Södra inför en klass för grantimmer

 Svara  91 inlägg  28228 visn.  9 följer
Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#81178 Man får anse det som grundläggande inom skogsbruket - oavsett ålder - att kunna skilja på gran, tall och ek. Låt oss hålla ss till granen i denna tråd, tack.

Användningsområdenför de olika trädslagen, och därmed behovet av kvalitetsklassning, varierar högst betänkligt. Det kan vara värt att tänka sig för, istället för att gå på dagens klassningssystem. Som vi har sett, det ändrar sig snabbare än omloppstiden för träna...

Signalen som ihopslagningen av klasserna ger är att "kvalitet" inte lönar sig, eller rättare sagt "kvalitet" är inte det skogstjänstemännen har predikat i alla år.

Ytterligare en fördel - för de flesta - är att vi slipper mycket apteringsproblematik.

Återigen, gran. Om nu kvalitetsklassningen för gran håller sig som Södra påbörjat de nämaste 50-70 åren, är gallringsfritt skogsbruk (glesa förband, HÅRD röjning) rätt väg att gå? Sitka, som ger grövre kvist blir det förmånligare?

En annan tänkbar situation är att vi nu helt plötsligt ändrar vårt sätt att sköta skogen, och därmed minskar medel"kvaliteten" med resultatet att Söra mfl inte kan sortera ut tillräckligt bra virke för. Och om 70-100 år så finkvistig och långsamväxande gran väldigt dyrt och välbetalt...

Vad ni än gör, låt er inte övertygas av någon nationalromantisk syn på "våra" skogar som "vi" skall sköta på bästa sätt för "oss". Sådana uttalanden gör mig både nervös och misstänksam. :-)

   TS
Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#81188 trislc, dina åsikter om kvalitetsklassning av gran och hur de påverkar skogsbruket är lika mycket värda oavsett hur länge du har arbetat i skogen. Du får gärna utveckla dem.

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#81286 Och när du skriver "vi andra" bli du då också en "självutnämnd talesman"? :)

Istället för att lägga så mycket tid och energi på att kommentera och tolka vem som tycker vad, och med vilken rätt han/hon tycker just detta, kan du väl lägga fram din uppfattning? Lyssna kan jag bara göra om du pratar (eller skriver).

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#84660 Senaste gruppmötet med nätverket diskuterade Södras (och andra köpares) sammanslagna grankvaliteter. När nya maxfelen studerades blev många häpna. (Se bilaga. Klicka på den för att göra den läsligare.)
Dessa köpare lär locka till sej sämre granvirke när de nu betalar samma pris för dåligt, som för bra virke. Ex.
- Även om det är frodvuxet (utan begränsning).
- I Södras fall vid fungerande sektionsmätning blir det också hel betalning även för stor avsmalning.
- Ruttet. Ex. 5 cm på stock 22 cm och 9 cm i stockända på 40 cm.
- Krokigt. Kröklängd upp till vankant 12 dm. Ingen skillnad om det är i topp eller rot. (Se bifogad bild på krök)
- Stockblånad tillåtet.
- Sprötkvistar upp till grovlek 120 mm.
- Lyror med djup intill 1/5 av stockens grovlek.
- Detta orsakar och tolererar mer ”felapterat” virke. Se tidigare beskrivna test i tråd "Nytt på timmermarknaden".
En naturlig fråga ställdes; Vem skall man sälja till om man har bra virke? Eller inte sälja till…

Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#84671 Är kraven ändrade från gamla klass 2?

Så det är inte bra att klassa all timmergran i samma klass? Förstår inte varför.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#84684 Är det för att Bertilssons virkesmätarkollegor då blir arbetslösa? För att en enda grantimmerklass underlättar införandet av skördarmätning?
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#84693 Det lär väl vara låga odds på att det är den långsiktigt anledninngen från Södras sida i alla fall, men vi får väl se om "di gamle" accepterar det i när det väl kommer till kritan.

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#84769
Mangan skrev:
Är kraven ändrade från gamla klass 2?

Inte vad jag sett vad det gäller kvalitetsbegrepp vid jämförelse mellan nya och tidigare uppgifter.

Så det är inte bra att klassa all timmergran i samma klass? Förstår inte varför.

Att bara klassa i en klass ger mindre gränsfall att bedöma men det som är betydligt viktigare är vad det får för konsekvenser på virkesvärdet.

Med risk att bli övertydlig beskriver jag följande tydligare:
1 De som har sämst skog blir leverantörer till dessa köpare, där de ändå har möjlighet att få ”köparens medelpris”. Snart har dessa köpare en sämre medelkvalitet på sitt virke och får sälja sitt virke på en sämre marknad i världen. Följden blir en lägre betalningsförmåga/pris.
På sikt kan det också bli att dåligt timmer som ger ”bakslag” och senare i byggnation byts ut mot andra konkurrerande material. (Vinterns bilder på brustna limbalkar kan vara denna sorts felkalkylering)

2 I alla tider har apteringen haft som syfte att avsluta stock före fel på stammen och behålla god kvalitet och användningsförhållande på stocken. Detta skäl minskar/försvinner med Södras sammanslagning av kvaliteter.

3 Att begränsa en dålig kvalitet till så liten volym som möjligt i trädet är också en grundregel. Motivet minskar dramatiskt med Södras sammanslagning av kvaliteter där hellre en lång dålig stock apteras.

3 Skördarförarna kommer att uppmanas att göra längre stockar med tämligen tydliga krökar även i toppändan. Inte osannolikt att det då också ökar vrakmängden på timmer enbart till ”köparens fromma”.

4 Att placera en sprötkvist vid bitändan som tidigare (där plankan spikas eller vilar på bra stöd) kommer också att nonchaleras.
(Prova konsekvensen av att gå över ett dike på en planka med en 10 – 12 cm stor sprötkvist mitt på plankan!)

5 Lyror kommer att apteras på samma sätt som beskrivning om spröt i punkt 4.

Vilken nytta har marknaden av fler plankor som är frodvuxna, tjurvridna, svaga av sprötkvistar å lyror, ruttna, blåfärgade, och dessutom påverkade av sänkt apteringsmoral?

Denna typ av förenkling i klassningen tror jag kommer att ”missbrukas” och leder till division III.

Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#84784 "Problemet" är ju helt och hållet för den som köper timret, om de klarar av att göra något vettigt av timret eller ej. Betalningsförmåga är något mycket svårmätt, och om Södra har kommit på att kvaliteten inte spelar någon roll för deras ekonomi, så varför inte. Att genom etiska/moraliska resonemang tvinga dem att betala sämre känns mig främmande som skogsägare.

Jag tänker inte gnälla på att man höjt priset och förenklat för den som avverkar.

   TS
Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 
#84796 Jag tycker det låter som en bra ide, mycket av mitt grantimmer hamnar i klass 2 iallafall. Det kanske är bättre att bara sortera plank och brädor och strunta i att sortera stocken. Talltimmer klassas fortfarande om jag förstått saken rätt.

Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#84947 Kom och tänka på en sak, sorterar man inte brädorna efter sågning numera? I så fal spelar detta ingen roll för kvaliteten på slutresultatet på brädgården.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 
#85025 God kväll på er!

Rolf Segerstedt tar upp detta i sin senaste krönika.
De "stora" massaproducenterna bestämmer de idag i Skogssverige eftersom massan är "the shit"?!
Kan paralleller dras till Nikings inlägg om gallringsuttag?

Kan det vara så att pga av att massan regerar så stryker sågarna på foten?
Har massaproducenterna idag sågverken som rena förlustfabriker för att hålla marknaden i schack och för generering av pelletsspån och massaråvara?

Kan "vi" ( :wink: ) i Sverige konkurrera i bulkproduktion när ex Rysslands virkesförråd är ~25ggr större?

Tja, en massa (tänk inte Göteborgsvitsar nu) frågor som är intressanta att diskutera, eller...inte!?

Användarvisningsbild

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#85035 Så vitt jag vet, så har Sydved inga egna sågverk. Det timmer som Sydved köper in från oss skogsbrukare, säljer Sydved sedan vidare till t.ex. Vida och Weda. I gengäld köper Sydved oftast in den massaved som t.ex. Vida och Weda får in från sina skogsbrukare. Det är f.ö. långt ifrån alla Sydvedsdistrikt som överhuvudtaget försöker bjuda på slutavverkningar, även om Sydved gör det i mina trakter.

Förmodligen ser det ut på ungefär samma sätt norrut, men det får svearna och norrlänningarna här på forumet skriva mer om.

F.ö. är det tveksamt om vi kommer att ha kvar några massabruk i Sverige om 10-15 år. Vår massaved kan knappast konkurrera i längden med snabbväxande eukalyptus träd från brasilianska plantager. Å andra sidan blir bioenergin allt hetare. Redan nu går det rykten om att klass 2-4 talltimmer och klass 2 granar flisas och säljs till värmeverken. Betänker man sedan effekten av EU-direktivet om minst 10% förnyelsebara energikällor år 2020 så lär det knappast finnas plats för någon massaved i Sverige.

Vad ryssarnas enorma tajga-skogar beträffar, så undrar jag om de har tillräckligt med skogsbilvägar för att få ut virket till exporthamnarna. Men det vet nog andra här på forumet om hur det förhåller sig med den saken.

/Niklas

Avatar Fallback

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#85042 Om man får filosofera lite, är det inte så att ju mer högvärdigt godset är, desto längre tål det att transporteras med rimlig ekonomi?

Översatt till skogen, det är alltså lättare att transportera den finkvistiga furan och pappersmassan över stora avstånd, än det är att göra detsamma med energiveden (eller groten!).

Så, vad är det som kommer att konkurreras ut från Brasilien och Ryssland (om någonsin)? Kvalitet eller bulk?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Södra inför en klass för grantimmer

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#85043
Mangan skrev:Om man får filosofera lite, är det inte så att ju mer högvärdigt godset är, desto längre tål det att transporteras med rimlig ekonomi?


Tja, med tanke på allsköns kinesisk dynga som väller in över Sverige så vet i fåglarna...
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Ny motorsag 40 cc proff klass av county - lör 01 okt 2011, 18:33
i Motorsåg och handhållet

12
19 svar
5342 läst
av county     
tis 25 okt 2011, 19:14
Klass 1 varning, hårda vindar Västsverige av Fredrik Reuter - mån 01 jun 2015, 15:33
i Skogsmiljö och Trädlära

12
25 svar
7562 läst
av Mangan     
ons 03 jun 2015, 22:29
talltimmer coh grantimmer av Ania - tis 01 feb 2011, 20:52
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
0 svar
839 läst
av Ania     
tis 01 feb 2011, 20:52
Sälja övergrovt grantimmer. av Klas - fre 15 feb 2013, 22:11
i Sågtimmer
6 svar
14342 läst
av Klas     
sön 17 feb 2013, 11:58
875kr/m3 för grantimmer i Österrike av Zalman - fre 29 nov 2013, 00:48
i Skogsnyheter
1 svar
1979 läst
av Palakangas     
fre 29 nov 2013, 01:19
Annonser