Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
 Svara  11 inlägg  14106 visn.  3 följer
Användarvisningsbild

Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#444563 Jag såg en intressant jämförelse från USA för några dagar sedan ang cellulosaindustrins framtid. Det är ju ingen nyhet att pappersförbrukningen sjunker och i USA räknade man med en minskad förbrukning med 3,9% under 2017. I gengäld förväntades istället förbrukningen av "hygienprodukter" vilka i huvudsak tillverkas av cellulosafibrer öka med mer än 4%. Slutsatsen var att de sk "Baby boomers" i USA (födda mellan 1946-1964) räddar skogsindustrin. Inte på grund av att de kommer att använda mer skrivpappper utan att de får allt svårare att hålla tätt. Kanske läge att köpa aktier i SCAs avknoppade hygienbolag? :mrgreen:   TS
Användarvisningsbild

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492326
Torbjörn Johnsen skrev:Jag såg en intressant jämförelse från USA för några dagar sedan ang cellulosaindustrins framtid. Det är ju ingen nyhet att pappersförbrukningen sjunker och i USA räknade man med en minskad förbrukning med 3,9% under 2017. I gengäld förväntades istället förbrukningen av "hygienprodukter" vilka i huvudsak tillverkas av cellulosafibrer öka med mer än 4%. Slutsatsen var att de sk "Baby boomers" i USA (födda mellan 1946-1964) räddar skogsindustrin. Inte på grund av att de kommer att använda mer skrivpappper utan att de får allt svårare att hålla tätt. Kanske läge att köpa aktier i SCAs avknoppade hygienbolag? :mrgreen:


Ett tips är att satsa hälften av pengarna på aktier i läkemedelsindustrin. De är en av orsakerna till att blöjbehovet ökar !

Användarvisningsbild

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492358
Älgfoderodlare skrev:
Torbjörn Johnsen skrev:Jag såg en intressant jämförelse från USA för några dagar sedan ang cellulosaindustrins framtid. Det är ju ingen nyhet att pappersförbrukningen sjunker och i USA räknade man med en minskad förbrukning med 3,9% under 2017. I gengäld förväntades istället förbrukningen av "hygienprodukter" vilka i huvudsak tillverkas av cellulosafibrer öka med mer än 4%. Slutsatsen var att de sk "Baby boomers" i USA (födda mellan 1946-1964) räddar skogsindustrin. Inte på grund av att de kommer att använda mer skrivpappper utan att de får allt svårare att hålla tätt. Kanske läge att köpa aktier i SCAs avknoppade hygienbolag? :mrgreen:


Ett tips är att satsa hälften av pengarna på aktier i läkemedelsindustrin. De är en av orsakerna till att blöjbehovet ökar !


Haha, du har mitt intresse! Berätta gärna mer om du kan :)

Användarvisningsbild

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492360
M.Nilsson skrev:
Älgfoderodlare skrev:
Torbjörn Johnsen skrev:Jag såg en intressant jämförelse från USA för några dagar sedan ang cellulosaindustrins framtid. Det är ju ingen nyhet att pappersförbrukningen sjunker och i USA räknade man med en minskad förbrukning med 3,9% under 2017. I gengäld förväntades istället förbrukningen av "hygienprodukter" vilka i huvudsak tillverkas av cellulosafibrer öka med mer än 4%. Slutsatsen var att de sk "Baby boomers" i USA (födda mellan 1946-1964) räddar skogsindustrin. Inte på grund av att de kommer att använda mer skrivpappper utan att de får allt svårare att hålla tätt. Kanske läge att köpa aktier i SCAs avknoppade hygienbolag? :mrgreen:


Ett tips är att satsa hälften av pengarna på aktier i läkemedelsindustrin. De är en av orsakerna till att blöjbehovet ökar !


Haha, du har mitt intresse! Berätta gärna mer om du kan :)


Jag vet inte hur ingående jag ska vara för att kunna göra en lång historia kort och inte hamna för mycket OT.
Jag har arbetat som specialist sjuksköterska i närmare 20 år inom åldringsvården. Då ca. 80 % av de som förskrivs blodtryckssänkande läkemedel, får dem i förebyggande syfte för att man tror att högt blodtryck ger många följdsjukdomar. Tyvärr så kan många av de läkemdel som förskrivs idag, ge samma effekt de är avsedda att verka mot o dessutom ge fler biverkningar som påverkar hela cirkulationsfysiologin. Den viktigaste delen i vår kropp.
Allt utgår från kroppens sätt att söka hålla en jämnvikt i regleringen av inre o ytter funktioner och påverkan. Som ex. värmereglering. Men även tryckpåverkan av omgivningen, innebär förändringar i hur kroppen reagerar. När man mäter sitt blodtryck kan ett normalvärde vara 130 mmHg i det som är hjärtats arbetstryck. Men skulle det bara vara det, så skulle vi dö av överhettning. Vi skulle inte kunna svettas. Vi måste alltså ha ett övertryck inne i vår kropp. Så det uppmätta värdet skall läggas ihop med idag rådande lufttryck. Nom. värde 760 mmHg. Men det kan pendla ca + - 20 mmHg. När kroppen skall reglera trycket för att förhålla sig till omgivningen, använder den ett sofistikerat system till detta. Detta styrs främst via njurarna. Den viktigaste delen är hur kroppen endera förändrar hur vätska går mellan de olika reservoarer vi har, samt den spänning som kärlen antar för att förhålla sig till den just då cirkulerande blodmängden i kärlen. Det som får vätskan att vandra, är kroppens sätt att flytta natrium-salt. Och det är här som läkemedlen kommer in. De flesta läkem. man använder idag för blodtryckregelring, har en biverkan som heter SIADH( syndrom orsakat av inadekvat insöndring av antidiuretiskt hormon). Att det kallas syndrom, är för att det ger flera negativa effekter på cirkulationen. Läkem. effekt får njurarna att släppa igenom Na ut med urinen. Tillfälligt kan man uppnå en blodtryckssänkande effekt. Men på lång sikt kan det bli rakt motsatt verkan. Ofta därför ser man allt fler som har 2 eller fler blodtryckssänkare. För konsekvensen blir att kroppen långsamt förlorara möjligheten att spara vätska. Omedicinerad om denna situation uppstår som en effekt av kraftig svettning, magsjuka etc. Där vätska snabbt försvinner bort från blodet. Så kan kroppen tillfälligt kompensera det med att "låna" vatten från det som kallas extracellulär rummet. Den vätska som finns mellan blodet och cellen. För att få in vätskan anväder kroppen Na. I ett magnifikt system samverkar kroppens olika organ att söka uppnå jämnvikt o stabil cirkulation. Efter långvarig medicinering med dessa läkem. som orsakar Na-förlust, uppstår neg. effekter av det som blir en uttorkning. Man kan ständigt uppleva törst. Men ju mer man dricker, ju mer Na försvinner passivt ut med urinen och uttrokningen fortskrider. När kroppen till slut kan vara hotad rent cirkulatoriskt, kan ett läge uppstå som kallas terapiresistent Renovaskulär hypertoni = livsfarlig uttorkning. Kärlen drar ihop sig för att anpassa sig till den kraftigt minskade blodmängden för att överhuvudtaget få organismen att överleva. Man får problem med hjärnans funktion o hur mans styr över sina muskler. Törsten gör att man dricker mer, men som bara rinner rakt igenom systemen i brist på Na. Så med en dimmig hjärna, överkonsumtion av vatten utan salttillskott o brist på muskelfunktioner uppstår inkontinens som ett led i läkemedelsbehandlingen som kan leda till många fler följdproblem än vad den tänkta beh. hade som syfte att skydda oss emot. Detta var en schematisk beskrivning utan en massa faktaord. Vill du ha källor om vart du kan få detta verifierat, gör jag det gärna.

Avatar Fallback

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492375
Älgfoderodlare skrev:
M.Nilsson skrev:
Älgfoderodlare skrev:[quote="Torbjörn Johnsen"]Jag såg en intressant jämförelse från USA för några dagar sedan ang cellulosaindustrins framtid. Det är ju ingen nyhet att pappersförbrukningen sjunker och i USA räknade man med en minskad förbrukning med 3,9% under 2017. I gengäld förväntades istället förbrukningen av "hygienprodukter" vilka i huvudsak tillverkas av cellulosafibrer öka med mer än 4%. Slutsatsen var att de sk "Baby boomers" i USA (födda mellan 1946-1964) räddar skogsindustrin. Inte på grund av att de kommer att använda mer skrivpappper utan att de får allt svårare att hålla tätt. Kanske läge att köpa aktier i SCAs avknoppade hygienbolag? :mrgreen:


Ett tips är att satsa hälften av pengarna på aktier i läkemedelsindustrin. De är en av orsakerna till att blöjbehovet ökar !


Haha, du har mitt intresse! Berätta gärna mer om du kan :)


Jag vet inte hur ingående jag ska vara för att kunna göra en lång historia kort och inte hamna för mycket OT.
Jag har arbetat som specialist sjuksköterska i närmare 20 år inom åldringsvården. Då ca. 80 % av de som förskrivs blodtryckssänkande läkemedel, får dem i förebyggande syfte för att man tror att högt blodtryck ger många följdsjukdomar. Tyvärr så kan många av de läkemdel som förskrivs idag, ge samma effekt de är avsedda att verka mot o dessutom ge fler biverkningar som påverkar hela cirkulationsfysiologin. Den viktigaste delen i vår kropp.
Allt utgår från kroppens sätt att söka hålla en jämnvikt i regleringen av inre o ytter funktioner och påverkan. Som ex. värmereglering. Men även tryckpåverkan av omgivningen, innebär förändringar i hur kroppen reagerar. När man mäter sitt blodtryck kan ett normalvärde vara 130 mmHg i det som är hjärtats arbetstryck. Men skulle det bara vara det, så skulle vi dö av överhettning. Vi skulle inte kunna svettas. Vi måste alltså ha ett övertryck inne i vår kropp. Så det uppmätta värdet skall läggas ihop med idag rådande lufttryck. Nom. värde 760 mmHg. Men det kan pendla ca + - 20 mmHg. När kroppen skall reglera trycket för att förhålla sig till omgivningen, använder den ett sofistikerat system till detta. Detta styrs främst via njurarna. Den viktigaste delen är hur kroppen endera förändrar hur vätska går mellan de olika reservoarer vi har, samt den spänning som kärlen antar för att förhålla sig till den just då cirkulerande blodmängden i kärlen. Det som får vätskan att vandra, är kroppens sätt att flytta natrium-salt. Och det är här som läkemedlen kommer in. De flesta läkem. man använder idag för blodtryckregelring, har en biverkan som heter SIADH( syndrom orsakat av inadekvat insöndring av antidiuretiskt hormon). Att det kallas syndrom, är för att det ger flera negativa effekter på cirkulationen. Läkem. effekt får njurarna att släppa igenom Na ut med urinen. Tillfälligt kan man uppnå en blodtryckssänkande effekt. Men på lång sikt kan det bli rakt motsatt verkan. Ofta därför ser man allt fler som har 2 eller fler blodtryckssänkare. För konsekvensen blir att kroppen långsamt förlorara möjligheten att spara vätska. Omedicinerad om denna situation uppstår som en effekt av kraftig svettning, magsjuka etc. Där vätska snabbt försvinner bort från blodet. Så kan kroppen tillfälligt kompensera det med att "låna" vatten från det som kallas extracellulär rummet. Den vätska som finns mellan blodet och cellen. För att få in vätskan anväder kroppen Na. I ett magnifikt system samverkar kroppens olika organ att söka uppnå jämnvikt o stabil cirkulation. Efter långvarig medicinering med dessa läkem. som orsakar Na-förlust, uppstår neg. effekter av det som blir en uttorkning. Man kan ständigt uppleva törst. Men ju mer man dricker, ju mer Na försvinner passivt ut med urinen och uttrokningen fortskrider. När kroppen till slut kan vara hotad rent cirkulatoriskt, kan ett läge uppstå som kallas terapiresistent Renovaskulär hypertoni = livsfarlig uttorkning. Kärlen drar ihop sig för att anpassa sig till den kraftigt minskade blodmängden för att överhuvudtaget få organismen att överleva. Man får problem med hjärnans funktion o hur mans styr över sina muskler. Törsten gör att man dricker mer, men som bara rinner rakt igenom systemen i brist på Na. Så med en dimmig hjärna, överkonsumtion av vatten utan salttillskott o brist på muskelfunktioner uppstår inkontinens som ett led i läkemedelsbehandlingen som kan leda till många fler följdproblem än vad den tänkta beh. hade som syfte att skydda oss emot. Detta var en schematisk beskrivning utan en massa faktaord. Vill du ha källor om vart du kan få detta verifierat, gör jag det gärna.[/quote]
Mycket intressant läsning

Användarvisningsbild

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492377 Det sorgliga inom svensk äldresjukvård, är att dessa drabbade personer oftast hamnar på kliniker där man inte kan utläsa bakomliggande orsak. Ex. så kommer människor in med "falsk tarmvred" eller förstoppning som en effekt av uttorkning in på Kir. kliniker där man inte kan se på provsvar att man är uttorkad. Just därför att blodet söker alltid ha en jämnvikt melan Na o vätska. Ökad blödningsbenägenhet från magtarm kanalen är en annan. Eller in på en Ortoped avd. via fall som orsakat benbrott. Några symtom på uttorkning är huvudvärk, förvirring samt ökad fallrisk. Se FASS, Sertralin Bluefish 100 mg och läs om symtomen på lågt Natrium under "Varning och försiktighet". Så även med uppmätta normala värden i blodet kan man vara uttorkad. Se internetmedicin: sökord; Hyperkalemi. Motsatta effekten av minskat totalt Na i kroppen. Där står att uttorkningen sker i extracellulär rummet där det inte går att få ett mätvärde. Dessutom att det till största delen är läkemdelsorsakat.

Avatar Fallback

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492389
Älgfoderodlare skrev:Det sorgliga inom svensk äldresjukvård, är att dessa drabbade personer oftast hamnar på kliniker där man inte kan utläsa bakomliggande orsak. Ex. så kommer människor in med "falsk tarmvred" eller förstoppning som en effekt av uttorkning in på Kir. kliniker där man inte kan se på provsvar att man är uttorkad. Just därför att blodet söker alltid ha en jämnvikt melan Na o vätska. Ökad blödningsbenägenhet från magtarm kanalen är en annan. Eller in på en Ortoped avd. via fall som orsakat benbrott. Några symtom på uttorkning är huvudvärk, förvirring samt ökad fallrisk. Se FASS, Sertralin Bluefish 100 mg och läs om symtomen på lågt Natrium under "Varning och försiktighet". Så även med uppmätta normala värden i blodet kan man vara uttorkad. Se internetmedicin: sökord; Hyperkalemi. Motsatta effekten av minskat totalt Na i kroppen. Där står att uttorkningen sker i extracellulär rummet där det inte går att få ett mätvärde. Dessutom att det till största delen är läkemdelsorsakat.


Ord och inga vackra visor. Tack, det här hade jag ingen aning om.

Ser inte fram emot den dagen man sitter där på hemmet och blir beordrad "svälj" utan att veta varför.

Användarvisningsbild

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492397 Det är ju ingen okänd kunskap. Jag har ju själv läst mig till detta o kliniskt gjort det motsatta o därmed fått bekräftat farligheten med vissa läkemedels otrevliga bieffekter. Men det är en OANVÄND kunskap, som även de flesta saknar idag. Jag har gjort det prof. Yngve Gustavsson pratar om. Personer som fått en demensdiagnos efter en del utredningar. Som efter läkemedelsutsättningar, kunnat flytta hem som icke dementa. Människor som bedömts som döende. som rest sig upp ur sina sängar o levt i flera år till. Och då inte som något enstaka fall någon gång under min verksamma tid. Jag pratar hundatalet personer ! Mitt livs största frustration med den kunskap jag har, är alla de som INTE får rätt hjälp. Som behöver dö i förtid i onödan.

Avatar Fallback

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492399 Ja, SCA har tuffat på bra sedan avknoppningen. Men även Holmen har gjort bra ifrån sig. Men fick för mig att deras huvudsyssla var tidningspapper vilket inte känns så hett?

I övrigt känns det som en rimlig analys och antagande att hyginpapper kommer att öka med tanke på vårt levende med engångsartiklar. Fråga är om wellpappens ökning kommer att försätta med tanke på all Internethandel eller om man kommer komma på något pantsystem av paketemballage.

Användarvisningsbild

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492400
axwell skrev:
Älgfoderodlare skrev:Det sorgliga inom svensk äldresjukvård, är att dessa drabbade personer oftast hamnar på kliniker där man inte kan utläsa bakomliggande orsak. Ex. så kommer människor in med "falsk tarmvred" eller förstoppning som en effekt av uttorkning in på Kir. kliniker där man inte kan se på provsvar att man är uttorkad. Just därför att blodet söker alltid ha en jämnvikt melan Na o vätska. Ökad blödningsbenägenhet från magtarm kanalen är en annan. Eller in på en Ortoped avd. via fall som orsakat benbrott. Några symtom på uttorkning är huvudvärk, förvirring samt ökad fallrisk. Se FASS, Sertralin Bluefish 100 mg och läs om symtomen på lågt Natrium under "Varning och försiktighet". Så även med uppmätta normala värden i blodet kan man vara uttorkad. Se internetmedicin: sökord; Hyperkalemi. Motsatta effekten av minskat totalt Na i kroppen. Där står att uttorkningen sker i extracellulär rummet där det inte går att få ett mätvärde. Dessutom att det till största delen är läkemdelsorsakat.


Ord och inga vackra visor. Tack, det här hade jag ingen aning om.

Ser inte fram emot den dagen man sitter där på hemmet och blir beordrad "svälj" utan att veta varför.


Jag kan ju berätta om de egna erfarenheter jag har av just betydelsen av salt tillsammans med vattnet. När jag iblan jobbat i skogen under somrarna i Härjedalen. Då är det lite svårt att arbeta utan kläder r.t. mygg o knott. Den vätskeförlust som man då svettas ut, är svår att ersätta samma dag i mängd. Jag har för ros skull vid flera tillfällen när jag känt att jag avrit uttorkad. Tagit blodtrycket o har som oftast legat på 155-160 / 90. Efter att jag helt kompenserat bort vätskeförlusten, har blodtrycket sjunkit ner till mitt normala 125/65. Man anses medicinskt som dehydrerad(lindrigt uttrokad) när man har förlorad 2 % av den cirkulerande vätskemängden. Jag som väger 100 kilo har 65 l vatten i mig. När jag förlorad 1,3 liter så har jag börjat bli uttorkad. Men viktigast vid återvätskning, är att med vattnet måste följa Natriumsalt. Vi förlorar ständigt Na under dygnet via svettning, avföring o urin. Detta måste ersättas inom samma dygn för att inte påbörja en uttorkning. Viktigt för oss som jobbar i skogen, kör en traktor en varm sommardag etc. 1 tsk salt i varje liter vatten ni dricker, så orkar ni mer !

Avatar Fallback

Re: Inkontinenta 40-talister räddar cellulosaindustrin?

 
#492405
Älgfoderodlare skrev:
axwell skrev:
Älgfoderodlare skrev:Det sorgliga inom svensk äldresjukvård, är att dessa drabbade personer oftast hamnar på kliniker där man inte kan utläsa bakomliggande orsak. Ex. så kommer människor in med "falsk tarmvred" eller förstoppning som en effekt av uttorkning in på Kir. kliniker där man inte kan se på provsvar att man är uttorkad. Just därför att blodet söker alltid ha en jämnvikt melan Na o vätska. Ökad blödningsbenägenhet från magtarm kanalen är en annan. Eller in på en Ortoped avd. via fall som orsakat benbrott. Några symtom på uttorkning är huvudvärk, förvirring samt ökad fallrisk. Se FASS, Sertralin Bluefish 100 mg och läs om symtomen på lågt Natrium under "Varning och försiktighet". Så även med uppmätta normala värden i blodet kan man vara uttorkad. Se internetmedicin: sökord; Hyperkalemi. Motsatta effekten av minskat totalt Na i kroppen. Där står att uttorkningen sker i extracellulär rummet där det inte går att få ett mätvärde. Dessutom att det till största delen är läkemdelsorsakat.


Ord och inga vackra visor. Tack, det här hade jag ingen aning om.

Ser inte fram emot den dagen man sitter där på hemmet och blir beordrad "svälj" utan att veta varför.


Jag kan ju berätta om de egna erfarenheter jag har av just betydelsen av salt tillsammans med vattnet. När jag iblan jobbat i skogen under somrarna i Härjedalen. Då är det lite svårt att arbeta utan kläder r.t. mygg o knott. Den vätskeförlust som man då svettas ut, är svår att ersätta samma dag i mängd. Jag har för ros skull vid flera tillfällen när jag känt att jag avrit uttorkad. Tagit blodtrycket o har som oftast legat på 155-160 / 90. Efter att jag helt kompenserat bort vätskeförlusten, har blodtrycket sjunkit ner till mitt normala 125/65. Man anses medicinskt som dehydrerad(lindrigt uttrokad) när man har förlorad 2 % av den cirkulerande vätskemängden. Jag som väger 100 kilo har 65 l vatten i mig. När jag förlorad 1,3 liter så har jag börjat bli uttorkad. Men viktigast vid återvätskning, är att med vattnet måste följa Natriumsalt. Vi förlorar ständigt Na under dygnet via svettning, avföring o urin. Detta måste ersättas inom samma dygn för att inte påbörja en uttorkning. Viktigt för oss som jobbar i skogen, kör en traktor en varm sommardag etc. 1 tsk salt i varje liter vatten ni dricker, så orkar ni mer !


Brukar köra 1 resorb(vätskeersättning) per liter vatten sommartid. Då kan man välja smak:-)

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Motorsågen räddar liv av utvecklingsingenjör - fre 23 mar 2012, 12:25
i Skogsröjning
2 svar
3289 läst
av rolf edgar     
fre 06 jul 2012, 15:52
kilometerskatt räddar inte miljön... av Niking - fre 04 jul 2014, 20:05
i Logistik, Transport

1234
56 svar
39143 läst
av skogshasse     
tis 20 jun 2017, 07:00
Träd räddar liv av Zalman - mån 28 jul 2014, 18:09
i Skogsnyheter
3 svar
2211 läst
av Niking     
tis 29 jul 2014, 13:29
Malin Sahlin räddar (stjäl) skogen av Niking - fre 10 okt 2014, 21:07
i Skogsnyheter
6 svar
3153 läst
av isteskog     
ons 15 okt 2014, 14:32
Ny störtbåge räddar liv av Niking - mån 29 jun 2015, 01:20
i ATV och UTV i skogen
2 svar
2703 läst
av T24X4     
sön 01 nov 2015, 19:51
Annonser