Rundvirke

Ökad virkeshandel i Finland under januari, stabil prisnivå

2 inlägg 1073 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ökad virkeshandel i Finland under januari, stabil prisnivå

Torbjörn Johnsen  
#833676 Finnska naturresursmyndigheten LUKE kom nu med sin samamnställning över virkespriserna i januari. Det handlar om priset på det virke som skogsindustrin köper från privatskogsbruket och underlaget motsvarar en majoritet av virkeshandeln i Finland under månaden som gått. Aktiviteten har ökat igen på den finska marknaden efter en kraftig nedgång under andra halvan av 2023. I januari var volymen av industrivirke sju procent högre än ett år tidigare och handeln med timmer ökade i januari med sju procent jämfört med femårssnittet. Enligt LUKE var det talltimmer som drev volymutvecklingen.

När det gäller priserna så ökade de jämfört med decemberpriserna men i reella tal ligger priserna än så länge under toppnoteringarna som sattes i fjol somras. Märk väl att LUKE jämför dagens virkespriser med tidigare priser som uppräknats med inflationen och då har prisnivån sjunkit. I reala tal.

1708530784_virkespriser-reala-fi-jan.jpg


Här nedan finns en jämförelse mellan finska januaripriser och svenska priser för Q4 2023. De svenska priserna kommer från Skogsstyrelsens prisstatistik över svenskt leveransvirke som är den enda prisstatistik som finns att tillgå i Sverige. Både de finska och de svenska priserna avser genomsnittspriser för hela landet.

1708530834_finska-sv-virkespriser-jan-2024.jpg


De svenska massavedspriserna har krupit ikapp de finska och nu återstår det ungefär en hundring i skillnad. Däremot skiljer det mer när det gäller timmerpriserna och här är det framför allt prisnivån i norra Sverige som drar ner priset. I Götaland har virkesbristen nu drivit upp timmerpriserna till finsk nivå medan massavedspriset fortfarande ligger något lägre än i Finland. I alla fall enligt listpriserna...

Het marknad för björktimmer
En intressant sak som kan noteras är att priset för björktimmer i Finland har stigit rejält sedan i somras och nu handlas till samma prisnivåer som gran- och talltimmer. Så ser troligen situationen ut här i Sverige också för den som kan leverera björkstock för fanér eller sågning. Har du fin björk så är det absolut värt att kolla upp detta lite ordentligt. Riga Wood köper t ex björkstock till bra priser och det behöver inte vara några jättevolymer för att få leverera. Men passa på medan det fortfarande räknas som vinteravverkning. Om en månad eller två är det för sent att hugga björken.

Här hittar ni januari månads virkesstatistik från LUKE.   TS
Användarvisningsbild

Re: Ökad virkeshandel i Finland under januari, stabil prisni

Torbjörn Johnsen  
#837417 Statistiken för virkespriserna i Finland under februari månad visar på en tydlig uppgång för både massavedspriser och timmer räknat som rotpriser. Massavedspriset har stigit med 3-5 procent jämfört med januari och timret med ca 2%.

Så här ser februari månads timmerpriser ut när det gäller leveransvirkespriser i Finland. OBS att det är genomsnittspriser för hela Finland:

Grantimmer: 76,9 Euro/m3fpb =1022 kr/m3fub
Talltimmer: 73,2 Euro/m3fpb = 951 kr/m3fub
Björktimmer: 74,8 Euro/m3fpb = 982 kr/m3fub

Granmassaved: 47,0 Euro/m3fpb = 618 kr/m3fub
Tallmassaved: 46,5 Euro/m3fpb = 618 kr/m3fub
Björkmassaved: 46,6 Euro/m3fpb = 612 kr/m3fub

Om man istället tittar på priserna som har betalats för virke på rot (rotpriser), d v s som nettopriset efter att avverkningskostnaden är avdragen så ser det ut så här. De här priserna är närmast att jämföra med svenska rotpostpriser. Priser angivna som genomsnittspriser för hela Finland:

Grantimmer: 73,3 Euro/m3fpb = 974 kr/m3fub
Talltimmer: 70,4 Euro/m3fpb = 914 kr/m3fub
Björktimmer: 61,5 Euro/m3fpb = 808 kr/m3fub

Granmassaved: 28,4 Euro/m3fpb = 373 kr/m3fub
Tallmassaved: 26,9 Euro/m3fpb = 350 kr/m3fub
Björkmassaved: 27,4 Euro/m3fpb = 360 kr/m3fub

Det finns några intressanta saker att uppmärksamma i den totala statistiken som presenteras av LUKE så kan man se några intressanta saker. Dels så redovisar de aktuella priser i jämförelse med historiska priser som räknats upp med kostnadsutveckling, d v s reala priser. Här kan man se hur dagens priser inte är de historiskt högsta trots att de bara stiger och stiger. För rotpriserna så ligger det några toppar i juni 2021, augusti 2022 och maj 2023 där motsvarande kubikmeterpris (rotpris) för grantimmer låg runt 80 Euro i dagens penningvärde. Motsvarande 1051 kr/m3fub.

En annan sak man kan se i grafen är att rotpriserna för massaved har utvecklats sämre än leveranspriserna vilket troligen kan tillskrivas att avverkningskostnaderna ökat mer de senaste åren än tidigare.

Ytterligare en intressant utveckling är priset på björktimmer. Där närmars sig nu priset 1000 kr/m3fub (74,8 Euro/m3fpb eller 982 kr/m3fub) för björktimmer som leveransvirke och även vid rotpriser tangerar björktimret nu All-Time-High i reala priser. Såg och svarvbar björk är helt enkelt en stor bristvara och det här kan även svenska skopgsägare dra nytta av då det i dagsläget finns få marknader som kan erbjuda björkstock.

Läs mer om de finska virkespriserna här:
https://www.luke.fi/sv/statistik/virkes ... arna-22024

   TS
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).