torbjörn Johnsen  
#837788 Jag har kontrollmätt klaven med tumstock och det stämde👍

Avatar Fallback

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#837843 Skalan stämmer bra på mina också, men mäter man längre ut på mätgafflarna (så som du håller klaven på fotot i vedtråden) skiljer det flera mm mot om man håller mätobjektet ända upp mot skalan och trycker man lite blir det ännu mer. Har två stycken båda är lika dana.

Avatar Fallback

Re: Ved- eller fastvolymprocent på löv- och björkmassaved

Tralsmo  
#837884 Ja har en haglöfs modell större.

Skänklarna är 450mm långa.

Det skiljer ca 0,5mm på mätning mellan längst ut å innerst.
När man mäter skall de va anliggning men inget tryck.
Om de nu behöver va så noga?

På min klave går det att justera glapp och i viss mån vinkel på skänklarna. 0,5 är fullt möjligt att justera bort.
Se bilder.
Små insexskruvar. 3 på sidan å 2 på ovansida av den skjutbara skänkeln.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).