Definition BIOENERGI

 Svara  17 inlägg  2218 visn.  3 följer
Avatar Fallback

Definition BIOENERGI

 
#536882 Letade efter definition av bioenergi och fann följande på https://www.svebio.se/om-bioenergi/defi ... bioenergi/:
Definitioner av bioenergi
I de standards som utarbetats inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (TC 335) har man de här definitionerna:
Bioenergi är energi från biomassa.
Biomassa definieras från en vetenskaplig och teknisk utgångspunkt som material av biologiskt ursprung förutom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller som är omvandlat till fossil.
------
Eftersom energi kan varken framställas eller förstöras eller "FÖRBRUKAS" borde alla i samhället hålla sig till detta.
Föreslår:
Bioenergi är solens strålningsenergi som under fotosyntes har med hjälp av minst 16 kemiska grundämnen biokemiskt bundits i växternas biomassa.
Bioenergi från växternas biomassa är biobränsle i form av mat för människor, foder till djur och substrat för mikroorganismer. Alla organismer i näringskedjor omvandlar växternas bioenergi till bioenergi lagrad i deras celler.

Biomassa är massa levande organismer - enligt kursen i ekologi - antingen a) per area (trädens biomassa, majsens biomassa per ha eller b) per kubik t ex rötternas biomassa eller biomassa av mikroorganismer i marken eller luften.

"Bio" inspirerad av det grekiska ordet βίος, bios, = "life". Därför borde vi använda biologiska omvandlingsprocesser som främjar livet.
Alla termiska processer förstör allt levande och orsakar minskad biologisk mångfald samt har negativ påverkan på människans hälsa, miljö och på klimatet.
Tänk att alla skogsrester som i nuläge eldas upp skulle kunna finfördelas och blandas med våta kväverika material såsom gödsel samt mat- och toalettvatten (insamlade med hygieniska anordningar utan vatten).
Ingen förorening av vatten, inga utsläpp som förorenar, mer biogas i anläggningar som optimerar substrat för mikroorganismer och som producerar biogödsel anpassad till odlingar.

Omställning till lokala system skulle öka energieffektivisering, fasa ut fossil gas, framställa inhemska organiska gödselmedel, bidra till ökad bördighet i odlingsjordar, minska sårbarhet i lokala samhällen, skapa nya jobb i modern, hygienisk arbetsmiljö och påverka positivt 10 av 17 SDG 2030 och positiv.

Finns det någon som vill samarbeta för infrastrukturens omvandling?   TS
Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537089 Vist låter intressant. Frågan är bara hur mycket betalar ni för groten för att kunna få massan till biogasanläggningen gentemot fjärrvärmeverken.

Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#537093 Svaret verkar vara nej. Svårt att konkurrera med bioenergi/biogas när någon(fossil energi) har dumpat priset. Energi är för billigt vilket gör att vi överkonsumerar. Tycker det finns en tänkvärd tanke i detta klipp ca 1min in.

Biogas behöver handel med utsläppsrätter. Känns som det har havererat?

Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537099 Visr kan man vända ocj vrida på allt. Skogens värde har inte kommit upp till det rätta priset rycker skogsägare . Medans hemmasnickaren tycker att ombyggnaden av huset sköt i höjden. Säljarwn vill ha betalt köparn vill inte betala. Men om några större skogsägare och bönder slår ihop sig. Samla ihop sitt eget skogsafall gödsel och förvandla det till biogas så kan det kanske på sikt bli lönande.

Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#537100 Hmm, var det inte några norr ut som satsa på biogas, Piteå?

Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537106
norrskog skrev:Visr kan man vända ocj vrida på allt. Skogens värde har inte kommit upp till det rätta priset rycker skogsägare . Medans hemmasnickaren tycker att ombyggnaden av huset sköt i höjden. Säljarwn vill ha betalt köparn vill inte betala. Men om några större skogsägare och bönder slår ihop sig. Samla ihop sitt eget skogsafall gödsel och förvandla det till biogas så kan det kanske på sikt bli lönande.


Värde av skog och produkter av jordbruk och trädgårdsbruk är underskattade liksom arbete som man utför i dessa "areella" näringar trots det att utan mat, foder och virke är människans existens omöjlig.
Hur kan tillåtas dagens hantering av restprodukter och avfall som har kommit från växt- och djurrike när den är ohygienisk, förorenande, förlustbringande och dyr både för individer och hela samhälle?
Avfallet hanteras efter 50 år gamla lagar - nämnde en insatt person på P1.
Hur vill vi ha det nu och för våra barn och barnbarn?
Alla som hanterar matavfall, växtavfall och avloppsvatten arbetar i ohygienisk arbetsmiljö som även påverkar alla invånare. Vilka ungdomar ska skickas till dessa jobb?
Vem och när ska någon kommunföreträdare våga ställa om och beställa innovationsupphandlingar där man åtminstone samlar hygieniskt mat- och toalettavfall?
Dessa två material behöver inblandning av kol-rikt (rik på grundämne kol) strukturmaterial som t ex blandning av halm- och träpellets för att kunna effektivt omvandlas av mikroorganismer till biogas och biogödsel.
Vattenburna biogasanläggningar är förorenande och ineffektiva!

   TS
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537112
ocke skrev:Hmm, var det inte några norr ut som satsa på biogas, Piteå?

Statistik om biogas - finns på https://www.energigas.se/fakta-om-gas/b ... om-biogas/
I Sverige producerades knappt 2,1 TWh biogas under 2017. Merparten av biogasen uppgraderas (65 procent) för användning främst som fordonsgas. Samtidigt producerades också 2,7 miljoner ton näringsrik rötrest där 83 procent användes som gödningsmedel i jordbruket. Den totala biogasanvändningen 2017 uppskattas till omkring 2,9 TWh, vilket är en ökning med hela 30 procent jämfört med 2016.
Läser man vidare kan man se vilka typer anläggningar producerar mest.

Att det används slam från avloppsreningsverk är föga effektivt när i behandlingsprocessen av avloppsvatten
1) avlägsnades en del material i mekanisk "rening",
2) skickades till luften kväve i biologisk "rening" och samtidigt avgick koldioxid när organiskt material degraderas
3) fosfor bundits med kemikalier (kan vara störande för mikroorganismer)
4) tillsattes flocknigsmedel (kan vara störande för mikroorganismer) för att kunna forma slam.
Slam innehåller en del tungmetaller och alla de ca 100 000 konstgjorda kemikalier som vi har omkring oss och i olika kommuner blandas det med andra avfall för framställning av biogas och biogödsel.
Är detta bra resursutnyttjande?

   TS
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537119
ocke skrev:Svaret verkar vara nej. Svårt att konkurrera med bioenergi/biogas när någon(fossil energi) har dumpat priset. Energi är för billigt vilket gör att vi överkonsumerar. Tycker det finns en tänkvärd tanke i detta klipp ca 1min in.

Biogas behöver handel med utsläppsrätter. Känns som det har havererat?


Kommenterade för en stund sedan men kommentar försvann.
Anser att det är politiker som har både möjlighet och skyldighet att förbjuda alla fossila energikällor om mänskligheten ska ha chansen för långsiktigt behaglig liv.

Gammal kretslopp som nu har blivit Cirkulär Bioekonomi kan göras på ett kunskapsbaserat sätt.
Allt som kommer från växt- och djurrike kan och bör hanteras med mycket stor respekt.
Energieffektivitet är mycket eftersatt!
I nuläge slösar vi med den bioenergi som är bunden i alla dessa material bara genom att låta t ex växtmaterial förmultna på fälten, på gräsmattor, på komposter där 100 kg blir till ca 30 kg kompost av osäker kvalitet när 70 vikt% avgår som vattenånga, koldioxid, värme och förluster av kväve och svavel mm. i lukter som förorenar. lakvatten är också förorenande förlust av olika ämnen.
I grova drag räknas med omkring 6 MWh bioenergi per ton torrsubstans i blandat växtmaterial. Hoppas jag har räknat rätt enligt följande uppgifter:
Globally, humans currently use roughly 13 billion metric tons dry matter per year of biomass for food (incl. feed), energy and materials purposes… In energy terms, this use corresponds to about 240 exajoules (approximately 67 000 TWh).
Wirsenius, S. 2007. Global Use of Agricultural Biomass for Food and Non-Food Purposes: Current Situation and Future Outlook. In: Proceedings of Traditional grains for low environmental impact and good health.

En annan intressant uppgift lämnad EU nyligen:
"Bioenergy, currently the EU’s largest renewable energy source, is expected to remain a key component of the energy mix in 2030."
Directive of the European Parliament and the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast), formal adoption expected by the end of 2018 following the agreement at political level by the European Parliament and the Council on 13 June 2018.
Nu gäller det att använda innovationer för snabbast möjlig omställning.
Politiker ska ange ramen - vågar alla komma överens eller "best available technology" som förorenar och kostar pengar och liv vinner?

   TS
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537131

Det är klart att det finns en agenda - öppen! Några punkter:
1) Diskutera vad som kan göras bättre med hänsyn till hälsa, miljö och klimat (i stället för att diskutera pengar som någon skrev boken om).
2) Påverka politiker genom att lägga fram förslag till omställning baserad på biologins möjligheter (biologi = lära om livet).
3) För den nyfikne finns prototyper på insamlingssystem för mat- och toalettavfall (föreslog 1993 första gången så tiden borde vara mogen) + förslag på biogasanläggning OSAD med metod G&G presenterade (med CV, ansökningar till EU och E.ON, förslag på definitioner, om reaktivt kväve och mycket annat) på http://www.biotransform.eu.
4) Skydda och hushålla med vatten.
5) Öka markernas bördighet/produktionsförmåga.
6) Eftersom min partner som bygger prototyper och jag är båda 75 är min målsättning att systemet förverkligas någonstans (helst i en kommun Sverige) innan jag dör - BRÅTTOM!

Till exempel:
I stället att bygga en avloppstunnel för 2,1 miljard SEK som river upp Malmö under 4 år och bara ligger i backen kan göras följande:
1. Bygga ca 100 lokala högteknologiska biogasanläggningar som uppgraderar förnybart organiskt material i restprodukter och avfall till värdefulla produkter.
2. Samla utan vatten hygieniskt och utan förorenande förluster mat- och toalettavfall som blandas med växtavfall och organiska restprodukter från andra aktiviteter (hästgödsel från travbana, rester från livsmedelsindustrier, mm).
3. Korta transporter med t ex el cyklar eller andra elfordon.
4. Förbehandling för att mikroorganismer kan maximera utbyte av biogas och biogödsel (anpassad till odlingar).
a. Biogas kan användas lokalt till el och värme/kyla
b. Biogödsel i storsäckar eller säckar för hobbyodlare kan anpassas till grödornas behov.

Det lär vara 300 000 personer anslutna till Sjölunda reningsverk. När 3 000 personer blir anslutna till varje biogasanläggning kommer det enbart från dessa minst 6 ton material per dag plus material från närliggande aktiviteter – svårt att uppskatta, måste placeras på kartan.
Bioenergi:
Beroende på blandningar varierar energiinnehåll och produktion av biogas. Enligt olika resultat kan varje ton frisk vikt ge mellan 1 och 2 MWh energi i form av biogas, möjligen mer vid förbättrad förbehandling.
Biogödsel:
Växtnäringsämnen kväve, fosfor och kalium - som i nuläge köps från utlandet - enbart i toalettavfall från 3 000 personer uppskattas till 300 000 SEK. Värde av biogödsel som innehåller alla växtnäringsämnen och bioenergi i mikroorganismer och icke omsatta organiska strukturer är okänt.
Hantering av vatten:
När mat- och toalettavfall hanteras separat kan grå vatten (BDT-vatten) renas lokalt med biologiska metoder vilka testades redan under 1970-1980. Renat vatten stannar i staden för bevattning, fontäner, vattenlek, mm.

Kineserna säger: Det omöjliga tar bara lite längre tid.

   TS
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537132 Från 3 000 personer enbart värde av NPK uppskattas till 300 000 SEK per år.

   TS
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537133 Göteborg är i framkant. https://www.nyteknik.se/energi/jattefab ... og-6400948

Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537266
norrskog skrev:Göteborg är i framkant. https://www.nyteknik.se/energi/jattefab ... og-6400948

Termisk förgasnig ger aldrig den biogas som kommer från biologisk omvandling med mikroorganismer.
I hela världen kallas produkten biometan bara i Sverige vilseleder somliga oss med att kalla produkten biogas.
När det gäller det konkreta projekt GobiGas i Göteborg begrunda följande:
Jättefabrik skapar bilbränsle av skog 2014-01-17 06:00 Charlotta von Schultz
Skogsrester in, fordonsgas ut. Nu tas världens första storskaliga produktion av biogas från förgasning i drift. Anläggningen ska försörja upp till 20 000 bilar med bränsle.
https://www.nyteknik.se/energi/jattefab ... og-6400948
– Vi ska visa att det går att producera gas från skogsavfall i stor skala. Det är unikt, säger Åsa Burman, projektchef och vd för Gobigas, som ägs av Göteborg Energi.
Trots att det bara är en demonstrationsanläggning så gör den Göteborg Energi till Sveriges i särklass största biogasproducent.

GoBiGas – Framtiden eller fiasko av episka proportioner - IVA
https://www.iva.se/event/gobigas--framt ... portioner/
30 dec. 2016 - GoBiGas är Göteborgs Energis jättesatsning på biogas. Projektet är omstritt. Företrädare för EU-kommissionen ser det som ett av de mest .
När projektet startades sattes maxkostnaden till 741 miljoner kronor, den siffran har dock stigit till investeringar på 1,3 miljarder för Göteborg energi. Och tillsammans med kostnader för produktion, utredning och projektering har anläggningen totalt kostat företaget 1,7 miljarder.26 apr. 2017

Gobigas blev en ekonomisk härdsmälta - Dagens industri
https://www.di.se/hallbart.../biogasflo ... betalarna/
19 apr. 2018 - Forskningsanläggningen Gobigas blev en ekonomisk härdsmälta och konserveras efter förluster på nästan 2 miljarder kronor. Göteborg ..
Forskningsanläggningen Gobigas blev en ekonomisk härdsmälta och konserveras efter förluster på nästan 2 miljarder kronor. Göteborg Energis nye vd Alf Engqvist aviserar i stället nya jätteinvesteringar på uppemot 15 miljarder kronor.

Investerade nästan två miljarder i Gobigas – nu läggs projektet ner ...
https://www.svt.se/.../investerade-nast ... ggs-proj...
3 apr. 2018 - Göteborg energis prestigefyllda projekt Gobigas läggs ner. ... stått för, men 222 miljoner kommer från Energimyndigheten som hade stora ...
Kan tvingas betala tillbaka 222 miljoner
Gobigas har totalt kostat närmare 2 miljarder kronor. Det mesta av kapitalet har Göteborg energi stått för, men 222 miljoner kommer från Energimyndigheten som hade stora framtidsplaner för Gobigasprojektet. De pengarna kan myndigheten komma att kräva tillbaka från Göteborg energi, eftersom projektet nu avslutas i förtid.
– Vi har fått ett brev från Energimyndigheten där de indikerat att projektet i stora delar varit lyckosamt. I projektet har vi lärt oss väldigt mycket och vi har samarbetat med exempelvis Chalmers. Vår bedömning är därför att vi inte kommer att behöva betala tillbaka hela beloppet, säger Alf Engqvist till SVT.
Googla gärna på GobiGas.

Slutsatser
1) GobiGas - för dyr metod som allmänna medel bör man undvika att satsa på, förorenande för miljö, skador på biologisk mångfald
2) Enligt mikrobiolog Brian J Ford. Det vi kan göra med hjälp av mikroorganismer kan vi aldrig göra billigare med tekniska och kemiska metoder.
3) Sorgligt att resurser som var avsedda hos Energimyndigheten till utveckling av biologiska metoder för framställning av biogas användes till termisk förgasning till biometan under förevändning att det ska produceras biogas.
Vem bär ansvar att vidareutveckling av mikrobiell omvandling är eftersatt? Lobby av motståndare? Okunskap på energimyndigheten??

   TS
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537639 Hej alla ni som har läst mina rader - 691 personer, påstår räknaren - men bara två personer har lämnat kommentarer. Jag hoppades på flera mothugg :d

   TS
Avatar Fallback

Re: Definition BIOENERGI

 
#537643 De som tiger samtycker. Kör hårt. Förstår att det är brått för din del. 70 år å så energisk.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Biologisk stickvägsbredd – bra definition? av Torbjörn Johnsen - tis 21 nov 2017, 14:09
i Gallring

12
15 svar
8751 läst
av mb-man     
ons 22 nov 2017, 06:35
Ny inom bioenergi, komma igång av husqvarna_med_sthil - tis 13 mar 2012, 11:26
i Bioenergi
4 svar
2454 läst
av husqvarna_med_sthil     
tis 13 mar 2012, 20:28
Bioenergi "på rot"? av Richie - tor 14 jun 2012, 00:15
i Bioenergi
3 svar
1823 läst
av TimpaM     
mån 25 jun 2012, 19:51
Bioenergi gubbe söker jobb av kson - sön 21 okt 2012, 01:00
i Skogsarbete
2 svar
3355 läst
av errol     
ons 06 feb 2013, 19:45
bioenergi av mbtrac - tor 27 mar 2014, 09:03
i Bioenergi
4 svar
3695 läst
av Vedproducent     
fre 28 mar 2014, 09:45