Virkesmätning och Matrisfub

Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

9 inlägg 15656 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Torbjörn Johnsen  
#625642 Allt virke i Sverige har under modern tid mätts av s k oberoende inmätningsföreningar. För redovisningen av det inmätta virket skapades på 60-talet den gemensamma organisationen SDS (Skogsbrukets DataCentral). I fjol beslutades om att de regionala inmätningsföreningarna, tillsammans med SDC skulle slås ihop till en enda organisation: Biometria.

VIOL
För att redovisa virkesinmätningen (och idag mycket annat kopplat till virkesflödet) behövs ett datahanteringssystem. Ett kvalificerat och omfattande IT-system. Det som används idag kallas VIOL2. VIOL står för ”Virke OnLine” och det lanserades på 80-talet. Version 2 ( VIOL2) lanserades år 2000. Det är idag ”lappat och lagat” så långt det går för att möta dagens behov. Redan 2009 började man se behovet av ett nytt, modernare system. SDC och inmätningsföreningarna började då att planera för en ersättare till VIOL2. Nämligen VIOL3.
här beskrivs bakgrunden till VIOL3:

Tankar och idéer om en föryngring av SDCs nuvarande systemmiljö har funnits under en längre tid. De senaste åren har riskerna med det gamla systemet blivit påtagliga. Brist på kompetens och support för de befintliga systemmiljöerna är en aspekt. Att den föråldrade informationsmodellen inte kan svara upp mot branschens krav är en annan.

–Vi vill förbättra effektiviteten med snabbare och säkrare utveckling av tjänster. Dessutom vill vi addera ökad affärsnytta för våra kunder.

–Efter en utvärdering av olika alternativa lösningar, standardplattformar och tänkbara partners beslutade SDCs styrelse i juni 2013 att pröva en kombination av Microsoft Dynamics AX och egenutveckling. Under 2013 – 2014 har ett omfattande arbete gjorts för att sätta upp och verifiera Microsoft Dynamics AX kopplat till SDCs tjänster.

–I oktober 2014 beslutade styrelsen att fortsätta på den inslagna linjen och påbörja resan mot VIOL3.


Efter några år av utredningar om inriktning och plattformsval fattades beslutet om att dra igång det stora IT-projektet VIOL3 i oktober 2014. Projektet döptes till ”Forest Storm” och planen var då att den nya versionen, VIOL3, skulle vara klar att implementeras under 2018. Projektet försenades dock. Först till 2019 och sedan till 1 februari 2020. Runt årsskiftet 2017/2018 fick de första piloterna (testanvändarna), ”förstepiloten” StoraEnso samt Södra, SCA, Holmen, Sydved och Sveaskog ut den första testversionen av VIOL3.

I maj 2019 gick Biometria ut via rekryteringsföretaget Academic Work och sökte 19 trainees till projekt Forest Storm. Unga, nyutbildade personer som skulle hjälpa Biometria med den omfattande implementeringen och utrullningen av VIOL3 under 2020. Biometria söker 19 trainees till Project Forest Storm

Ytterligare försening med 2-3 år
Nu, när vi passerat 1 februari 2020 och VIOL3 skulle vara igång, meddelar Biometria i ett pressmeddelande den 11 februari att det blir ytterligare förseningar.
https://www.biometria.se/wp-content/upl ... VIOL-3.pdf

Steget efter
Dessutom meddelas att Biometrias styrelse tagit beslut om en omfattande prishöjning för att finansiera det återstående arbetet med VIOL3. Nu planeras VIOL3 vara klart först 2022-2023. Det innebär en försening med fem år och det är nu mer än tio år sedan arbetet med det här IT-projektet drogs igång på allvar. Det måste finnas en uppenbar risk att man med en sådan här lång tidshorisont från plan till implementering inte hänger med i utvecklingen. Det som var en bra nivå för fem år sedan riskerar att vara utdaterat 2023. Samtidigt måste den gamla ”silvertejpsversionen” av VIOL leva vidare ytterligare några år till vilket riskerar att driva både kostnader och skapa regelrätta säkerhetsrisker med ett utdaterat system.

Biometria säger i pressmeddelandet att “den digitala utvecklingen gått snabbare än väntat”:

IT-systemen är nu molnbaserade och mer komplexa, nya funktioner har byggts på VIOL3 och anpassningar för att klara teknikskiften har varit nödvändiga. Det här har medfört att projektet förändrats kraftigt både till innehåll och som teknisk plattform. Löptiden har i och med det förlängts och projektet har blivit dyrare än vad som ursprungligen var planerat. Biometrias styrelse har därför den 5 februari enhälligt beslutat om ytterligare finansiering av VIOL3.


Chockhöjning av avgifter
Vid Biometrias styrelsemöte den 5 februari i år beslutades om kraftfulla åtgärder för att stärka Biometrias finanser så att man ska klara av att driva igenom den slutliga utvecklingen och implementeringen av VIOL3. Alla tjänster som Biometria erbjuder sina kunder (alla som får virke inmätt) får ett kostnadspåslag med 70 procent fr o m 1 mars 2020 och ”tills vidare”. Både säljare och köpare ska vara med och finansiera. Dessutom kommer Biometria nu att förskottsfakturera sina medlemmar för tjänster som ska utföras först nästa år, d v s 2021.

Kostnadsdrivare för hela branschen
Inmätningsverksamheten har tidigare fått kritik för att den blivit stadigt dyrare med kostnadsökningar runt sex procent per år för 2017 och 2018. Nu drar man alltså på med 70% prishöjning och säger att det krävs för att få det nya systemet klart.

Till Biometrias kostnader ska dessutom läggas omfattande insatser som måste göras hos alla de företag som vill använda VIOL3. D v s i princip alla företag som köper eller säljer virke och massaflis eller biobränsle från skog eller skogsindustri. Enligt Biometria handlar det om 600-700 olika företag. Alla dessa företag behöver enligt Biometria sätta till en egen projektorganisation för implementeringen av VIOL3. En projektorganisation med egen projektbudget och egen projektledare. Här finns en video där Biometria försöker peppa sina intressenter så att ”alla kommer med”.Centraliseringens frestelser och förbannelser?
Biometria är definitivt inte ensamma om att driva stora IT-projekt som blir både försenade och dyrare än planerat. VIOL 3 är utan tvekan ett gigantiskt projekt som ska täcka in väldigt mycket. Det är lätt att önska sig att så mycket som möjligt packas in i samma IT-system så att det ”klarar allt”. Men när det sedan ska byggas och anpassas för att klara ”allt” så växer komplexiteten, det drar ut på tiden och kostnaderna skenar. Risken är stor att man skapat en självväxande organism utom kontroll. Samtidigt som det inte finns någon ”plan B” eller något annat alternativ än att fullfölja. Utom möjligen alternativet att slå stopp helt och börja om från ruta noll igen. Och då se hur all nedlagd tid och alla investerade pengar går helt förlorade.

Ett realistiskt alternativ skulle ju i och för sig vara att kontakta gannarna i öst. I Finland har skogsindustrin löst inmätningen direkt i skogsmaskinerna och idag mäts över 90% av volymen direkt vid avverkningen.

Centraliserad virkesredovisning
Redovisningen av det svenska virkesflödet har över tid blivit helt centraliserat. Ett genom fusioner och uppköp minskande antal virkesförbrukande industrier har sett samordningsvinster i att utforma gemensamma system istället för att alla skulle bygga sina egna. Dessutom så har systemet med s k oberoende inmätningsföreningar underlättat denna centralisering. När SDC såg dagens ljus på 60-talet skapades förutsättningen att hantera all virkesdata genom en enda aktör.

Problemet är att dagens system ska hantera så mycket mer än att redovisa inmätt virkesvolym. Både dagens VIOL men framför allt VIOL3 ska hålla järnkoll på hela produktionsflödet av virke, i realtid. Från ögonblicket då varje stock kapas, vem (vilken maskin och entreprenör) som gjort jobbet och var stocken befinner sig just nu. Direktkoppling till skördardatorn. Avverkningstrakter, företagens transportflöden och lager mm mm. Det här innebär att den hårt industridrivna organisationen Biometria nu sätter en megastruktur som i huvudsak anpassas för ett begränsat antal större skogsbolag men där alla som hanterar virke i Sverige måste vara med och alla får vara med och betala.

Vi kan ju då åtminstone hoppas på att VIOL 3 blir så bra att vi nu äntligen kan få fram transparenta avverkningssiffror för Sverige med rimlig säkerhet och i rimlig tid. (Aktuell marknadsdata obefintlig i svensk virkesmarknad)

Och att vi får tillförlitliga siffror över hur stora virkesvolymer som egentligen avverkas i Sverige.
(Felaktig avverkningsredovisning ger falsk virkesbrist)

Vill ni läsa mer om VIOL3 så har Biometria en separat sajt för projektet och den hittar ni här:   TS
Avatar Fallback

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

slatte  
#625655 Skrämmande

Avatar Fallback

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

ÅsaNisse  
#625697 Och så närmar det sig gamla Sovjet.= Man kan inte klaga....

Användarvisningsbild

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Kenlot  
#638301 Ny projektledning, ny plattform, nya krav, ny tidplan och kostnadsöverdrag. Låter som ett projekthaveri!

Vilken är den ursprungliga kalkylerade utvecklingskostnaden för Viol 3 och vilken är den nya kalkylen för driftsatt 2022-23?

Användarvisningsbild

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Fenrir  
#703582 Biometria fortsätter på sin Sovjetlinje med att inte dela med sig av information och pressmeddelandet från 11 feb som Torbjörn hänvisar till har nu tagits bort. (https://www.biometria.se/wp-content/upl ... VIOL-3.pdf). Samtidigt rör det sig i ledningen för Biometria, VD Peter Eklund, ersätts av Ingela Ekebro, i somras slutade Katarina Movitz som var chef för Biometrias största avdelning, Virke och Energi, och ersattes först nyligen av Christer Pettersson. Enligt det här pressmeddelandet (https://www.biometria.se/nyheter/) lämnar dessutom Håkan Larsson, programchefen för VIOL 3, och Kajsa Nilsson programledningen för VIOL 3 för att ersättas av en ännu inte specificerad organisation. VIOL 3 är utan tvekan ett megafiasko och det är skogsbruket och skogsägarna som betalar. Varför driver inte föreningarna på för skördarmätning och direktredovisning efter avverkning och en transparent prisstatistik?

Användarvisningsbild

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Torbjörn Johnsen  
#703641
Fenrir skrev:Varför driver inte föreningarna på för skördarmätning och direktredovisning efter avverkning och en transparent prisstatistik?


Ja, det är ju en bra fråga. Det speglar väl den industriella slagsidan som Biometria har och där tyvärr föreningarna och industribolagen verkar ha allt mer gemensam stämma. Säljarsidan borde kämpa för öppenhet och transparens med det finns en stor andel köpare även bland säljarsidan i Biometria:
https://www.biometria.se/wp-content/upl ... roster.pdf

   TS
Användarvisningsbild

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Torbjörn Johnsen  
#804401 Sorgebarnet VIOL 3, d v s Bometrias nya datasystem för Sveriges virkesmätning blir nu ytterligare försenat. Projektet utreddes i början på 2010-talet och startbeslut om att skapa en ersätter till det utdaterade och "med silvertejp" lappade och lagade gamla Viol 2 fattades 2014. Det initiala målet var att ha et nytt system uppe och implementerat under 2018. Efter flera förseningar, mycket personalomsättning och miljontals brända kronor senare så klarar man inte heller den senaste målsättningen att vara igång under 2023. Vi har skrivit om haveriet i Viol 3 tidigare här på Skogsforum. Bl a i tråden Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Programchef Per Johansson, Biometria skriver i ett nyhetsbrev till intressenterna för VIOL3 att han beklagar situationen:

Tillsammans med elva kundföretag som representerar branschen är nästa steg att bestämma vilket innehåll och vilka acceptanskriterier som ska uppnås i verifieringen, när det är klart görs en förnyad tidplan för verifieringen och först därefter är den nya tidplanen med ett nytt Go Live-datum klart. Datumet kommer att kunna kommuniceras tidig höst.


Nyhetsbrevet andas också en tydlig ambition att gjuta olja på vågorna och försöka mota den förtroendekris som onekligen pyr bland många mindre företag som använder Biometrias tjänster.

Tidigast i höst kommer nytt startdatum att kommuniceras och då lär vi väl vara inne i 2024 innan det är igång. Kanske. Tio år efter beslutet om att investera i nytt system. Hur mycket det här har kostat (i slutänden skogsägarna som får ett sämre virkespris när industrin dragit bort mätkostnaden) kan man bara spekulera över men det är både anmärkningsvärt och beklagligt att den här långbänken fortfarande pågår och ett stort underbetyg till svensk virkesmätningsorganisation, dess styrelse och intressenter.

En fråga som man kan ställa sig är nu hur det blir med avskaffandet av matrisfubben? Den skulle ju nu slutligen fasas ut och efter efter dispenser var nu sista datum 31 juni 2023. Kommer Biometria nu att gå in i gamla VIOL2 och lägga resurser för att klara av övergången från matrisfub? Eller kommer företagen att få fortsatt dispens att felmäta med matrisfub ett halvår till i väntan på...."nya" VIOL3? Ursäkta ironin men det här innehåller tyvärr alla ingredienser av en en fars.

Frågan är hur länge virkesköparnas (som är i klar majoritet) i Biometrias styrelse kommer att acceptera återkommande förseningar och ökande kostnader? Vem blir först att lämna och börja mäta virke själv? Det skulle ju vara en smal sak idag att med hjälp av skördardata skapa alternativa strukturer till VIOL och Biometria? Vem blir först att lämna det sjunkande skeppet?

Trevlig Midsommar!

Biometrias nyhetsbrev:
https://gansub.com/t/v/1_MzYwODAzMjg2NjM=/

   TS
Användarvisningsbild

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Torbjörn Johnsen  
#804402 Enligt info på Träfrakts websida så kommer VIOL3 implementeras under hösten 2024 "med mål att ha alla system i drift vid ingången av 2025".

Här finns lite mer info i ett pressmeddelande från Biometria:
https://www.biometria.se/viol-3/aktuell ... av-viol-3/

   TS
Användarvisningsbild

Re: Mäthaveri? - VIOL3 ytterligare försenat och ännu dyrare

Torbjörn Johnsen  
#812519 Biometria skriver nu på sin sajt att nytt datum för "Go Live", d v s när nya VIOL3 ska vara igång blir 2 maj 2025. Detta förutsätter enligt Biometria att alla involverade klarar av sina åtaganden med delpaket innan årsskiftet 2023/2024 men man skickar även med en liten Brasklapp:

− Såväl styrelse som styrgrupp är dock väl medvetna om komplexiteten i planen och att risker finns att hinder kan uppkomma. Att teckna in detta i förväg är dock olyckligt och ger inte rätt förutsättningar att tids- och kostnadseffektivt planera arbetet.


Här kan ni läsa hela nyheten från Biometria:
https://www.biometria.se/media/aktuellt ... -beslutad/

Vi följer utvecklingen så får vi se hur man lyckas med tidsplanen den här gången.

   TS
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Annons:
Emmaboda skog och traktor
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).