Sågtimmer

Trakthyggesbruk med klimatnytta, mångfald och lönsamhet

1 inlägg 3029 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Trakthyggesbruk med klimatnytta, mångfald och lönsamhet

skogshare  
#707429 Mot bakgrund av nuvarande osakliga och känslostyrda debatt om hyggesfritt contra trakthyggesbruk, menar jag att landets/Nordens enskilda skogsägare, tillsammans med aktiva medintressenter här hemma och i Europa, nu bör genomföra en egen kostnadseffektiv kampanj för att marknadsföra trakthyggesbruket med huvudinriktning på timmerproduktion samt de fördelar det har för bland annat klimatet, den biologiska mångfalden och den nödvändiga lönsamheten. Med denna tråd vill  jag därför bidra med ett första utkast till en sådan kombinerad nät-, annons- och/eller affischkampanj baserad på nedanstående tolv föreslagna bilder - i olika tappningar - med de olika skedena i brukandet av skogen, virkesförädlingen och de olika nyttorna. Varje bild förses med lättillgängliga och vetenskapligt baserade fakta / förklaringar - som undertext eller text/tal som kan klickas fram - om trakthyggesbruket med avseende på framför allt klimatnyttan, den biologiska mångfalden och den nödvändiga lönsamheten.

Den föreslagna kampanjen bör riktas till gemene man ( konsumenterna ), miljörörelsen och politikerna på både hemmaplan och kontinenten. Om den genomförs på ett eller annat sätt är det givetvis viktigt med bredast möjliga förankring hos givna aktiva medintressenter.  

VÅR SKOG 

Bild 1.        Kalhygge / fröträdställning direkt efter slutavverkning
Bild 2.        Föryngrinsstadium inkl markberedning    ( olika trädslag / blandning /landsdelar)  
Bild 3.        Ungskogsstadium inkl röjning                                                      - " -
Bild 4.         Produktiv skog inklusive gallring                                                - " -
Bild 5          Gallringsfri skog                                                                            - " -  
Bild 6          Slutavverkning                                                                               - " -
Bild 7 Hänsynsytor - " -
Bild 8          Klimatnytta                                                                                     - " - 
Bild 9           Biologisk mångfald / levande landsbygd                                    - " -
Bild 10          Andra skogsrelaterade nyttor / parallella näringsverksamheter 
Bild 11       Förädlade, klimatpositiva produkter baserade på skogsråvara ( tillsammans med Svenskt Trä )
Bild 12.        Trakthyggesbrukets fördelar gentemot hyggesfria metoder 

Frågan är hur en sådan eventuell kampanj ska byggas upp, kanaliseras och finansieras samt vem som är lämplig huvudman.        TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).