Massaved

Södra visar rekordresultat Q1 2018 - dags för prishöjning?

6 inlägg 6288 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Södra visar rekordresultat Q1 2018 - dags för prishöjning?

Torbjörn Johnsen  
#508800 Idag redovisar Södra sitt resultat för första kvartalet 2018 och det är imponerande läsning! Vinsten efter finansnetto hamnar på en knapp miljard och ökar därmed med mer än 90% jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det innebär att Södra har en vinstnivå under första kvartalet 2018 på 16%. Södras trävarudel, Södra Wood, visar nu svarta siffror på allvar och trots att man producerat färre kubikmeter (p g a virkesförsörjningsproblem) samt att både trähustillverkning och interiörträ svalnat något så visar Södra Wood en vinstmarginal om drygt sju procent eller 91 av 1 216 vinstmiljoner.

Stark efterfrågan och bra priser på massa och trävaror anges som främsta orsaken till den goda vinstutvecklingen men den får också en del stöd av valutaeffekter p g a en svag svensk krona.

Långt till prisrekord för massaveden
Under första kvartalet har södra anskaffat 4,5 miljoner m3fub virke varav ca 2,52 miljoner massaved. Om man sätter Södra cells kvartalsvinst i relation till virkesvolymen så innebär det att varje kubikmeter genererat ca 365 kr i ren vinst.
I det perspektivet är dagens massavedspris definitivt inte högt.

Ett historiskt rekordresultat borde väl också märkas i historiskt höga virkespriser? Massavedspriset borde upp med minst 100 kr/m3fub för att vara i närheten av bra och kanske upp ytterligare en hundring för att anses vara "rekordhöggt". I tråden Kostnadsminskningen avtar - dags att höja virkespriset! finns en tabell som visar hur massavedspriset (omräknat till dagens penningvärde) har sett ut historiskt. Det är långt kvar upp till rekordnivåer och det är nog inte ens Minimipris massaved 2018 - 400 kr/m3fub? som gäller utan siktet borde ställas högre.

Kortsiktigt att snåla med massavedspriset
Södra har uppenbarligen beslutat sig för att vinsten som genereras av den goda konjunkturen, i kombination med historiskt låga massavedspriser, främst ska komma ägarna till del. Via efterlikvider och avkastning på insatskapital. Det här är en fullt begriplig inställning i en medlemsorganisation och i det korta perspektivet men det tål att funderas över i ett längre perspektiv.

Södra är en stor virkeshandlare i Götaland. Man köper t ex massaved från många sågverksföretag samt även cellulosaflis. Ibland byter man mot timmer som avverkats hos Södras medlemmar eller leverantörer. Genom att "snåla" med massavedspriset påverkas dessa handelspartners på ett negativt sätt genom att de får dåligt betalt för både massaved och cellulosaflis samtidigt som de själva får betala ett relativt högt pris för sågtimmer. Incitamenten blir därmed stora för dessa företag att försöka hitta alternativ avsättning för både massaved och cellulosaflis. I vinter har värmeverken behövt mer flis än vanligt i sina pannor vilket öppnat för avsättningsmöjligheter för sågverk med närhet till större värmeverk.

Massaved lämnar Götaland p g a låga priser
Paradoxalt nog så fraktas redan idag massaved norrut. Till områden i landet som har ännu lägre listpriser för massaved än vad Södra erbjuder. Sveaskog ska nu i stor skala frakta massaved med tåg till SCAs utbyggda fabrik i Östrand och man kan ju anta att priset som Sveaskog får av SCA ligger högre än Södras listpriser. På samma sätt finns det nu sågverksföretag som skeppar massaved till Tyskland för att få bättre priser än de Södra erbjuder.

I ett större perspektiv är det här givetvis vansinne och det kommer att leda till svårigheter i råvaruförsörjningen för Södras massabruk. Varje kubikmeter som måste anskaffas från ett annat område än det egna, geografiska verksamhetsområdet blir med all sannolikhet en allt dyrare kubikmeter att få fram.

Ett ökat massavedspris skulle inte bara gynna skogsägarkollektivet i stort utan det skulle även gynna hela sågverksindustrin i Götaland. Vilket i ett längre perspektiv även skulle gynna Södras medlemmar som får bättre betalt för sitt timmer. Allt hänger ihop.

Det är ju fortfarande sågtimret som står för skogsägarnas största intäkter och målet med skogsskötseln är ju att producera timmer. Oavsett om man är medlem i Södra eller ej. Så det är dags för Södra att "lätta på lädret". När får vi se ett massavedspris på 450 kr m3fub i Götaland?

Här kan ni läsa hela kvartalsrapporten från Södra.   TS
Avatar Fallback

Re: Södra visar rekordresultat Q1 2018 - dags för prishöjnin

kjugekarlsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#508807 Skrämmande på ett vis att det ska vara så här samtidigt som dom inte kan offra en höjning på virket istället.

Avatar Fallback

Re: Södra visar rekordresultat Q1 2018 - dags för prishöjnin

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#508822 De har ju höjt.

Användarvisningsbild

Re: Södra visar rekordresultat Q1 2018 - dags för prishöjnin

Torbjörn Johnsen  
#508823 Ja, fast i en historisk jämförelse så är det långt kvar till de massavedspriser som betalades i mitten på 80-talet för att inte tala om mitten på 70-talet:

https://skogsforum.se/download/file.php ... &mode=view

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra visar rekordresultat Q1 2018 - dags för prishöjnin

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#508826 För att inte tala om 50-talet.

Användarvisningsbild

Re: Södra visar rekordresultat Q1 2018 - dags för prishöjnin

Sunilorblede  
#508830 Den där utveckling är väl densamma för många råvaruproducenter i de gröna näringarna. En mjölkbonde sa till mig i höstas att när han tog över gården kring 1990 så hade han nästan den dubbla nominella betalningen mot för idag, dvs inte justerat för inflation.

Bör en del i det hela för att utveckla lönsamheten i alla de skogsföretag som finns vara att sluta stirra blint på virkespriset och delvis snegla åt det håll som gällt för mjölkproducenter, dvs öka produktionen. Man ser ibland skogsägare som håller på gammal skog in i absurdum, gamla glesa bestånd med näst intill ingen eller negativ förräntning för att de tycker det är så dåliga priser. En del verkar tyckt så sedan 80-talet då skogen nu är över 150 år och de själva så gamla att de troligtvis ändå inte kommer ha alltför stor glädje av intäkten. Hade man huggit då (till vad det visat sig var bra priser) och fått dit en bra föryngring och nu stått med en förstagallring för dörren hade ju totalekonomin varit en helt annan. Särskilt om man lägger till åtgärder som gödsling och möjlighet till investering och ytterligare avkastning under 30 år på pengarna som kom ur avverkningen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).